Fenylodichloroarsyna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Fenylodichloroarsyna
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C6H5AsCl2
Masa molowa 222,93 g/mol
Wygląd bezbarwna ciecz o nieprzyjemnym[2], drażniącym zapachu[3]
Identyfikacja
Numer CAS 696-28-6
PubChem 12762[4]
Podobne związki
Podobne związki etylodichloroarsyna, metylodichloroarsyna, difenylochloroarsyna, difenylocyjanoarsyna, luizyt, chlorek benzalu
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Fenylodichloroarsyna (PD) – arsenoorganiczny związek chemiczny, trwały parzący bojowy środek trujący zaliczany również do sternitów[13][14]. Bezbarwna ciecz o drażniącym zapachu, dobrze rozpuszczalna w rozpuszczalnikach organicznych. Stosowana, także w mieszaninach z innymi substancjami, w czasie I wojny światowej.

Otrzymywanie[edytuj | edytuj kod]

Fenylodichloroarsyna może być otrzymywana poprzez reakcję benzenu z trichlorkiem arsenu w temperaturze 0 °C i w obecności bezwodnego chlorku glinu jako katalizatora. Do mieszaniny poreakcyjnej dodaje się wody, aby rozłożyć katalizator oraz rozpuścić powstały chlorowodór. Powstałą w ten sposób mieszaninę dwufazową rozdziela się za pomocą rozdzielacza, a następnie dolną fazę oczyszcza się z użyciem destylacji próżniowej[15].

Innym sposobem otrzymania fenylodichloroarsyny z benzenu i trichlorku arsenu jest ogrzewanie ich mieszaniny w stosunku objętościowym 1:2 przez kilkadziesiąt godzin, a następnie frakcjonowanie. Frakcja pomiędzy 240 a 260 °C jest w miarę czystym produktem, jednak zawiera także difenylochloroarsynę[16].

Fenylodichloroarsynę można wytworzyć także przez ogrzewanie trifenyloarsyny (AsPh3) z trichlorkiem arsenu do 250 °C w zatopionej rurce lub przy zwykłym ciśnieniu i wysokiej temperaturze[16].

Kolejną metodą syntezy jest szybkie ogrzanie do 254 °C mieszaniny difenylortęci (HgPh2) z trichlorkiem arsenu i pozostawienie jej w tej temperaturze przez ok. 4 godziny:

(C6H5)2Hg + AsCl32C6H5AsCl2 + HgCl2

Niższe temperatury powodują powstanie chlorku fenylortęci. Może być on jednak wykorzystany do otrzymania fenylodichloroarsyny poprzez ogrzewanie go z trichlorkiem arsenu na łaźni wodnej przez 4–5 godzin, a następnie filtrację otrzymanej mieszaniny. Filtrat poddawany jest następnie destylacji próżniowej[16].

Właściwości[edytuj | edytuj kod]

W stanie czystym jest bezbarwną cieczą, żółciejącą powoli, bardzo mało lotną (404 mg/m³ w 20 °C)[1]. Dobrze rozpuszcza się w wielu rozpuszczalnikach organicznych, także w chlorku arsenu. Jest dobrym rozpuszczalnikiem dla difenylochloroarsyny i difenylocyjanoarsyny. Produkt techniczny jest brązowoczarny[14]. Pary są wyczuwalne od ok. 0,1 ppm[7] i mają ostry zapach[15].

Pod wpływem wody, także wilgoci powietrza, częściowo hydrolizuje tworząc tlenek fenyloarsyny, związek o podobnych właściwościach trujących, niezmniejszający ogólnej toksyczności zastosowanego środka bojowego:

C6H5AsCl2 + H2OC6H5AsO + 2HCl

Hydroliza zachodzi jednak wolniej niż w przypadku analogów alifatycznych, m.in. etylodichloroarsyny i metylodichloroarsyny[3]. Fenylodichloroarsyna jest odporna na działanie tlenu z powietrza. Pod wpływem środków utleniających powstaje z niej kwas fenyloarsonowy (C6H5AsO(OH)2)[14].

