Przejdź do zawartości

Akademia Katolicka w Warszawie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Akademia Katolicka w Warszawie (AKW)
The Catholic Academy of Warsaw
Ilustracja
Budynek Collegium Bobolanum, widok od strony ul. św. Andrzeja Boboli
Typ

uczelnia kościelna

Patron

św. Jan Chrzciciel
św. Andrzej Bobola

Państwo

 Polska

Województwo

 mazowieckie

Adres

ul. Dewajtis 3
ul. Rakowiecka 61
Warszawa

Rektor

ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina

Strona internetowa

Akademia Katolicka w Warszawie (AKW), do 2020 Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie[1]wyższa szkoła teologiczna erygowana 3 maja 1988 roku przez Stolicę Apostolską. AKW tworzą dwie Sekcje posiadające odrębną osobowość prawną:

  • Sekcja św. Jana Chrzciciela „Collegium Joanneum” (ul. Dewajtis 3, Warszawa),
  • Sekcja św. Andrzeja Boboli „Collegium Bobolanum” (ul. Rakowiecka 61, Warszawa).

Na mocy uzgodnień władz kościelnych i państwowych Wydział jest kościelną szkołą wyższą i posiada osobowość prawną oraz uprawnienia określone w umowie pomiędzy Rządem i Episkopatem.

Władze[edytuj | edytuj kod]

  • Wielki Kanclerz: ks. kard. Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski
  • Rektor: ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina – kierownik Sekcji św. Jana Chrzciciela „Collegium Joanneum”
  • Prorektor: ks. prof. AKW dr hab. Piotr Aszyk – kierownik Sekcji św. Andrzeja Boboli „Collegium Bobolanum”

Wykładowcy[edytuj | edytuj kod]

 Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Akademii Katolickiej w Warszawie.

Historia Collegium Bobolanum[edytuj | edytuj kod]

Collegium Bobolanum to jezuicka szkoła wyższa. W statutach stwierdza się, że Collegium Bobolanum „posiada historyczne powiązania z Akademią Połocką założoną przez zakon Towarzystwa Jezusowego i rząd rosyjski w 1812 roku”.

W czasach współczesnych, Collegium Bobolanum pierwotnie działało w Lublinie (1922/1926–1939/1951), a w Warszawie od 1951 roku – obecnie w ramach Papieskiego Wydziału Teologicznego. Wydział Teologiczny do Lublina został przeniesiony w całości w 1926 roku z Krakowa. Posiadał wtedy po 2 katedry teologii fundamentalnej (apologetyki), teologii dogmatycznej oraz Pisma św., po 1 katedrze teologii moralnej i pastoralnej, katedrę prawa kanonicznego i katedrę historii Kościoła i archeologii chrześcijańskiej. Profesorami byli jezuici, studentami mogli być też duchowni, nie jezuici.

Wydział miał prawa nadawania stopni naukowych na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 27 II 1922 i 8 XI 1929. Ze strony kościelnej posiadał zatwierdzenie Rzymskiej Kongregacji Studiów Uniwersyteckich z 8 IX 1932

Studiowali tam przed II wojną światową oprócz Polaków Jugosłowianie, Czesi, Niemcy, Słowacy, Węgrzy, Rumuni, Litwini i Łotysze.

Studia w Collegium Bobolanum[edytuj | edytuj kod]

 Z tym tematem związana jest kategoria: Absolwenci Akademii Katolickiej w Warszawie.

Uczelnia prowadzi studia licencjackie na kierunku politologii oraz studia jednolite magisterskie na kierunku teologii, a także podyplomowe studium duchowości, jak również podyplomowe studia zarządzania instytucjami bezpieczeństwa.

Politologia[edytuj | edytuj kod]

W ramach politologii Collegium Bobolanum oferuje specjalności: administracja publiczna i bezpieczeństwo publiczne

Teologia[edytuj | edytuj kod]

W ramach teologii Collegium Bobolanum oferuje specjalności: teologia ogólna, teologia katechetyczna oraz religie abrahamiczne.

Podyplomowe studia dla nauczycieli etyki[edytuj | edytuj kod]

Studia skierowane dla osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne, które zamierzają zdobyć uprawnienia do nauczania przedmiotu etyka w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Studia licencjacko-doktoranckie z teologii[edytuj | edytuj kod]

Razem z sekcją św. Jana Chrzciciela, Collegium Bobolanum prowadzi dwuletnie, niestacjonarne studia licencjackie (licencjat kanoniczny) oraz roczne studia doktoranckie z teologii. Studia prowadzone są w zakresie specjalności: dogmatycznej, pastoralnej oraz duchowości.

Otwarte Studium Akademickie[edytuj | edytuj kod]

To propozycja uczęszczania na jeden lub kilka wybranych wykładów z teologii, duchowości, egzegezy czy politologii. Możliwy jest także udział w kursach podstawowych języków starożytnych: łaciny, greki i hebrajskiego

Szkoła Liderów Collegium Bobolanum[edytuj | edytuj kod]

Szkoła Liderów Collegium Bobolanum prowadzi kursy trenerskie, których celem jest rozwinięcie umiejętności interpersonalnych i przywódczych, kształtowanie efektywnych metod pracy z ludźmi, zwłaszcza z grupą/zespołem oraz zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia szkoleń i wystąpień publicznych.

Kursy prowadzone są przez doświadczonych trenerów, psychologów oraz praktyków biznesu.

Studium Generale Europa[edytuj | edytuj kod]

Razem z Instytutem Politologii UKSW oraz Fundacją Konrada Adenauera – Konrad Adenauer Stiftung, Collegium Bobolanum organizuje mające kilka razy w roku konferencje i debaty na temat najważniejszych kwestii społecznych, politycznych, ekonomicznych i religijnych we współczesnym świecie.

Biblioteka Bobolanum[edytuj | edytuj kod]

Collegium Bobolanum posiada bibliotekę (310 000 woluminów druków zwartych i 110 000 woluminów czasopism). W zbiorach biblioteki czytelnicy mają dostęp do 550 aktualnych tytułów czasopism zagranicznych i polskich. Zbiory obejmują nie tylko tematykę teologiczno-filozoficzną, ale także pozycje z zakresu nauk historycznych, humanistycznych i społecznych. Rocznie przybywa do biblioteki około 8000 woluminów książek i czasopism.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Historia. [w:] Akademia Katolicka w Warszawie [on-line]. akademiakatolicka.pl. [dostęp 2020-12-06].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564–1995 Opracował Ludwik Grzebień SJ przy współpracy zespołu jezuitów, Kraków 1996

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]