Architektura modernistyczna w Łodzi

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Architektura modernistyczna w Łodziarchitektura realizowana w Łodzi od lat dwudziestych XX wieku (choć wcześniejsze realizacje posiadały pewne cechy modernistyczne). Nie ma zgody co do tego, czy jest to okres zamknięty, czy trwa nadal[1]. Część z budynków z tego okresu została uznana za zabytki.

Okres przed II wojną światową[edytuj | edytuj kod]

Okres do roku 1917[edytuj | edytuj kod]

W początkowym okresie pojęcie „modernizm” było używane na określenie architektury secesyjnej; pierwszy raz w odniesieniu do łódzkiego budynku terminu „modernizm” użyto w 1899 r. do określenia secesyjnej fasady budynku zlokalizowanego przy ul. Piotrkowskiej 143[2].

W okresie do roku 1917 budynki powstające w Łodzi miały co najwyżej cechy modernistyczne w dzisiejszym rozumieniu, o czym świadczyły np. „nowoczesna konstrukcja, jasne, wyraziste podziały elewacji, oszczędnie stosowany detal”[3]. Przeważającym stylem tych budynków nie był jednak modernizm. Przykładem budynków powstałych do 1917 r., których styl posiadał jedynie pewne cechy modernistyczne, są:

Lata 1918–1925[edytuj | edytuj kod]

W latach 1918–1925 w architekturze zarówno łódzkiej, jak i ogólnopolskiej, nastąpił powrót do form tradycyjnych – stylu dworkowego czy klasycznego; sprzyjało to stosowaniu tradycyjnych metod budowlanych, co spowodowało odejście od rozwiązań modernistycznych (np. zaprzestano wykorzystywania żelbetu)[4].

Lata 1925–1928/1929[edytuj | edytuj kod]

Okres ten nazywany jest „nurtem dekoracyjnym” z uwagi na pojawiające się wówczas w architekturze motywy bliskie kubizmowi i ekspresjonizmowi[5].

Budynek Sądu Okręgowego przy pl. Dąbrowskiego

Przykładem budynku ze wspominanego okresu jest budynek centrali telefonicznej PAST (al. Kościuszki 12) pokryty diamentowymi boniami i udekorowany latarniami oraz okuciami prezentującymi romboidalne motywy.

Innym budynkiem użyteczności publicznej, wybudowanym w tym okresie, jest gmach Sądu Okręgowego przy pl. Dąbrowskiego (arch. Józef Kaban). Jest to reprezentacyjny gmach „o okazałej formie z rozległą fasadą zdobioną lizenami i pilastrami[6]. Z użytych dekoracji wskazać należy na palmetowe kapitale oraz relief w fasadzie z motywem Temidy. Akcenty dekoracyjne widoczne są też np. na balustradach klatek schodowych[7].

Z kolei za przykłady budynków mieszkalnych z tego okresu służyć mogą:

 • kamienica u zbiegu ulic Jaracza 71 i Uniwersyteckiej 18, dawn. sąd grodzki (arch. R. Sunderland); charakterystyczny jest jej narożnik, ukształtowany za pomocą uskokowo cofanych, rytmicznych elewacji[8]
 • kamienica przy ul. 6 Sierpnia 4, na elewacji której zastosowano liczne motywy (zwierzęce, geometryczne, roślinne)[9].

Lata 1928/1929–1933[edytuj | edytuj kod]

Cechą omawianego okresu jest zerwanie z formami historyzującymi i dekoracyjnymi poprzez dążenie do rozwiązań prostych i funkcjonalnych[10].

W tym okresie powstały m.in. zespoły mieszkaniowe:

Kamienica przy rogu ulic Wierzbowej i Jaracza

Z innych realizacji wskazać można na kamienicę zlokalizowaną na rogu ulic Wierzbowej i Jaracza (arch. St. Filasiewicz), która odznacza się „zmodernizowanym klasycyzmem (...) [bez] klasycznych elementów architektonicznych. Detale, jak choćby diamentowe bonie (...) wskazują na związek z nurtem polskiej art déco[13]. W literaturze wskazuje się, że „znakomita architektura obiektu, zastosowanie solidnych materiałów, świetne wykonawstwo, jak i duża powierzchnia mieszkań – często o luksusowym charakterze – pozwalają zaliczyć ten obiekt do najznakomitszych w międzywojennej architekturze Łodzi”[14].

Spośród budynków użyteczności publicznej wzniesionych w tym okresie można wskazać na:

Budynek YMCA Łódź

Lata 1933/1934–1939[edytuj | edytuj kod]

Ogólna charakterystyka[edytuj | edytuj kod]

We wskazanym okresie doszło do wykształcenia się „trzeciej fazy modernizmu”, charakteryzującej się częściowym powrotem do form klasycznych (konserwatywnych) przy jednoczesnym (powierzchownym) czerpaniu z funkcjonalizmu, co – jak pisze Andrzej K. Olszewski – następowało „przy zatraceniu jego [funkcjonalizmu] oblicza ideowego, surowości formy i faktury”[18]. Kierunki w architekturze owego okresu są określane jako modernizm „umiarkowany”, „skomercjalizowany” czy „nowy monumentalizm” (z uwagi na dążenie do stosowania form poważnych, odwołujących się do tradycji klasycznej)[18].

