Przejdź do zawartości

Wikipedia:Zalecenia edycji artykułów biograficznych

Skrót: WP:Biogram
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

W polskojęzycznej Wikipedii jest znaczna liczba artykułów biograficznych. W celu ich ujednolicenia, umożliwienia dokonywania zmian automatycznych przez boty lub ewentualnych dalszych projektów, jak np. samodzielnych wydań biograficznych, wypracowano poniższe zalecenia edycyjne. Poniżej omówione są zalecenia, których ilustracją są schematy biogramów do artykułów: ogólny i o „świętych”.

Zalecenia ogólne[edytuj | edytuj kod]

Nazwa artykułu[edytuj | edytuj kod]

 • Nazwa artykułu powinna brzmieć: Imię Nazwisko. W przypadku, gdy dana osoba posługiwała się w równym stopniu dwoma imionami, można artykuł nazwać: Imię Drugie_imię Nazwisko. W przypadku, gdy Imię Nazwisko już istnieje, tworzymy nazwę typu Imię Nazwisko (wojskowy), Imię Nazwisko (malarz) itd., ewentualnie też tworząc odpowiednią stronę ujednoznaczniającą. Jeśli dana osoba jest bardziej znana pod swoim pseudonimem niż prawdziwym nazwiskiem, nazwa artykułu powinna być utworzona od pseudonimu[1]. Zdrobniałą formę imienia należy traktować jak pseudonim[2].
 • Należy także zwrócić uwagę na:

Tytuły szlacheckie i honorowe[edytuj | edytuj kod]

 1. Tytuły szlacheckie, honorowe itd. mogą występować w tytule artykułu wyłącznie w nawiasie i wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne dla celów ujednoznacznienia. Nie należy wpisywać ich po przecinku oraz w sytuacjach, gdy w Wikipedii opisana została tylko jedna osoba o danym imieniu i nazwisku.
 2. Wszystkie artykuły biograficzne powinny rozpoczynać się od imienia (imion) i nazwiska opisywanej osoby (z uwzględnieniem ewentualnych inwersji właściwych danemu językowi). Nie należy poprzedzać ich jakimikolwiek innymi słowami, w tym: tytułami szlacheckimi, honorowymi czy zawodowymi, stopniami wojskowymi czy stopniami i tytułami naukowymi.

Treść artykułu[edytuj | edytuj kod]

 • Zdarzenia pośmiertne opisujemy tylko wtedy, gdy są bardzo istotne i zamieszczamy je w końcowej części artykułu lub na końcu sekcji Życiorys.
 • Awanse pośmiertne wojskowych, innych funkcjonariuszy i tym podobnych osób traktujemy jak inne zdarzenia pośmiertne – nawet jeśli miały miejsce tuż po śmierci lub nie zdążono danego awansu ogłosić, w związku z tym nie umieszczamy stopni pośmiertnych w sekcji nagłówkowej artykułu.
 • Każde szersze omówienie twórczości lub poglądów objętościowo dominujące nad danymi biograficznymi powinno znaleźć się w osobnych artykułach, do których tworzymy odnośniki (linki) z danego artykułu biograficznego.
 • W biogramie najważniejsza jest jego treść, a ilustracje stanowią tylko jego uzupełnienie. W szczególności nie należy na początku biogramu umieszczać miniaturek odznaczeń czy orderów otrzymanych przez daną osobę. Miejscem takich wyróżnień jest infoboks, albo odpowiednia sekcja „Nagrody” lub „Odznaczenia”.

Zastrzeżenia prawne[edytuj | edytuj kod]

Struktura i zawartość artykułu[edytuj | edytuj kod]

 • W pierwszym, nagłówkowym akapicie umieszczamy daty i miejsca urodzin i śmierci oraz główne, syntetyczne informacje biograficzne.
 • Sekcjami części merytorycznej mogą być Życiorys, Dokonania, Poglądy, Dzieła (lub Twórczość), Znaczenie. Część wykazu dzieł autora jest również zalecanym elementem artykułów w Wikipedii. Bibliografię i wykazy innych dzieł należy umieścić w sekcji „Twórczość”, „Dzieła” albo „Publikacje”, jak zaleca Wikipedia:Standardy artykułów/biogram. Wykaz powinien być w kolejności chronologicznej według daty pierwszego wydania, ze względów praktycznych powinien też zawierać dane wydania ostatniego.
 • Można zamieścić 1-2 cytaty, jeśli są one niezbędne w biogramie lub wynikają z jego treści; większą ilość cytatów zamieszczamy w Wikicytatach.

