Ruch Narodowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ruch Narodowy
Ilustracja
Skrót RN
Lider Robert Winnicki
Data założenia 11 listopada 2012[1]
Adres siedziby ul. Stanisława Noakowskiego 10/12, 00-666 Warszawa
Ideologia polityczna narodowy konserwatyzm, eurosceptycyzm, narodowy katolicyzm, nacjonalizm
Barwy      biel
     czerwień
Obecni posłowie
1 / 460
Obecni senatorowie
0 / 100
Obecni eurodeputowani
0 / 51
Obecni radni wojewódzcy
0 / 555
strona oficjalna
Pikieta w dziesiątą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – Rzeszów, 2014

Ruch Narodowy (RN) – polska partia polityczna założona 10 grudnia 2014, zarejestrowana 11 lutego 2015. Wcześniej porozumienie organizacji narodowych i komitet wyborczy wyborców startujący w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014[2].

Historia[edytuj]

Powołanie Ruchu Narodowego ogłoszono 11 listopada 2012 po Marszu Niepodległości. Ugrupowanie współtworzyło kilkadziesiąt organizacji[3], które podpisały deklarację ideową (wśród nich znalazły się m.in. Młodzież Wszechpolska, Obóz Narodowo-Radykalny – który 28 sierpnia 2015 opuścił RN[4] – oraz jedyna w tym gronie partia polityczna, Unia Polityki Realnej[5]). Organem kierowniczym RN była Rada Decyzyjna[5].

I kongres Ruchu Narodowego miał miejsce 8 czerwca 2013 w Warszawie. W kongresie uczestniczyło ponad 1000 osób z kraju i zagranicy[6]. Honorowym gościem kongresu był Rafał Ziemkiewicz. Reprezentanci ugrupowań współtworzących ruch podpisali wówczas deklarację ideową Ruchu Narodowego. II kongres Ruchu Narodowego miał miejsce 3 maja 2014 w Warszawie. Honorowymi gośćmi kongresu byli Leszek Żebrowski, Stanisław Michalkiewicz oraz Márton Gyöngyösi z węgierskiej partii Jobbik[7]. Odczytano również listy nadesłane przez sojuszników Ruchu: Roberto Fiore z Forza Nuova (wł. Nowa Siła) oraz liderów hiszpańskiej Democracia Nacional. Podczas kongresu przyjęto postulaty programowe.

7 stycznia 2014 Ruch Narodowy ogłosił start w wyborach do Parlamentu Europejskiego w tym samym roku. Planowanymi kierunkami działania Ruchu w Europarlamencie były m.in.: budowa Europy Ojczyzn zamiast „eurofederalizmu” poprzez wypowiedzenie traktatu lizbońskiego, walka z ideologią gender, promowanie polskiej polityki historycznej na forum unijnym, zabieganie o prawa Polaków za granicą (w szczególności na Litwie), odstąpienie od pakietu klimatycznego, a także promowanie polskiego górnictwa i energetyki opartej na węglu[8]. Komitet Ruchu Narodowego zarejestrował listy we wszystkich okręgach wyborczych[9]. W wyborach na Ruch Narodowy zagłosowało 98 626 osób, co dało 1,4% głosów (oraz 9. miejsce spośród wszystkich komitetów)[10].

W wyborach uzupełniających do Senatu 7 września 2014 kandydat Ruchu Narodowego, Krzysztof Bosak, uzyskał 1082 głosy (6,42%), co uplasowało go na 3. miejscu spośród 6 kandydatów w okręgu nr 47[11].

W wyborach samorządowych w 2014 RN zarejestrował listy do sejmików we wszystkich województwach, w prawie wszystkich okręgach wyborczych. W skali kraju uzyskał 1,57% głosów i nie otrzymał żadnego mandatu radnego. RN startował również na niższym szczeblu – wystawił m.in. kandydatów na prezydentów miast: Wrocławia (Roberta Winnickiego) i Lublina (Mariana Kowalskiego). Uzyskali oni niewielkie poparcie. W marcu 2015 wspólny kandydat Ruchu Narodowego i Kongresu Nowej Prawicy w wyborach na prezydenta Zielonej Góry Krzysztof Bosak zajął 3. miejsce, uzyskując 1716 głosów (4,45%)[12][13]. Komitet RN i KNP nie uzyskał mandatów w radzie miasta.

Partia[edytuj]

10 grudnia 2014 ogłoszono powstanie partii Ruch Narodowy. Prezesem został Robert Winnicki, a wiceprezesami Krzysztof Bosak, Bartosz Józwiak (prezes UPR, która jednak nie została rozwiązana), Marian Kowalski, Maciej Migus i Artur Zawisza[14].