Na szczególną uwagę zasługuje „skomercjalizowanie” modernizmu, będące wynikiem poprawy sytuacji gospodarczej; w konsekwencji po 1933 r. na rynku budowlanym zaczynają dominować inwestorzy indywidualni, wobec czego – zamiast kolonii mieszkaniowych – przy śródmiejskich ulicach powstają modernistyczne budynki przeznaczone dla zamożniejszych grup społecznych[19]. Wynikiem tej sytuacji było wyraźniejsze zaznaczenie obecności nowoczesnej architektury w centrum Łodzi[20].

Na dominację przedsięwzięć ukierunkowanych na osiągnięcie zysku wpłynęło także to, że „od 1932 roku Bank Gospodarstwa Krajowego, główne narzędzie finansowania realizacji mieszkaniowych [...] nie udzielił kredytom władzom Łodzi, a w 1934 roku przyznano ostatnią pożyczkę spółdzielniom mieszkaniowym. Od tego czasu natomiast szybko rosła liczba kredytów udzielanych inwestorom prywatnym”[21].

Uważa się, że ówcześnie projektowane budynku wpisywały się w układ urbanistyczny miasta z uwagi na – jak pisze A. Owczarek – „honorowanie pierzei ulicy, podkreślanie formalne narożników, akcentowanie przejść pomiędzy przestrzeniami publiczną i prywatną”[21].

W latach 1934–1939 wzniesiono lub rozpoczęto w Łodzi budowę ponad 100 kamienic[21].

Styl 1937 roku[edytuj | edytuj kod]

Korzystne warunki dla rozwoju budownictwa prywatnego, jak i zamożna klientela, dysponująca środkami pozwalającymi na wynajęcie dużych mieszkań, spowodowały boom inwestycyjny, którego szczyt miał miejsce w 1937 roku – stąd pojęcie „stylu 1937 roku”[a][21][22].

Kamienica przy pl. Komuny Paryskiej 1

Ówczesne „luksusowe” budynki mieszkalne można (w uproszczeniu) scharakteryzować następująco[23]:

 • zwarta forma
 • klasyczne zasady proporcji
 • stosowanie materiałów o wyższej jakości (np. stosując okładziny kamienne i ceramiczne)
 • często: stosowanie zaokrąglonych elementów (półkoliste balkony, zaokrąglone loggie, wykusze) – architektura typu streamline[24]
 • minimalizacja lub redukcja oficyn
 • przeznaczenie większej powierzchni na zieleń
 • rezygnacja z układów amfiladowych na rzecz lokali „rozkładowych”
 • większa powierzchnia mieszkań (od 120 do 200 m²)
 • często: odrębne wejście służbowe, odrębna (gospodarcza) klatka schodowa, służbówki
 • często: windy.
Kamienica na rogu ul. Kilińskiego i ul. Tuwima

Przykłady realizacji tego rodzaju są następujące:

Styl okrętowy[edytuj | edytuj kod]

We wskazanym okresie niektóre ze wnoszonych budynków odznaczały się stylem typu streamline (zwany także stylem okrętowym). Z łódzkich realizacji w tym stylu można wskazać na następujące budynki:

Inne realizacje[edytuj | edytuj kod]

Spośród innych realizacji ze wskazanego okresu można wskazać na:

Okres po II wojnie światowej[edytuj | edytuj kod]

Dawny Biurowiec Centrali Tekstylnej
 Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Lata 1945–1949[edytuj | edytuj kod]

W latach 1945–1949 następowała kontynuacja modernizmu przedwojennego[34][35].

Przykłady realizacji z omawianego okresu są następujące:

Lata 1949–1956[edytuj | edytuj kod]

W latach 1949–1956 obowiązującym stylem był socrealizm (z wyjątkiem dotyczącym architektury przemysłowej)[34][35].

Osiedle Staromiejskie, osiedle Bałuty I, osiedle Bałuty IV (zespół kierowany przez arch. R. Karłowicza)[40].

 Z tym tematem związana jest kategoria: Architektura socrealistyczna w Łodzi.

Wyjątkiem jest dworzec tramwajów podmiejskich przy ulicy Północnej, który – pomimo iż został wzniesiony w 1953 r. – reprezentuje styl nawiązujący do modernizmu przedwojennego, a nie do socrealizmu[41].

Lata 1956–1960[edytuj | edytuj kod]

Wskutek odwilży gomułkowskiej odstąpiono od doktryny socrealistycznej i lata 1956–1960 uznać można za „powrót do idei modernizmu i związane z nim działania mające na celu stworzenie wizerunku miasta nowoczesnego [...] w dwóch obszarach inwestycji: obiektach użyteczności publicznej oraz osiedlach mieszkaniowych”[42].

