Jerzy Strzelczyk

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Jerzy Strzelczyk (ur. 24 grudnia 1941 w Poznaniu) – polski naukowiec, profesor nauk humanistycznych, historyk-mediewista specjalizujący się m.in. w początkach państwa polskiego oraz państw barbarzyńskich na ziemiach dawnego Imperium Romanum.

Życiorys[edytuj]

Doktorat (promotor prof. Gerard Labuda) na Wydziale Historyczno-Filozoficznym UAM w Poznaniu. Habilitacja w 1975 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na podstawie rozprawy Słowianie i Germanie w Niemczech środkowych we wczesnym średniowieczu. Od 1984 profesor nadzwyczajny, od 1989 profesor zwyczajny.

W latach 1991-1996 był dyrektorem Instytutu Historii UAM. Kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek krajowy czynny Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU. Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Członek zarządu Fundacji Historycznej im. Profesora Henryka Łowmiańskiego. Uhonorowany Nagrodą FNP za rok 2009 w kategorii nauk humanistycznych i społecznych. Uchwałą Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z 23 maja 2012 roku został wyróżniony tytułem doktora honoris causa AJD[1].

Życie prywatne[edytuj]

Żona: prof. Dorota Żołądź-Strzelczyk, archeolog i historyk, pracownik Instytutu Pedagogiki UAM w Poznaniu.

Wypromowane przewody doktorskie[edytuj]

 • Państwo morawskie i jego stosunki z monarchią wschodniofrankijską w IX wieku, Krzysztof Polek, 1990.
 • Dukat Dyrrachion w strukturze Cesarstwa Komnenów w latach 1081-1185, Jarosław Dudek, 1995.
 • Geoffroy de Villehardouin - kronikarz IV wyprawy krzyżowej, Zdzisław Pentek, 1995.
 • Ogólnopolska i dzielnicowa polityka Władysława Laskonogiego, Maciej Przybył, 1995.
 • Seksualizm w średniowiecznej Polsce, Adam Krawiec, 1999.
 • Wpływy anglosaskie na skryptoria kontynentalne do końca IX wieku, Dariusz Sikorski, 1999.
 • Dziecko w Polsce średniowiecznej, Małgorzata Delimata, 2002.
 • Społeczeństwo wielkopolskie w procesie kształtowania tożsamości regionalnej (1202-1314), Karol Tanaś, 2002.
 • Państwo Zakonu Krzyżackiego w Prusach w niemieckim piśmiennictwie dotyczącym Krzyżaków w latach 1296-1914, Marek Maciejewski, 2006.

Wybrane publikacje[edytuj]

