Wikipedia:Żadnych ataków osobistych

Skrót: WP:ZOA
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Obszar stosowania

W Wikipedii dbamy o wysoki poziom merytoryczny dyskusji. Celem pracy nad artykułami jest tworzenie doskonałej encyklopedii, nie zaś przekonywanie kogokolwiek do swojej racji. Ataki osobiste niszczą społeczność i odstręczają wikipedystów. Nikt bowiem nie lubi, gdy mu się wymyśla.

Nigdzie w Wikipedii nie stosuj ataków osobistych. Odnoś się do treści, a nie do wikipedysty. Niestosowanie ataków odnosi się do wszelkich mediów związanych z Wikipedią i środkami komunikacji użytkowników.

Geneza ataków

Rozbieżność opinii na temat artykułów i ich zawartości nie jest niczym niezwykłym w codziennej pracy w Wikipedii. Wikipedyści wywodzą się z różnych środowisk, reprezentują różne doświadczenie, poziom wiedzy czy światopogląd. Dyskusja pozwala na przygotowanie artykułów, które zgodnie z zasadą neutralności przedstawiają wszystkie encyklopedyczne informacje na dany temat. Każda osoba, która edytuje artykuł, staje się częścią tej samej większej społeczności – jesteśmy wszyscy wikipedystami.

W sytuacji rozbieżności poglądów należy trzymać się następujących zasad i zaleceń:

Co może być uznane za atak osobisty?

Pojęcie atak osobisty obejmuje następujące konkretne przypadki, choć nie ogranicza się wyłącznie do tych przykładów:

 • Wszelkie negatywne uwagi o charakterze osobistym (np. dotyczące zdrowia psychicznego i zdolności intelektualnych).
 • Wszelkie uwagi mające charakter negatywnego porównania.
 • Skierowane do innego użytkownika epitety ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, poglądy polityczne czy wyznawaną religię, niezależnie od przynależności drugiej osoby do grup społecznych, organizacji i wyznawanych przez nią poglądów.
 • Obelżywe i obraźliwe słowa skierowane do innego użytkownika.
 • Obraźliwe uwagi wobec zbiorowości, grup społecznych, ogółu wikipedystów itp.
 • Groźby prawne (patrz niżej).
 • Wszelkiego rodzaju groźby karalne.
 • Wszelkiego rodzaju pogróżki lub działania, które narażają innych edytorów Wikipedii na polityczne, religijne lub innego rodzaju nękania ze strony państwa, pracodawcy lub kogokolwiek innego.
 • Opisy zmian zawierające obelgi.
 • Wysuwanie w sporze jakichkolwiek argumentów dotyczących życia prywatnego i zawodowego użytkownika.

Niniejsza zasada dotyczy zachowania w obrębie Wikipedii, jednak ewentualne ataki czy groźby prowadzone poza Wikipedią mogą pociągać za sobą takie same konsekwencje jak atak osobisty na stronach Wikipedii.

Grożenie sądem

Nie gróź w Wikipedii sądem. Jeżeli musisz podjąć kroki prawne nie możemy w to ingerować. Jednak wymagamy, abyś nie edytował Wikipedii, dopóki sprawa nie zostanie rozwiązana. Jeżeli grozisz akcją prawną, Twoje konto, jak i adresy IP, z których edytujesz mogą zostać zablokowane do czasu, aż nie wycofasz się z tych gróźb.

Oczywiście, jeżeli zauważysz naruszenie prawa autorskiego, zniesławienie, lub innego rodzaju naruszenie prawa, zgłoś je wikipedystom, jednak zrób to uprzejmie. Fragmenty naruszające prawa autorskie lub oczerniające innych zwykle zostają usunięte natychmiast po ich zgłoszeniu.

Jak odpowiadać na osobiste ataki?

Bardzo często najlepiej nie reagować. Praca w Wikipedii może być stresująca dla wielu autorów i prowadzić do zbyt emocjonalnych wypowiedzi. Przede wszystkim nie powinieneś wchodzić w spór i odpowiadać podobnym atakiem osobistym.

Możesz zatem zignorować atak i odnosić się w dalszym ciągu do tematu dyskusji. Możesz też zwrócić uwagę na niewłaściwość takiego zachowania i poprosić o wypowiedzi merytoryczne. Jeśli ataku dokonano w dyskusji projektu lub artykułu, możesz zwrócić się osobiście do tej osoby na stronie jej dyskusji.

W przypadku powtórnych ataków zwrócić się możesz do dowolnego z administratorów lub skorzystać z procesu rozwiązywania konfliktów.

Konsekwencje ataków

Atakujący może zostać zablokowany, a w ostrzejszych przypadkach wykluczony z projektu.

Ataki osobiste mogą zostać przekreślone lub usunięte.

Jeśli ataki osobiste mogą mieć dla wikipedysty konsekwencje poza projektem (np. naruszać jego prywatność), działania wobec osoby atakującej powinny być przedyskutowanie w gronie administratorów, zaś administratorzy, którzy stosują takie sankcje, powinni dyskretnie powiadomić członków Komitetu Arbitrażowego o tym, co zrobili i dlaczego.

IRC i lista dyskusyjna

Jak już zaznaczono, niniejsza zasada dotyczy zachowania w obrębie Wikipedii, jednak ewentualne ataki czy groźby prowadzone poza nią mogą pociągać za sobą takie same konsekwencje jak atak osobisty na stronach Wikipedii. W przypadku ataków osobistych i gróźb dokonanych na kanale IRC #wikipedia-pl oraz na ogólnej liście dyskusyjnej projektu, atakujący ponosi konsekwencje przede wszystkim tamże – zostaje usunięty z kanału lub czasowo odcięty od listy dyskusyjnej przez jej opiekunów. Ataki osobiste i groźby dokonane na kanale #wikipedia-pl lub liście dyskusyjnej nie mogą być jedyną podstawą uniemożliwienia danej osobie edytowania Wikipedii.

Zamiast ataków

Zamiast atakować:

 • Dyskutuj o faktach i sposobach ich wyrażania, a nie o cechach osoby, z którą rozmawiasz. Nie oznacza to, że musisz się z nią zgadzać – to tylko zgoda na niezgodność.
 • Nigdy nie sugeruj, że punkt widzenia jest niesłuszny tylko na podstawie tego, kto go prezentuje.
 • Jeśli istnieje zagrożenie, że dyskusja przerodzi się w wycieczki osobiste, przejdź do rozważania problemów na mniej publicznym forum, np. przez e-mail.
 • Przeczytaj Wikipedia:Rozwiązywanie konfliktów.

Błędne podejście: „kopanie leżącego”

Uwaga: Niektórzy wikipedyści są niepopularni, być może za nieodpowiedzialne przeszłe zachowania. Ich zachowanie mogło być na przykład przedmiotem działania Komitetu Arbitrażowego. Nie wolno sobie wyobrażać, by ataki osobiste w stosunku do tych osób były usprawiedliwiane.

Nie są również tolerowane prowokacje wobec użytkowników, którzy znani są z gwałtownych reakcji czy wcześniejszych blokad.

Wspólna odpowiedzialność

Również i Ty odpowiadasz za pielęgnowanie i utrzymywanie w Wikipedii pozytywnej wspólnoty internetowej. Ataki osobiste przeciwko dowolnemu użytkownikowi – bez względu na jego przeszłe zachowanie – są sprzeczne z duchem tej odpowiedzialności.

Rozmowy na stronach dyskusji są dostępne wszystkim użytkownikom Internetu. Sposób, w jaki się każdy z nas zachowuje, świadczy o Wikipedii i o nas samych.