Biogramy polskich oficerów[edytuj | edytuj kod]

W biogramach polskich oficerów, którzy zostali awansowani w latach 1947–1990 przez władze emigracyjne, i jednocześnie których stopnie nie zostały zweryfikowane i oficjalnie potwierdzone przez władze III RP, we wstępie (zajawce) artykułu wpisuje się ostatni stopień nadany do 1947 oraz – jako dodatkową informację – o kolejnym awansie z oznaczeniem przez kogo został nadany[3].

Kategorie[edytuj | edytuj kod]

Biogram należy umieścić w odpowiednich dla działalności danej osoby kategoriach (zobacz Pomoc:Kategorie). Biogram należy umieścić w kategoriach jak najbardziej szczegółowych (zobacz Wikipedia:Kategoryzacja). Należy jednak zwrócić uwagę, by były to kategorie odpowiadające powodom, dla których biogram znalazł się w Wikipedii (tzn. artykuł o znanym pisarzu, który z wykształcenia i zawodu jest ekonomistą, ale nie miał w tej dziedzinie znaczących osiągnięć, należy umieścić w odpowiedniej podkategorii Kategoria:Pisarze, ale nie w Kategoria:Ekonomiści); są jednak kategorie grupujące wszystkie osoby, które odpowiadają ich kryteriom (np. Kategoria:Odznaczeni Krzyżem Walecznych).

Dodatkowymi kategoriami dla biogramów są:

 • [[Kategoria:Urodzeni w XXXX]]
 • [[Kategoria:Zmarli w XXXX]], gdzie XXXX jest rokiem urodzenia lub zgonu (uwaga: czasem trzeba użyć kategorii ogólniejszej, np. Kategoria:Zmarli w III wieku).

W przypadku ważniejszych postaci, należy również pamiętać o dodaniu wpisów na stronach:

 • dnia urodzin i dnia śmierci (zobacz np. 1 stycznia)
 • roku urodzin i roku śmierci (zobacz np. 1500)

W celu umożliwienia odpowiedniego sortowania w kategoriach najlepiej użyć polecenia {{SORTUJ:}}, po dwukropku umieszczając nazwisko i imię, np. {{SORTUJ:Kowalski, Jan}}.

Brak konsensusu w kwestii nielinkowania dat[edytuj | edytuj kod]

W kwestii linkowania dat nie ma konsensusu. Część wikipedystów nie zaleca linkowania do dat „zwyczajnych”, powołując się m.in. na uaktualnione strony pomocy z anglojęzycznej Wikipedii[4][5][6]. Uprasza się o zachowanie zdrowego rozsądku i uwzględnianie wyjątków, takich jak linkowanie do daty śmierci i urodzenia.

Przykład prostego biogramu[edytuj | edytuj kod]

Przykład 1.[edytuj | edytuj kod]

Wygląd[edytuj | edytuj kod]

Maciey Kolinka-Altrawierczyńszkiowicziuś (ur. 4 marca 1980 w Łodzi) – polski dziennikarz, prezenter radiowy, publicysta.

Od 1992 do 1999 pracował w rozgłośni radiowej Hity prowadząc audycję autorską opartą o wywiady telefoniczne ze słuchaczami. W 1989 wpadł na ślad afery finansowej w polskiej armii, za co oskarżony był o szpiegostwo. Swoje przeżycia związane z dochodzeniem oraz procesem w tej sprawie opisał w książce Od dziennikarza do szpiega – jak zostałem polskim Bondem. W 1999 zwolniony dyscyplinarnie z radia Hity wskutek nacisków politycznych. Od tego czasu publikuje felietony i reportaże w tygodnikach ilustrowanych (m.in. „Świeże Ploteczki”) pod pseudonimem „Kolka”.

Kategoria:Urodzeni w 1980 Kategoria:Polscy dziennikarze

Kod źródłowy[edytuj | edytuj kod]

'''Maciey Kolinka-Altrawierczyńszkiowicziuś''' (ur. [[4 marca]] [[1980]] w [[Łódź|Łodzi]]) – polski dziennikarz, prezenter radiowy, publicysta.

Od 1992 do 1999 pracował w rozgłośni radiowej Hity prowadząc audycję autorską opartą o wywiady telefoniczne ze słuchaczami. W 1989 wpadł na ślad afery finansowej w [[Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej|polskiej armii]], za co oskarżony był o szpiegostwo. Swoje przeżycia związane z dochodzeniem oraz procesem w tej sprawie opisał w książce ''Od dziennikarza do szpiega – jak zostałem polskim Bondem''. W 1999 zwolniony dyscyplinarnie z radia Hity wskutek nacisków politycznych. Od tego czasu publikuje felietony i reportaże w tygodnikach ilustrowanych (m.in. „Świeże Ploteczki”) pod pseudonimem „Kolka”.

