Etylodichloroarsyna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Etylodichloroarsyna
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C2H5AsCl2
Inne wzory EtAsCl2
Masa molowa 174,89 g/mol
Wygląd bezbarwna, gęsta, oleista ciecz o gryzącym zapachu czosnku lub owocowym[1][2]
Identyfikacja
Numer CAS 598-14-1
PubChem 11711[3]
Podobne związki
Podobne związki metylodichloroarsyna, fenylodichloroarsyna
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Etylodichloroarsyna (ED) – arsenoorganiczny związek chemiczny z grupy arsyn, duszący[10] i parzący[1] bojowy środek trujący zaliczany także do sternitów[11]. Wykazuje również, podobnie jak i inne arsyny, działanie łzawiące. Jest środkiem nietrwałym, szybko działającym i łatwym do odkażania[1][10]. Ma właściwości fizykochemiczne zbliżone do metylodichloroarsyny i nieco silniejsze właściwości toksyczne[7][12].

Otrzymywanie[edytuj | edytuj kod]

Etylodichloroarsynę otrzymuje się przez alkilowanie (ściślej: etylowanie) trichlorku arsenu. Np. etylodichloroarsyna powstaje w reakcji z tetraetyloołowiem (w temperaturze około 100 °C, aby nie dopuścić do powstania dietylochloroarsyny):

Pb(C2H5)4 + 4AsCl3 → 4C2H5AsCl2 + PbCl4

Otrzymana mieszanina jest następnie destylowana pod zmniejszonym ciśnieniem, co pozwala uzyskać produkt o czystości ok. 95%. Do dalszego oczyszczania można zastosować destylację frakcyjną[13].

Innym, czynnikiem stosowanym do etylowania trichlorku arsenu jest dietylortęć, przy czym reakcja ma gwałtowny przebieg[14]:

Hg(C2H5)2 + AsCl3 → C2H5AsCl2 + C2H5HgCl

Reakcja AsCl3 ze związkiem Grignarda, bromkiem etylomagnezu (C2H5MgBr), daje etylodichloroarsynę wraz z dietylochloroarsyną i kwasem podarsenawym (H3AsO2). Etylodichloroarsyna powstaje także w reakcji etyloarsyny (C2H5AsH2) z chlorkiem rtęci, cyny, fosforu, arsenu lub antymonu[14].

Właściwości[edytuj | edytuj kod]

Lotność [mg/m³]
6500 0 °C[2]
20 000 20 °C[1][2][6]
27 200 25 °C[2]
Ciśnienie pary nasyconej [mmHg]
2,09 20 °C[2]
2,29 21,5 °C[6]
15,1 50 °C[2]

Etylodichloroarsyna to gęsta, ruchliwa, oleista ciecz o zapachu czosnku, wyczuwalnym od stężenia ok. 0,14 ppm[15], dobrze rozpuszczalna w rozpuszczalnikach organicznych. Łatwo utlenia się, np. tlenem z powietrza[1] lub pod wpływem nadmanganianu potasu, dając mniej toksyczny związek, co może być przydatne w jej unieszkodliwianiu[11]. W wodzie hydrolizuje dając kwas chlorowodorowy i tlenek etyloarsyny, związek także toksyczny i parzący o mdłym zapachu czosnku[6][11][16]. Alkalia przyśpieszają hydrolizę[7].

Produkt techniczny jest brunatną cieczą i, w dużym rozcieńczeniu, zapachu owocowym[1][6]. Stosowany może być w postaci par i aerozoli w bombach lotniczych, minach, pociskach artyleryjskich oraz poprzez rozpylanie z samolotów[16].

Etylodichloroarsynę można ilościowo oznaczyć, podobnie jak metylodichloroarsynę, poprzez ogrzewanie jej z wodą (hydroliza), a następnie zobojętnienie wytworzonego w ten sposób kwasu solnego wobec lakmusu i miareczkowanie mianowanym roztworem jodu w obecności skrobi[7]:

C2H5AsO + I2 + 2H2O → C2H5AsO(OH)2 + 2HI

Odróżnienie metylo- i etylodichloroarsyny, ze względu na bardzo podobne właściwości i budowę, bywa trudne. Można to zrobić za pomocą roztworu azotanu rtęci. Etylodichloroarsyna daje z tym roztworem biały osad, ciemniejący po chwili, natomiast metylodichloroarsyna – osad ciemnoszary[16].

Zagrożenia[edytuj | edytuj kod]

Z powodu natychmiastowego działania parzącego i mniejszej trwałości, etylodichloroarsyna uważana jest za środek bardziej skuteczny od iperytu siarkowego. Działa parząco na skórę przy gęstości skażenia 0,1–1,0 mg/cm²[1][6], przy 2 g/cm² tworzą się pęcherze[1], zazwyczaj w ciągu 2 do 4 godzin[17]. Pary są drażniące dla oczu, a kontakt ciekłej etylodichloroarsyny powoduje ich ciężkie uszkodzenie. Absorpcja cieczy lub par przez skórę powoduje zatrucie systemowe i może prowadzić do śmierci[2]. Grupa etyloarsenowa może powodować uszkodzenia szpiku kostnego oraz układów trawiennego i hormonalnego[17].

Inhalacja par powoduje uporczywe kichanie, pieczenie w nosie i gardle, podrażnienie górnych i dolnych dróg oddechowych, a także wymioty. Duże stężenia prowadzą do obrzęku płuc i paraliżu kończyn, mogące skutkować śmiercią[1][11]. Uszkodzenia płuc są trwałe i mogą przyczyniać się do łatwiejszego rozwoju infekcji i chorób nowotworowych[17]. Etylodichloroarsyna jest drażniąca przy stężeniu 1,5 mg/m³[6].