W reakcji z etanolanem sodu powstaje fenyloetoksychloroarsyna[16]:

C6H5AsCl2 + NaOC2H5 → NaCl + C6H5AsClOC2H5

Alkalia powodują powstanie soli kwasu fenyloarsonawego[3], które są jednak niestabilne[16]:

C6H5AsCl2 + 4NaOH → 2NaCl + C6H5As(ONa)2 + 2H2O

Pod wpływem bromu fenylodichloroarsyna rozkłada się całkowicie[3]:

C6H5AsCl2 + 2Br2C6H4Br2 + AsCl2Br + HBr

Fenylodichloroarsynę, podobnie jak i difenylochloroarsynę, można oznaczyć poprzez utlenienie i hydrolizę w roztworze alkoholowo-wodnym i miareczkowanie mianowanym roztworem jodu[3]:

C6H5AsCl2 + I2 + 2H2OC6H5AsO(OH)2 + 2HJ + HCl

Zagrożenia[edytuj | edytuj kod]

Fenylodichloroarsyna ma działanie parzące i wymiotne. Działanie parzące jest słabsze niż w przypadku luizytu. Na skórę działa parząco, jednak objawy pojawiają się w ciągu ok. 30–60 minut. W miejscu pęcherzy mogą pozostać trwałe przebarwienia. Rodnik fenylowy, powstały z par fenylodichloroarsyny, wywołuje wymioty objawiające się w ciągu ok. 1–2 minut po ekspozycji[17]. Może wystąpić także biegunka lub żółtaczka[6][18]. Kontakt z oczami powoduje podrażnienie spojówki i rogówki. W przypadku łagodnych i średnich podrażnień, całkowite wyleczenie oczu następuje po ok. 1–6 tygodniach, jednak poważne uszkodzenie rogówki może być nieodwracalne[17].

Dokładny mechanizm biologicznej aktywności i toksyczności tego związku nie jest dokładnie poznany. Możliwymi mechanizmami są arylowanie DNA oraz inhibicja mechanizmu antyoksydacyjnego glutationu[17]. Fenylodichloroarsyna przenika do erytrocytów i łączy się z pewnym składnikiem komórki w jej wnętrzu. Składnikiem tym jest najprawdopodobniej glutation[19].

Stosowanie fenylodichloroarsyny w mieszaninie z iperytami siarkowymi nie wzmacnia działania trującego, jednak może utrudniać diagnozę i opóźniać poddanie właściwemu leczeniu[20].

 • LCt50 2600 mg·min/m³ (drogi oddechowe)[6]
 • ICt50 (stężenie obezwładniające) 16 mg·min/m³ (przezskórnie jako sternit)[6]
 • ICt50 1800 mg·min/m³ (przezskórnie jako środek parzący)[21]

Może być odkażana odkażalnikami utleniającymi i chlorującymi[22] oraz dimerkaprolem i DMSA, w których grupy sulfhydrylowe tworzą z atomem arsenu 5-członowe pierścienie[17][19].

Historia[edytuj | edytuj kod]

Synteza fenylodichloroarsyny została przeprowadzona przez Bayera, Dehna i in. w połowie XIX w. W czasie I wojny światowej w Instytucie Cesarza Wilhelma środek ten był doskonalony przez Fritza Habera[13].

Została po raz pierwszy użyta przez Niemcy we wrześniu 1917 roku[23][24]. Po poznaniu efektów działania tego środka, Wielka Brytania zamierzała zbadać fenylodichloroarsynę i związki jej podobne, w celu użycia ich pod koniec wojny. Francja używała mieszaniny difenylochloroarsyny z fenylodichloroarsyną, która odgrywała rolę ciekłego rozpuszczalnika, w stosunku 4:6 o nazwie Sternite. Był to tzw. przełamywacz maski, którego działanie wykorzystywało niewystarczająco skuteczne filtry masek przeciwgazowych[13][25]. Stosowana także jako rozpuszczalnik w mieszaninie o nazwie błękitny krzyż[23].

Fenylodichloroarsyna, podobnie jak difenylochloroarsyna i difenylocyjanoarsyna, stosowana była w mieszaninach z fosgenem i difosgenem. Działanie polegało na wywołaniu wymiotów u żołnierza, przez co nie mógł on używać maski przeciwgazowej i zdejmując ją narażał się na działanie bardziej toksycznych substancji[13][25].

