Przejdź do zawartości

Polska Jest Najważniejsza

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Polska Jest Najważniejsza
Ilustracja
Państwo

 Polska

Skrót

PJN

Przewodniczący

Joanna Kluzik-Rostkowska (2010–2011)

Prezes

Paweł Kowal (2011–2014)

Data założenia

12 grudnia 2010

Data rozwiązania

7 grudnia 2013[a]

Adres siedziby

Al. Ujazdowskie 26,
00-478 Warszawa

Ideologia polityczna

chrześcijańska demokracja, konserwatywny liberalizm

Poglądy gospodarcze

wolny rynek

Liczba członków

ponad 2300 (sierpień 2012)

Członkostwo
międzynarodowe

Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów

Grupa w Parlamencie
Europejskim

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Młodzieżówka

Młodzież Polska Jest Najważniejsza

Barwy

     amarant

Strona internetowa

Polska Jest Najważniejsza (PJN) – polska centroprawicowa partia polityczna założona 12 grudnia 2010, zarejestrowana 17 marca 2011. Posiadała klub parlamentarny (w Sejmie VI kadencji i Senacie VII kadencji), a także (do końca działalności) reprezentację w Parlamencie Europejskim. Ugrupowanie tworzyli w większości byli politycy Prawa i Sprawiedliwości, częściowo również Platformy Obywatelskiej. 7 grudnia 2013 PJN podjęła decyzję o samorozwiązaniu, w związku z powołaniem tego dnia partii Polska Razem, współtworzonej przez działaczy PJN z Jarosławem Gowinem (zgodnie z uchwałą rady krajowej PJN, partia istniała do chwili rejestracji Polski Razem, która nastąpiła 14 lutego 2014).

Historia[edytuj | edytuj kod]

Stowarzyszenie i partia[edytuj | edytuj kod]

2010[edytuj | edytuj kod]

Stowarzyszenie „Polska Jest Najważniejsza” zostało założone 16 listopada 2010 przez posłanki Joannę Kluzik-Rostkowską i Elżbietę Jakubiak, które 5 listopada 2010 zostały wykluczone z Prawa i Sprawiedliwości[1].

Członkami założycielami PJN byli posłowie PiS (lub wybrani z listy tej partii) na Sejm RP i do Parlamentu Europejskiego: posłowie Joanna Kluzik-Rostkowska, Elżbieta Jakubiak, Paweł Poncyljusz, Tomasz Dudziński, Jacek Pilch, Lena Dąbkowska-Cichocka, Jan Ołdakowski (dwoje ostatnich bezpartyjni, członkowie klubu PiS), eurodeputowani Adam Bielan, Michał Kamiński, Paweł Kowal, Marek Migalski (bezpartyjny, wybrany z listy PiS)[2][3] oraz osoby bez mandatu poselskiego: Wojciech Kasprowski, Michał Kaźmiński, Ewelina Owczarska i Anna Kamińska (żona Michała Kamińskiego)[4]. Prezesem została Joanna Kluzik-Rostkowska.

Nazwa ugrupowania pochodziła od oficjalnego hasła kampanii[5] Jarosława Kaczyńskiego w przedterminowych wyborach prezydenckich w 2010[6] (szefem sztabu wyborczego była Joanna Kluzik-Rostkowska, rzecznikiem prasowym sztabu był Paweł Poncyljusz). Tomasz Dudziński zadeklarował, że był autorem koncepcji użycia hasła „Polska jest najważniejsza” w kampanii wyborczej[7].

17 listopada w Sądzie Okręgowym w Warszawie został złożony wniosek o rejestrację stowarzyszenia[8]. Mimo to inna grupa poinformowała, że ruch o identycznej nazwie powstał wcześniej w województwie świętokrzyskim 30 września 2010. Ponadto 10 października 2010 powstało w Warszawie stowarzyszenie o nazwie „Polska Jest Najważniejsza” kierowane przez Włodzimierza Klonowskiego, które zostało założone przez sympatyków Jarosława Kaczyńskiego z czasu kampanii przed wyborami prezydenckimi[9], a które decyzją sądu zostało 9 grudnia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nazwą „Polska Jest Najważniejsza”.

8 grudnia w Katowicach została przedstawiona przez polityków ugrupowania Joanny Kluzik-Rostkowskiej deklaracja programowa, w której zawarto m.in. odwołanie do wartości republikańskich, konserwatywnych, chrześcijańskich i solidarnościowych[10].

12 grudnia w Warszawie odbył się kongres stowarzyszenia, podczas którego Joanna Kluzik-Rostkowska ogłosiła powstanie na jego bazie partii politycznej[11].

