Przejdź do zawartości

Organizacje monarchistyczne w III Rzeczypospolitej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Organizacje monarchistyczne w III Rzeczypospolitejstowarzyszenia i partie polityczne o charakterze monarchistycznym działające w okresie III Rzeczypospolitej.

Najważniejsze stowarzyszenia[edytuj | edytuj kod]

Klub Zachowawczo-Monarchistyczny[edytuj | edytuj kod]

Najistotniejszą współczesną organizacją kojarzoną z ideami monarchistycznymi jest działający od 7 marca 1988 Klub Zachowawczo-Monarchistyczny, do którego należą m.in. znani politycy i publicyści. Nie postuluje on jednak wprowadzenia ustroju monarchistycznego, a skupia środowiska silnie konserwatywne[1].

Organizacja Monarchistów Polskich[edytuj | edytuj kod]

Organizacja Monarchistów Polskich powstała 16 listopada 1989, zarejestrowana jest jako stowarzyszenie zwykłe (do 16 października 1990 działała pod nazwą Międzystanowa Organizacja Monarchistyczna)[2]. Jest organizacją tradycjonalistyczną, kontrrewolucyjną i antysocjalistyczną, mającą na celu przywrócenie monarchii katolickiej[3]. Do 1994 współpracowała z KZM. Liczy kilkudziesięciu członków. Organizację charakteryzują w dużym stopniu legitymizm i tradycjonalizm katolicki[2]. Część jej członków jest sedewakantystami. Od początku powstania OMP jej prezesem jest wieloletni działacz Unii Polityki Realnej (od 2011 związany z Kongresem Nowej Prawicy) Adrian Nikiel[4]. Od listopada 1999 do grudnia 2011 funkcję Strażnika Praw (przewodniczącego Sądu Honorowego) pełnił Norbert Wójtowicz[5]. Członkami honorowymi OMP są Jacek Bartyzel i Tomasz Gabiś[2]. Członkiem zwyczajnym OMP jest polityk Nowej Nadziei Robert Iwaszkiewicz, który w latach 2014–2019 pełnił mandat deputowanego do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji z listy KNP[6].

Działalność OMP obejmuje głównie publicystykę[7] i organizowanie spotkań mających na celu promocję idei legitymistycznych. OMP prowadzi Portal Legitymistyczny (legitymizm.org) i wydaje pismo „Rojalista. Pro Patria”[2]. W serii „Biblioteka Rojalisty” ukazały się książki i broszury m.in. takich autorów, jak Jacek Bartyzel, Artur Ławniczak i Norbert Wójtowicz. W listopadzie 2009 OMP ustanowiła dwa odznaczenia: Krzyż Jubileuszowy OMP[8] i Krzyż Świętego Kazimierza Królewicza[9].

OMP posiada kilka oddziałów regionalnych. W 2008 w wyniku konfliktu z organizacji wyłamał się powołany w 2003 oddział lubelski, także rejestrując się (8 maja 2008, jako stowarzyszenie) pod nazwą Organizacja Monarchistów Polskich. Prezesem lubelskiej OMP został Łukasz Kluska (syn Romana Kluski). Ugrupowanie, w przeciwieństwie do OMP Adriana Nikiela, odcięło się od sedewakantyzmu i innych ruchów niezgodnych z aktualną doktryną Kościoła katolickiego[10]. W 2010 stowarzyszenie Łukasza Kluski przekształciło się w Katolicki Instytut Apologetyczny, który m.in. organizuje spotkania z duchownymi Bractwa Świętego Piusa X. W eurowyborach w 2014 Łukasz Kluska kandydował z listy Ruchu Narodowego w okręgu małopolsko-świętokrzyskim, otrzymując 1039 głosów[11].

Ogólnopolski i Polonijny Konwent Monarchistów[edytuj | edytuj kod]

Ogólnopolski i Polonijny Konwent Monarchistów jest stowarzyszeniem zwykłym mającym siedzibę w Częstochowie. Organizacja została założona w 1997[12], jej prezesem jest Marian Kasprzak[13] (wcześniej był nim Władysław Leżyński[14]). Od 2008 w ramach Porozumienia Monarchistycznego ugrupowanie współpracuje z partią Polski Ruch Monarchistyczny[15]. Uznaje tytuły szlacheckie i arystokratyczne nadawane przez Leszka Wierzchowskiego.

Konfederacja Spiska[edytuj | edytuj kod]

Konfederacja Spiska jest sądownie zarejestrowanym stowarzyszeniem polskich monarchistów, powstałym 17 września 2006 na zamku Starostów Spiskich w Starej Lubowli na Słowacji. Statutowym celem stowarzyszenia jest przywrócenie monarchii w Polsce na drodze demokratycznych przemian ustrojowych[16]. Związane ze stowarzyszeniem są organizacje takie jak Polska Konfederacja Katolickich Przedsiębiorców, Fundacja Korony Polskiej oraz Rycerski Zakon Korony Polskiej Świętego Kazimierza Królewicza[17], a także powołana w 2015 Królewska Akademia Biznesu i Dyplomacji[18].

