Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
The Christian Theological Academy in Warsaw
Wejście główne od ul. Leona Schillera
Wejście główne od ul. Leona Schillera
Dewiza Ekumeniczna Uczelnia Chrześcijańska
Data założenia 1 października 1954 roku
Typ uczelni publiczna
Państwo  Polska
Adres ul. Miodowa 21c
00-246 Warszawa
Liczba pracowników
• naukowych

46 aktywnych wykładowców
Liczba studentów 534[1]
Rektor ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski
Członkostwo Socrates-Erasmus
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
ChAT Warszawa
ChAT Warszawa
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa lokalizacyjna województwa mazowieckiego
ChAT Warszawa
ChAT Warszawa
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
ChAT Warszawa
ChAT Warszawa
Ziemia 52°14′52″N 21°00′24″E/52,247778 21,006667
Strona internetowa

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT) – publiczna ekumeniczna szkoła wyższa posiadająca dwa Wydziały: Wydział Teologiczny i Wydział Pedagogiczny. Status prawny uczelni określa ustawa z dnia 16 marca 2000 o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie[2]. Ma siedzibę w gmachu Centrum Luterańskiego przy ul. Miodowej 21 w Warszawie.

Historia[edytuj kod]

Lata 1954-1989[edytuj kod]

Powstała w 1954 na mocy decyzji Rady Ministrów jako kontynuacja Wydziału Teologii Ewangelickiej i Studium Teologii Prawosławnej, utworzonych po pierwszej wojnie światowej na Uniwersytecie Warszawskim. Studium Teologii Prawosławnej nie otrzymało zezwolenia na wznowienie działalności po 1945, natomiast Wydział Teologii Ewangelickiej został wyodrębniony z Uniwersytetu Warszawskiego w 1954 i przekształcony - przy współudziale Kościołów starokatolickich - w odrębną Uczelnię: Chrześcijańską Akademię Teologiczną; odtąd też istnieje w ChAT Sekcja Teologii Ewangelickiej i Sekcja Teologii Starokatolickiej, a od 1957 również Sekcja Teologii Prawosławnej. Początkowo uczelnia znajdowała się w Chylicach koło Warszawy (ob. Ewangelicki Ośrodek Diakonii "Tabita"), część zajęć odbywała się w Prawosławnym Seminarium Duchownym. Od roku akademickiego 1968/1969, siedziba główna uczelni znajduje się w budynku Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przy ulicy Miodowej.

W III Rzeczypospolitej[edytuj kod]

Przemiany ustrojowe po roku 1989 pozwoliły rozszerzyć uczelniom, także uczelniom teologicznym, ich zakres autonomii i samodzielności. ChAT wykorzystała tę możliwość, opracowując w 1991 roku nowy statut uczelni, a także regulaminy studiów, organizacyjny oraz samorządu studenckiego. Przepisy te konkretyzują zakres kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych członków kierownictwa ChAT oraz zapewniają współudział pracowników i studentów w podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących uczelni. W roku akademickim 1991/1992 rozpoczął działalność Ekumeniczny Instytut Pedagogiczno-Katechetyczny. Był on praktyczną formą odpowiedzi na wyzwanie postawione przed Kościołami przez wprowadzenie nauki religii do szkół. W 1996 wyłoniła się konieczność restrukturyzacji Instytutu poprzez przekształcenie go w Ekumeniczny Instytut Pedagogiczny. Pozyskanie przez Uczelnię profesorów o znacznym dorobku naukowym umożliwiło podjęcie decyzji o utworzeniu z dniem 1 marca 1994 roku Studium Doktoranckiego w zakresie nauk teologicznych. W 2010 roku zawarto porozumienie pomiędzy Wyższą Szkołą Teologiczno-Społeczną w Warszawie a Chrześcijańską Akademią Teologiczną, w wyniku którego studenci równolegle studiują na dwóch uczelniach. Rozwiązanie to nawiązywało do wcześniejszego porozumienia między ChAT a Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Wraz z początkiem roku akademickiego 2012/2013 Wydział Teologiczny został podzielony na dwa wydziały: Wydział Teologiczny, w którym odbywają się studia trzech stopni na kierunku teologia oraz Wydział Pedagogiczny, na którym realizowane są studia I i II stopnia na kierunku pedagogika oraz studia I stopnia na kierunku praca socjalna. W Wydziale Pedagogicznym nie stosuje się kryterium wyznaniowego.

W uczelni prowadzone są działania mające doprowadzić do wybudowania nowej siedziby na warszawskim Żoliborzu, na nabytej w tym celu nieruchomości. Środki na inwestycję pochodzą z budżetu państwa[3].

Struktura i kierunki kształcenia uczelni[edytuj kod]

Akademia ma na celu przygotowanie pracowników duchownych oraz administracyjnych, oświatowych i opiekuńczych do pracy w tzw. zawodach społecznego zaufania. Ekumeniczny charakter ChAT decyduje o tym, że uczelnia realizuje swoje zadania w oparciu o zasadę równouprawnienia, wspólnych wartości wszystkich wyznań chrześcijańskich oraz kultur i tradycji. O przyjęcie do szkoły mogą się ubiegać wszyscy absolwenci szkół średnich. W roku akademickim 2006/2007 ChAT liczyła około tysiąca studentów, 90 nauczycieli akademickich - w tym 20 profesorów i doktorów habilitowanych, 38 doktorów oraz 32 asystentów, starszych wykładowców i wykładowców (z tego ponad 92% stanowili pracownicy mianowani lub zatrudnieni w uczelni jako w pierwszym miejscu pracy).