2011[edytuj | edytuj kod]

28 stycznia 2011 został złożony wniosek o rejestrację partii „Polska Jest Najważniejsza”[12], a 4 lutego wniosek o rejestrację „Stowarzyszenia Obywatelskiego Polska Jest Najważniejsza”[13]. Partia zarejestrowana została 17 marca. Jej przewodniczącą została Joanna Kluzik-Rostkowska, a w skład zarządu krajowego weszli Elżbieta Jakubiak i Paweł Poncyljusz[14]. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w kwietniu[15].

18 marca ze stowarzyszenia PJN został wykluczony jeden z jego założycieli, eurodeputowany Adam Bielan[16].

27 marca podczas konferencji prasowej Joanna Kluzik-Rostkowska zaprezentowała partyjne logo przedstawiające białego orła wznoszącego się do lotu i biały napis „PJN” (na amarantowym tle).

W kwietniu partia PJN podjęła współpracę ze Stronnictwem Konserwatywno-Ludowym, jednak ostatecznie nie podpisała z nim porozumienia o współpracy wyborczej (jedynie sekretarz generalny SKL Krzysztof Oksiuta został członkiem sztabu wyborczego PJN i kandydatem partii do Sejmu).

4 czerwca odbył się pierwszy kongres partii PJN, o charakterze programowo-wyborczym, na którym zostały wybrane władze formacji. Na prezesa został wybrany Paweł Kowal[17], a na przewodniczącego rady krajowej Zbigniew Wojciechowski. Rada krajowa na posiedzeniu, które odbyło się 6 dni później, wybrała na wiceprezesów partii Pawła Poncyljusza i Marka Migalskiego. Skarbnikiem PJN została Elżbieta Jakubiak[18]. 13 czerwca z ugrupowania odeszła jego inicjatorka Joanna Kluzik-Rostkowska, która podjęła współpracę z Platformą Obywatelską[19]. 8 lipca kolejnym wiceprezesem partii został Wojciech Mojzesowicz[20].

W wyborach parlamentarnych PJN zarejestrowała listy we wszystkich 41 okręgach do Sejmu, a także kandydatów w 13 ze 100 okręgów do Senatu. Z list PJN startowało kilku członków Stronnictwa Demokratycznego, po jednym wiceprzewodniczącym RLN i KPEiR, sekretarz generalny SKL, a także m.in. pojedynczy członkowie UPUM i LPR. W wyborach do Sejmu komitet PJN otrzymał 2,19% głosów, co było 6. wynikiem spośród wszystkich komitetów i nie pozwoliło na uzyskanie mandatów w Sejmie[21]. Partia nie uzyskała też mandatów w Senacie.

2012[edytuj | edytuj kod]

Plan działania na partii 2012 rok obejmował uporządkowanie spraw formalnych partii (m.in. zjazdy regionalne), a także przygotowywanie koncepcji programowych. Poszczególne struktury wojewódzkie oraz powiatowe zorganizowały również szereg akcji związanych z problemami lokalnych społeczności, eurodeputowani natomiast prowadzili aktywną politykę wschodnią dotyczącą m.in. problemów białoruskich (działania na rzecz poparcia więźniów politycznych) i ukraińskich.

2013 i koniec istnienia partii[edytuj | edytuj kod]

W styczniu 2013 ugrupowanie nawiązało kilkumiesięczną współpracę programową z Polskim Stronnictwem Ludowym, tworząc wspólne konwersatorium „Centrum dla Polaków”[22]. W jego ramach odbyły się dwie debaty (w drugiej z nich brało udział również SKL).

23 czerwca w przedterminowych wyborach samorządowych w Elblągu PJN wystartowała wspólnie z SD i Kongresem Nowej Prawicy w ramach komitetu „Naszą Partią jest Elbląg”. Kandydatem na prezydenta był Edward Pukin z PJN, który zajął przedostatnie, 9. miejsce (uzyskał 1,48% głosów)[23]. 8 września w wyborach uzupełniających do Senatu VIII kadencji w okręgu dębicko-mieleckim kandydat PJN Andrzej Marciniec zajął przedostatnie, 6. miejsce (uzyskał 1,32% głosów)[24].

