Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
The Christian Theological Academy in Warsaw
Wejście główne od ul. Leona Schillera
Wejście główne od ul. Leona Schillera
Dewiza Ekumeniczna Uczelnia Chrześcijańska
Data założenia 1 października 1954 roku
Typ uczelni publiczna
Państwo  Polska
Adres ul. Miodowa 21c
00-246 Warszawa
Liczba pracowników
• naukowych

46 aktywnych wykładowców
Liczba studentów 534[1]
Rektor ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski
Członkostwo Socrates-Erasmus
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
ChAT Warszawa
ChAT Warszawa
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
ChAT Warszawa
ChAT Warszawa
Ziemia 52°14′52″N 21°00′24″E/52,247778 21,006667
Strona internetowa

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT) – publiczna ekumeniczna szkoła wyższa posiadająca dwa Wydziały: Wydział Teologiczny i Wydział Pedagogiczny. Status prawny uczelni określa ustawa z dnia 16 marca 2000 o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie[2]. Ma siedzibę w gmachu Centrum Luterańskiego przy ul. Miodowej 21 w Warszawie.

Historia[edytuj]

Lata 1954-1989[edytuj]

Powstała w 1954 na mocy decyzji Rady Ministrów jako kontynuacja Wydziału Teologii Ewangelickiej i Studium Teologii Prawosławnej, utworzonych po pierwszej wojnie światowej na Uniwersytecie Warszawskim. Studium Teologii Prawosławnej nie otrzymało zezwolenia na wznowienie działalności po 1945, natomiast Wydział Teologii Ewangelickiej został wyodrębniony z Uniwersytetu Warszawskiego w 1954 i przekształcony - przy współudziale Kościołów starokatolickich - w odrębną Uczelnię: Chrześcijańską Akademię Teologiczną; odtąd też istnieje w ChAT Sekcja Teologii Ewangelickiej i Sekcja Teologii Starokatolickiej, a od 1957 również Sekcja Teologii Prawosławnej. Początkowo uczelnia znajdowała się w Chylicach koło Warszawy (ob. Ewangelicki Ośrodek Diakonii "Tabita"), część zajęć odbywała się w Prawosławnym Seminarium Duchownym. Od roku akademickiego 1968/1969, siedziba główna uczelni znajduje się w budynku Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przy ulicy Miodowej.

W III Rzeczypospolitej[edytuj]

Przemiany ustrojowe po roku 1989 pozwoliły rozszerzyć uczelniom, także uczelniom teologicznym, ich zakres autonomii i samodzielności. ChAT wykorzystała tę możliwość, opracowując w 1991 roku nowy statut uczelni, a także regulaminy studiów, organizacyjny oraz samorządu studenckiego. Przepisy te konkretyzują zakres kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych członków kierownictwa ChAT oraz zapewniają współudział pracowników i studentów w podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących uczelni. W roku akademickim 1991/1992 rozpoczął działalność Ekumeniczny Instytut Pedagogiczno-Katechetyczny. Był on praktyczną formą odpowiedzi na wyzwanie postawione przed Kościołami przez wprowadzenie nauki religii do szkół. W 1996 wyłoniła się konieczność restrukturyzacji Instytutu poprzez przekształcenie go w Ekumeniczny Instytut Pedagogiczny. Pozyskanie przez Uczelnię profesorów o znacznym dorobku naukowym umożliwiło podjęcie decyzji o utworzeniu z dniem 1 marca 1994 roku Studium Doktoranckiego w zakresie nauk teologicznych. W 2010 roku zawarto porozumienie pomiędzy Wyższą Szkołą Teologiczno-Społeczną w Warszawie a Chrześcijańską Akademią Teologiczną, w wyniku którego studenci równolegle studiują na dwóch uczelniach. Rozwiązanie to nawiązywało do wcześniejszego porozumienia między ChAT a Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Wraz z początkiem roku akademickiego 2012/2013 Wydział Teologiczny został podzielony na dwa wydziały: Wydział Teologiczny, w którym odbywają się studia trzech stopni na kierunku teologia oraz Wydział Pedagogiczny, na którym realizowane są studia I i II stopnia na kierunku pedagogika oraz studia I stopnia na kierunku praca socjalna. W Wydziale Pedagogicznym nie stosuje się kryterium wyznaniowego.

W uczelni prowadzone są działania mające doprowadzić do wybudowania nowej siedziby na warszawskim Żoliborzu, na nabytej w tym celu nieruchomości. Środki na inwestycję pochodzą z budżetu państwa[3].