17 grudnia 2014 liderzy Ruchu Narodowego oficjalnie zaprezentowali Mariana Kowalskiego (byłego rzecznika ONR, a wcześniej wieloletniego działacza UPR) jako kandydata w wyborach prezydenckich w 2015[15]. Hasło, pod jakim wystartował kandydat RN, to „Silny człowiek na trudne czasy”[16]. W przeprowadzonych 10 maja wyborach zajął 9. miejsce, zdobywając 77 630 głosów, co stanowiło 0,52% głosów ważnych[17]. Przed II turą wyborów Zarząd Główny Ruchu Narodowego zwrócił się do dwóch kandydatów w tym etapie z pytaniem o ustosunkowanie się do wybranych kwestii programowych[18], a wobec nieuzyskania od nich odpowiedzi w tym zakresie podjął decyzję o nieudzieleniu poparcia żadnemu z nich[19]. UPR jednak poparła wcześniej Andrzeja Dudę[20].

13 czerwca 2015 odbył się I kongres partii, na którym Robert Winnicki utrzymał stanowisko prezesa[21]. Nowym wiceprezesem RN z ramienia UPR (zastępując Bartosza Józwiaka, który w tym samym roku wystąpił z RN) został Piotr Lisiecki[22]. Pod koniec sierpnia 2015 Marian Kowalski został odwołany ze stanowiska wiceprezesa partii[23] (we wrześniu z niej wystąpił).

Przed wyborami parlamentarnymi w 2015 RN zawarł porozumienie w sprawie startu z list ruchu Kukiz’15. Kandydaci do Sejmu RP popierani przez RN znaleźli się na listach wyborczych w większości okręgów[24] (ponadto nieliczni członkowie RN wystartowali też z list KORWiN i KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!”). Mandaty posłów na Sejm VIII kadencji z list komitetu Kukiz’15 uzyskało pięciu przedstawicieli Ruchu Narodowego (Adam Andruszkiewicz, Sylwester Chruszcz, Bartosz Józwiak, Tomasz Rzymkowski i Robert Winnicki)[25] oraz pięć innych osób popieranych przez partię (Marek Jakubiak, Jakub Kulesza, Jarosław Porwich, Anna Siarkowska i Rafał Wójcikowski).

23 kwietnia 2016 rada polityczna RN zarekomendowała posłom RN utworzenie odrębnego koła w Sejmie[26]. Klub Kukiz’15 opuścił jednak (w maju) jedynie prezes RN Robert Winnicki, który po opuszczeniu RN przez pozostałych posłów pozostał jedynym reprezentantem tej partii w parlamencie.

10 grudnia tego samego roku odbył się kongres programowy RN. Przemawiali na nim m.in. poseł Kornel Morawiecki (Wolni i Solidarni), Halina Nowina Konopka (Porozumienie Polskie), Marian Piłka (Prawica Rzeczypospolitej), a także inni goście – Mariusz Dzierżawski, Jacek Bartyzel, Grzegorz Braun, Jerzy Robert Nowak i Gabriel Janowski. Ponadto przedstawiciel KNP odczytał list od prezesa tej partii Michała Marusika[27].

Program i idee[edytuj]

Podczas II Kongresu Ruchu Narodowego ogłoszono program ugrupowania[28], m.in.:

 • połączenie podatku dochodowego i składki na ubezpieczenia społeczne
 • likwidacja ZUS
 • „emerytura obywatelska” (świadczenie pozwalające utrzymać się na minimalnym poziomie, niezależne od wcześniejszych zarobków i czasu pracy)
 • kwota wolna od podatku przyznawana na każde dziecko w rodzinie
 • obniżenie podatku dochodowego pobieranego od mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm
 • przywrócenie podatku obrotowego w miejsce podatku CIT
 • ustanowienie konstytucyjnego limitu zadłużenia finansów publicznych
 • ochrona życia od poczęcia
 • pełna jawność finansów publicznych (w tym umów oraz wynagrodzeń w sektorze publicznym)
 • dozbrojenie Wojska Polskiego
 • wprowadzenie powszechnej obrony terytorialnej
 • strzelnica w każdym powiecie
 • poszerzenie dostępu do broni
 • wpisanie do konstytucji gwarancji narodowej własności polskiej ziemi
 • wypowiedzenie traktatu lizbońskiego i zastąpienie go „traktatem suwerennościowym”
 • wypowiedzenie pakietu energetyczno-klimatycznego i paktu fiskalnego UE
 • promowanie historii Polski na świecie (w tym zwalczanie określenia „polskie obozy koncentracyjne”)
 • zwalczanie „ideologii gender” w przestrzeni publicznej
 • dążenie do niezależności energetycznej Polski (wsparcie dla wydobywania gazu łupkowego oraz budowy elektrowni atomowych)