4 października PJN podpisała porozumienie o współpracy programowej ze środowiskiem skupionym wokół posłów niezrzeszonych Jarosława Gowina, Johna Godsona i Jacka Żalka (którzy niedługo wcześniej opuścili PO, po porażce Jarosława Gowina w wyborach na szefa tej partii), angażując się przy tym w organizowaną przez Jarosława Gowina akcję społeczną „Godzina dla Polski”[25] (do projektu dołączyło też Stowarzyszenie „Republikanie”, założone przez posła Przemysława Wiplera po jego odejściu z PiS). 7 grudnia rada krajowa PJN podjęła decyzję o samorozwiązaniu ugrupowania, w związku z powołaniem tego dnia nowej partii Jarosława Gowina Polska Razem, którą współtworzyli działacze PJN[26] (formalnie PJN funkcjonowała do momentu rejestracji Polski Razem, która nastąpiła 14 lutego 2014). Grupa działaczy partii (na czele z Tomaszem Owsianikiem) nie zgodziła się z decyzją o jej samorozwiązaniu (uważając ją za nielegalną), wychodząc na drogę sądową[27]. Ostatecznie PJN została wyrejestrowana przez sąd 21 lipca 2015[28].

Klub parlamentarny[edytuj | edytuj kod]

Klub poselski „Polska Jest Najważniejsza” powstał 23 listopada 2010. Utworzyło go 15 posłów[29]. Jego szefem została Joanna Kluzik-Rostkowska. Dzień później wybrani zostali wiceprzewodniczący klubu: Elżbieta Jakubiak, Wojciech Mojzesowicz, Paweł Poncyljusz i Jacek Tomczak[30]. 3 grudnia 2010 szeregi klubu zasilili posłowie Andrzej Sośnierz oraz Lucjan Karasiewicz.

19 stycznia 2011 do klubu PJN przystąpił, jako jedyny z senatorów, Jacek Swakoń (dotychczasowy członek klubu Platformy Obywatelskiej)[31]. Do klubu PJN wstąpił również wybrany z listy PO poseł Zbigniew Wojciechowski, który złożył ślubowanie 1 lutego 2011.

7 czerwca 2011 nowym przewodniczącym klubu został Paweł Poncyljusz, którego na funkcji wiceprzewodniczącego zastąpił Andrzej Walkowiak. Rzecznikiem klubu został Jacek Pilch[32].

9 czerwca 2011 z klubu odszedł poseł Jan Filip Libicki, zarzucając kierownictwu partii brak wyraźnej deklaracji zaprzeczającej zamiarom współpracy ugrupowania z PiS[33]. Dzień później z członkostwa w klubie w ślad za nim zrezygnował także wiceprzewodniczący klubu Jacek Tomczak[34]. 13 czerwca rezygnację z członkostwa w klubie złożyła jego była przewodnicząca Joanna Kluzik-Rostkowska. 17 sierpnia klub przestał istnieć w wyniku rezygnacji z członkostwa w nim posła Wiesława Kiliana, który (podobnie jak wcześniejsi posłowie opuszczający klub) podjął współpracę z PO. Posłowie PJN powołali następnie 14-osobowe koło. 29 sierpnia 2011 dołączył jednak do nich dotychczasowy poseł PiS Jan Religa, co umożliwiło reaktywację klubu[35], którego szefem ponownie został Paweł Poncyljusz. Klub funkcjonował do końca kadencji (7 listopada 2011)[36].

Program[edytuj | edytuj kod]

PJN deklarowała się jako ugrupowanie centroprawicowe, konserwatywne i chrześcijańsko-demokratyczne. W zakresie polityki społecznej deklarowało dążenie w ramach polityki prorodzinnej do wprowadzenia nowych przepisów podatkowych, korzystniejszych dla rodzin wielodzietnych[37]. Oprócz tego PJN chciała ograniczyć biurokrację utrudniającą działalność gospodarczą. Partia proponowała także podwyższenie kwoty zwolnionej z opodatkowania PIT (co byłoby korzystne dla najmniej zarabiających) oraz wprowadzenie możliwości wspólnego rozliczania się rodziców z dziećmi[38]. Ponadto PJN proponowała wprowadzenie ulgi podatkowej (rzędu 600 zł rocznie odpisywane od podatku) dla osób oszczędzających dobrowolnie w OFE lub IKE[39].

Do głównych założeń programu ekonomicznego PJN należały: zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, objęcie bogatych rolników systemem emerytalnym ZUS, liniowa 19 proc. stawka VAT, ograniczenie biurokracji, ułatwienia dla przedsiębiorców, likwidacja becikowego[40] oraz zwolnienie z tzw. podatku od dochodów kapitałowych osób mających w bankach niewielkie lokaty, rzędu 12 tys. złotych[41].

W dziedzinie ochrony zdrowia ugrupowanie postulowało decentralizację NFZ, uproszczenie zasad kontraktowania i wymogów stawianych zakładom opieki zdrowotnej[42]. Partia domagała się likwidacji gimnazjów oraz wydłużenia o rok nauki w technikach i liceach. Sprzeciwiała się obowiązkowi uczęszczania do szkoły od 6. roku życia[43]. PJN opowiadała się przeciwko depenalizacji aborcji[44].