Pierwsza pomoc[edytuj | edytuj kod]

W przypadku skażenia skóry lub oczu należy przemywać je dużą ilością wody lub roztworem izotonicznym soli kuchennej; można stosować 0,5% roztwór podchlorynu. W przypadku inhalacji podawać czysty tlen o wilgotności 100%[18]. Nie należy stosować ługów, które, mimo łatwego reagowania z etylodichloroarsyną, wytwarzają toksyczny i parzący tlenek etyloarsyny[16].

Historia[edytuj | edytuj kod]

Środek ten został otrzymany w 1881 roku przez W. La Coste[1][19]. Przez Niemcy został wprowadzony pod koniec I wojny światowej – w marcu 1918 roku[6] – jako lotny środek mający być szybciej i krócej działającym od fosgenu i iperytu siarkowego, i jednocześnie którego skutki miały trwać dłużej od fenylodichloroarsyny[2]. Była trzecim i ostatnim związkiem arsenowym wprowadzonym przez Niemcy pomiędzy 1917 a 1918[17]. Użyty był jednak niewiele razy prawdopodobnie z powodu wykorzystywanego z powodzeniem w tamtych czasach iperytu siarkowego[20]. Stosowany był także w mieszaninie z błękitnym krzyżem[21].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e f g h i j Jerzy Mazur: Etylodichloroarsyna. W: 1000 słów o chemii i broni chemicznej. Zygfryd Witkiewicz (red.). Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1987, s. 86–87. ISBN 83-11-07396-1.
 2. a b c d e f g h i j k l Blister Agents. W: Steven L. Hoenig: Compendium of Chemical Warfare Agents. Springer, 2007, s. 5–6. ISBN 978-0-387-34626-7.
 3. Etylodichloroarsyna (CID: 11711) (ang.) w bazie PubChem, United States National Library of Medicine.
 4. a b c Etylodichloroarsyna (ZVG: 570114) (ang. • niem.) w bazie GESTIS, Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA). [dostęp 2011-02-25].
 5. a b c Physical Constants of Inorganic Compounds [w:] CRC Handbook of Chemistry and Physics, David R. Lide (red.), wyd. 90, Boca Raton: CRC Press, 2009, ISBN 978-1-4200-9084-0.
 6. a b c d e f g h Ethyl dichloroarsine. W: Chemical Warfare Agents. Toxicology and Treatment. Timothy C. Marrs, Robert L. Maynard, Frederick R. Sidell (red.). Wyd. 2. John Wiley & Sons, 2007, s. 682. ISBN 978-0-470-01359-5.
 7. a b c d e f Związki arsenoorganiczne. W: Aleksandra Stachlewska-Wróblowa: Analiza skażeń chemicznych. Wyd. II poprawione. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1985, s. 220.
 8. a b związki arsenu z wyjątkiem wymienionych w innym miejscu niniejszego załącznika (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-03-28].
 9. Ethyl-dichloro-arsine (ang.). Landolt-Börnstein Substance. [dostęp 2011-05-01].
 10. a b Etylodichloroarsyna. W: Eric Croddy, Clarisa Perez-Armendariz, John Hart: Broń chemiczna i biologiczna. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003, s. 133. ISBN 83-204-2817-3.
 11. a b c d Etylodichloroarsyna. W: Stefan Stanisław Korolec: Chemiczne środki bojowe. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Gazowej, 1928, s. 88.
 12. Jerzy Mazur: Metylodichloroarsyna. W: 1000 słów o chemii i broni chemicznej. Zygfryd Witkiewicz (red.). Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1987, s. 158. ISBN 83-11-07396-1.
 13. Preparations of blister agents. W: Jared Ledgard: A Laboratory History of Chemical Agents. 2006, s. 120. ISBN 978-0-615-13645-5. [dostęp 2011-02-26]. (ang.)
 14. a b A Text-Book of Inorganic Chemistry. J. Newton Friend (red.), Archibald Edwin Goddard (cz. 2). T. 11: Organometallic Compounds. Cz. 2: Derivatives of Arsenic. Londyn: Charles Griffin & Company, 1930, s. 22. [dostęp 2011-02-26]. (ang.)
 15. Arsenic Agents C04-A. W: D. Hank Ellison: Handbook of Chemical and Biological Warfare Agents. Wyd. 2. CRC Press, s. 200–201. ISBN 978-0-8493-1434-6.
 16. a b c d Etylodwuchloroarsyna i metylodwuchloroarsyna. W: Ministerstwo Obrony Narodowej: Bojowe środki chemiczne. Podręcznik. Wyd. 2. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1953, s. 52–53.
 17. a b c d e f Swaran J. S. Flora, Govinder Flora, Geetu Saxena: Arsenicals: Toxicity, their Use as Chemical Warfare Agents, and Possible Remedial Measures. W: Handbook of Toxicology of Chemical Warfare Agents. Ramesh C. Gupta (red.). Wyd. 1. Elsevier, 2009, s. 116–117. ISBN 978-0-12-374484-5.
 18. Methyldichloroarsine. NorthShore University HealthSystem. [dostęp 2011-02-26].
 19. W. La Coste. Ueber Benzarsinsäuren und deren Derivate. „Justus Liebigs Annalen der Chemie”. 208 (1–2), s. 1–16, 1881. DOI: 10.1002/jlac.18812080102 (niem.). 
 20. Robert Noyes: Chemical Weapons Destruction and Explosive Waste/Unexploded Ordnance Remediation. Noyes Publication, 1996, s. 5. ISBN 0-8155-1406-9.
 21. Jules Bebie: Manual of Explosives, Military Pyrotechnics and Chemical Warfare Agents. Composition, Properties, Uses. Nowy Jork: The Macmillan Company, 1943.

Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.