Władysław Bełza

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Władysław Bełza
Ilustracja
Władysław Bełza (1877)
Data i miejsce urodzenia

17 października 1847
Warszawa

Data i miejsce śmierci

29 stycznia 1913
Lwów

podpis

Władysław Bełza pseud. Władysław Piast (ur. 17 października 1847 w Warszawie, zm. 29 stycznia 1913 we Lwowie) – polski poeta neoromantyczny, piszący w duchu patriotycznym, nazywany piewcą polskości. Publicysta, animator życia kulturalnego, oświatowego i prasowego, współzałożyciel polskiej organizacji oświatowej Macierz Polska.

Rodzina[edytuj | edytuj kod]

Był synem Józefa Bełzy (ur. 1805 w Masłowicach k. Wielunia, zm. 1888, z wykształcenia chemika) oraz Augusty Bogumiły Teofili Ostrowskiej (ur. 1829 w Dąbrowie k. Wielunia), bratem Stanisława Bełzy (ur. 1849, zm. 1929, adwokata, pisarza, podróżnika i działacza kulturalnego na Śląsku).

Ożeniony z Marią Ostrowską. Nie mając własnych dzieci, adoptował Kazimierza Mariana, bratanka żony i syna rzeźbiarza Kazimierza Ostrowskiego. Przybrany syn używał nazwiska Ostrowski-Bełza. W 1940 został on deportowany przez NKWD do Azji i rok później zastrzelony przez sowieckiego konwojenta[1].

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Władysław Bełza uczył się w gimnazjum rządowym w Warszawie. W 1865 rozpoczął naukę w szkole oficerskiej w Kazaniu, a w latach 1866–1868 studiował w Szkole Głównej w Warszawie. Pisywał wówczas dla tygodników warszawskich – „Przyjaciela Dzieci” i „Przeglądu Tygodniowego”. Debiutował w 1863 wierszem „Deszczyk wiosenny”, opublikowanym na łamach „Przyjaciela Dzieci”[2]. W 1867 opublikował debiutancki zbiorek poetycki pt. „Podarek dla grzecznych dzieci”. Od 1868 w Krakowie był lektorem ociemniałego już poety Wincentego Pola. Dzięki jego pomocy wydał w 1869 swoją drugą książeczkę dla dzieci – „Abecadlnik w wierszykach dla polskich dzieci”, a później kolejną, zatytułowaną „Upominek dla młodzi polskiej na pamiątkę trzechsetnej rocznicy Unii Lubelskiej”, przypominającą niektóre karty z dziejów Polski. Na pewien czas wyjechał do Lwowa, następnie do Wenecji, Padwy, Zurychu i Paryża, gdzie w kręgu emigracji polskiej zbliżył się do „pieśniarza Ukrainy” Józefa Bohdana Zaleskiego. Za jego radą przeniósł się do Poznania, gdzie został współzałożycielem „Tygodnika Wielkopolskiego”[3] oraz pisma dla dzieci „Promyk”, a także był inicjatorem utworzenia tam stałego teatru polskiego. Występował przeciwko germanizacji ludności polskiej w Wielkopolsce i na Śląsku. Pod koniec 1871 otrzymał nakaz niezwłocznego opuszczenia granic państwa pruskiego, jako tzw. lästiger Ausländer (niepożądany cudzoziemiec) – zbyt aktywny polski działacz narodowy. Udał się najpierw do Pragi, skąd w lutym 1872 wyjechał do Lwowa, z którym związał resztę swojego życia.

We Lwowie pisał artykuły do „Dziennika Polskiego” i „Gazety Narodowej”[4], na Uniwersytecie Lwowskim słuchał przygodnie wykładów strażnika polszczyzny Antoniego Małeckiego i Romana Pilata. Redagował i wydawał pisma dla dzieci: „Promyk. Tygodnik dla Dzieci” i „Towarzysz Pilnych Dzieci”.

Związany był z uzdrowiskiem w Iwoniczu-Zdroju, gdzie organizował w latach 1874–1890 życie kulturalne i towarzyskie. Tu również propagował i informował o pracach Towarzystwa wygłaszając odczyty. Dla regionu krośnieńskiego zasłużył się napisaniem pierwszego przewodnika krajoznawczo-turystycznego pt. „Iwonicz i jego okolice”[5] wydanego w 1885 r. nakładem Zarządu Zdrojowego.

W 1882 został zatrudniony w lwowskim Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich najpierw w charakterze skryptora, który nadzorował czytelnię dla młodzieży, zaś od 1891 – sekretarza administracyjnego Instytutu i naczelnika wydawnictwa książek polskich i podręczników szkolnych.

Był współzałożycielem Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza, oraz Wydawnictwa Macierzy Polskiej (1883), która do 1914 wydrukowała 1,5 mln książek, w tym m.in. 180-tys. nakład Pana Tadeusza. Władysław Bełza był także encyklopedystą oraz edytorem Encyklopedii zbiór wiadomości z wszystkich gałęzi wiedzy –– polskiej encyklopedii wydanej w latach 1898-1907 przez Macierz. Opisał w niej współczesną literaturę polską[6][7].

Współpracował i przyjaźnił się z wieloma działaczami społecznymi, wydawcami oraz artystami polskimi m.in. z Michałem Andriollim[8].

Twórczość[edytuj | edytuj kod]

Grób Władysława Bełzy na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie

„W czyjem sercu miłość tleje,
I nie toczy go zgnilizna,
W tego duszy wciąż jaśnieje:
Bóg, rodzina i ojczyzna!”
Władysław Bełza – wiersz „Co kochać?”[9]

Uprawiał popularną po powstaniu styczniowym lirykę społeczno-patriotyczną, ogłaszając kilka jej zbiorów. Wydał zbiory wierszy „Z wiosny”, „Pieśni liryczne”, „Z doli i niedoli”, napisał jednoaktówkę „Emancypantka”[10], dramat „Kacper Karliński” oraz poemat „Zamek grójecki”[11]. Publikował prace historyczno-literackie o Adamie Mickiewiczu i jego epoce. Pisał także pod pseudonimami: Władysław Piast, Władysław Ostrowski.

