Rachunek lambda

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Rachunek lambdasystem formalny używany do badania zagadnień związanych z podstawami matematyki jak rekurencja, definiowalność funkcji, obliczalność, podstawy matematyki np. definicja liczb naturalnych, wartości logicznych, itd. Rachunek lambda został wprowadzony przez Alonzo Churcha i Stephena Cole'a Kleene'ego w 1930 roku.

Rachunek lambda jest przydatny do badania algorytmów. Wszystkie algorytmy, które dadzą się zapisać w rachunku lambda, dadzą się zaimplementować na maszynie Turinga i odwrotnie.

Istnieje wiele rodzajów rachunku lambda, z czego najprostszym jest rachunek lambda bez typów, stanowiący pierwotną inspirację dla powstania programowania funkcyjnego (Lisp). Rachunek lambda z typami jest podstawą dzisiejszych systemów typów w językach programowania.

Opis nieformalny[edytuj]

W rachunku lambda każde wyrażenie określa funkcję jednoargumentową. Z kolei argumentem tej funkcji jest również funkcja jednoargumentowa, wartością funkcji jest znów funkcja jednoargumentowa. Funkcja jest definiowana anonimowo przez wyrażenie lambda, które opisuje, co funkcja robi ze swoim argumentem.

Funkcja f zwracająca argument powiększony o dwa, którą można by matematycznie zdefiniować jako f(x) = x + 2, w rachunku lambda ma postać \lambda\ x\, .\, x + 2 (nazwa parametru formalnego jest dowolna, więc x można zastąpić inną zmienną). Z kolei wartość funkcji w punkcie, np. f(3) ma zapis (\lambda\, x\, .\, x + 2)\, 3. Warto wspomnieć o tym, że funkcja jest łączna lewostronnie względem argumentu, tzn. f\, x\, y = (f\, x)\, y.

Ponieważ wszystko jest funkcją jednoargumentową, możemy zdefiniować zmienną o zadanej wartości - nazwijmy ją a. Funkcja a jest oczywiście stała, choć nic nie stoi na przeszkodzie, aby była to dowolna inna funkcja. W rachunku lambda a jest dane wzorem \lambda\, a\, .\, a\, 3.

Teraz jesteśmy w stanie dokonać klasycznego otrzymania wartości w punkcie lub też lepiej rzecz ujmując, wykonać złożenie funkcji, mianowicie f \circ a=f(a). Niech f będzie dana jak poprzednio, wtedy: (\lambda\,f\,.\,f\, 3) (\lambda\,x\,.\,x + 2) i dalej (\lambda\,x\,.\,x + 2)\, 3, a więc otrzymujemy po prostu 3 + 2.

Funkcję dwuargumentową można zdefiniować za pomocą techniki zwanej curryingiem, mianowicie jako funkcję jednoargumentową, której wynikiem jest znowu funkcja jednoargumentowa. Rozpatrzmy funkcję f(x, y) = x - y, której zapis w rachunku lambda ma postać \lambda\, x\, .\, \lambda\, y\, .\, x - y. Aby uprościć zapis stosuje się powszechnie konwencję, aby funkcje "curried" zapisywać według wzoru \lambda\, x\, y\, .\, x - y.

Lambda-wyrażenia[edytuj]

Niech X będzie nieskończonym, przeliczalnym zbiorem zmiennych. Lambda-wyrażenie (lambda-term) definiuje się następująco:

 • Jeżeli x \in X to x jest lambda-wyrażeniem,
 • Jeżeli M jest lambda wyrażeniem i x \in X, to napis \lambda x . M jest lambda-wyrażeniem,
 • Jeżeli M oraz N są lambda wyrażeniami, to napis (NM) jest lambda-wyrażeniem,
 • Wszystkie lambda-wyrażenia można utworzyć korzystając z powyższych reguł.

Zbiór wszystkich lambda-wyrażeń oznacza się \Lambda.

Lambda-termy rozpatruje się najczęściej jako klasy abstrakcji relacji alfa-konwersji.

Zmienne wolne[edytuj]

Zbiór zmiennych wolnych definiuje się następująco:

 • FV(x) = \{x\}\
 • FV(MN) = FV(M) \cup FV(N)
 • FV(\lambda x . M) = FV(M) - \{x\}

Logika[edytuj]

Użycie wartości liczbowych do oznaczania wartości logicznych może prowadzić do nieścisłości przy operowaniu relacjami na liczbach, dlatego też należy wyraźnie oddzielić logikę od obiektów, na których ona operuje. Z tego powodu oczywistym staje się fakt, że wartości logiczne prawdy i fałszu muszą być elementami skonstruowanymi z wyrażeń tego rachunku.

Wartościami logicznymi nazwiemy funkcje dwuargumentowe, z których jedna zawsze będzie zwracać pierwszy argument, a druga – drugi:

 • \mbox{true} (prawda) to \lambda xy .x,
 • \mbox{false} (fałsz) to \lambda xy .y.

Teraz chcąc ukonstytuować operacje logiczne stosujemy nasze ustalone wartości tak, by wyniki tych operacji były zgodne z naszymi oczekiwaniami, mamy:

Rozwiniętą implikację "jeśli A, to B, w przeciwnym razie C" zapisać można jako A\;B\;C, czyli (A\;B)\;C.

Przykład[edytuj]

Obliczmy wartość wyrażenia "prawda i fałsz", czyli w rachunku lambda

\mbox{and true false} = (\lambda xy.xy\;\mbox{false})\;\mbox{true false} = \mbox{true false false} = (\lambda xy.x)\;\mbox{false false}=\mbox{false},

czyli "fałsz" zgodnie z oczekiwaniami.

Struktury danych[edytuj]

Para p złożona z elementów x i y to \lambda z.z xy Pierwszy element wyciąga się za pomocą p\;\mbox{true}, natomiast drugi przez p\;\mbox{false}.

Listy można konstruować następującym sposobem:

 • NIL to \lambda x . \mbox{true}
 • CONS to PARA wartość i lista

Następująca funkcja zwraca \mbox{true}, jeśli argumentem jest NIL, oraz \mbox{false}, jeśli to CONS: \lambda x.x(\lambda ab.\mbox{false})

Rekurencja w rachunku lambda[edytuj]

Rachunek lambda z pozoru nie ma żadnego mechanizmu, który umożliwiałby rekurencję – nie można odwoływać się w definicji do samej funkcji. A jednak rekurencję można osiągnąć poprzez operator paradoksalny Y.

Paradoks polega na tym że dla każdego F zachodzi:

Y F = F (Y F)

Tak więc np. funkcja negacji nie jest możliwa do zaimplementowania w postaci ogólnej gdyż:

(Y nie) = nie (Y nie)

Funkcja rekurencyjna musi pobrać siebie samą jako wartość.

Działa to w następujący sposób:

(Y f) n
f (Y f) n
λ f . λ n . ciało_f

gdzie ciało_f może się odwoływać do siebie samej

Np.:

silnia = Y (λ f . λ n . if_then_else (is_zero n) 1 (mult n (f (pred n))))

Zobacz też[edytuj]