Partie polityczne[edytuj | edytuj kod]

Polski Ruch Monarchistyczny[edytuj | edytuj kod]

30 sierpnia 1991 została zarejestrowana partia Polski Ruch Monarchistyczny, której założycielem i przywódcą jest Leszek Wierzchowski. 2 marca 2004 została wykreślona z ewidencji[19], lecz 22 kwietnia 2005 ponownie zarejestrowano partię o takiej nazwie[20]. Ugrupowanie działa zarówno na terenie Polski, jak i w środowiskach polonijnych w różnych krajach. Liczy ponad 1000 członków. Jego siedziba mieści się w Katowicach (wcześniej znajdowała się w Sosnowcu). Hasłem partii jest „Bóg-Król-Honor-Ojczyzna”. PRM potwierdza stare tytuły szlacheckie i arystokratyczne oraz nadaje nowe „za zasługi”. Nadaje również własne ordery i odznaczenia monarchistyczne[21], których jest 12. Opowiada się za państwem rządzonym przez dziedzicznego króla w systemie monarchii konstytucyjnej[22]. Za fundament swoich działań uważa Konstytucję 3 maja[23]. Przy partii działają Fundacja „Polska Korona” i Zakon Rycerzy Polskiej Korony. Organem prasowym PRM jest „Nowa Monarchia”[21]. Od 2008 partia współpracuje z Ogólnopolskim i Polonijnym Konwentem Monarchistycznym w ramach Porozumienia Monarchistycznego[15]. Natomiast 29 września 2013 Polski Ruch Monarchistyczny na zamku w Bobolicach zawarł traktat dotyczący wzajemnej współpracy – zwany Monarchistycznym Trójprzymierzem – z monarchistycznymi organizacjami z Węgier i Chorwacji[24].

Szef ugrupowania Leszek Wierzchowski podjął próbę startu w wyborach prezydenckich w 1995, jednak nie zebrał wystarczającej liczby podpisów, aby zarejestrować swoją kandydaturę[23]. W wyborach parlamentarnych w 1997 wystartował do Senatu w województwie śląskim, zajmując ostatnie miejsce spośród 18 kandydatów[25]. W tych samych wyborach z listy Akcji Wyborczej Solidarność mandat w Sejmie uzyskał Marek Kolasiński (rekomendowany przez Ruch Solidarni w Wyborach, związany również z ChDRP Lecha Wałęsy i następnie z RS AWS).

Polska Liga Monarchistyczna[edytuj | edytuj kod]

W 1996 grupa członków PRM dokonała rozłamu i opuściła partię, po czym 25 lipca tego samego roku zarejestrowana została Polska Liga Monarchistyczna z siedzibą w Bielsku-Białej (Urząd Kanclerza mieścił się natomiast w Krakowie)[26]. W 1998 zmarł prezydent partii Sławomir Leonard Kolumna-Wysocki. Później prezydentem PLM został Wojciech Piątek[27]. Partia została wyrejestrowana 22 listopada 2004, a jej postępowanie likwidacyjne zakończyło się 14 czerwca 2007.

Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych[edytuj | edytuj kod]

Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych została zarejestrowana 17 kwietnia 1997. Utworzyła ją rozłamowa grupa członków Polskiego Ruchu Monarchistycznego z Bielska-Białej. Siedziba UPUM mieści się we Wrocławiu. Priorytetami programowymi partii są m.in. odbudowanie w Polsce ustroju monarchistycznego (opowiada się za monarchią konstytucyjną) i „reprezentowanie interesów szlachty polskiej w kraju i za granicą”[28]. Określa się jako partia liberalno-konserwatywna[29]. UPUM przyznaje sobie prawo do potwierdzania szlachectwa i nadawania tytułów szlacheckich oraz arystokratycznych: szlachcica UPUM, barona UPUM, hrabiego UPUM, margrabiego UPUM[30] i księcia UPUM. Regent partii otrzymuje tytuł wielkiego księcia UPUM[28]. Stronnictwo przyznaje także własne odznaczenia: m.in. Krzyż Rycerski (3 klasy), Krzyż Monarchii (2 klasy), Krzyż Regencji, Krzyż 3 Maja, Krzyż Zasługi UPUM oraz Medal 10-lecia UPUM[31][32][33]. Z partią związanych jest kilka organizacji: Kolegium Heraldyczno-Genealogiczne „Szlachcic”, Polonijne Kulturalne Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Szlacheckich i Arystokratycznych oraz Fundacja „Szlachecki Dwór”.

Na czele UPUM stoi regent, który według pierwotnego statutu nie podlegał wyborowi i sprawował funkcję dożywotnio. Pierwszym regentem partii był Adam Myśliński, który zmarł w 2004. Jego następcą został dotychczasowy wiceregent Aleksander Podolski. Do organizacji należał m.in. Stefan Oberleitner. W wyborach parlamentarnych w 2011 w okręgu elbląskim do Sejmu z listy PJN startował członek UPUM Arkadiusz Kłosowski, który otrzymał 156 głosów[34].