W czasie II wojny światowej armie niemiecka i włoska posiadały zapasy mieszaniny iperytu i fenylodichloroarsyny[13]. W tym okresie była ona prawdopodobnie stosowana wraz z iperytem i luizytem przez Japonię przeciwko Chinom[26].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Phenyl dichloroarsine. W: Chemical Warfare Agents. Toxicology and Treatment. Timothy C. Marrs, Robert L. Maynard, Frederick R. Sidell (red.). Wyd. 2. John Wiley & Sons, 2007, s. 697. ISBN 978-0-470-01359-5. (ang.)
 2. a b c d Fenylodichloroarsyna (ZVG: 570115) (ang. • niem.) w bazie GESTIS, Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA). [dostęp 2011-03-02].
 3. a b c d e f g Związki arsenoorganiczne. W: Aleksandra Stachlewska-Wróblowa: Analiza skażeń chemicznych. Wyd. II poprawione. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1985, s. 221.
 4. Fenylodichloroarsyna (CID: 12762) (ang.) w bazie PubChem, United States National Library of Medicine.
 5. a b c CRC Handbook of Chemistry and Physics, David R. Lide (red.), wyd. 90, Boca Raton: CRC Press, 2009, ISBN 978-1-4200-9084-0.
 6. a b c d e Blister Agents. W: Steven L. Hoenig: Compendium of Chemical Warfare Agents. Springer, 2007, s. 35–38. ISBN 978-0-387-34626-7.
 7. a b Arsenic Agents C04-A. W: D. Hank Ellison: Handbook of Chemical and Biological Warfare Agents. Wyd. 2. CRC Press, s. 202–203. ISBN 978-0-8493-1434-6.
 8. Fenylodichloroarsyna (ang.) w bazie SRC PhysProp Database. [dostęp 2011-03-02].
 9. a b związki arsenu z wyjątkiem wymienionych w innym miejscu niniejszego załącznika (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-03-28].
 10. Fenylodichloroarsyna (ang.) w bazie ChemIDplus, United States National Library of Medicine. [dostęp 2011-03-02].
 11. Dichlorophenylarsine (ang.). Landolt-Börnstein Substance. [dostęp 2011-05-01].
 12. Phenyldichloroarsine (ang.). The MSDS Hazard Communication Library. [dostęp 2011-03-02].
 13. a b c d e Fenylodichloroarsyna (PD). W: Eric Croddy, Clarisa Perez-Armendariz, John Hart: Broń chemiczna i biologiczna. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003, s. 141. ISBN 83-204-2817-3.
 14. a b c Gazy bojowe powodujące kichanie – sternity. W: Vademecum obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej ludności cywilnej. Praca zbiorowa. Wyd. II. Warszawa: Zakład Ubezpieczeń na Wypadek Choroby, 1936, s. 248. [dostęp 2011-03-05]. (pol.)
 15. a b Preparations of blister agents. W: Jared Ledgard: A Laboratory History of Chemical Agents. 2006, s. 127–128. ISBN 978-0-615-13645-5. [dostęp 2011-03-05]. (ang.)
 16. a b c d e Aromatic halogenated and cyanoarsines. W: A Text-Book of Inorganic Chemistry. J. Newton Friend (red.), Archibald Edwin Goddard (cz. 2). T. 11: Organometallic Compounds. Cz. 2: Derivatives of Arsenic. Londyn: Charles Griffin & Company, 1930, s. 105. [dostęp 2011-03-06]. (ang.)
 17. a b c d Geoffrey M. Fitzgerald, Timothy Vollmer: CBRNE – Vesicants, Organic Arsenicals – L, ED, MD, PD, HL (ang.). eMedicine, 2009-03-24. [dostęp 2011-03-19].
 18. Organic Arsenicals. W: Chemical Warfare Agents. Toxicology and Treatment. Timothy C. Marrs, Robert L. Maynard, Frederick R. Sidell (red.). Wyd. 2. John Wiley & Sons, 2007, s. 473–474. ISBN 978-0-470-01359-5.
 19. a b Richard J. O'Connor, Evelyn L. McGown, Kilian Dill. Interaction of Phenyldichloroarsine with Biological Molecules. „Final technical rept. 1 May 1985–1 May 1986”. Institute Report No. 222, 1986-08. Presidio of San Francisco: Letterman Army Institute of Research. DOI: 100.2/ADA175296 (ang.). 
 20. Daniel J. Dire: CBRNE – Vesicants, Mustard – Hd, Hn1-3, H (ang.). eMedicine, 2010-01-07. [dostęp 2011-03-18].
 21. Phenyldichloroarsine (ang.). Hazardous Substances Data Bank. [dostęp 2011-03-21].
 22. Fenylodichloroarsyna. W: 1000 słów o chemii i broni chemicznej. Zygfryd Witkiewicz (red.). Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1987, s. 91. ISBN 83-11-07396-1.
 23. a b Jules Bebie: Manual of Explosives, Military Pyrotechnics and Chemical Warfare Agents. Composition, Properties, Uses. Nowy Jork: The Macmillan Company, 1943, s. 121. (ang.)
 24. Robert Noyes: Chemical Weapons Destruction and Explosive Waste/Unexploded Ordnance Remediation. Noyes Publication, 1996, s. 5. ISBN 0-8155-1406-9. (ang.)
 25. a b Związki arsenoorganiczne. W: Leszek Konopski: Historia broni chemicznej. Warszawa: Bellona, 2009, s. 53. ISBN 978-83-11-11643-6.
 26. The situation at the end of World War II. W: Wil D. Verwey: Riot control agents and herbicides in war: their humanitarian, toxicological, ecological, military, polemological, and legal aspects. BRILL, 1977, s. 273. ISBN 978-90-286-0336-3. [dostęp 2011-03-18]. (ang.)

Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.