Struktura i kierunki kształcenia uczelni[edytuj]

Akademia ma na celu przygotowanie pracowników duchownych oraz administracyjnych, oświatowych i opiekuńczych do pracy w tzw. zawodach społecznego zaufania. Ekumeniczny charakter ChAT decyduje o tym, że uczelnia realizuje swoje zadania w oparciu o zasadę równouprawnienia, wspólnych wartości wszystkich wyznań chrześcijańskich oraz kultur i tradycji. O przyjęcie do szkoły mogą się ubiegać wszyscy absolwenci szkół średnich. W roku akademickim 2006/2007 ChAT liczyła około tysiąca studentów, 90 nauczycieli akademickich - w tym 20 profesorów i doktorów habilitowanych, 38 doktorów oraz 32 asystentów, starszych wykładowców i wykładowców (z tego ponad 92% stanowili pracownicy mianowani lub zatrudnieni w uczelni jako w pierwszym miejscu pracy).

Z początkiem roku akademickiego 2011/12 w Uczelni studiowało 668 studentów, z czego ok. 100 osób to studenci I roku.

Poczet rektorów ChAT[edytuj]

Władze uczelni[edytuj]

Podstawowe jednostki organizacyjne[edytuj]

Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne[edytuj]

 • Wydawnictwo Naukowe ChAT – redaktor naczelny: dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
 • Biblioteka Główna ChAT – dyrektor: dr Adam Martynowicz
 • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych – kierownik: mgr Małgorzata Frysz
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – kierownik: mgr Maciej Wenta

Współpraca międzynarodowa[edytuj]

Uczelnia prowadzi współpracę z Wydziałem Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Bonn, Chrześcijańskokatolickim i Ewangelickim Wydziałem Teologii Uniwersytetu w Bernie i Ewangelicką Wyższą Szkołą Zawodową we Fryburgu. Utrzymuje też bliskie więzi z uczelniami prawosławnymi w Siergiew Posad i Atenach.

Działalność wydawnicza[edytuj]

Przygotowywane w Uczelni publikacje ukazują się w Wydawnictwie Naukowym ChAT. Obok druków zwartych (książek), publikowane są dwa czasopisma naukowe:

Doktorzy honoris causa ChAT[edytuj]

Odznaczenie uczelniane[edytuj]

W 2014 Senat ChAT ustanowił odznaczenie uczelniane pn. Medal za Zasługi dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i nadał je: J.E. Metropolicie prof. Sawie, abp. prof. Jeremiaszowi, bp. prof. Wiktorowi Wysoczańskiemu, ks. prof. Marianowi Bendzy, prof. Karolowi Karskiemu i prof. Januszowi T. Maciuszce[7].

Koła Naukowe i organizacje studenckie[edytuj]

Samorząd studencki[edytuj]

 • Uczelniany Samorząd Studentów ChAT – Jakub Niewiadomski (przewodniczący)
 • Samorząd Studentów Wydziału Teologicznego ChAT – lic. Filip Lipiński (przewodniczący)
 • Samorząd Studentów Doktorantów ChAT – mgr Artur Jemielita (przewodniczący)

Organizacje studenckie[edytuj]

 • Koło Naukowe Teologów Ewangelickich – Marcin Pawlas (prezes)
 • Koło Teologów Prawosławnych – Rafał Dmitruk (prezes)
 • Koło Pracy Socjalnej – Paulina Jerzak (przewodnicząca)
 • Studenckie Koło Naukowe Resocjalizacji – Magdalena Byrtek (prezes)
 • Prawosławny Chór ChAT – prof. ChAT dr hab. Włodzimierz Wołosiuk (dyrygent)

Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku ChAT[edytuj]

23 października 2012 roku rozpoczęła się działalność Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który znajduje się pod patronatem ChAT. Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku (EUTW) powstał z inicjatywy grupy osób związanych z luterańską parafią Św. Trójcy i spotkał się z przychylnością oraz wsparciem Polskiej Rady Ekumenicznej oraz ChAT. Akademia sprawuje nadzór naukowy nad przedsięwzięciem. Ideą EUTW jest umożliwienie permanentnego kształcenia i prowadzenia aktywnego trybu życia osobom starszym z różnych środowisk konfesyjnych. Prezesem zarządu EUTW jest Roman Michalak.

Zasłużeni wykładowcy[edytuj]

 Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Znani absolwenci[edytuj]

 Z tym tematem związana jest kategoria: Absolwenci Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Przypisy

 1. „Szkoły wyższe i ich finanse w 2011 r.”, s. 113, 2012. Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1506-2163 (pol.). 
 2. Dz. U. z 2000 r. Nr 39, poz. 440, z późn. zm.
 3. A. Jemielita, Rozpoczęcie roku akademickiego 2011/12 na ChAT, ekumenizm.pl (dostęp: 14.11.2011)
 4. J. Gryniakow. Sprawozdanie z działalności ChAT w Warszawie za rok akademicki 1980/81. „Rocznik Teologiczny”. s. 152.
 5. Informacja o nadaniu doktoratu h.c. metropolicie Cyrylowi.
 6. Informacja o nadaniu doktoratu h.c. bp Z. Zimowskiemu.
 7. Tadeusz J. Zieliński. Medal za Zasługi dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Ustanowienie - kształt - osoby uhonorowane. „Rocznik Teologiczny”. LVI (2014) (z. 2), s. 273, 2014. 

Linki zewnętrzne[edytuj]

Przypisy