Fundraising

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Fundraising – proces zdobywania funduszy poprzez proszenie o wsparcie osób indywidualnych, firm, fundacji dobroczynnych lub instytucji rządowych i samorządowych. Zajmują się tym zawodowi fundraiserzy. Fundraising jest związany zasadniczo z działalnością organizacji pozarządowych, ale termin w piśmiennictwie anglojęzycznym może odnosić się również do działalności partii politycznych oraz pozyskiwania inwestorów i pomnażania kapitału przedsięwzięć nastawionych na zysk[1]. Fundusze bywają zbierane na różne cele społeczne, przez organizacje prowadzące działalność charytatywną, religijną, naukową, sportową oraz domy dziecka, szpitale, hospicja, muzea, galerie sztuki, szkoły i uczelnie wyższe oraz wszystkie inne podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną.

Uwarunkowania prawne[edytuj | edytuj kod]

Źródła, z których dana organizacja pozarządowa może pozyskiwać fundusze na swoją działalność, określa jej statut. Niektóre działania fundraisingowe regulują też rozporządzenia zewnętrzne, np. w Polsce przebieg zbiórek publicznych, czyli gromadzenia datków w postaci gotówki lub innych dóbr na cele dobroczynne, reguluje Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych[2]. W niektórych krajach pewne działania fundraisingowe wymagają pozyskania specjalnych pozwoleń od władz rządowych lub samorządowych (np. loterie lub zbiórka publiczna), wszystkie zaś działania finansowe organizacji pozarządowych podlegają obowiązkowi sprawozdawczości. Fundacje mają coroczny obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego i przesłania go do swojego organu kontroli oraz podania do wiadomości publicznej, np. poprzez publikację w Internecie.

Uwarunkowania etyczne[edytuj | edytuj kod]

16 października 2006 podczas IV Międzynarodowego Szczytu Fundraisingu w Noordwijkerhout, w Holandii przedstawiciele organizacji fundraisingowych z 24 państw uchwaliły dokument regulujący standardy etyczne pozyskiwania funduszy na cele dobroczynne[3]. Kodeks etyczny kładzie nacisk na wykorzystywanie środków zgodnie z wolą darczyńców, transparentność, uczciwość, zgodność z prawem oraz obowiązek sprawozdawczości. Dodatkowo odradza fundraiserom pracę na tzw. procent, to jest otrzymywania wynagrodzenia stanowiącego pewien procent od pozyskanych funduszy. Zaleca się natomiast aby fundraiser otrzymywał z góry ustalone wynagrodzenie. Polska Deklaracja Etyczna Fundraisingu została przyjęta w październiku 2011 roku[4]. Jej brzmienie nawiązuje do deklaracji europejskich oraz amerykańskiej. W wielu krajach fundraiserzy stworzyli własne kodeksy etyczne, regulujące w jaki sposób będą pozyskiwać fundusze na cele dobroczynne, np. w rosyjskim kodeksie etycznym zwraca się dodatkowo uwagę na ochronę praw beneficjenta i dobrowolność darowizn[5], zaś czeski kodeks etyczny fundraisingu zaleca między innymi dziękowanie za dary oraz wykorzystywanie ich w sposób gospodarny i odpowiedzialny[6].

Źródła finansowania organizacji pozarządowych[edytuj | edytuj kod]

Istnieją następujące źródła finansowania organizacji pozarządowych:

Specyfika kampanii fundraisingowych[edytuj | edytuj kod]

Niektóre kampanie fundraisingowe np. budowanie bazy stałych darczyńców wymagają długoletnich prac oraz poniesienia kosztów inwestycyjnych w początkowej fazie projektu. Tylko nieliczne metody fundraisingu pozwalają na szybki zysk z minimalną inwestycją[7]. Nie istnieją wytyczne jaki procent swojego budżetu organizacja pozarządowa może przeznaczyć na fundraising, jednak kodeks etyczny zaleca aby informować darczyńców o kosztach prowadzonych kampanii[8][9].

Fundraising w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Według badań Stowarzyszenia Klon/Jawor 42% organizacji pozarządowych w Polsce opiera swoje finansowanie na grantach i dotacjach ze środków publicznych; 17% na datkach, darowiznach i 1% podatku; 17% na składkach członkowskich, zaś co druga organizacja pozarządowa w Polsce prowadzi kampanie fundraisingowe skierowane do osób indywidualnych lub firm. Statystycznie budżet roczny organizacji pozarządowej w Polsce wynosi 20 tys. zł.[10] Brak funduszy hamuje rozwój organizacji i nie pozwala na realizację nowych projektów. Dlatego fundraiser staje się jednym z najczęściej poszukiwanych specjalistów w organizacjach pozarządowych[11]. Organizacją polskich fundraiserów jest Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu[12].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. 530 kilogramów złota - fundraising jako szansa, lekcja biznesu i historii. Portal o kontroli społecznej WATCHDOG.ORG.PL. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-04-02)].
 2. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 498, ze zm.)
 3. Resources, www.efa-net.eu [dostęp 2017-11-23] (ang.).
 4. Deklaracja Etyczna Fundraisingu
 5. Rosyjski kodeks etyczny fundraisingu. Anioły Filantropii. [dostęp 2015-03-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-07-01)].
 6. Czeski kodeks etyczny fundraisera. Anioły Filantropii. [dostęp 2015-03-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-07-07)].
 7. 530 kilogramów złota – fundraising jako szansa, lekcja biznesu i historii. Anioły Filantropii. [dostęp 2015-03-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-07-15)].
 8. Ethics – European Fundraising Association (ang.)
 9. International Statement of Ethical Principles in Fundraising (ang.). Association of Fundraising Professionals, 2006-12-07. [dostęp 2015-03-09].
 10. Jak organizacje pozarządowe finansują swoje działania? - wiadomosci.ngo.pl, wiadomosci.ngo.pl [dostęp 2017-11-23].
 11. Jak i po co zatrudnić fundraisera? - www.ngo.pl, www.ngo.pl [dostęp 2017-11-23].
 12. Strona internetowa Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu