Europejska Agencja Środowiska

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Europejska Agencja Środowiska (ang. European Environment Agency, EEA) – agencja Unii Europejskiej zajmująca się monitorowaniem stanu środowiska naturalnego.

Jest kierowana przez zarząd złożony z przedstawicieli rządów krajów członkowskich, przedstawicieli Komisji Europejskiej, oraz dwóch naukowców wyznaczonych przez Parlament Europejski wspomaganych przez komitet naukowy. Prezes Zarządu i czterech wiceprezesów piastuje stanowisko przez okres 3 lat.

Została ustanowiona na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 1210/1990, z poprawką (rozporządzenie Rady (WE) nr 933/1999) i weszła w życie w 1994 r. Siedziba mieści się w Kopenhadze (Dania).

Kraje członkowskie UE stają się automatycznie członkami Agencji; jednak regulacja przewiduje, że członkami mogą zostać inne kraje, na mocy umowy zawartej między nimi i Wspólnotą Europejską.

W 2004 r. Agencja miała 31 członków. Było to pierwsze ciało UE, które otworzyło się na 13 krajów członkowskich przed rozszerzeniem z roku 2004. Obecnie liczy 33 członków, a kolejne pięć państw wyraziło chęć przystąpienia do EEA.

Członkowie[edytuj]

Kraje Bałkanów Zachodnich, jako tzw. kraje współpracujące z Agencją, prowadzą działania koordynacyjne stanowiące integralną część Sieci Eionet i wspierają Komisję Europejską w jej wysiłkach na rzecz procesu stabilizacji i stowarzyszenia ww. krajów z UE.

Cel Agencji[edytuj]

Jednym z najważniejszych celów jest wspieranie znaczącej i widocznej poprawy stanu środowiska naturalnego w Europie poprzez regularne dostarczanie tematycznych, rzeczowych i wiarygodnych informacji organom decyzyjnym i społeczeństwu.

Dnia 30 listopada 2010 r. instytucja ta opublikowała IV Raport Środowisko — stan i prognozy — SOER2010 – będący kompleksową oceną sposobu i przyczyn zmieniania się środowiska naturalnego Europy oraz podejmowanych w związku z tym działań. W jego podsumowaniu Agencja stwierdziła, że w pełni zintegrowane podejście do przekształcania Europy w ekologiczną gospodarkę efektywnie wykorzystującą zasoby może nie tylko przyczynić się do zdrowego środowiska, ale także zwiększyć dobrobyt i spójność społeczną.

Główni partnerzy[edytuj]

Adres[edytuj]

European Environment Agency
Kongens Nytorv 6,
DK-1050 Copenhagen K,
Denmark


Zobacz Też[edytuj]


Linki zewnętrzne[edytuj]