Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (fr. Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle, CEDEFOP) – centrum zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym w Unii Europejskiej.

W 1975 roku[1] Rada Unii Europejskiej z inicjatywy Komisji Europejskiej utworzyła Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego CEDEFOP, jako samodzielny instytut z siedzibą w Berlinie. W 1995 CEDEFOP został przeniesiony do Salonik. Centrum posiada biuro łącznikowe w Brukseli.

CEDEFOP jest agencją europejską, której zadaniem jest promowanie oraz rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego w Unii Europejskiej. Spełnia także rolę centrum informacyjnego Unii Europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.

CEDEFOP był jedną z pierwszych wyspecjalizowanych i zdecentralizowanych agencji europejskich, utworzonych w celu zapewnienia specjalistycznej wiedzy naukowej i technicznej oraz możliwości wymiany poglądów między różnymi partnerami europejskimi.

Czym zajmuje się CEDEFOP?[edytuj | edytuj kod]

CEDEFOP promuje ideę kształcenia przez całe życie w całej Europie, uwzględniając poszerzenie UE, poprzez dostarczanie informacji i analiz na temat systemów kształcenia i szkolenia zawodowego, badań naukowych, a także ogólnych strategii oraz praktyk stosowanych w tej dziedzinie.

W ramach swoich zadań CEDEFOP:

  • gromadzi wybraną dokumentację oraz analizy danych
  • przyczynia się do rozwoju i koordynowania badań naukowych
  • wspiera wspólne wysiłki na rzecz rozwijania problemów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego
  • stanowi forum dyskusji i wymiany poglądów

CEDEFOP udostępnia posiadane informacje, a także umożliwia bezpośrednie kontakty dzięki organizowanym przez siebie wizytom studyjnym, konferencjom oraz seminariom. Informacje dostępne w CEDEFOP-ie służą politykom, naukowcom i praktykom w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego w Unii Europejskiej i poza nią.

W jaki sposób CEDEFOP zbiera informacje?[edytuj | edytuj kod]

  • ReferNet sieć stworzona przez CEDEFOP w 2002 roku, dostarcza informacji na temat nauczania, kształcenia i szkolenia zawodowego w Unii Europejskiej
  • Skillsnet sieć skupiająca badaczy oraz ekspertów zajmujących się identyfikacją potrzebnych umiejętności zawodowych, na które będzie zapotrzebowanie w przyszłości
  • TTNet sieć stworzona przez CEDEFOP w 1998 roku, umiejscowiona w 22 krajach UE, jest europejskim forum skupiającym kluczowe osoby zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym oraz kształceniem nauczycieli, trenerów oraz instruktorów zawodu

Publikacje[edytuj | edytuj kod]

CEDEFOP wydaje publikacje płatne (seria informacyjna) oraz bezpłatne (seria przeglądowa oraz seria dokumentacyjna).

Seria informacyjna przedstawia rezultaty niektórych ważnych projektów realizowanych przez CEDEFOP, m.in. obszerny raport na temat badań naukowych w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, publikowany co trzy lata oraz raport na temat zmian zachodzących w europejskiej polityce kształcenia i szkolenia zawodowego. Streszczenie większości publikacji o charakterze informacyjnym są dostępne w Internecie.

W serii przeglądowej i serii dokumentacyjnej CEDEFOP przedstawia wyniki innych badań tematycznych, a także krótkie prezentacje systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w Państwach członkowskich Unii Europejskiej. Publikacje wydawane w tych seriach są także dostępne w Internecie.

Program wizyt studyjnych[edytuj | edytuj kod]

Program wizyt studyjnych Wspólnoty Europejskiej, którym zarządza CEDEFOP, rozpoczął się w 1985 roku. Jego celem jest wspieranie wymian i dyskusji na tematy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania między osobami odpowiedzialnymi za kształcenie i szkolenie zawodowe. W wizytach studyjnych, odbywających się w kraju organizującym, biorą udział małe grupy uczestników. Przez okres trzech do pięciu dni uczestnicy spotykają się w nowym otoczeniu ludzi z różnych krajów i różnych środowisk, co ułatwia im wzajemne zrozumienie i nowe spojrzenie na różne zagadnienia.

CEDEFOP zarządza programem w ścisłej współpracy z ekspertami łącznikowymi w poszczególnych krajach, zapewnia wsparcie przy przygotowaniu programu wizyt studyjnych, dokumentacji, a także oferuje pomoc przy ewaluacji.

Konferencje "Agora Saloniki"[edytuj | edytuj kod]

Konferencje "Agora Saloniki" zapewniają szerokie forum, dzięki któremu politycy, naukowcy i praktycy w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego mogą się spotkać i wymienić poglądy między sobą, a także z partnerami społecznymi, liderami gospodarczymi i politycznymi oraz autorytetami w dziedzinie sztuki, mediów oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Konferencje, które odbywają się trzy razy do roku wyznaczają nowe kierunki debaty w odniesieniu do przyszłych wyzwań i nowatorskich odpowiedzi z dotyczących całego szeregu zagadnień związanych z kształceniem i szkoleniem zawodowym.

Dokumentacja i zasoby biblioteczne[edytuj | edytuj kod]

CEDEFOP gromadzi i udostępnia informacje dotyczące kształcenia i szkolenia zawodowego w Unii Europejskiej. Przyjazne dla użytkownika rozwiązania informatyczne umożliwiają dostęp do wielu zasobów, m.in. baz danych odniesień bibliograficznych, instytucji, materiałów dokumentacyjnych, a także pozwalają na wyszukiwanie informacji w sieci.

Podstawowym źródłem informacji jest codziennie uaktualniana baza danych VET-Bib. Zawiera ona ponad 50.000 odniesień do materiałów publikowanych w formie drukowanej oraz dostępnych w internecie, tj. monografie, raporty badawcze, akty prawne, Dziennik Urzędowy WE, sprawozdania parlamentarne, artykuły z prazy fachowej itd. Większość materiałów gromadzonych w zasobach bibliotecznych CEDEFOP-u jest dostępna w Internecie.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Rozporządzenie Rady nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP), Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L39 z 13.2.1975 r. ostatnio zmienione Rozporządzeniem Rady (WE) nr 2051/2004.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]