W przyjętej w styczniu 2013 deklaracji ideowej rada decyzyjna Ruchu Narodowego wskazała jej trzy główne elementy wraz z ich rozszerzeniem: tożsamość (narodu, rodziny, osoby), suwerenność (państwa, kultury, ekonomiczna) i wolność (słowa, gospodarowania, osoby); określiła świadomość i wolę działania młodego pokolenia Polaków jako siłę Ruchu Narodowego oraz zadeklarowała pracę nad przemianą ojczyzny, zaś jako wyznacznik działania zaakcentowała ideę narodu, rozumianego jako kulturowa wspólnota pokoleń[28]. Ruch Narodowy postuluje walkę o suwerenność kraju, o naprawę polityczną i gospodarczą państwa, o obronę wolności jego obywateli, a także o realizację w sferze kultury i polityki tradycyjnych wartości[29].

Celem Ruchu jest zasadnicza zmiana społeczna – tzw. „obalenie republiki Okrągłego Stołu”. Deklaruje się jako ruch społeczny będący siecią inicjatyw społecznych na rzecz suwerenności państwa i tożsamości narodowej.

Przy braku hierarchicznej i organizacyjnej zależności, kieruje się wspólnymi symbolami, autorytetami oraz postulatami wyborczymi[30].

Ruch Narodowy, jako koalicja niezależnych ugrupowań, w kwestiach społecznych prezentuje konserwatywne stanowisko. Według programu zawiązanego podczas drugiego kongresu z 2014 fundamentem cywilizacji polskiej są wartości chrześcijańskie, a sojusznikiem tradycyjny Kościół katolicki. Ruch odwołuje się również do tradycji i dziedzictwa antycznego Rzymu[31]. Postęp cywilizacyjny, który miał dokonać się w Polsce dzięki funduszom unijnym, traktowany jest jako częściowa rekompensata za straty, jakie Polska poniosła w związku z jednostronnym otwarciem rynku w okresie przedakcesyjnym, przy jednoczesnym uzależnieniu polskiego sektora bankowego od kapitału zagranicznego[32].

10 grudnia 2016 w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbył się Kongres Programowy Ruchu Narodowego pod hasłem „Suwerenny Naród w XXI wieku”, podczas którego został zaprezentowany program polityczno-wyborczy RN pod tym samym tytułem[33][34].

Gospodarka[edytuj]

Zarys programu gospodarczego przedstawił Krzysztof Bosak podczas II kongresu Ruchu. Według RN możliwe jest łączenie szerokiego zakresu wolności gospodarczych z konstruktywnym podejściem do państwa, urządzonego w oparciu o zasady gospodarności i pomocniczości[35]. Zapowiedziano powołanie Instytutu Strategii Narodowej, który będzie skupiał ekspertów i wypracowywał nowoczesny program dla Ruchu Narodowego. Przeważające nurty gospodarcze to ordoliberalizm i dystrybucjonizm.

Ruch jest przeciwnikiem wprowadzenia w Polsce waluty euro.

Polityka zagraniczna[edytuj]

Ruch Narodowy z założenia jest ugrupowaniem eurosceptycznym. Opowiada się za wyjściem Polski z Unii Europejskiej[36].

Wspólne oświadczenia z węgierskim Jobbikiem w sprawie sytuacji na Ukrainie świadczą o drodze do pogłębienia współpracy obu ugrupowań. Ogłoszono również polsko-węgierską wymianę kandydatów na listach w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014[37] (która ostatecznie nie doszła do skutku). Węgierscy i polscy narodowcy uważają, że krajowe rządy poświęcają interesy narodowe na rzecz eurofederalizmu. W tej konkretnej sprawie ruchy narodowe Polski i Węgier wezwały wspólnie władze państwowe swoich krajów do wysiłków politycznych i dyplomatycznych w celu ochrony zagrożonych praw mniejszości narodowych na Ukrainie z uwagi na rewolucyjne nastroje na wschodzie, w tym popularyzujące symbolikę i postaci związane z ukraińskim etnicznym szowinizmem, które to w kontekście historycznych doświadczeń krwawo obchodziły się z mniejszościami narodowymi na tych ziemiach.

11 listopada 2015 posłowie Ruchu Narodowego zaprosili do Sejmu, oprócz działaczy Jobbiku, także włoskich neofaszystów z partii Nowa Siła (Forza Nuova)[38].

