Prawo wyznaniowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Prawo wyznaniowe – gałąź prawa, która reguluje prawa i obowiązki obywateli ze względu na wyznanie religijne lub inne formy światopoglądu oraz określa zasady tworzenia i ramy działania Kościołów i innych związków wyznaniowych. Normuje ono stosunek państwa do religii w wymiarze indywidualnym i zbiorowym. Wytycza rzeczywisty zakres istniejącej w danym państwie wolności religijnej, a tym samym zakres swobód obywatelskich i praw człowieka gwarantowanych w Konstytucji.

Zakres[edytuj | edytuj kod]

Prawo wyznaniowe zajmuje się takimi kwestiami, jak:

 • stosunki państwo – Kościół (związki religijne),
 • pojęcie wolności religijnej,
 • osobowość prawna Kościołów i innych związków wyznaniowych,
 • ochrona uczuć religijnych,
 • prawo małżeńskie (przeszkody prawne do zawarcia małżeństwa; uznanie skutków cywilnych małżeństwa wyznaniowego, uznanie nieważności małżeństwa),
 • szkolnictwo wyznaniowe i nauczanie religii,
 • duszpasterstwo wojskowe, więźniów, chorych,
 • finansowanie i opodatkowanie kościołów i innych związków wyznaniowych,
 • sprawy majątkowe związków wyznaniowych, w tym sprawa rewindykacji ich mienia,
 • cmentarze wyznaniowe.
 • ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób duchownych.

Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego[edytuj | edytuj kod]

Organizacją skupiającą specjalistów prawa wyznaniowego w Polsce jest zarejestrowane w 2008 r. Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego z siedzibą w Lublinie.

Specjaliści prawa wyznaniowego w Polsce[edytuj | edytuj kod]

 Z tym tematem związana jest kategoria: Polscy specjaliści prawa wyznaniowego.

Wybrani polscy specjaliści prawa wyznaniowego posiadający stopień doktora habilitowanego.

Polskie czasopisma specjalistyczne[edytuj | edytuj kod]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, Artur Mezglewski (red.), Marek Bielecki, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, ISBN 978-83-255-5570-2, OCLC 867948342.
 • Artur Mezglewski, Henryk Misztal, Piotr Stanisz, Prawo wyznaniowe, wyd. 3, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2610-8
 • Michał Pietrzak, Prawo wyznaniowe, wyd. 5, LexisNexis, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7806-982-9.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]