Lista dzieł Jana Kochanowskiego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Karta tytułowa Trenów Jana Kochanowskiego z 1583 roku

Lista dzieł Jana Kochanowskiego obejmuje kilkaset utworów, w znacznej części wierszowanych, pisanych w języku polskim i po łacinie. Poeta czarnoleski jest autorem: 301 fraszek, 59 pieśni (w tym Pieśni świętojańskiej o Sobótce, składającej się z 12 wierszy), wierszowanych tragedii Odprawa posłów greckich i niedokończonej Alcestis męża od śmierci zastąpiła, przekładu 150 psalmów (wydanych w zbiorze Psałterz Dawidowy) oraz 7 psalmów opublikowanych jako Siedm psalmów pokutnych, cyklu wzorów osobowych Wzór pań mężnych, poematu heroikomicznego Szachy, poematu satyryczno-politycznego Satyr albo Dziki mąż, licznych epicediów i epitalamiów, hodoeporikonu Jezda do Moskwy, cyklu Trenów poświęconych zmarłej córce, poematu Zuzanna i Proporzec albo hołd pruski, anegdot i facecji (Apoftegmata), listu poetyckiego Marszałek, przekładu fragmentu księgi III Iliady Homera (Monomachija Parysowa z Menelausem), traktatów Ortographia polska i O Czechu i Lechu historyja naganiona oraz prozatorskiego dialogu Wróżki.

W języku łacińskim stworzył ody (wydane w zbiorze Lyricorum libellus), liczne elegie (Elegiarum libri duo i Elegiarum libri IV – zbiory obejmujące kilkadziesiąt utworów), 123 epigramaty (wydane pod tytułem Foricoenia); jest także autorem panegiryczno-dworskiej sielanki (Dryas Zamchana polonice et latine. Pan Zamchanus latine), łacińskiego epilogu do Odprawy posłów greckich pt. Orpheus Sarmaticus oraz satyry politycznej Gallo crocitanti A’MOIBE’. Do dzisiejszych czasów zachował się jeden autograf napisany przez Kochanowskiego w języku łacińskim, jest to rękopis utworu Dryas Zamchana.... Obecnie znajduje się w zbiorach Biblioteki Narodowej, a jego zdigitalizowaną wersję można obejrzeć w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona.

Znaczną część swojej twórczości Kochanowski wydał drukiem w Drukarni Łazarzowej, ale korzystał także z usług Andrzeja Piotrowczyka, Mateusza Siebeneychera, Mikołaja Szarffenbergera i Macieja Wirzbięty. Po śmierci niewydaną spuściznę literacką poety opublikował jego przyjaciel, drukarz Jan Januszowski.

Twórczość Kochanowskiego była wielokrotnie wznawiana, zarówno w zbiorach, jak i w osobnych wydaniach. W latach 1884-1897 po raz pierwszy opublikowano zbiór wszystkich zachowanych tekstów poety (Jana Kochanowskiego dzieła wszystkie, pod red. Romana Plenkiewicza).

W języku polskim[edytuj | edytuj kod]

Zbiory utworów i utwory wydane osobno za życia Jana Kochanowskiego
Tytuł Data powstania Data publikacji Miejsce wydania Gatunek Uwagi
Epithalamium na wesele Krzysztofa Radziwiłła książęcia i księżny Katarzyny Ostrogskiej, wojewodzianki kijowskiej 1578[1] 1584[1] Kraków, Drukarnia Łazarzowa epitalamium
Fraszki powst. na przestrzeni wielu lat[1] 1584[1] Kraków, Drukarnia Łazarzowa fraszki
Jezda do Moskwy 1582[2] 1583[2] Kraków, Drukarnia Łazarzowa[2] hodoeporikon[3]
O śmierci Jana Tarnowskiego, kasztelana krakowskiego, do syna jego, Jana Krisztofa 1561[4] Drukarnia Łazarzowa[4] pieśń
Odprawa posłów greckich ok. 1566-1568[5] 1578 drukarnia Mikołaja Szarffenbergera dramat
Pamiątka wszytkimi cnotami hojnie obdarzonemu Janowi Baptiście hrabi na Tęczynie 1562-1563[4] ok. 1570[5] Drukarnia Radziwiłłowska[6] epicedium[5]
Pieśni trzy...
O wzięciu Połocka, O statecznym słudze R. P., O uczciwej małżonce
1579[7] 1580[7] Warszawa, drukarnia Mikołaja Szarffenbergera pieśń Utwory zostały później włączone do zbioru Pieśni księgi dwoje
Pieśń o potopie ok. 1550 lub ok. 1557[8] ok. 1570[8] brak informacji (egzemplarze pierwszych wydań nie zachowały się)[8] pieśń Później utwór dołączono do zbioru Pieśni księgi dwoje (pieśń I w Księgach wtórych)[8]
Psałterz Dawidowy przekładania Jana Kochanowskiego 1579[9] Kraków, Drukarnia Łazarzowa 150 psalmów
Satyr albo Dziki mąż 1563[10] 1564[11] drukarnia Mateusza Siebeneychera[11] poemat satyryczno-polityczny
Siedm psalmów pokutnych 1579[7] Drukarnia Łazarzowa[7] psalmy przekłady psalmów 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143[7]
Szachy podczas pobytu poety w Padwie lub we wczesnym okresie dworskim pomiędzy 1562 a 1566 drukarnia Macieja Wirzbięty[4] poemat heroikomiczny
Treny 1579-1580[12] 1580[7] Drukarnia Łazarzowa cykl trenów
Zgoda 1562[4] ok. 1564[4] Drukarnia Łazarzowa[4] utwór poetycko-publicystyczny[13]
Zuzanna 1561 lub 1562[14] drukarnia Macieja Wirzbięty poemat Do utworu dołączono hymn Czego chcesz od nas, Panie, za twe hojne dary[15].

Wydania pośmiertne[edytuj | edytuj kod]

Po śmierci Kochanowskiego jego przyjaciel, drukarz Jan Januszowski, opublikował zbiorowe wydanie dzieł poety, część z nich po raz pierwszy. Edycja ta nosiła tytuł Jan Kochanowski, a jej uzupełnieniem były Fragmenta albo pozostałe pisma. Zbiór wielokrotnie wznawiano w XVI i XVII wieku, zmieniając za każdym razem jego zawartość. Najstarsze wydanie ukazało się na przełomie 1585 i 1586 roku[16]. Niektóre z dzieł poety Januszowski opublikował osobno[17].