Zobacz też[edytuj]

Przypisy

 1. Jako partia 10 grudnia 2014.
 2. Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy. pkw.gov.pl.
 3. Robert Winnicki: Rewolucja już się zaczęła. wirtualnapolonia.com, 29 sierpnia 2013.
 4. Stanowisko Obozu Narodowo-Radykalnego i ONR Podhale w sprawie wyborów parlamentarnych i RN. kierunki.info.pl, 28 sierpnia 2015.
 5. a b Ruch Narodowy zwiera szeregi. Kongres pod koniec maja. tvn24.pl, 27 lutego 2013.
 6. Joanna Berendt: I Kongres Ruchu Narodowego: „Nasza armia przywróci porządek. Albo oni, albo my. To jest wojna”. gazeta.pl, 8 czerwca 2013.
 7. II Ogólnopolski Kongres Ruchu Narodowego. Relacja wideo – CAŁOŚĆ. wirtualnapolonia.com, 3 maja 2014.
 8. Walka z eurofederalizmem i gender w sojuszu z Jobbikiem i Le Pen. Ruch Narodowy idzie do PE. polskatimes.pl, 7 stycznia 2014.
 9. Serwis PKW – Wybory 2014.
 10. Serwis PKW – Wybory 2014.
 11. Serwis PKW – Wybory 2014.
 12. Wybory prezydenta miasta Zielona Góra. zielona-gora.pkw.gov.pl.
 13. Oficjalne wyniki wyborów na prezydenta Zielonej Góry i do rady miasta. gazetalubuska.pl, 16 marca 2015.
 14. Paulina Małyszek: Komunikat władz Ruchu Narodowego ws. partii politycznej. narodowcy2014.pl, 10 grudnia 2014.
 15. Marian Kowalski na prezydenta!. ruchnarodowy.org, 17 grudnia 2014.
 16. Kandydaci na prezydenta. mamprawowiedziec.pl.
 17. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2015 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.. pkw.gov.pl.
 18. Paulina Małyszek: Przed debatą i drugą turą RN zwrócił się do kandydatów by ustosunkowali się do czterech kluczowych kwestii. narodowcy2014.pl, 21 maja 2015.
 19. Krzysztof Bosak: Stanowisko Ruchu Narodowego w sprawie II tury wyborów prezydenckich. narodowcy2014.pl, 22 maja 2015.
 20. UPR – „pomimo różnic programowych” – popiera Andrzeja Dudę. I zachęca do głosowania. wpolityce.pl, 18 maja 2015.
 21. Szymon Wiśniewski: Kongres Wyborczy Ruchu Narodowego. ruchnarodowy.net, 13 czerwca 2015.
 22. UPR INFO TV – Dwa tygodnie w polityce. uniapolitykirealnej.org.pl, 17 czerwca 2015.
 23. Kowalski nie jest już wiceprezesem Ruchu Narodowego. „Winnicki mnie odwołał”. kresy.pl, 29 sierpnia 2015.
 24. Kacper Nowogrodzki: Lista kandydatów oficjalnie popieranych przez Ruch Narodowy. ruchnarodowy.net, 23 października 2015.
 25. Posłowie Ruchu Narodowego w Sejmie. ruchnarodowy.net, 27 października 2015.
 26. Rada Ruchu Narodowego rekomenduje utworzenie samodzielnego koła. onet.pl, 23 kwietnia 2016.
 27. Szymon Wiśniewski: Kongres Programowy Ruchu Narodowego [wideo]. ruchnarodowy.net, 11 grudnia 2016.
 28. a b Program. ruchnarodowy.net.
 29. Ruch Narodowy. mw.org.pl.
 30. Powstaje Ruch Narodowy. onet.pl, 12 listopada 2012.
 31. My jesteśmy Rzymianami, jesteśmy synami i córkami Rzymu antycznego, Rzymu w rozumieniu katolickim, jesteśmy dziedzicami Wiecznego Rzymu – Robert Winnicki podczas II Ogólnopolskiego Kongresu Ruchu Narodowego, 3 maja 2014.
 32. Olaf Ryngwelski: Krzysztof Bosak o gospodarce w TVP Warszawa. narodowcy2014.pl, 6 maja 2014.
 33. Szymon Wiśniewski: Suwerenny Naród w XXI wieku – program polityczny Ruchu Narodowego. ruchnarodowy.net, 10 grudnia 2016.
 34. Szymon Wiśniewski: Kongres Programowy Ruchu Narodowego (relacja). ruchnarodowy.net, 11 grudnia 2016.
 35. Wystąpienie Krzysztofa Bosaka na Kongresie Ruchu Narodowego. ruchnarodowy.org.
 36. Szymon Wiśniewski: Czas na #POLexit!. ruchnarodowy.net, 24 czerwca 2016.
 37. Agata Kondzińska: Polscy narodowcy idą z Jobbikiem do UE. wyborcza.pl, 27 stycznia 2014.
 38. Łukasz Woźnicki: Winnicki zabrał do Sejmu delegację neofaszystów z włoskiej Forza Nuova. wyborcza.pl, 11 listopada 2015.

Linki zewnętrzne[edytuj]