Wiele jego wierszy, pisanych w tonie patriotyczno-wychowawczym, było adresowanych do polskiej młodzieży i dzieci, np.: „Cnoty kardynalne”, „Co kochać?”[12], „Czem będę?”, „Legenda o garści ziemi polskiej”, „Marsz skautów”, „Modlitwa za Ojczyznę”, „O celu Polaka”, „Polska mowa”, „Ziemia rodzinna”.

Jest autorem słynnego wiersza (napisanego w 1900 r.) pt. „Wyznanie wiary dziecięcia polskiego” („Katechizm polskiego dziecka”), zaczynającego się słowami: – Kto Ty jesteś? / – Polak mały. / – Jaki znak twój? / – Orzeł biały. Wiersz ten autor dedykował swemu chrześniakowi, Ludwikowi Wolskiemu[13].

Przez wiele lat był jedną z głównych osobistości lwowskiego Ossolineum – energiczny, pogodny, tryskający dowcipem, a jednocześnie nadzwyczaj skromny.

Władysław Bełza w ostatnich latach życia mieszkał niedaleko siedziby Ossolineum przy ulicy Zimorowicza (obecnie ul. Dudajewa 16), gdzie zmarł. Pochowany został w Alei Zasłużonych na miejscowym Cmentarzu Łyczakowskim.

Upamiętnienie[edytuj | edytuj kod]

Pomnik Władysława Bełzy w Iwoniczu-Zdroju
 • Na początku listopada 1933 na kamienicy, w której mieszkał Władysław Bełza przy ulicy Zimorowicza 16 we Lwowie, została ustanowiona tablica upamiętniająca[14].
 • W Iwoniczu Zdroju, w dolinie Na Kawalcach znajduje się jego pomnik ufundowany przez wdzięcznych kuracjuszy i mieszkańców.
 • Od 2014 roku jest patronem skweru na wrocławskich Karłowicach[15].
 • Jego imieniem nazwano ulicę na bydgoskich Wyżynach.

Dzieła[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Bełzowie [online], web.archive.org, 19 lipca 2018 [dostęp 2023-07-19] [zarchiwizowane z adresu 2018-07-19].
 2. Przyjaciel Dzieci R. 3, nr 115 (13 czerwca 1863) s. 183 [online], polona.pl [dostęp 2018-02-01].
 3. Tygodnik Wielkopolski [online], polona.pl [dostęp 2018-02-01].
 4. Gazeta Narodowa [online], polona.pl [dostęp 2018-02-01].
 5. Władysław Bełza, Iwonicz i jego okolice [online], polona.pl [dostęp 2018-02-01].
 6. Finkel 1898 ↓.
 7. Karol Estreicher 1906 ↓.
 8. Praca zbiorowa, „Listy Michała E. Andriollego do Władysława Bełzy z lat 1881–1891”, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Bełza, Władysław (1847-1913), Andriolli, Michał Elwiro (1836-1893).
 9. Władysław Bełza – wiersz „Co kochać?”.
 10. Władysław Bełza, Emancypantka [online], polona.pl [dostęp 2018-02-01].
 11. Władysław Bełza, Zamek grójecki [online], polona.pl [dostęp 2018-02-01].
 12. Władysław Bełza, ten i inne wiersze w: Katechizm polskiego dziecka [online], polona.pl [dostęp 2018-02-01].
 13. Moje Kresy. Złoczowskie Orlęta (cz. II) [online], plus.gazetalubuska.pl, 5 maja 2017 [dostęp 2023-10-03] (pol.).
 14. Wł. Bełzie w hołdzie. „Gazeta Lwowska”, s. 6, nr 304 z 4 listopada 1933. 
 15. Akty Prawne. uchwaly.um.wroc.pl. [dostęp 2019-05-01].
 16. Polona [online], polona.pl [dostęp 2018-02-01].
 17. Polona [online], polona.pl [dostęp 2018-02-01].
 18. Polona [online], polona.pl [dostęp 2018-02-01].
 19. Polona [online], polona.pl [dostęp 2018-02-01].
 20. Polona [online], polona.pl [dostęp 2018-02-01].
 21. Władysław Bełza, wiersz w: Dla polskich dzieci s. 5-6 [online], polona.pl [dostęp 2018-02-01].
 22. Władysław Bełza, wiersz w: Dla polskich dzieci s. 235-246 [online], polona.pl [dostęp 2018-02-01].
 23. Władysław Bełza, wiersz w: Dla polskich dzieci s. 149-150 [online], polona.pl [dostęp 2018-02-01].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Ludwik Finkel: Encyklopedya zbiór wiadomości z wszystkich gałęzi wiedzy, t. I. Lwów: Macierz Polska, Nakładem Wydawnictwa Macierzy Polskiej, druk. E. Winiarza, 1898, s. III-IX.
 • Karol Estreicher: Bibliografia polska 1881-1900, t.I A-F. Kraków: Nakładem Spółki Księgarzy Polskich, 1906.
 • Kosiek A.: Miłośnik dzieci. Podkarpacie 1973 nr 8 s.
 • Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży – W-wa, 1984
 • Polski Słownik Biograficzny. T. 1. – Kraków, 1935
 • Tyszkiewicz T.: Władysław Bełza. W: Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu. T. 1. – W-wa, 1965

Literatura uzupełniająca[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]