Tytuł Data powstania Data wydania Gatunek Wydanie Uwagi
Alcestis męża od śmierci zastąpiła lata 60. XVI w.[18] 1590[19] fragment tragedii Fragmenta albo pozostałe pisma Prolog i pierwsze wersy parodosu Alkestis Eurypidesa[19].
Apoftegmata 1590[19] anegdoty i facecje[20] Fragmenta albo pozostałe pisma Teksty prozatorskie[20].
Broda 1585/1586[16] Jan Kochanowski
Dziewosłąb 1569-1570[1] 1585/1586[16] Jan Kochanowski
Epithalamium... 1585/1586[16] Jan Kochanowski Przekład Carmen nuptialis Katulla[1].
Marszałek 1572-1574[1] 1585/1586[16] list poetycki[21] Jan Kochanowski
Fragment bitwy z Amuratem u Warny 1590[22] Fragmenta albo pozostałe pisma
Monomachija Parysowa z Menelausem ok. 1577[1] 1585/1586[16] część eposu Jan Kochanowski Przekład fragmentu księgi III Iliady Homera[1].
Muza ok. 1567[1] 1585/1586[16] wiersz[21] Jan Kochanowski
O Czechu i Lechu historyja naganiona 1589[19] traktaty osobne w skład zbioru wszedł traktat Iż pijaństwo jest rzecz sprosna a nieprzystojna człowiekowi, Omen
Ortographia polska 1592[16] traktat osobne Pierwsze wydanie w publikacji J. Ursinusa Methodicae grammaticae libri quatuor[16].
Phaenomena przed 1563[1] 1585/1586[16] Jan Kochanowski
Pieśni księgi dwoje tylko niektóre pieśni można datować[23] 1586[1] pieśń osobne W zbiorze opublikowano po raz pierwszy Pieśń świętojańską o Sobótce., Pełny wykaz utworów – zob. poniżej
Proporzec albo hołd pruski 1569[19] 1587[19] poemat[24] osobne
Przy pogrzebie rzecz 1577[25] 1590[25] epitafium Fragmenta albo pozostałe pisma Mowa wygłoszona podczas pogrzebu Kaspra Kochanowskiego[16].
Wtargnienie do Moskwy Krzysztofa Radziwiłła 1617[16] Jan Kochanowski Inna redakcja tekstu Jezda do Moskwy[26]
Wykład cnoty 1589/1590[16] Jan Kochanowski
Wróżki 1564, 1566 lub 1569[27] 1587 prozatorski dialog osobne Do wydania dołączono Pieśń VIII z Ksiąg wtórych
Wzór pań mężnych 1585/1586[16] wzory osobowe Jan Kochanowski Sześć prozatorskich opisów kobiet, wzorowanych na opowieściach Plutarcha[28].

Fraszki[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Fraszki (Kochanowski).

Kochanowski pisał fraszki przez całe życie (większa ich część powstała w okresie dworskim, reszta – w okresie czarnoleskim, a więc po 1566). Po raz pierwszy ukazały się drukiem w Drukarni Łazarzowej w 1584 roku, kiedy to poeta ostatecznie ukończył ich redakcję. Jest to więc wydanie zgodne z intencją autorską[29]. Wkrótce po śmierci Kochanowskiego Jan Januszowski (wydawca większości jego dzieł) opublikował wznowienia fraszek, ale – jak ujawniły współczesne badania – z pewnymi zmianami. Ustalono, że w wiekach XVI i XVII funkcjonowały w obiegu trzy odmiany zbioru tych tekstów – dwie z nich nie były zgodne z wolą pisarza. Drukarz wyłączył bowiem z pierwotnego układu wierszy dziewięć fraszek, następnie jednej z nich (O księdzu) nie opublikował, a pozostałe osiem wydzielił w dodatku, któremu nadał tytuł Dobrym towarzyszom gwoli. W trzecim z kolei wariancie Fraszek także i te wydzielone fraszki nie zostały wydrukowane[29][1].

Niewielka liczba fraszek została wydana osobno, jako dodatek do innych dzieł. Fraszki Na Słownik Jana Mączyńskiego i Inny na toż zostały włączone do zbioru wierszy okolicznościowych Jana Mączyńskiego Lexicon Latino-Polonicum... (Królewiec, 1564). Natomiast do dzieł Jana Kochanowskiego O Czechu i Lechu Historyjej naganionej. Ktemu o Cnocie i O sposności pijaństwa dodano trzy fraszki pod zbiorowym tytułem O pijaństwie: Źle dopijać się przyjaciela, Pełna prze zdrowie i Przymówka chłopska. Z kolei wierszyk dedykacyjny Na herb Tarnowskich „Leliwa” opublikowano po raz pierwszy we wczesnych wydaniach Szachów. Wszystkie te teksty zostały zebrane i opublikowane pod wspólnym tytułem Fraszki dodane w Dziełach wszystkich Jana Kochanowskiego (Warszawa 1884)[30]. Znalazł się tam także utwór Nagrobek Stanisławowi Grzepskiemu (w Księdze trzeciej pod numerem 85) błędnie przypisywany Kochanowskiemu, chociaż w rzeczywistości jego autorem jest Malcher Pudłowski (również renesansowy autor fraszek)[31].