Z początkiem roku akademickiego 2011/12 w Uczelni studiowało 668 studentów, z czego ok. 100 osób to studenci I roku.

Poczet rektorów ChAT[edytuj kod]

Władze uczelni[edytuj kod]

Podstawowe jednostki organizacyjne[edytuj kod]

Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne[edytuj kod]

 • Wydawnictwo Naukowe ChAT – redaktor naczelny: dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
 • Biblioteka Główna ChAT – dyrektor: dr Adam Martynowicz
 • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych – kierownik: mgr Małgorzata Frysz
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – kierownik: mgr Maciej Wenta

Współpraca międzynarodowa[edytuj kod]

Uczelnia prowadzi współpracę z Wydziałem Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Bonn, Chrześcijańskokatolickim i Ewangelickim Wydziałem Teologii Uniwersytetu w Bernie i Ewangelicką Wyższą Szkołą Zawodową we Fryburgu. Utrzymuje też bliskie więzi z uczelniami prawosławnymi w Siergiew Posad i Atenach.

Działalność wydawnicza[edytuj kod]

Przygotowywane w Uczelni publikacje ukazują się w Wydawnictwie Naukowym ChAT. Obok druków zwartych (książek), publikowane są dwa czasopisma naukowe:

Doktorzy honoris causa ChAT[edytuj kod]

Odznaczenie uczelniane[edytuj kod]

W 2014 Senat ChAT ustanowił odznaczenie uczelniane pn. Medal za Zasługi dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i nadał je: J.E. Metropolicie prof. Sawie, abp. prof. Jeremiaszowi, bp. prof. Wiktorowi Wysoczańskiemu, ks. prof. Marianowi Bendzy, prof. Karolowi Karskiemu i prof. Januszowi T. Maciuszce[8].

Koła Naukowe i organizacje studenckie[edytuj kod]

Samorząd studencki[edytuj kod]

 • Uczelniany Samorząd Studentów ChAT – Jakub Niewiadomski (przewodniczący)
 • Samorząd Studentów Wydziału Teologicznego ChAT – lic. Filip Lipiński (przewodniczący)
 • Samorząd Studentów Doktorantów ChAT – mgr Artur Jemielita (przewodniczący)

Organizacje studenckie[edytuj kod]

 • Koło Naukowe Teologów Ewangelickich – Marcin Pawlas (prezes)
 • Koło Teologów Prawosławnych – Rafał Dmitruk (prezes)
 • Koło Pracy Socjalnej – Paulina Jerzak (przewodnicząca)
 • Studenckie Koło Naukowe Resocjalizacji – Magdalena Byrtek (prezes)
 • Prawosławny Chór ChAT – prof. ChAT dr hab. Włodzimierz Wołosiuk (dyrygent)

Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku ChAT[edytuj kod]

23 października 2012 roku rozpoczęła się działalność Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który znajduje się pod patronatem ChAT. Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku (EUTW) powstał z inicjatywy grupy osób związanych z luterańską parafią Św. Trójcy i spotkał się z przychylnością oraz wsparciem Polskiej Rady Ekumenicznej oraz ChAT. Akademia sprawuje nadzór naukowy nad przedsięwzięciem. Ideą EUTW jest umożliwienie permanentnego kształcenia i prowadzenia aktywnego trybu życia osobom starszym z różnych środowisk konfesyjnych. Prezesem zarządu EUTW jest Roman Michalak.

Zasłużeni wykładowcy[edytuj kod]

 Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Znani absolwenci[edytuj kod]

 Z tym tematem związana jest kategoria: Absolwenci Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Przypisy

 1. „Szkoły wyższe i ich finanse w 2011 r.”, s. 113, 2012. Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1506-2163 (pol.). 
 2. Dz. U. z 2000 r. Nr 39, poz. 440, z późn. zm.
 3. A. Jemielita, Rozpoczęcie roku akademickiego 2011/12 na ChAT, ekumenizm.pl (dostęp: 14.11.2011)
 4. J. Gryniakow. Sprawozdanie z działalności ChAT w Warszawie za rok akademicki 1980/81. „Rocznik Teologiczny”. s. 152.
 5. Informacja o nadaniu doktoratu h.c. metropolicie Cyrylowi.
 6. Informacja o nadaniu doktoratu h.c. bp Z. Zimowskiemu.
 7. SYLWETKA DOKTORA HONORIS CAUSA. chat.edu.pl. [dostęp 2016-07-07].
 8. Tadeusz J. Zieliński. Medal za Zasługi dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Ustanowienie - kształt - osoby uhonorowane. „Rocznik Teologiczny”. LVI (2014) (z. 2), s. 273, 2014. 

Linki zewnętrzne[edytuj kod]

Przypisy