Konfederacja Korony Polskiej[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Konfederacja Korony Polskiej.

Pozostałe[edytuj | edytuj kod]

Istniały także inne niewielkie partie ruchu monarchistycznego, które nie podjęły jednak szerszej działalności. Były nimi[35]:

 • Unia Restytucji Monarchii – zarejestrowana 27 czerwca 1991, siedzibę miała w Warszawie;
 • Partia Królewska – zarejestrowana 25 października 1991, powstała w Zakliczynie;
 • Królestwo Polskie – zarejestrowane 19 listopada 1991, na jego czele stał król zasiadający w Poznaniu.

 Zobacz też kategorię: Polscy monarchiści.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Adam Wielomski: Czym jest, a czym nie jest Klub Zachowawczo-Monarchistyczny?. kzm.org.pl.
 2. a b c d OMP – idea i historia. antymoderna.republika.pl, 18 października 2011.
 3. Organizacja Monarchistów Polskich. legitymizm.org.
 4. Adrian Nikiel. legitymizm.org.
 5. Norbert Wójtowicz. legitymizm.org.
 6. Paweł Korzondkowski: Organizacja Monarchistów Polskich – historia i idea. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej” nr 3 (2015)
 7. Publicystyka. legitymizm.org.
 8. Krzyż Jubileuszowy Organizacji Monarchistów Polskich. monarchizm.pl.tl.
 9. Adrian Nikiel: Decyzja Prezesa nr 1/2009 w sprawie ustanowienia Krzyża Świętego Kazimierza Królewicza. legitymizm.org, 16 listopada 2009.
 10. Adam Wielomski: O sedewakantyzmie. salon24.pl, 28 października 2008.
 11. Serwis PKW – Wybory 2014
 12. Dane na temat OiPKM, ngo.pl
 13. Monarchiści integrują. naszemiasto.pl, 22 października 2001.
 14. Jerzy Kamiński: Kazimierz Książę Domański. gazeta.olawa.pl, 2000.
 15. a b Agnieszka Sadowska: „Bóg, król, honor, ojczyzna”. aspektpolski.pl, 30 maja 2008.
 16. O Konfederacji. konfederacjaspiska.pl.
 17. Korona Polska. pitax.pl.
 18. Opis projektu. chiliit.pl.
 19. Pozycja 4128. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 77/2005, 20 kwietnia 2005.
 20. Pozycja 7078. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 115/2005, 15 czerwca 2005.
 21. a b Informacje na stronie PRM
 22. Deklaracja ideowo-programowa Polskiego Ruchu Monarchistycznego na stronie partii
 23. a b Jacek Gądek: Przebóg trzyma w ukryciu króla Polski. onet.pl, 11 czerwca 2011.
 24. Na zamku w Bobolicach podpisano monarchistyczne trójprzymierze. dzieje.pl, 29 września 2013.
 25. M.P. z 1997 r. nr 64, poz. 621
 26. Archiwalna strona PLM.
 27. Dane na temat PLM, teleadreson.pl
 28. a b Informacje na stronie UPUM
 29. Program Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych na stronie partii
 30. Aktualnie tytuł margrabiego, mimo iż figuruje w dokumentach programowych, nie jest w praktyce nadawany.
 31. Insygnia Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych ich rodzaje, nadawanie i użytkowanie na stronie partii
 32. Stefan Oberleitner: Odznaczenia monarchistyczne w III Rzeczypospolitej Polskiej 1990–2010, Zielona Góra 2011.
 33. Aleksander Podolski: Konwent Szlachty Polskiej 2011, Wrocław 2012, s. 15–16, 63.
 34. Serwis PKW – Wybory 2011
 35. Jerzy Muszyński: Polskie państwo partyjne, Warszawa 2000, s. 61.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Jacek Majchrowski: Polski Ruch Monarchistyczny. Krótki kurs [w:] Ustrój i prawo w przeszłości dalszej i bliższej pod redakcją Jerzego Malca i Wacława Uruszczaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
 • Stefan Oberleitner: Odznaczenia monarchistyczne w III Rzeczypospolitej Polskiej 1990–2010, Zielona Góra 2011 (faktycznie książka ukazała się w grudniu 2010), ISBN 978-83-919754-2-8.
 • Aleksander Podolski, Księga herbowa Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych, Wrocław: Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych, 2010, ISBN 978-83-925702-3-3, OCLC 751083701.
 • Leszek Wierzchowski, Sławomir Leonard Wysocki: Herbarz. Nadania godności szlacheckich i arystokratycznych w Polsce 1992–1995, Kraków 1996.
 • Norbert Wójtowicz: Organizacja Monarchistów Polskich jako przejaw młodzieżowej skrajnej prawicy, [w:] „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2179, Politologia XXVI, Wrocław 1999, s. 125–142.