Fraszki księgi pierwsze Fraszki księgi wtóre Fraszki księgi trzecie Fraszki dodane
 1. Do gościa
 2. Na swoje księgi
 3. O żywocie ludzkim
 4. Z Anakreonta
 5. O Hannie
 6. Na hardego
 7. Na starą
 8. Z Anakreonta
 9. Do Hanny
 10. Do Pawła
 11. Na utratne
 12. Sen
 13. Do paniej
 14. Raki
 15. O kocie
 16. Na nieodpowiedną
 17. Na pieszczone ziemiany
 18. Na niesłowną
 19. Do paniej
 20. O chmielu
 21. Na nabożną
 22. Na grzebień
 23. Ofiara
 24. O sobie
 25. Na Konrata
 26. Do Mikołaja Firleja
 27. O Łazickim a Barzém
 28. O Jędrzeju
 29. Do Jósta
 30. Do Jakuba
 31. Epitafijum Kosowi
 32. O tymże
 33. O zazdrości
 34. O dobrym panie
 35. O Kachnie
 36. Do gościa
 37. Na Barbarę
 38. Do Walka
 39. Epitafijum Krysztofowi Sienieńskiemu
 40. Z Anakreonta
 41. Na poduszkę
 42. Na frasownego
 43. Na stryja
 44. Na Świętego Ojca
 45. Do Mikołaja Mieleckiego
 46. Na łakome
 47. Na niesłownego
 48. Do Pawełka
 49. Na Matusza
 50. Na posła papieskiego
 51. Na pijanego
 52. Na gospodarza
 53. Na matematyka
 54. O księdzu
 55. O gospodyniej
 56. Na butnego
 57. Za pijanicami
 58. O prałacie
 59. Do Marcina
 60. Na miernika
 61. O chłopcu
 62. O Hannie
 63. Do Stanisława
 64. Epitafijum Wojciechowi Kryskiemu
 65. Drugie temuż
 66. Na pany
 67. Do gospodyniej
 68. O Staszku
 69. Do Kachny
 70. O liście
 71. Epitafijum Jędrzejowi Żelisławskiemu
 72. Do Baltazera
 73. Do Pawła Stępowskiego
 74. O gospodyniej
 75. Na hardego
 76. Z Anakreonta
 77. Na sokolskie mogiły
 78. Do Jana
 79. O doktorze Hiszpanie
 80. O ślachcicu polskim
 81. Epitafijum dziecięciu
 82. Na młodość
 83. Na starość
 84. Na śmierć
 85. Na frasowne
 86. Na Fortunę
 87. O fraszkach
 88. Do Miłości
 89. O śmierci
 90. Na ucztę
 91. Do Chmury
 92. O tymże
 93. Epitafijum dziecięciu
 94. Do Pawła
 95. Na Ślasę
 96. Epitafijum Wysockiemu
 97. Do paniej
 98. O Miłości
 99. Na kogoś
 100. O fraszkach
 101. O żywocie ludzkim
 1. Ku Muzom
 2. Do Jadwigi
 3. O rozwodzie
 4. Do Pluta
 5. Epitafijum Sobiechowi
 6. Na lipę
 7. Na wieniec
 8. Na różą
 9. Do paniej
 10. Na łakomego
 11. Do Petriła
 12. Z greckiego
 13. Do przyjaciela
 14. Do tegoż
 15. Do Stanisława Meglewskiego
 16. O Koźle
 17. Na Piotra
 18. Do Jana
 19. O kapellanie
 20. O drugim
 21. Ofiara
 22. Do doktora
 23. Do gospodarza
 24. Z greckiego
 25. O kaznodziei
 26. Do Piotra Kłoczowskiego
 27. Epitafijum Andrzejowi Bzickiemu, kastelanowi chełmskiemu
 28. Tegoż małżonce
 29. Do fraszek
 30. Ofiara
 31. Na toż
 32. Z greckiego
 33. Do dziewki
 34. Do Jędrzeja Patrycego
 35. Do doktora
 36. Do Wojtka
 37. Do snu
 38. Z greckiego
 39. Na fraszki
 40. Do Wojtka
 41. O proporcyjej
 42. O starym
 43. O gościu
 44. Do fraszek
 45. Do Bartosza
 46. Do Anakreonta
 47. Na obraz Andrzeja Patrycego
 48. Na zachowanie
 49. Do doktora
 50. Z greckiego
 51. Ofiara
 52. O Łazarzowych księgach
 53. Do Jędrzeja
 54. Z greckiego
 55. Do Jósta
 56. Nagrobek Pawłowi Chmielowskiemu
 57. Do Stanisława Porębskiego
 58. Z greckiego
 59. Do Marcina
 60. Do nieznajomego
 61. Do Jędrzeja
 62. Do Stanisława
 63. O Bekwarku
 64. Do Wędy
 65. O Aleksandrzech
 66. Do Hanny
 67. Nagrobek Mikołajowi Trzebuchowskiemu
 68. Temuż
 69. Do doktora Montana
 70. Nagrobek opiłej babie
 71. Do Wenery
 72. Do dziewki
 73. O rozkoszy
 74. Na Historyją trojańską
 75. Nagrobek Adryjanowi doktorowi
 76. Do swych rymów
 77. Do Anny
 78. Do przyjaciela
 79. Do Boginiej
 80. Do Andrzeja Trzecieskiego
 81. Na rym nierozmyślny
 82. O Gąsce
 83. Na pszczoły budziwiskie do Jego Miłości Pana Wojewody Wileńskiego
 84. Do gościa
 85. Do pszczół
 86. Odpowiedź
 87. Do doktora
 88. O fraszkach
 89. O nowych fraszkach
 90. Z Anakreonta
 91. Do Anny
 92. O Pelopie
 93. Nagrobek mężowi od żony
 94. O Miłości
 95. O Rzymie
 96. Do doktora
 97. Na Chmurę
 98. Nagrobek Annie
 99. Do Mikołaja Mieleckiego
 100. Do Wojewody
 101. Do Montana
 102. Nagrobek Stanisławowi Zaklice z Czyżowa
 103. Dorocie z Michowa żenie jego
 104. Do drużby
 105. Do Franciszka
 106. Na most warszawski
 107. Na tenże
 108. Na tenże
 1. Do gór i lasów
 2. Do Pana
 3. Do gościa
 4. Z Anakreonta
 5. Z Anakreonta
 6. Na lipę
 7. Na lipę
 8. O Mikoszu
 9. O Miłości
 10. Do Miłości
 11. Do Miłości
 12. Do Miłości
 13. Do dziewki
 14. Do poetów
 15. Do opata
 16. O kołnierzu
 17. O swych rymiech
 18. Do sąsiada
 19. Do Reiny
 20. Do Jana
 21. Do kogoś
 22. Na heretyki
 23. Do Pawła
 24. Do Stanisława Wapowskiego
 25. Z greckiego
 26. O Necie
 27. O Hektorze
 28. Do Magdaleny
 29. Do fraszek
 30. Do Jana
 31. O miłości
 32. O tejże
 33. Do Miłości
 34. O duszy
 35. Do łask
 36. Do doktora
 37. Na dom w Czarnolesie
 38. Do Pana
 39. O fraszkach
 40. Do Kachny
 41. O łaziebnikach
 42. Do Pawła
 43. Do Wojewody
 44. Do Kachny
 45. Do Stanisława
 46. Do Pryszki
 47. Do Zofijej
 48. Epitafijum Erazmowi Kroczewskiemu kuchmistrzowi
 49. Nagrobek Stanisławowi Strusowi
 50. Do gościa
 51. Do Lubimira
 52. Nagrobek kotowi
 53. Epitafium Jóstowi Glacowi
 54. Na zdrowie
 55. Nagrobek Rózynie
 56. O kapłanie
 57. Nagrobek Piotrowi
 58. O błaźnie
 59. O Marku
 60. Do Starosty
 61. Do kaznodzieje
 62. Do gospodarza
 63. Epitafijum Grzegorzowi Podlodowskiemu staroście radomskiemu
 64. Do Wacława Ostroroga
 65. Małemu wielkiej nadzieje Radziwiłłowi
 66. Nagrobek Jej Mości Paniej Wojewodzinej Lubelskiej
 67. Drugi
 68. Na śklenicę
 69. Do Jadama Konarskiego biskupa poznańskiego
 70. O koźle
 71. Nagrobek Hannie Spinkowej od męża
 72. Modlitwa o deszcz
 73. Do Mikołaja Firleja
 74. Do Starosty muszyńskiego
 75. Nagrobek koniowi
 76. Człowiek Boże igrzysko
 77. Do Mikołaja Wolskiego
 78. Gadka
 79. Nagrobek Gąsce
 80. Temuż
 81. O mądrości
 82. Do dziewki
 83. Nagrobek dwiema braciej
 84. Na słup kamienny
 85. Marcinowa powieść
 86. O flisie
 1. Na herb Tarnowskich „Leliwa”
 2. Na Słownik Jana Mączyńskiego
 3. Inny na toż
 • O pijaństwie:
 1. Źle dopijać się przyjaciela
 2. Pełna prze zdrowie
 3. Przymówka chłopska

