Max More

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Max More na Singularity Summit w Stanford, 2006.

Max More (poprzednie nazwisko Max T. O'Connor) (ur. w styczniu 1964 w Bristolu, w Anglii) – filozof i futurolog, który pisze, przemawia oraz udziela konsultacji dotyczących podejmowania decyzji w dziedzinie powstających technologii[1][2].

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

More ukończył studia na wydziale filozofii, polityki i ekonomii St Anne’s College, Oxford University (1987). Jego praca doktorska napisana w 1995 na University of Southern California zatytułowana "The Diachronic Self: Identity, Continuity, and Transformation" dotyczyła zagadnień nurtujących transhumanistów: natury śmierci, i dlaczego jednostki wciąż trwają pomimo istotnych zmian na przestrzeni czasu.

Twórca Extropy Institute, Max More napisał wiele artykułów dotyczących transhumanizmu i transhumanistycznego pojmowania ekstropii, a jego głównym dziełem są Principles of Extropy (Zasady Ekstropii) (obecnie wersja 3.11)[3]. W eseju "Transhumanism: Towards a Futurist Philosophy" ("Transhumanizm: ku filozofii futurystycznej") z 1990 wprowadził termin "transhumanizm" w jego współczesnym znaczeniu:

"Transhumanizm to klasa filozofii, które próbują kierować nas w stronę kondycji postludzkiej. Transhumanizm dzieli wiele elementów z humanizmem – przede wszystkim szacunek dla rozumu i nauki, nacisk na postęp i docenianie roli człowieczeństwa (czy transczłowieczeństwa) w doczesnym życiu, raczej niż w jakimś nadnaturalnym "życiu po śmierci". Transhumanizm różni się od humanizmu przez przyzwolenie i oczekiwanie na radykalne zmiany w naturze i możliwościach naszego życia, oferowanych przez różne nauki i technologie, jak neurologia i neurofarmakologia, przedłużenie życia, nanotechnologia, sztuczna ultrainteligencja, zamieszkanie przestrzeni kosmicznej, w zestawieniu z racjonalną filozofią i systemem wartości."
Transhumanism is a class of philosophies that seek to guide us towards a posthuman condition. Transhumanism shares many elements of humanism, including a respect for reason and science, a commitment to progress, and a valuing of human (or transhuman) existence in this life rather than in some supernatural "afterlife". Transhumanism differs from humanism in recognizing and anticipating the radical alterations in the nature and possibilities of our lives resulting from various sciences and technologies such as neuroscience and neuropharmacology, life extension, nanotechnology, artificial ultraintelligence, and space habitation, combined with a rational philosophy and value system.
— "Transhumanism: Toward a Futurist Philosophy"[4]

More jest także znany z prac na temat wpływu nowych technologii na firmy i inne organizacje. Jego "Proactionary Principle" (Zasada proaktywności) miała na celu określić równowagę pomiędzy ryzykiem i korzyściami płynącymi z innowacji technologicznych.

Do 1989 Max More publikował pod poprzednim nazwiskiem, Max T. O'Connor.

Z dniem 1 stycznia 2011 Max More został prezesem i CEO w Alcor Life Extension Foundation – organizacji świadczącej usługi krioprezerwacji, której jest członkiem od 1986[5].

2 grudnia 2011 Max More wystąpił na konferencji TEDx w Hongkongu[6].

Cytaty[edytuj | edytuj kod]

"We have achieved two of the three alchemists' dreams: We have transmuted the elements and learned to fly. Immortality is next." — Max More, On becoming posthuman.

("Osiągnęliśmy dwa z trzech marzeń alchemików: przekształciliśmy pierwiastki i nauczyliśmy się latać. Kolej na nieśmiertelność.")

"No more gods, no more faith, no more timid holding back. Let us blast out of our old forms, our ignorance, our weakness, and our mortality. The future belongs to posthumanity." — Max More, On becoming posthuman.

("Nigdy więcej bogowie, wiara, czy lęk nie będzie nas powstrzymywał. Pozbądźmy się naszych starych form, ignorancji, słabości i śmiertelności. Przyszłość należy do postczłowieczeństwa.")

"People’s freedom to innovate technologically is highly valuable, even critical, to humanity. This implies a range of responsibilities for those considering whether and how to develop, deploy, or restrict new technologies. Assess risks and opportunities using an objective, open, and comprehensive, yet simple decision process based on science rather than collective emotional reactions. Account for the costs of restrictions and lost opportunities as fully as direct effects. Favor measures that are proportionate to the probability and magnitude of impacts, and that have the highest payoff relative to their costs. Give a high priority to people’s freedom to learn, innovate, and advance." — Max More, The Proactionary Principle.

("Ludzka swoboda innowacji technologicznej jest bardzo cenna, a nawet krytyczna, dla ludzkości. Implikuje to szeroką odpowiedzialność tych, którzy rozważają czy i jak rozwijać, szerzyć czy ograniczać nowe technologie. Określać ryzyko i szanse na podstawie obiektywnego, otwartego i złożonego ale prostego procesu decyzyjnego opartego raczej na podstawach naukowych niż zbiorowych reakcjach emocjonalnych. Rozważyć zarówno skutki ograniczeń i straconych możliwości, jak i bezpośrednie efekty. Promować środki odpowiednie dla prawdopodobieństwa i skali wpływów, które mają najwyższą stopę zwrotu w stosunku do kosztów. Priorytetem musi być ludzkie prawo do nauki, innowacji i postępu.")

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Alex Heard, "Technology Makes us Optimistic; They Want To Live," New York Times, September 28, 1997
  2. Joel Garreau, The Next Generation; Biotechnology May Make Superhero Fantasy a Reality, Washington Post, April 26, 2002.
  3. Resources for Germline Technology, Washington Post, February 9, 2003.
  4. Max More: TRANSHUMANISM Towards a Futurist Philosophy (ang.). [dostęp 30 lipca 2015]. [zarchiwizowane z tego adresu (6 sierpnia 2013)].
  5. Alcor Life Extension Foundation Names Max More, PhD, as Chief Executive Officer (ang.). Alcor Life Extension Foundation, 2010-12-24. [dostęp 2012-06-08].
  6. Programme & Venue, TEDx Hong Kong (ang.). [dostęp 2012-06-08].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]