Partia opowiadała się za usprawnieniem instytucji referendum, jednomandatowymi okręgami wyborczymi w wyborach samorządowych i bezpośrednim wyborem starostów[45]. Posłowie PJN w głosowaniu sejmowym w większości opowiedzieli się przeciwko ustawie kwotowej.

Działacze[edytuj | edytuj kod]

 Zobacz też kategorię: Politycy PJN.

Ugrupowanie posiadało struktury we wszystkich województwach, we wszystkich miastach na prawach powiatu i większości powiatów. Politykami partii byli radni wszystkich szczebli samorządu terytorialnego. Najaktywniejszymi regionami były województwa: lubelskie, mazowieckie, śląskie, pomorskie, małopolskie i kujawsko-pomorskie.

Władze partii (od 4 czerwca 2011 do samorozwiązania)[edytuj | edytuj kod]

Prezes:

Wiceprezesi:

Skarbnik:

Przewodniczący Rady Krajowej:

Przewodniczący Krajowego Sądu Partyjnego:

 • Grzegorz Mierzwa

Przywódcy partii[edytuj | edytuj kod]

Posłowie, senatorowie i eurodeputowani[edytuj | edytuj kod]

Posłowie PJN (pod koniec kadencji w 2011)
poseł w Sejmie
1 Lena Dąbkowska-Cichocka 2007–2011
2 Tomasz Dudziński 2005–2011
3 Adam Gawęda 2007–2011, 2019–2023
4 Kazimierz Hajda 2009–2011
5 Elżbieta Jakubiak 2007–2011
6 Lucjan Karasiewicz 2005–2011
7 Wojciech Mojzesowicz 1989–1993, 2001–2011
8 Jan Ołdakowski 2005–2011
9 Zbysław Owczarski 2009–2011
10 Jacek Pilch 2007–2011
11 Paweł Poncyljusz 2001–2011, 2019–2023
12 Jan Religa 2007–2011
13 Andrzej Sośnierz 2005–2006, 2007–2011, 2015–2023
14 Andrzej Walkowiak 2005–2011
15 Zbigniew Wojciechowski 2011
Senator PJN
senator w Senacie
1 Jacek Swakoń 2007–2011
Eurodeputowani PJN (ostatni skład)
poseł w PE
1 Michał Kamiński 2004–2007, 2009–2014
2 Paweł Kowal 2009–2014
3 Marek Migalski 2009–2014