Pieśni[edytuj | edytuj kod]

Pieśni księgi dwoje[edytuj | edytuj kod]

Pieśni księgi pierwsze Pieśni księgi wtóre
Numer pieśni Incipit Uwagi Numer pieśni Incipit Uwagi
Pieśń I Byś wszystko złoto posiadł, które, powiadają Pieśń I Przeciwne chmury słońce nam zakryły Także: Pieśń o potopie
Pieśń II Serce roście, patrząc na te czasy Pieśń II Nie dbam, aby zimne skały
Pieśń III Dzbanie mój pisany Pieśń III Nie wierz Fortunie, co siedzisz wysoko
Pieśń IV Złota to strzała i krom wszego jadu była Pieśń IV W twardej kamiennej wieży i za troistymi
Pieśń V Kto ma swego chleba Pieśń V Wieczna sromota i nienagrodzona Także: Pieśń o spustoszeniu Podola
Pieśń VI Acz mię twa droga, miła, bardzo boli Pieśń VI Królewno lutnie złotej i rymów pociesznych
Pieśń VII Trudna rada w twej mierze, przyjdzie sie rozjechać Pieśń VII Słońce pali, a ziemia idzie w popiół prawie
Pieśń VIII Gdzieśkolwiek jest, Boże-ć pośli dobrą godzinę Pieśń VIII Nie frasuj sobie, Mikołaju, głowy
Pieśń IX Chcemy sobie być radzi Pieśń IX Nie porzucaj nadzieje
Pieśń X Kto mi dał skrzydła, kto mię odział pióry Pieśń X Może kto ręką sławy dostać w boju
Pieśń XI Stronisz przede mną, Neto nietykana Pieśń XI Stateczny umysł pamiętaj zachować
Pieśń XII Muszę wyznać, bo sie już nie masz na co chować Pieśń XII Nie masz, i po drugi raz nie masz wątpliwości
Pieśń XIII O piękna nocy nad zwyczaj tych czasów Pieśń XIII Panu dzięki oddawajmy
Pieśń XIV Patrzaj, jako śnieg po górach sie bieli Pieśń XIV Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie
Pieśń XV Nie za staraniem ani prze mą sprawę Pieśń XV Nie zawżdy Apollo strzela
Pieśń XVI Królom moc na poddane i zwierzchność dana Pieśń XVI Nic po tych zbytnich potrawach; nic po tym
Pieśń XVII Słońce już padło, ciemna noc nadchodzi Pieśń XVII Nie godzien tego ten świat zawikłany
Pieśń XVIII Czołem za cześć, łaskawy mój panie sąsiedzie Pieśń XVIII Ucieszna lutni, w której słodkie strony
Pieśń XIX Żal mi cię, niebogo Pieśń XIX Jest kto, co by wzgardziwszy te doczesne rzeczy
Pieśń XX Miło szaleć, kiedy czas po temu Pieśń XX Jaką, rozumiesz, zazdrość zjednałeś sobie
Pieśń XXI Ty śpisz, a ja sam na dworze Pieśń XXI Srogie łańcuchy na swym sercu czuję
Pieśń XXII Rozumie mój, prózno sie masz frasować Pieśń XXII Proszę, jeśli sie z tobą co śpiewało
Pieśń XXIII Nieźle czasem zamilczeć, co człowieka boli Pieśń XXIII Nie zawżdy, piękna Zofija
Pieśń XXIV Zegar, słyszę, wybija Pieśń XXIV Niezwykłym i nieleda piórem opatrzony
Pieśń XXV Użałuj sie, kto dobry, a potłucz zawiasy
Pieśń świętojańska o Sobótce
Część Incipit Tematyka Część Incipit Tematyka
Panna I Siostry, ogień napalono świętowanie po wykonanej pracy Panna VII Prózno cię patrzam w tym kole zanegowanie myślistwa
Panna II To moja nawiętsza wiada pochwała tańca Panna VIII Pracowite woły moje tematyka pasterska
Panna III Za mną, za mną, piękne koło pochwała tańca Panna IX Ja śpiewam, a żal zakryty mit o Filomeli
Panna IV Komum ja kwiateczki rwała pieśń miłosna Panna X Owa u ciebie, mój miły zanegowanie wojny
Panna V Zwierzę-ć sie, gromado moja pieśń miłosna Panna XI Skrzypku, by w tej pięknej rocie pochwała Doroty Podlodowskiej
Panna VI Gorące dni nastawają mit arkadyjski Panna XII Wsi spokojna, wsi wesoła mit arkadyjski

Pieśni kilka[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Pieśni kilka.

Zbiór Pieśni kilka został opublikowany w 1590 r. przez Jana Januszowskiego (Kraków, Drukarnia Łazarzowa) po śmierci poety jako wyodrębniony cykl tomu Fragmenta albo pozostałe pisma. Składał się z 11 pieśni wcześniej niewydanych. We Fragmentach znalazły się także dwie dodatkowe pieśni: Kolęda i Pieśń żałobna, jednak umieszczono je wyraźnie poza cyklem Pieśni kilka[23].

