Kwantyfikator

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kwantyfikator – termin przyjęty w matematyce i logice matematycznej na oznaczenie zwrotów: dla każdego, istnieje takie i im pokrewnych, a także odpowiadającym im symbolom wiążacym zmienne w formułach. Są podstawowym elementem w rozwoju logiki pierwszego rzędu.

Kwantyfikatory odgrywają ważną rolę w formułowaniu twierdzeń i definicji matematycznych.

Kwantyfikator ogólny i szczegółowy[edytuj | edytuj kod]

Zwrot dla każdego x nazywa się kwantyfikatorem ogólnym, kwantyfikatorem dużym lub kwantyfikatorem uniwersalnym wiążącym zmienną x. Kwantyfikator ogólny oznacza się symbolem lub , sporadycznie można spotkać również symbol (x) użyty w tym kontekście.

Zwrot istnieje takie x, że... uważa się za równoważny zwrotowi: dla pewnego x i nazywa się kwantyfikatorem szczegółowym, kwantyfikatorem małym lub kwantyfikatorem egzystencjalnym wiążącym zmienną x. Kwantyfikator szczegółowy oznacza się symbolem lub , rzadziej także symbolem (Ex).

Stosowany jest także kwantyfikator a wypowiedź w tym przypadku brzmi „istnieje dokładnie jeden x”. Formuły używające tego kwantyfikatora można zredukować do formuł odwołujących się tylko do . Np zdanie jest równoważne

.

Zmienne związane[edytuj | edytuj kod]

Zmienna występująca przy znaku kwantyfikatora nazywa się zmienną związaną danym kwantyfikatorem. Natomiast zmienna występująca w wyrażeniu matematycznym, która nie jest związana żadnym kwantyfikatorem, nazywa się zmienną wolną. Wyrażenie następujące po kwantyfikatorze, objęte tym kwantyfikatorem, nazywa się zasięgiem kwantyfikatora.

Jeżeli w zasięgu kwantyfikatora znajdują się jakieś inne kwantyfikatory, to kwantyfikator początkowy wiąże tylko te zmienne, które nie są związane żadnym kwantyfikatorem zawartym w jego zasięgu. Stosując kwantyfikator do formy zdaniowej, otrzymuje się nową formę zdaniową lub zdanie. Działanie to, zwane kwantyfikowaniem, jest funkcją jednoargumentową określoną w zbiorze form zdaniowych, której wartościami są zdania lub formy zdaniowe.

Kwantyfikatory przekształcają formy zdaniowe jednej zmiennej w zdania prawdziwe lub fałszywe. Kwantyfikując formę zdaniową mającą więcej niż jedną zmienną wolną, otrzymuje się nową formę zdaniową

Kwantyfikatory ograniczone[edytuj | edytuj kod]

Czasami używa się kwantyfikatorów w których zmienna jest ograniczona do jakiegoś zbioru, np , . Kwantyfikatory te nazywane są kwantyfikatorami ograniczonymi i czyta się je dla każdego elementu x ze zbioru A mamy że, istnieje element x w zbiorze A taki, że. Kwantyfikatory te są skrótami następujących zapisów:

 • to skrót na
 • to skrót na .

Zbiór A powyżej bywa nazywany dziedziną lub uniwersum kwantyfikatora. Należy zwrócić uwagę, że jeśli uniwersum kwantyfikatora jest puste, to wartość logiczna otrzymanego zdania nie zależy od formuły . I tak, dla każdej formuły (z jedną zmienną wolną x),

 • jest zdaniem prawdziwym, a
 • jest zdaniem fałszywym.

Aby przekonać się o słuszności powyższego stwierdzenia, wystarczy zauważyć iż pierwsze zdanie oznacza

.

Stwierdzenie „” jest zdaniem fałszywym (jakikolwiek wziąć x), zatem implikacja jest prawdziwa dla wszystkich x.

Rozważając zdanie „” zauważamy, że oznacza ono

.

Stwierdzenie „” jest zdaniem fałszywym (jakikolwiek wziąć x), zatem koniunkcja jest fałszywa dla wszystkich x.

Równoważnie, kwantyfikatory ograniczone można wprowadzić następująco.

 • Zdanie „” oznacza, że ,
 • zdanie „” oznacza, że .

Jeśli , to oba zbiory i są puste, a więc równe (bez względu na wybór formuły ). Czyli „” jest zawsze prawdziwe. Podobnie, „” jest fałszywe.

Przykłady[edytuj | edytuj kod]

 • Przypuśćmy, że rozważamy grupę ludzi (zbiór A). W tej grupie pewne osoby znają inne osoby i możemy wprowadzić relację (na zbiorze A) wyrażającą stwierdzenie, że „osoba x zna osobę y”. (Zauważmy, że z faktu iż x zna y wcale nie wynika, że y zna x – np y może być powszechnie znaną osobistością.) Używając kwantyfikatorów możemy teraz wyrazić następujące obserwacje:
(a) osoba a zna każdą osobę w grupie:
(b) są ludzie którzy nie znają a:
(c) każdy zna każdego
(d) pewna osoba nie zna nikogo (poza sobą samą):
.
W powyższych przykładach moglibyśmy użyć też kwantyfikatorów ograniczonych (pisząc itd), nie jest to jednak konieczne, gdyż domniemana dziedzina realcji Z to właśnie zbiór A.
 • Kolejność kwantyfikatorów może mieć znaczenie. Możemy zamienić kolejność kwantyfikatorów tego samego typu, np poniższe dwie formuły są równoważnymi sformułowaniami stwierdzenia, że funkcja jest ciągła:
  • .
Jednak zmieniając kolejność podkreślonej pary kwantyfikatorów otrzymamy definicję o wiele silniejszej własności, tzw. jednostajnej ciągłości:
.
 • W formie zdaniowej , x jest zmienną związaną, zaś y zmienną wolną. Natomiast w wyrażeniu obie zmienne są związane.

Podstawowe własności logiczne[edytuj | edytuj kod]

Niech będą formułami albo predykatami w pewnym języku. Następujące zdania są tautologiami logicznymi:

 • (Prawa De Morgana),
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • .

Inne kwantyfikatory[edytuj | edytuj kod]

Wprowadzone powyżej kwantyfikatory nie są jedynymi spotykanymi w matematyce. Czasami rozważa się kwantyfikatory po predykatach (kwantyfikatory drugiego rzędu), kwantyfikatory po specjalnych obiektach czy też kwantyfikatory stwierdzające, że „istnieje dużo obiektów o pewnej własności” albo że „prawie wszystkie obiekty mają pewną własność”.

W arytmetyce często używa się kwantyfikatorów ograniczonych, czyli takich, które przebiegają tylko pewne przedziały liczb zamiast wszystkich liczb. Wiele twierdzeń ze zwykłymi kwantyfikatorami da się przeformułować do postaci z kwantyfikatorami ograniczonymi, które są znacznie łatwiejsze do dowodzenia zarówno ręcznego, jak i maszynowego.

Rozważa się także logiki inne niż klasyczna, np. logiki modalne lub logiki temporalne. W takich systemach istnieją dodatkowe kwantyfikatory wyrażające niestandardowe własności zmiennych.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Artykuły na Stanford Encyclopedia of Philosophy (ang.) [dostęp 2018-01-26]: