Klasy i kategorie dróg publicznych w Polsce

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Klasy dróg publicznych[edytuj]

Klasa drogi określa zbiór wymagań technicznych i użytkowych.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.) dzieli drogi na następujące klasy:

  1. autostrady (oznaczane symbolem A),
  2. drogi ekspresowe (oznaczane symbolem S),
  3. drogi główne ruchu przyspieszonego (oznaczane symbolem GP),
  4. drogi główne (oznaczane symbolem G),
  5. drogi zbiorcze (oznaczane symbolem Z),
  6. drogi lokalne (oznaczane symbolem L),
  7. drogi dojazdowe (oznaczane symbolem D).

Kategorie dróg publicznych[edytuj]

Kategoria drogi wynika z jej funkcji w sieci drogowej Polski.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) kategoryzuje drogi w sposób następujący:

Uwagi:

  • Ulice leżące w ciągu w/w dróg należą do tej samej kategorii co te drogi.
  • Drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa.
  • Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy.

Zobacz też[edytuj]

Bibliografia[edytuj]