Numer pieśni Incipit Uwagi Numer pieśni Incipit Uwagi
Pieśń I Pewien-em tego, a nic sie nie mylę Pieśń VII Bodaj ci złe dni! Nie chcesz mię miłować
Pieśń II Nie ma świat nic trwałego, a to bardzo k'rzeczy Pieśń VIII Kiedy sie rane zapalają zorza
Pieśń III Oko śmiertelne Boga nie widziało Pieśń IX Kto mi wiary dać nie chce, daj ją oku swemu
Pieśń IV Kiedy by kogo Bóg był swymi słowy Pieśń X Juno, porzuć swój gniew długi erotyk z akrostychem imienia siostry dworzanina Wojciecha Kryskiego[32]
Pieśń V Panie, jako barzo błądzą Pieśń XI Prózna twa chluba, nie kochaj sie w sobie
Pieśń VI Co by ty, urodziwa Hanno, na to dała

W języku łacińskim[edytuj | edytuj kod]

Tytuł Data powstania Data publikacji Miejsce wydania Gatunek Uwagi
Ad Stephanum Bathorrheum, regem Poloniae inclytum Moscho debellato et Livonia recuperata, epinicion po 1582[2] 1583[2] Drukarnia Łazarzowa[2]
Andreae Patricio 1612[33] Kraków, oficyna Andrzeja Piotrkowczyka[33] Pierwsze wydanie we wznowieniu pośmiertnego zbioru Lyricorum libellus[33].
De expugnatione Polottei ode 1579[7] 1580[7] drukarnia Mikołaja Szarffenbergera[7] oda W 1580 włączono w zbiór Lyricorum libellus[7].
Dryas Zamchana polonice et latine. Pan Zamchanus latine 1578[34] 1578[34] Lwów, drukarnia M. Szarffenbergera panegiryczno-dworskie sielanki[34]
Elegiarum libri IV, eiusdem Foricoenia sive Epigrammatum libellus różne okresy życia poety[2] 1584[2] Kraków, Drukarnia Łazarzowa[2] elegii i epigramaty Do zbioru dołączono inny zbiór – Foricoenia
Epitaphium Cretcovii 1558 1560 (wydanie drukiem) epitafium Napis na nagrobku Erazma Kretkowskiego w Padwie[4], w 1584 tekst włączony do zbioru Foricoenia.
Epitaphium Doralices 1612[33] oficyna Andrzeja Piotrkowczyka[33] epitafium Pierwsze wydanie we wznowieniu pośmiertnego zbioru Lyricorum libellus[33].
Gallo crocitanti A’MOIBE’ po 1576[16] 1612[16] Kraków, oficyna Andrzeja Piotrkowczyka[33] Pierwsze wydanie we wznowieniu pośmiertnego zbioru Lyricorum libellus[33].
In Nuptias illustrium Joan. de Zamoscio, R. P. cancellarii et exercituum praefecti, ac Griseldis Bathorrheae Christophori Transilvaniae princips et serenis. Stephani Poloniae regis fratris, filiae, epithalamion 1583[2] Kraków, Drukarnia Łazarzowa[2] epitalamium
Lyricorum libellus Utwory powstałe na przestrzeni kilkunastu lat[35]. 1580[36] Kraków, Drukarnia Łazarzowa[36] ody
M. T. Ciceronis Aratus ad Graecum exemplar expensus & locis mancis restitutus podczas pobytu poety w Padwie lub w okresie dworskim[37] 1579[37] drukarnia Andrzeja Piotrkowczyka[37] przeróbka poematu dydaktycznego Fainomena i Diosemeia Aratusa, znanego z łacińskiego przekładu Cycerona[37].
Orpheus Sarmaticus 1577 1578 Warszawa, drukarnia Mikołaja Szarffenbergera epilog Odprawy posłów greckich Utwór, wygłoszony po prapremierze Odprawy posłów greckich, został dołączony do pierwszego wydania dramatu

Lyricorum libellus[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Lyricorum libellus.
Tytuł Incipit Uwagi Tytuł Incipit Uwagi
Ode I Ad Henricum Valesium regem in Galliis morantem Quis casus obstat?... Powstała w 1573 r. z okazji wyboru Henryka Walezego na króla Polski; później została włączona do zbioru Foricoenia[38]. Ode VII Ad Lycen Dum fortuna tibi prosperior, dum placidus, Lyce... W odróżnieniu od innych ód włączonych do zbioru ten wiersz nie ma podziału na strofy[39]
Ode II In deos falsos Aetas prisca virum divitas Jovem... Powstała najprawdopodobniej w latach 60. lub 70. XVI w.[40] Ode VIII Ad Andream Patricium Quae Siren adeo blanda, canorve ita... Skierowana do Andrzeja Nideckiego[41]
Ode III In conventu Stesicensi Qua vorticosus Vistuleis Veper... Powstała z okazji zjazdu w Stężycy (zob. elekcja 1575)[42]. Ode IX Ad Venerem Te precor, magni soboles tonantis... Parafraza greckiego utworu Safony[43].
Ode IIII Ad Concordiam Diva, quae coetus hominum et calentes... Również powstała z okazji zjazdu w Stężycy[42]. Ode X In villam Pranmicanam O Villa celsis aemula turribus... Treść ody świadczy o odwiedzinach u biskupa Piotra Myszkowskiego[44]
Ode V Ad Nicolaum Firleum Firleu, iam rapido sole calet leo... Skierowana do przyjaciela poety, Mikołaja Firleja[39]. Ode XI In equum Quadrupedum pudor et Seiani infausta caballi... Oda powstała na cześć konia[45].
Ode VI In conventu Varsaviensi Musarum etr clarii cultor Apollinis... Ode XII De expugnatione Polottei Solers canendi, Melpomene... Oda wydana także osobno w 1580 roku w drukarni Mikołaja Szarffenbergera[7]

Elegie[edytuj | edytuj kod]