 • Po tamtej stronie Odry. Dzieje i upadek Słowian połabskich, Warszawa 1968,
 • Drzewianie połabscy, Warszawa 1968,
 • Gerwazy z Tilbury. Studium z dziejów uczoności geograficznej w średniowieczu, 1970,
 • "Męczennicy ebstorfscy": dzieje kształtowania się jednej legendy zachodniosłowiańskiej, 1971,
 • Słowianie na południowym Pogórzu Harzu i na Złotej Niwie, Warszawa 1974,
 • Helmolda Kronika Słowian, wstęp i kom. Jerzy Strzelczyk, tłum. Józef Matuszewski, Warszawa 1974,
 • Brandenburgia, Warszawa 1975,
 • Słowianie i Germanie w Niemczech środkowych we wczesnym średniowieczu, Poznań 1976,
 • Historia starożytna ziem polskich: przewodnik metodyczny, Poznań 1976,
 • Germanie i początki osadnictwa słowiańskiego na obszarze dzisiejszej Czechosłowacji, Poznań 1976,
 • Nowa hipoteza o pochodzeniu Gotów, Poznań 1978,
 • Słowiańszczyzna Połabska między Niemcami a Polską, Poznań 1981,
 • Iroszkocki biskup w Salzburgu, problem Antypodów i "Kosmografia" Aethicusa z Istrii, Warszawa 1983,
 • Goci – rzeczywistość i legenda, Warszawa 1984, ISBN 83-06-00654-2,
 • Zarys dziejów Niemiec i państw niemieckich powstałych po II wojnie światowej, Antoni Czubiński, Jerzy Strzelczyk, Poznań 1986, ISBN 83-210-0619-1,
 • Iroszkoci w kulturze średniowiecznej Europy Warszawa 1987, ISBN 83-06-01344-1,
 • Od Prasłowian do Polaków (w serii Dzieje narodu i państwa polskiego) Kraków 1987, ISBN 83-03-02015-3,
 • Szkice średniowieczne, Poznań 1987, ISBN 83-210-0681-7,
 • Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie związki, Poznań 1987, ISBN 83-232-0035-1
 • Wybitni historycy wielkopolscy [redakcja], Poznań 1989
 • Cystersi w kulturze średniowiecznej Europy, Poznań 1992, ISBN 83-232-0357-1,
 • Mieszko Pierwszy, Poznań 1992, ISBN 83-900370-2-5, (wydanie II, Poznań 1999, ISBN 83-85811-64-8),
 • Wandalowie i ich afrykańskie państwo, Warszawa 1992, ISBN 83-06-02205-X, (wydanie II 2005, ISBN 83-06-02964-X),
 • Żegluga świętego Brendana opata (Navigatio sancti Brendani abbatis) przekł. Ignacy Lewandowski; oprac., wstęp, koment., bibliogr. Jerzy Strzelczyk, Poznań 1992, ISBN 83-85337-08-3,
 • Spotkanie dwóch światów: Stolica Apostolska a świat mongolski w połowie XIII wieku: relacje powstałe w związku z misją Jana di Piano Carpiniego do Mongołów, Poznań 1993, ISBN 83-85337-24-5,
 • Monarchia pierwszych Piastów, Zofia Kurnatowska, Gerard Labuda, Jerzy Strzelczyk, Warszawa 1994, ISBN 83-7115-015-6,
 • Pisma. Św. Kolumban. Żywot Kolumbana. Jonasz z Bobbio, wstęp, oprac. i koment. Jerzy Strzelczyk, przekł. Elżbieta Zakrzewska-Gębka, Stanisław Kalinkowski, Aleksander Mikołajczak, Warszawa 1995, ISBN 83-7072-048-X,
 • Apostołowie Europy, Poznań 1997, ISBN 83-211-1202-1,
 • Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian, Poznań 1998, ISBN 83-7120-688-7, (wydanie II, Poznań 2007, ISBN 978-83-7301-973-7),
 • Bolesław Chrobry, Poznań 1999, ISBN 83-85811-70-2, (wydanie II Poznań 2003 ISBN 83-85811-88-5),
 • Otto III, Wrocław 2000, ISBN 83-04-04536-2,
 • Odkrywanie Europy, Poznań 2000, ISBN 83-7177-010-3,
 • Zjazd gnieźnieński, Wrocław 2000, ISBN 83-04-04536-2,
 • 1000 lat Archidiecezji Gnieźnieńskiej, pod red. Jerzego Strzelczyka i Janusza Górnego, Gniezno 2000, ISBN 83-87926-31-0,
 • Kanonizacja św. Wojciecha i dziedzictwo jego kultu, red. Jerzy Strzelczyk, Czesław Pest, Wojciech Polak, Lublin 2001, ISBN 83-85854-69-X,
 • Historia powszechna. Średniowiecze, Poznań 2001, ISBN 83-7177-139-8,
 • Słowianie połabscy, Poznań 2002, ISBN 83-7177-087-1,
 • Prawda o bitwie z Mongołami pod Legnicą (1241), Gerard Labuda, Jerzy Strzelczyk, Legnica 2002,
 • Naukowe pokłosie milenium śmierci św. Wojciecha, Kraków 2002,
 • Święty Patryk. Pisma i najdawniejsze żywoty, wstęp i oprac. Jerzy Strzelczyk; przekł. Kazimierz Panuś, Anna Strzelecka; Kraków 2003, ISBN 83-7354-029-6,
 • "Klucz do poznania nieba": z dziejów myśli racjonalistycznej w średniowieczu, Gdańsk 2003, ISBN 83-85560-94-7,
 • Średniowieczny obraz świata, Poznań 2004, ISBN 83-7063-403-6,
 • Wędrówka i etnogeneza w starożytności i średniowieczu pod red. Macieja Salamona i Jerzego Strzelczyka, Kraków 2004, ISBN 83-88737-86-4,
 • W poszukiwaniu królestwa kapłana Jana, Gdańsk 2006, ISBN 83-89730-01-4,
 • Chrystianizacja Irlandii, Poznań 2006, ISBN 83-7015-867-6,
 • Zapomniane narody Europy, Wrocław 2006, ISBN 83-04-04769-1, ISBN 978-83-04-04769-3
 • Pióro w wątłych dłoniach. O twórczości kobiet w dawnych wiekach, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7181-489-1
 • Średniowiecze - jakie? Jak?, Poznań 2009, ISBN 978-83-89407-54-2

Przypisy

Linki zewnętrzne[edytuj]

Poprzednik
Czesław Łuczak
Dyrektor Instytutu Historii UAM
1991–1996
Następca
Bohdan Lapis