Nadleśnictwo Sieraków

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Nadleśnictwo Sieraków
Siedziba Sieraków
Reg. dyr. Lasów Państwowych Poznań
Rok utworzenia 1993
Obszar 141.72 km²
Liczba obrębów 2
Liczba leśnictw 8
Obręby
Bucharzewo Sierakowskie, Sieraków
Leśnictwa
Gospódka, Lichwin, Kukułka, Czapliniec, Ławica, Tuchola, Prusim, Stary Młyn
Strona www nadleśnictwa

Nadleśnictwo Sieraków – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych, podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, której siedziba znajduje się w Puszczy Noteckiej, we wsi Bucharzewo koło Sierakowa.

Gminy w obrębie nadleśnictwa[edytuj | edytuj kod]

Grunty w stanie posiadania Nadleśnictwa Sieraków znajdują się na terenie 5 gmin woj. wielkopolskiego[1].

gmina grunty
nadl.
(ha)
% pow.
gminy
gm. Sieraków 11824,68 58,2
Kwilcz 11284,49 79,6
Chrzypsko Wielkie 795,09 9,42
Pniewy 250,78 1,6
Wronki 17,00 0,05

Powierzchnia nadleśnictwa[edytuj | edytuj kod]

Zasięg terytorialny jednostki obejmuje 33892 ha (339 km²). Powierzchnia nadleśnictwa wynosi zaś 14172,06 ha[1] (141,72 km²), czyli 41,8% wspomnianego terenu. Lasy pokrywają około 13774,53 ha[1] (137,74 km²), dając przez to bardzo wysoki wskaźnik lesistości na poziomie 97,2%. 8467,47 ha[1] (84,7 km²), czyli 61,5% lasów, zajmują lasy ochronne.

Skład gatunkowy drzew[edytuj | edytuj kod]

Skład gatunkowy lasów[1]
Rodzaj %
sosna zwyczajna 85,12% 86,12%
pozostałe iglaste 1,00%
olcha 3,97% 13,88%
dąb 3,81%
brzoza 3,31%
buk 1,97%
inne liściaste 0,82%
Razem (Σ) 100%


W składzie gatunkowym drzew panujących dominuje sosna zwyczajna (85,12%), tworząc monokulturę sosnową. Pozostałe gatunki iglaste (świerk pospolity, modrzew, daglezja) stanowią raptem 1,00% całego składu. Z gatunków liściastych dominują olcha, dąb i brzoza, których udział oscyluje w granicach 3-4%. Z innych liściastych również dość często występuje buk (prawie 2%). Pozostałe gatunki (np. jawor, jesion, grab, robinia akacjowa, topola, wierzby, lipy) stanowią 0,82% całego składu gatunkowego.

Ochrona przyrody[edytuj | edytuj kod]

Lasy ochronne, stanowią w Nadleśnictwie Sieraków około 63,8% powierzchni wszystkich lasów.
Podział powierzchni lasów nadleśnictwa według kategorii ochronności ujęty został w tabeli.

Typ ochrony lasu Pow.
(ha)
% pow.
l.ochr.
glebochronne 4237,12 50,03
wodochronne 3641,47 43,00
stanowiące
ostoje zwierząt
podlegających ochronie gatunkowej
337,51 4,00
stanowiące
drzewostany uszkodzone
na skutek działania przemysłu
239,06 2,82
stanowiące
drzewostany nasienne
12,42 0,15
łącznie 8467,58 100

Obszary prawnie chronione[edytuj | edytuj kod]

Oprócz lasów ochronnych na terenie Nadleśnictwa Sieraków występują inne obiekty i obszary podlegające ochronie prawnej.

 1. 5 rezerwatów przyrody,
 2. Pomniki przyrody: 39 drzew i grup drzew oraz 2 głazy narzutowe,
 3. Sierakowski Park Krajobrazowy o powierzchni 30143 ha,
 4. Stanowiska chronionych gatunków roślin i zwierząt (np. obszary Natura 2000).

Rezerwaty przyrody[edytuj | edytuj kod]

RP Buki n. jez. Lutomskim
RP Cegliniec na wsch. brzegu jez. Mnich

Na terenie nadleśnictwa utworzono 5 rezerwatów przyrody[2].