 Osobne artykuły: Elegiarum libri duoElegiarum libri IV.
Incipit Pozycja w Elegiarum libri duo Pozycja w Elegiarum libri IV Uwagi
Non me, si modo sum, Musae fecere poëtam... Liber primusElegia I Liber IElegia I
Haec responsa tibi Clario... Liber primusElegia II Liber IElegia II
Quo fugis, Andrea? summas Amor improbus Alpes... Liber primusElegia III Liber IElegia IIII
Nolim, te pudeat, nostris si quando libellis... Liber primusElegia IIII Liber IElegia V
Solve caput galea, clipeum depone, Meleti... Liber primusElegia V Liber IElegia VII
Ne me, quaeso, tuis occidas, vita, querellis... Liber primusElegia VI Liber IElegia XI
Aurae, quae caleo spiratis dulce sereno... Liber primusElegia VII Liber IElegia IX
Non ego caelestes animos... Liber primusElegia VIII Liber IIIElegia II Adresatem elegii był Piotr Myszkowski[46].
Quod flevisse meos dicis te, Lydia, casus... Liber primusElegia IX
Donec relligo neglectaque templa iacebunt... Liber primusElegia X
Quartus, ni fallor, Tecini, hic vertitur annus... Liber secundusElegia I Liber IIIElegia IIII Adresatem elegii był Jan Baptysta Tęczyński[47].
Da nunc serta, puer, da nunc unguenta capillis... Liber secundusElegia II Liber IIElegia VII
Urbs invisa vale... Liber secundusElegia III Liber IElegia XIII
Sidera in Oceanum properant, fugit ignea Phoebe... Liber secundusElegia IIII Liber IElegia X
Haec, Torquate, tibi mittit mandata Lycoris... Liber secundusElegia V
Bacche, tuus vates tibi supplicat... Liber secundusElegia VII Liber IIElegia II
Non ita solliciti sulcant Neptunia nautae... Liber secundusElegia VII Liber IIElegia V
Infaustus fuit ille dies, quo, Lydia, primum... Liber secundusElegia VIII Liber IIElegia VI
Cura pii vates divum sumus: aurea visa est... Liber secundusElegia IX Liber IIElegia IIII
Parce queri fastum durae... Liber secundusElegia X Liber IIElegia IX
Nil mihi sit tecum. Venus, ampilus!... Liber secundusElegia XI Liber IIElegia XI
Hoc Dodonaeas tibi dicere crede columbas... Liber IElegia II
Nondum tanta meum subiit sapientia pectus... Liber IElegia III
Tu tamen, heu misera frustra obtestante puella... Liber IElegia IIII
Nemo meo certet, quantimvis Croesus, amori... Liber IElegia VI
Quid causae esse putem... Liber IElegia VIII
Nullo operae pretio lapsum revocatis... Liber IElegia XII
Quod celas, nullique tuum concredis amorem... Liber IElegia XIIII
Nunc age, quo pacto bellatrix Vanda Polonis... Liber IElegia XV
Nil tam enixe unquam... Liber IIElegia I
Quid me tam variis torques... Liber IIElegia III
Sparge, puer, violas et stactae profer odores... Liber IIElegia VII
Pyrrhae progenies, naturae inimica, puellae... Liber IIElegia VIII
Quid deploratae produco tempora vitae... Liber IIElegia X
Ab Jove Maeonides mitti quoque somnia dixit... Liber IIElegia XI
Rursus ad arma redis pharetrati mater Amoris... Liber IIIElegia I
Ullane mi est oritura dies tam candida... Liber IIIElegia III
Ex, Helicone tibi florentem apporto coronam... Liber IIIElegia V
Quam, mea vita, diu questus iterabis amaros?... Liber IIIElegia VI
Quantum, Ossolini, tibi debeo... Liber IIIElegia VII
Tam longe distas a nostris, Carole, terris... Liber IIIElegia VIII
An tu me cor habere putas, qui bella paranti... Liber IIIElegia IX
Inter tot, Myscovi, equitum peditumque catervas... Liber IIIElegia X
Urbis amatori si nostra Thaleia videtur... Liber IIIElegia XI
Ecquid ut ignotas abii diversus in oras... Liber IIIElegia XII
Musa, relinquamus ripas Anienis amoenas... Liber IIIElegia XIII
Bella instant, Patrici, num nos quoque bella sequemur... Liber IIIElegia XIIII
Patria rura colo... Liber IIIElegia XV
Nuntius advenio vobis audite puellae... Liber IIIElegia XVI
Haec mihi barbatum memini dictare magistrum... Liber IIIElegia XVII
Paulus nubiferas transmittere cogitat Alpes... Liber IVElegia I
Non ego te lacrimis, Tarnovi, prosequar ullis... Liber IVElegia II
Quae vaga curricula, o Firleu, quaeve ampla theatra... Liber IVElegia III

Foricoenia[edytuj | edytuj kod]