Bloki mieszkaniowe na osiedlu Doły.

W tym okresie powstały między innymi:

 • osiedle Nowe Rokicie (arch. J. Bednarzak, J. Jakubczak) – „zespół zabudowy o rozluźnionym układzie, z kameralnymi, czteropiętrowymi blokami swobodnie rozmieszczonymi wśród zieleni” w układzie grzebieniowym[b][43]
 • osiedle Żubardź Południowy (arch. R. Furmanek, J. Pietrzyński)[44]
 • osiedle Koziny Zachodnie (arch. Z. Łuszczyński, Sz. Walter)[45]
 • osiedle Doły, wówczas im. Włady Bytomskiej (arch. K. Krygier, S. Krygier, R. Furmanek), przy projektowaniu którego „sięgano do przedwojennych wzorców modernistycznych”[45].

W zakresie inwestycji mieszkaniowych na przełomie lat 50. i 60. architektura mieszkaniowa była „dość zróżnicowana”, w przeciwieństwie do późniejszej – opartej na prefabrykacji (monotonnej i powtarzalnej)[44].

Z budynków użyteczności publicznej w omawianym okresie powstały między innymi:

Od roku 1961[edytuj | edytuj kod]

Przykładami budynków wzniesionych po 1960 r. są:

 • Spółdzielczy Dom Handlowy „Central” (arch. M. Gintowt, M. Krasiński)[48]
 • budynek Łódzkiej Drukarni Działowej przy na rogu ul. POW i Rewolucji 1905 r., ob. akademik Base Camp (arch. J. Brandysiewicz)[49]
 • osiedle mieszkaniowe Retkinia (arch. K. Krygier, T. Sumień)[50]
 • Budynek dawn. Łódzkiej Drukarni Działowej, obecnie akademik Base Camp.

budynki biurowo-usługowe przy al. Piłsudskiego na odc. od ul. Piotrkowskiej do ul. Sienkiewicza (arch. W. Bald, A. Zwierko)[51]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Warto zauważyć, że pojęcie „stylu 1937 roku” jest używane także w odniesieniu do architektury spoza Łodzi – zob. opracowanie dot. Warszawy: Życie i twórczość architektów Jerzego Gelbarda i Romana Sigalina. Część 2. Raz w miesiącu zwykle o architekturze. [dostęp 2021-01-06].
 2. Układ grzebieniowy zakłada lokowanie budynków prostopadle do ulicy. Zob. Beata Komar: Współczesna jakość spółdzielczej przestrzeni osiedlowej w świetle zasad rozwoju zrównoważonego na wybranych przykładach. 2014, s. 32.; Magdalena Fuhrmann. Koncepcja osiedla rekreacyjnego? Przykład osiedla Lykke w Warszawie. „Studia Miejskie”. 25(2017). s. 152. 

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 199.
 2. Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 15.
 3. Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 19.
 4. Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 44.
 5. Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 47–48.
 6. Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 57.
 7. Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 58.
 8. Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 53.
 9. Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 56.
 10. Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 62.
 11. Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 68–70.
 12. Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 72–73.
 13. Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 74.
 14. Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 75.
 15. Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 76.
 16. Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 78.
 17. Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 79.
 18. a b Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 88.
 19. Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 88–89.
 20. Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 89.
 21. a b c d Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 90.
 22. Monik@, baedeker łódzki: Paweł Lewy i… „styl 1937 roku” w Łodzi., baedeker łódzki, 21 czerwca 2016 [dostęp 2021-01-06].
 23. Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 91.
 24. a b Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 99.
 25. Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 92.
 26. a b Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 95.
 27. Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 97–99.
 28. Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 101.
 29. Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 103.
 30. Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 107.
 31. Wereszczyńska ↓, s. 44.
 32. Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 111–112.
 33. Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 112–120.
 34. a b Maciej Czarnecki, Formy ekspresyjne jako przykład twórczych dążeń w architekturze powojennego modernizmu w Polsce, [w:] Maria Jolanta Sołtysik, Robert Hirsch (red.), Architektura XX wieku i jej waloryzacja w Gdyni i Europie, Gdynia 2017, s. 209.
 35. a b Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 128.
 36. Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 130–131.
 37. Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 131.
 38. a b Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 139.
 39. Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 139–140.
 40. Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 142.
 41. Łódzka Okręgowa Izba Architektów ma nową siedzibę – Sztuka architektury, sztuka-architektury.pl [dostęp 2021-01-16].
 42. Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 144.
 43. Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 145.
 44. a b Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 146.
 45. a b Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 147.
 46. Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 151.
 47. Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 152.
 48. Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 163.
 49. Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 166.
 50. Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 169.
 51. Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 171.
 52. a b Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 177.
 53. Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 179–180.
 54. Stefański i Ciarkowski 2018 ↓, s. 183–184.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]