 • RP Buki nad jez. Lutomskim - rezerwat leśny, utworzony w 1958 r., na powierzchni 55,17 ha, chroniący fragment najlepiej zachowanego w tej części kraju lasu bukowego o cechach zespołu naturalnego. Kształt rezerwatu jest wydłużony na długość liczącą około 3,5 km. Rezerwat położony jest na zachodnim zboczu rynny polodowcowej, której dno zajmuje jezioro Lutomskie, w obrębie leśnictwa Ławica, w gminie Sieraków.
 • RP Bukowy Ostrów - najmłodszy, bo utworzony w 2006 r. oraz największy, bo liczący 77,92 ha, leśno-krajobrazowy rezerwat, stworzony celem ochrony unikatowego kompleksu roślinności wodnej, bagiennej i leśnej w krajobrazie piasków kemowych i zbiorników wodnych, rzadkich gatunków flory i fauny, a także zachodzących na tym obszarze procesów dynamiki, szczególnie fluktuacji i sukcesji. Jest to jedyny rezerwat nie zlokalizowany w gminie Sieraków. Położony jest na terenie gminy Kwilcz, w obrębie leśnictwa Stary Młyn.
 • RP Czaple Wyspy - dwie wyspy o powierzchni 7,14 ha na jeziorze Kłosowskim, w obrębie leśn. Kukułka, zostały uznane za rezerwat faunistyczny w 1957 roku. Rezerwat ścisły utworzono w celu ochrony miejsc lęgowych rzadkich gatunków ptaków. Początkowo ochroną objęto czaplę siwą, która już tu nie gniazduje. Obecnie na wyspach chroni się takie gatunki jak kania czarna i sokół wędrowny. Poza tym na uwagę zasługuje również drzewostan porastający chroniony obszar, szczególnie 12 dębów o charakterze pomnikowym rosnących na mniejszej wyspie.

W planach jest także utworzenie pierwszego rezerwatu w gminie Chrzypsko Wielkie, w obrębie leśn. Śródka. Leśny rezerwat przyrody Ostoja Dębowa[3] ma liczyć 4,09 ha i chronić ostoję dębów szypułkowych zlokalizowanych w śródeckich lasach.

Park krajobrazowy[edytuj | edytuj kod]

Logo Sierakowskiego P.K przedstawia sylwetkę czapli siwej, nawiązującej do RP Czaple W-y

Na terenie Nadleśnictwa Sieraków zlokalizowany jest Sierakowski Park Krajobrazowy[4], utworzony w 12 sierpnia 1991 roku staraniem ówczesnego Wojewody Poznańskiego dr-a Włodzimierza Łęckiego. Park chroni urozmaicony krajobraz młodoglacjalny, z licznymi pagórkami morenowymi, rynnami jeziornymi, dolinami rzek, wydmami oraz rozległymi i atrakcyjnymi kompleksami leśnymi. Obejmuje obszar 30143 ha (w tym 9898 ha lasów tj. 33% całej powierzchni i 2254 ha wód tj. 7,5% powierzchni). Wielką atrakcją Parku są jeziora polodowcowe, których jest 52, nie licząc akwenów małych o powierzchni poniżej 1 ha i stawów rybackich. Płynąca w północnej części Parku rzeka Warta dzieli Park na dwa bardzo zróżnicowane obszary:

 • w części północnej wydmowy teren Puszczy Noteckiej, prawie w całości porośnięty monokulturowymi lasami sosnowymi,
 • w części południowej pagórkowaty teren morenowy z leżącymi w głębokich rynnach jeziorami, częściowo pokryty lasami liściastymi (m.in. partiami lasów bukowych i mieszanych).
  Sierakowski P.K. jest jednym z najpopularniejszych obszarów turystycznych województwa wielkopolskiego.

Edukacja przyrodniczo-leśna[edytuj | edytuj kod]

Nadleśnictwo prowadzi edukację przyrodniczo-leśną[5] zarówno w terenie jak i na miejscu, tj. w siedzibie nadleśnictwa. Właśnie tam zlokalizowana jest Salka Edukacyjna Leszczynowa Kraina, w której prowadzone są lekcje. Salka ta wyposażona jest w materiały i pomoce dydaktyczne, w tym także do prowadzenia edukacji osób niewidomych i niedowidzących. Znajduje się w niej diorama, w której dzieci jak i dorośli zapoznać się mogą z eksponatami.

Przy siedzibie nadleśnictwa znajduje się Ogród Przyrodniczo Edukacyjny Leśna Przygoda, na terenie którego znajduje się wiele urządzeń, eksponatów, tablic informacyjnych i interaktywnych, a także gry i zabawy związane z tematyką leśną. Warto nadmienić że ogród został prawie w całości przystosowany dla potrzeb edukacji osób niewidomych i niedowidzących. Na terenie ogrodu znajduje się tzw. Ścieżka Zmysłów. Jest to krótki odcinek ścieżki której podłoże jest wypełnione kasztanami, żołędziami, zrębkami leśnymi oraz innymi fragmentami podłoża i runa które można znaleźć w lesie.

Nadleśnictwo współpracuje z miejscowymi ośrodkami edukacji, przedszkolami, szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi, a także innymi organizacjami i instytucjami. Wymienione jednostki współdziałają z nadleśnictwem i biorą udział w akcjach takich jak Święto Drzewa, Czysty Las, Sadzenie Lasu z Chata Polską i inne.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Strona internetowa Nadleśnictwa Sieraków

Przypisy[edytuj | edytuj kod]