Sól (gromada w powiecie żywieckim)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Sól
gromada
1954–1973
Państwo

 Polska

Województwo

krakowskie

Powiat

żywiecki

Data powstania

6 października 1954

Data likwidacji

1 stycznia 1973

Siedziba

Sól

Szczegółowy podział administracyjny (1954)
Liczba sołectw

1

Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1954)

23

brak współrzędnych

Sól – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Sól z siedzibą GRN w Soli utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski[3] – w powiecie żywieckim w woj. krakowskim, na mocy uchwały nr 32/IV/54 WRN w Krakowie z dnia 6 października 1954. W skład jednostki wszedł obszar dotychczasowej gromady[5] Sól ze zniesionej gminy Rajcza oraz przysiółek Kiczora z dotychczasowej gromady Nieledwia ze zniesionej gminy Milówka w tymże powiecie[6]. Dla gromady ustalono 23 członków gromadzkiej rady narodowej[7].

29 marca 1956 z gromady Sól wyłączono przysiółki Hazukówka, Popręcianka, Pietraszka, Kaczmarze, Madejka, Staronie i Urbanki Tarliczne włączając je do gromady Milówka[8].

31 grudnia 1961 do gromady Sól przyłączono obszar zniesionej gromady Zwardoń[9].

Uchwała Nr XIV/79/68 WRN w Krakowie przewidywała na dzień 1 stycznia 1969 przyłączenie do gromady Sól wsi Laliki z gromady Milówka z równoczesnym przeniesieniem siedziby GRN gromady Sól z Soli do Zwardonia i zmianą nazwy jednostki na gromada Zwardoń[10]. Uchwała ta została jednak uchylona[11].

Tak więc gromada Sól przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej[12][13].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
 2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
 3. a b Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
 4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
 5. Gromady istniały także po II wojnie światowej jako jednostka pomocnicza gmin.
 6. Uchwała Nr 32/IV/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 6 października 1954 r. w sprawie podziału na gromady powiatu żywieckiego; w ramach Zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 17 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 4 października 1954 r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 29 listopada 1954 r., Nr. 11, Poz. 50)
 7. Uchwała Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Żywcu z dnia 30 września 1954 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 8 października 1954 r., Nr. 9, Poz. 45)
 8. Uchwała Nr 33/VII/55 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 20 grudnia 1955 r. w sprawie zmian granic niektórych gromad w powiecie żywieckim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 15 marca 1955 r., Nr. 3, Poz. 15)
 9. Uchwała Nr 13/3/61 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 18 września 1961 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych gromad w województwie krakowskim; w Obwieszczeniu Prezydium WRN w Krakowie z dnia 18 grudnia 1961 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych gromad w województwie krakowskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 30 grudnia 1961 r., Nr. 16, Poz. 228)
 10. Uchwała Nr XIV/79/68 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 13 maja 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych gromad oraz ustalenia siedzib gromadzkich rad narodowych w województwie krakowskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z 1968 r., Nr. 7, Poz. 66)
 11. Uchwała Nr XIV/96/69 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 27 stycznia 1968 r. w sprawie częściowej reasumcji uchwały Nr XIV/79/68 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 13 maja 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych gromad oraz ustalenia siedzib gromadzkich rad narodowych w województwie krakowskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z 1968 r., Nr. 2, Poz. 26)
 12. Obwieszczenie Wydziału Organizacyjno-Prawnego Prezydium WRN w Krakowie z dnia 1 października 1970 r. o podziale administracyjnym województwa krakowskiego – stan na dzień 1 stycznia 1970 r.(Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 7 października 1970 r., Nr. 9, Poz. 99) – ostatni wykaz gromad w Dzienniku Urzędowym WRN w Krakowie przed reaktywowaniem gmin
 13. Wykaz miast, osiedli i gromad: stan z dn. 1 I 1971 r., Cz. 1. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Biuro Spisów, 1971.