Lp. Tytuł Incipit Uwagi
1. Ad Petrum Myscovium Qui coenare domi Musas adeoque poetam...
2. Votum Non aurum optavi, neque clausas moenibus urbes...
3. Ad Sodales Hic, o amici...
4. De Neaera Thebana bella tu quidem...
5. In puellas Venetas Quotquot in Adriacis fuerunt Nereides undis...
6. In tumulum Franciscae Petrarchae Si memor ipse sui est animus post funera...
7. De scriptis eiusdem Immatura tuae dum defles funera Laurae...
8. Ad Callistratum Dives amasti olim, sed inops, Callistrate, factus...
9. In imaginem Mariani Exigua haec, Mariane, tuis solatia amicis...
10. Ad Andream Patricium Nemo est, quem cupiam magis videre...
11. Ad Venerem Vir tuus, Anchises, quem propter saepe solebas...
12. In convivium Quae nunc dicuntur convivia, conbibia olim...
13. In Bacuarum Cytharaedum Orpheus in sylvis, in aquis moduletur Arion...
14. De Anna Illud nomen amo, quod seu legisse Latino...
15. In Bacchum Laeti merum bibamus...
16. In Milanionem Milanion ego sum, teneram quem ferre puellam...
17. De spectaculis divini Marci Exhibiturus erat divus spectacula Marcus...
18. Epithaphium Nicolai Firlei Haec te urna exanimem servat, fortissime Firleu...
19. In Amorem dormientem Dormis, mortales curis insomnibus angens...
20. Ad Ibycum Si coenitare vis poetas, et crebro
21. Ad Lucinam Iuno Lucina, aut si mavis, Ilithyia...
22. Ad Corinnam Aureus hymber ego latitantem nolo puellam...
23. Epithaphium Nobilis Cretcovii Hic te, Cretcovi, mors et tua fata manebant... Napis na nagrobku Erazma Kretkowskiego w Padwie[4].
W 1584 tekst włączony do zbioru Foricoenia.
24. Ad Faustum Morbus amor gravis est: ego quamvis non amo, Fauste...
25. In Cypassim Solam invitavi, tu hircis comitata duobus...
26. In imaginem Andreae Duditii Quis te, Duditi, novus hic expressit Apelles?...
27. Ad Petrum Qui tribulos tantum agricolae lappasque priori...
28. De Neaera Acria cum dura fuerant mihi bella Neaera...
29. Ad Tomam Quod potis in nostro, quod sit mage carmine, Toma...
30. In Hederam O hedera, obliqua vitem complexa choraea...
31. De Lyco Formosam Chionem, denos nisi solveret aureos...
32. Ad Fabullum Tarde procedunt foricoenia nostra, Fabulle...
33. Ad Petrum Royzium Ultima te produxit Iberia, docte Royzi...
34. Epithaphium Andreae Selislavii Hunc Selislavio tumulum posuere sodales...
35. In imaginem suam Talis eram, cum me lento torqueret amore...
36. Ad Nobilis Firleum Redditus es nobis tandem, optatissime Firleu...
37. In victoriam Nicophontis Tauri profunda colla, humerosque ferreos...
38. Ad Philippum Padnevium Cum pax vigeret aurea...
39. Epitaphium Nicolai Cerasini Hoc te marmor habet cultorem iuris et aequi...
40. In imaginem Andreae Patrici Ut faciem haec pictura tuam, Patrici, oraque reddit...
41. In Divitem Superbua Multa potest etiam praeter spem vertere daemon...
42. Confessio Tempus adest, omnes sua cum delicta fatentur...
43. In natalem regium Hic te, Auguste, dies materna excepit ab alvo...
44. Ad Nicolaum Radivilum Longum examen apum fugiens alvearia nota...
45. Ad eundem Graecia sopiti dum nectar in ore Periclis...
46. Ad Aurelium Seu tu Miscovii ad mensam conviva recumbis...
47. In coronam Marcuit heu, subito mea florens illa corona...
48. Epitaphium Stenelai Inter mille neces et mille pericula Martis...
49. Ad Iacobum Gorscium Huc etiam, campos qua prospicit Ilsa feraces...
50. Ad Pholoen Ad vitam revocata Venus Titane perempto
51. In Posthumum Hoc pergraecari est, inquis, cum, Postume, potas...
52. Ad Episcopum Cracoviensem Nec tibi ego usui eques, nec sum pedes, unice praesul...
53. Ad Petrum Royzium Quae haec est invidia, o Phoebo dilecte Royzi...
54. Ad Sulpitium Quid persequi est necesse tot laudes tuas?...
55. Ad Diodorum Dormis, o Diodore, atqui scyphus ipse vocat te...
56. Ad Ibycum Heri (nisi illud somnium...
57. Ad Musas Vester ego, o vester, nemorosi Heliconis alumnae...
58. In Amorem Me igni, me nivibus, me si ipso fulmine mavis...
59. Epithaphium Tomae Hic, Toma infelix, post ultima fata quiescis...
60. In Culicem Quid mihi, parve culex, immiti saucio amore...
61. Ad Aulum Tollis in astra meos versus...
62. In imaginem Francisci Maslovii Exiguam, Francisce, tui suavissime partem...
63. Ad Andream Duditium Quod superos nunquam coelestia templa colentes...
64. Ad Lectorem Si quid in hoc, lector, deprendes forte libello...
65. Ad Lesbiam Quo pater affectu natos dulcesque propinquos...
66. Epitaphium Maronidis Vini pernicies iacet hic annosa Maronis...
67. Ad Naevolum Scribere me semper foricoenia, Naevole, cogis...
68. Ad Bucananum Solvisti cura et longo...
69. Ad Torquatum Tun' hilares inter solus, Torquate, recumbes...
70. De Philenide Petrarcam vates Nasica Philenide coram...
71. Ad Gallam Dum Dum regnat Bacchus Baccho dum pulchra Dione...
72. In villam Dąbrowitam Marmoreum superans limen, genium loci adora...
73. Epitaphium Erasmi Crocevii Crocevi, ne desperes, circumdatus atra...
74. Ad Heliodorum Heliodore, fides esset si incerta palati...
75. Ad Petrum Royzium Spica datur Cereri, pulchro datur uva Lyaeo...
76. Ad Nicolaum Firleum Ad coenam invites me, Firleu, deinde sopori...
77. In Venerem natantem Hic age dilectam tibi contemplare Cytheram...
78. Ad Petrum Nugae profecto sunt merae...
79. Ad Stanislaum Fogelvedrium Hoc unum cures, quo pacto transigere aevum...
80. Oraculum Jane, sacerdotem Musarum te esse memento...
81. Equi Glinconis Epitaphium Hoc tibi ephippion, has phaleras, pulcherrime Glincon...
82. Ad Petrum Myscovium Non solum in nudis scribam tua nomina chartis...
83. De Philaenide Dira lues calicum morbo correpta Philaenis...
84. In pontem Varsoviensem Non ego ferre Scytham dominum...
85. Ad Albertum Lascum Lasce, parum lautos non dedignate penates...
86. Ad Vectium Quis te invitavit, Vecti? Venio umbra Philippi...
87. Epitaphium nautae Nautae sum tumulus: tu lintea tende...
88. Ad Laberium Nil nisi quod verum est, Laberi, loquor, omnia Calchas...
89. Ad Lucam Gornicium Gornicio veniente meo, lyra pollice nullo...
90. Epitaphium Nicetae Quid me fluctivago sepelitis litore nautam...
91. Ad Andream Tricesium Aurea, Tricesi, tua carmina divitiores...
92. Gryphus Femina natura est, gremio sua pignora servat...
93. Gryphus Mortalis non est, immortalis quoque non est...
94. Gryphus Quidquid alit tellus, quidquid vastum educat aequor...
95. Gryphus Domi latentem dum paramus hospitem...
96. Gryphus Et hanc mihi, Aule, frange, si potes nucem...
97. Epitaphium Phil. Padnevii Egregia in patriam merita spectataque virtus...
98. Aliud Padnevi, urna tuo satis haec pro corpore...
99. Ad Urbicum Urbice, vive tibi, tibi ducunt stamina Parcae...
100. In Aquilam Augurii mater, volucrum regina vagarum...
101. Ad Henricum Valesium Regem Cracoviam venientem Urbs effusa omnis dum te...
102. Ad Petrum Costecam Dum sinis affari nec adhuc mihi episcopus audis...
103. Ad Ioannem Firleum Hos ego versiculos feci, sed sub Iove, Fifleu...
104. Ad Attalum Si cervi aetatem cornicisve, Attale, vivis...
105. Ad Crocalim Dulces sunt ficus, pira dulcia, dulcia poma...
106. Ad Nicolaum Gelasinum Unus pro sociis, Gelasine, videris amare...
107. Epitaphium J. Grebsii Graecum te, an dicam, Grebsi facunde, Latinum...
108. In Linum Non quod sis meritus, frustra, vanissime, turges...
109. In Homerum Atra prius coelum exstinguet, prius ordine rerum...
110. In Laërtem Saxa domat tempus, neque ferro parcere novit...
111. Ad Jovem pro bove Ipse tuam supplex astans bos mugit ad aram...
112. Ad Adrianum Quid condicta sit, Adriane, coena...
113. In lagenam Potorum in rixa fracta es, Pisaea lagena...
114. De Lycophrone medico Iliados medicus legeret cum forte Lycophron...
115. Stan. Hosii Cardinalis Manibus Si fas cuiquam esset vitare Acherusia templa...
116. Sententia Epicuri Quod est beatum sempiternumque...
117. In Hermogene Bubo mortiferum carmen canit...
118. Epitaphium Pynthagorae Salve, o Pynthagora...
119. In columnam Non Niobe amissis hic adsto saxea natis...
120. In eandem Omnia producit tellus rursumque recondit...
121. In Caesarem Iam regale potens gestat diadema Bathorreus...
122. Ad Andream Patricium Coenabo Patrici diserte, apud te...
123. In Stanislaum Socolovium Corpore non magno est Socolovius, at loquitur sic...