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Kluzik-Rostkowska: Rejestrujemy stowarzyszenie „Polska Jest Najważniejsza”. rmf24.pl, 16 listopada 2010. [dostęp 2014-09-23].
 2. Kluzik-Rostkowska: Rejestrujemy stowarzyszenie „Polska jest najważniejsza”. gazeta.pl, 16 listopada 2010. [dostęp 2010-11-24].
 3. Kluzik-Rostkowska o krok od stworzenia klubu parlamentarnego. wprost.pl, 17 listopada 2010. [dostęp 2010-11-24].
 4. Poncyljusz zdradza, na kogo liczą twórcy nowego stowarzyszenia. onet.pl, 17 listopada 2010. [dostęp 2010-11-24].
 5. Hasło Kaczyńskiego: „Polska jest najważniejsza”. tvn24.pl, 7 maja 2010. [dostęp 2021-01-20].
 6. Oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego. pis.org.pl, 26 kwietnia 2010. [dostęp 2021-01-20].
 7. Kto wymyślił hasło „Polska jest najważniejsza?”. Dudziński: to ja. wprost.pl, 16 listopada 2010. [dostęp 2010-11-24].
 8. Kluzik prezesem. Są nowe nazwiska. polskieradio24.pl, 17 listopada 2010. [dostęp 2021-08-28].
 9. Poseł PiS chce uniemożliwić rejestrację „Polska jest najważniejsza”. wprost.pl, 18 listopada 2010. [dostęp 2010-11-24].
 10. PJN przedstawiło deklarację ideową. onet.pl, 8 grudnia 2010. [dostęp 2019-04-30].
 11. PJN zakłada partię. „Cele w polityce się nie skończyły”. wprost.pl, 12 grudnia 2010. [dostęp 2010-12-13].
 12. PJN czeka na rejestrację. Wniosek w sądzie. tvn24.pl, 1 lutego 2011. [dostęp 2019-04-30].
 13. PJN poprawia nazwę. tvn24.pl, 4 lutego 2011. [dostęp 2021-08-28].
 14. Pozycja 12304. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 188/2011, 28 września 2011. [dostęp 2013-06-24].
 15. Stowarzyszenie Obywatelskie PJN. Już po rejestracji. wprost.pl, 29 kwietnia 2011. [dostęp 2021-06-16].
 16. Bielan już poza PJN. tvn24.pl, 18 marca 2011. [dostęp 2021-08-28].
 17. Paweł Kowal prezesem PJN. rmf24.pl, 4 czerwca 2011. [dostęp 2011-06-05].
 18. Poncyljusz i Migalski wiceprezesami PJN. polskieradio.pl, 10 czerwca 2011. [dostęp 2014-09-23].
 19. Joanna Kluzik-Rostkowska odchodzi PJN. interia.pl, 13 czerwca 2011. [dostęp 2017-02-20].
 20. To już oficjalne: Mojzesowicz wiceszefem PJN. dziennik.pl, 8 lipca 2011. [dostęp 2011-07-10].
 21. Serwis PKW – Wybory 2011
 22. Paweł Wroński: PSL i PJN w związku partnerskim. Ludowcy mają zgłaszać w Sejmie projekty PJN. wyborcza.pl, 2 lutego 2013. [dostęp 2013-02-03].
 23. Przed nami druga tura wyborów. dziennikelblaski.pl, 24 czerwca 2013. [dostęp 2018-03-30].
 24. Serwis PKW – Wybory 2013. pkw.gov.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-04-02)].
 25. Środowisko Gowina i PJN podpisały porozumienie o współpracy. onet.pl, 4 października 2013. [dostęp 2013-10-04].
 26. Paweł Majewski: Gowin: Wystartujemy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. rp.pl, 7 grudnia 2013. [dostęp 2013-12-07].
 27. Kamil Sikora: Polska Jest Najważniejsza nadal istnieje, a jej szefem jest Paweł Kowal. Porzuceni działacze chcą przejąć partię. natemat.pl, 23 maja 2014. [dostęp 2014-07-19].
 28. Pozycja 13226. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 173/2015, 7 września 2015. [dostęp 2015-09-07].
 29. Powstał klub „Polska jest Najważniejsza”. polskieradio.pl, 23 listopada 2010. [dostęp 2010-11-24].
 30. Zastępcy Kluzik-Rostkowskiej? Już ich znamy. wp.pl, 24 listopada 2010. [dostęp 2010-12-13].
 31. Senator z klubu PO przechodzi do PJN. gazetaprawna.pl, 18 stycznia 2011. [dostęp 2021-08-28].
 32. Kolejna zmiana we władzach PJN – jest nowy szef klubu. wp.pl, 7 czerwca 2011. [dostęp 2011-06-07].
 33. Poseł odchodzi z PJN. onet.pl, 9 czerwca 2011. [dostęp 2017-02-20].
 34. Kolejny parlamentarzysta odchodzi z klubu PJN. onet.pl, 10 czerwca 2011. [dostęp 2011-06-10].
 35. PJN znów ma klub – dołączył poseł Jan Religa. money.pl, 29 sierpnia 2011. [dostęp 2011-08-29].
 36. Kluby i koła poselskie. Stan na koniec kadencji. sejm.gov.pl. [dostęp 2013-05-15].
 37. Ustawa prorodzinna autorstwa PJN już po Nowym Roku. dziennik.pl, 13 grudnia 2010. [dostęp 2010-12-13].
 38. Kluzik-Rostkowska zagina parol na wyborców PO. dziennik.pl, 13 grudnia 2010. [dostęp 2010-12-13].
 39. PJN też chce zmian w systemie emerytalnym. rp.pl, 29 grudnia 2010. [dostęp 2021-08-28].
 40. Politolog: PJN ma problem z wiarygodnością. onet.pl, 4 lutego 2011. [dostęp 2021-08-28].
 41. PJN proponuje zmiany w tzw. podatku Belki. dziennik.pl, 7 marca 2011. [dostęp 2011-03-07].
 42. PJN ujawnia swoją receptę na służbę zdrowia. dziennik.pl, 7 stycznia 2011. [dostęp 2011-01-07].
 43. PJN: gimnazja trzeba zlikwidować. dziennik.pl, 11 sierpnia 2011. [dostęp 2011-09-01].
 44. W głosowaniu sejmowym z 31 sierpnia 2011 posłowie PJN opowiedzieli za kontynuowaniem prac nad obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
 45. Polska obywatelska. stronapjn.pl. [dostęp 2014-09-23].

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Podjęto wówczas decyzję o rozwiązaniu partii; partia przestała funkcjonować w momencie rejestracji Polski Razem – 14 lutego 2014.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]