Wadium

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wadium (z łac. vadium a. vadimonium, ang. bid deposit, bid bond, tender guarantee)[1][2] – określona suma pieniędzy lub zabezpieczenie jej zapłaty (np. gwarancja, poręczenie) składane w poczet zabezpieczenia dotrzymania warunków postępowania prowadzącego do zawarcia umowy (w szczególności przetargu lub aukcji) oraz zabezpieczenie samego zawarcia tej umowy. Stanowi wyraz zabezpieczenia interesów organizatora przed niesolidnym oferentem czy ofertą złożoną w celu „rozbicia przetargu”[2][3].

Inaczej wadium jest dodatkowym zastrzeżeniem pieniężnym, które może być zawarte w warunkach aukcji lub przetargu przez organizatora.

Zastrzeżenie to, o ile zostało wprowadzone (gdyż nie jest obowiązkowe), wyznacza dalszy tok postępowania aukcji bądź przetargu i wiąże ich uczestników. Według art. 704 § 1 KC[4] wysokość wadium wskazują warunki aukcji albo przetargu – zwykle jest to określony procent sumy pieniężnej od wartości przedmiotu licytowanego. Suma ta zazwyczaj jest uiszczona gotówką, niekiedy może być ona zabezpieczona przez udzielenie poręczenia. Podmiot, który wpłacił bądź zabezpieczył wadium, staje się czynnym uczestnikiem aukcji albo przetargu. Podmiot, który nie wpłacił bądź nie zabezpieczył wadium, nie bierze udziału w aukcji albo przetargu.

Art. 704 § 2 KC mówi, iż po zakończeniu przetargu bądź aukcji (zawarciu zamierzonej umowy) organizator jest obowiązany zwrócić uczestnikom uiszczone wadia natomiast, gdy zostały one zabezpieczone, poręczenie to wygasa z mocy ustawy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której nie doszło do realizacji umowy. Jeżeli powstała ona wskutek winy uczestnika, tzn. gdy uchyla się on od zawarcia umowy, mimo iż jego oferta została wybrana – organizator może zachować wadium dla siebie lub dochodzić zaspokojenia sumy wadium z tytułu poręczenia. Jeżeli powstała ona wskutek winy organizatora, tzn. gdy uchyla się on od zawarcia umowy z uczestnikiem, którego oferta została wybrana – uczestnik może żądać zwrotu podwójnej wysokości wadium bądź w inny sposób domagać się naprawienia szkody.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Vadimonium
  2. a b Marcin Czerwiński, Grupa wykonawców w prawie zamówień publicznych, wyd. 1, Warszawa: Wolters Kluwer, 2020, s. 99–100, 308–309, ISBN 978-83-8187-313-0.
  3. Ryszard Szostak, Przetarg nieograniczony na zamówienie publiczne. Zagadnienia konstrukcyjne, wyd. 1, Kraków 2005, s. 62–63, ISBN 83-7252-266-9.
  4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, ze zm.)

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • M. Sieradzka: Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Warszawa: Wydawnictwo CH Beck, 2015. ISBN 978-83-255-7367-6.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]