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e f g h i j k l m Piśmiennictwo staropolskie: hasła osobowe A-M. oprac. zespół pod kierunkiem Romana Pollaka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964, s. 339.
 2. a b c d e f g h i j k Piśmiennictwo staropolskie: hasła osobowe A-M. oprac. zespół pod kierunkiem Romana Pollaka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964, s. 338.
 3. Janusz Pelc: Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 312. ISBN 83-01-13133-0.
 4. a b c d e f g h i Piśmiennictwo staropolskie: hasła osobowe A-M. oprac. zespół pod kierunkiem Romana Pollaka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964, s. 334.
 5. a b c Jadwiga Kotarska, Edmund Kotarski: Średniowiecze, renesans, barok.. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2002, s. 151. ISBN 83-7134-121-0.
 6. Barbara Bieńkowska, Elżbieta Maruszak, Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa: wyd. Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej, 2005, s. 322, ISBN 83-88581-21-X, OCLC 69448988.
 7. a b c d e f g h i j k Piśmiennictwo staropolskie: hasła osobowe A-M. oprac. zespół pod kierunkiem Romana Pollaka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964, s. 337.
 8. a b c d Piśmiennictwo staropolskie: hasła osobowe A-M. oprac. zespół pod kierunkiem Romana Pollaka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964, s. 335.
 9. Janusz Pelc: Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 481. ISBN 83-01-13133-0.
 10. Janusz Pelc: Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 78. ISBN 83-01-13133-0.
 11. a b Janusz Pelc: Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 641. ISBN 83-01-13133-0.
 12. Janusz Pelc: Wstęp. W: Jan Kochanowski: Treny. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2001, s. XXVII. ISBN 83-04-04379-3.
 13. Jerzy Ziomek: Renesans. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 265. ISBN 83-01-11766-4.
 14. Janusz Pelc: Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 217. ISBN 83-01-13133-0.
 15. Janusz Pelc: Wstęp. W: Jan Kochanowski: Treny. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2001, s. IV-V. ISBN 83-04-04379-3.
 16. a b c d e f g h i j k l m n o p Piśmiennictwo staropolskie: hasła osobowe A-M. oprac. zespół pod kierunkiem Romana Pollaka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964, s. 341.
 17. Jerzy Ziomek: Renesans. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 327. ISBN 83-01-11766-4.
 18. Janusz Pelc: Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 63. ISBN 83-01-13133-0.
 19. a b c d e f Piśmiennictwo staropolskie: hasła osobowe A-M. oprac. zespół pod kierunkiem Romana Pollaka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964, s. 340.
 20. a b Janusz Pelc: Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 554. ISBN 83-01-13133-0.
 21. a b Janusz Pelc: Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 103. ISBN 83-01-13133-0.
 22. Janusz Pelc: Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 308. ISBN 83-01-13133-0.
 23. a b Ludwika Szczerbicka-Ślęk Wstęp. W: Jan Kochanowski: Pieśni. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970, s. IV.
 24. Jerzy Ziomek: Renesans. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 329. ISBN 83-01-11766-4.
 25. a b Janusz Pelc: Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 125. ISBN 83-01-13133-0.
 26. Janusz Pelc: Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 577. ISBN 83-01-13133-0.
 27. Janusz Pelc: Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 256. ISBN 83-01-13133-0.
 28. Janusz Pelc: Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 571. ISBN 83-01-13133-0.
 29. a b Jerzy Ziomek: Renesans. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 287. ISBN 83-01-11766-4.
 30. Janusz Pelc: Wstęp. W: Jan Kochanowski: Fraszki. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1998, s. CXI. ISBN 83-04-04411-0.
 31. Janusz Pelc: Wstęp. W: Jan Kochanowski: Fraszki. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1998, s. CXI-CXII. ISBN 83-04-04411-0.
 32. Janusz Pelc: Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 89. ISBN 83-01-13133-0.
 33. a b c d e f g h Janusz Pelc: Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 643. ISBN 83-01-13133-0.
 34. a b c Janusz Pelc: Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 476. ISBN 83-01-13133-0.
 35. Paulina Buchwald-Pelcowa: Dawne wydania dzieł Jana Kochanowskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993, s. 108. ISBN 83-01-11146-1.
 36. a b Janusz Pelc: Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 132. ISBN 83-01-13133-0.
 37. a b c d Piśmiennictwo staropolskie: hasła osobowe A-M. oprac. zespół pod kierunkiem Romana Pollaka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964, s. 336.
 38. Janusz Pelc: Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 101-102. ISBN 83-01-13133-0.
 39. a b Janusz Pelc: Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 451. ISBN 83-01-13133-0.
 40. Janusz Pelc: Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 492. ISBN 83-01-13133-0.
 41. Janusz Pelc: Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 452. ISBN 83-01-13133-0.
 42. a b Janusz Pelc: Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 104. ISBN 83-01-13133-0.
 43. Janusz Pelc: Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 171. ISBN 83-01-13133-0.
 44. Janusz Pelc: Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 123. ISBN 83-01-13133-0.
 45. Janusz Pelc: Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 453. ISBN 83-01-13133-0.
 46. Janusz Pelc: Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 66-67. ISBN 83-01-13133-0.
 47. Janusz Pelc: Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 58. ISBN 83-01-13133-0.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Piśmiennictwo staropolskie: hasła osobowe A-M. oprac. zespół pod kierunkiem Romana Pollaka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964.
 • Janusz Pelc: Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. ISBN 83-01-13133-0.
 • Jerzy Ziomek: Renesans. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. ISBN 83-01-11766-4.
 • Janusz Pelc: Wstęp. W: Jan Kochanowski: Treny. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2001. ISBN 83-04-04379-3.
 • Ludwika Szczerbicka-Ślęk: Wstęp. W: Jan Kochanowski: Pieśni. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970.
 • Janusz Pelc: Wstęp. W: Jan Kochanowski: Fraszki. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1998. ISBN 83-04-04411-0.
 • Jadwiga Kotarska, Edmund Kotarski: Średniowiecze, renesans, barok.. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2002. ISBN 83-7134-121-0.
 • Paulina Buchwald-Pelcowa: Dawne wydania dzieł Jana Kochanowskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. ISBN 83-01-11146-1.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]