{{SORTUJ:Kolinka-Altrawierczyńszkiowicziuś, Maciey}}
[[Kategoria:Urodzeni w 1980]]
[[Kategoria:Polscy dziennikarze]]


Wygląd rzeczywistego artykułu – porównaj z obecną wersją: Władysław Abraham.

Przykład 2.[edytuj | edytuj kod]

Wygląd[edytuj | edytuj kod]

Lwów, Cmentarz Łyczakowski – grób prof. Władysława Abrahama i symboliczny jego syna Romana

Władysław Henryk Franciszek Abraham (ur. 10 października 1860 w Samborze, zm. 15 października 1941 we Lwowie) – polski prawnik i uczony.

Życiorys [edytuj]

Był synem Cyryla i Antonii z Pawulskich¹. Studiował na wydziałach prawa i filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmował się historią prawa kanonicznego i polskiego oraz historią Kościoła, specjalizował się w kanonistyce na uniwersytecie w Berlinie, habilitował na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1886 r. został docentem i objął katedrę prawa kościelnego na Uniwersytecie Lwowskim, którego był rektorem od 1900 r. W 1888 r. został profesorem prawa koscielnego. Był także członkiem Polskiej Akademii Umiejętności (od 1893 r.), Towarzystwa Naukowego Warszawskiego oraz Towarzystwa Naukowego we Lwowie, Poznaniu i Wilnie. Zorganizował badania w archiwum watykańskim nad źródłami związanymi z Polską. Brał udział w komisji ministerialnej przygotowującej projekt konkordatu między Rzecząpospolitą Polską i Stolicą Apostolską, współtworzył polskie prawo małżeńskie.

16 stycznia 1931 r. Uniwersytet Poznański przyznał mu tytuł doktora honoris causa.

W czerwcu 1889 r. ożenił się ze Stanisławą Reiss. Ich synem był generał Roman Abraham, dowódca Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w kampanii wrześniowej.

Twórczość [edytuj]

 • Początki prawa patronatu w Polsce, 1889;
 • Organizacja Kościoła w Polsce do poł. w. XII, 1890;
 • Stanowisko kuryi papieskiej wobec koronacyi Łokietka, 1900;
 • Powstanie organizacyi kościoła łacińskiego na Rusi. Tom 1, 1904;
 • Jakub arbp halicki, 1908;
 • Założenie biskupstwa łacińskiego w Kamieńcu Podolskim, 1912;
 • Forma zawarcia zaręczyn i małżeństwa w najnowszym ustawodawstwie kościelnym, 1913;
 • Dziewosłęb. Studyum z dziejów pierwotnego prawa małżeńskiego w Polsce, 1922;
 • Zawarcie małżeństwa w pierwotnym prawie polskim, 1925.
Odznaczenia [edytuj]

Przypisy

1 ↑ 1.0 1.1.Czy wiesz kto to jest? Drukarnia Wydawnicza, Warszawa. Przedruk techniką fotooffsetową wykonany w Zakładach Graficznych RSW Prasa-Książka-Ruch w Ciechanowie z przygotowanej do druku odbitki korektowej nie wydanej książki (1939) z egzemplarza udostępnionego przez Bibliotekę Narodową w Warszawie, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1984


Kategoria:Absolwenci Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Kategoria:Członkowie Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Kategoria:Członkowie Towarzystwa Naukowego we Lwowie Kategoria:Doktorzy honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Kategoria:Ludzie związani z Samborem Kategoria:Odznaczeni Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (II Rzeczpospolita) Kategoria:Odznaczeni Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (II Rzeczpospolita) Kategoria:Odznaczeni Orderem Świętego Grzegorza Wielkiego Kategoria:Pochowani na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie Kategoria:Polscy mediewiści Kategoria:Polscy kanoniści Kategoria:Polscy historycy prawa Kategoria:Posłowie Sejmu Krajowego Galicji VII kadencji Kategoria:Rektorzy Uniwersytetu Lwowskiego Kategoria:Wykładowcy Uniwersytetu Lwowskiego Kategoria:Urodzeni w 1860 Kategoria:Zmarli w 1941

Kod źródłowy[edytuj | edytuj kod]

[[Plik:Lwow-cmentarzLyczakowski-grobowiecWladyslawaAbrahama.jpg|thumb|Lwów, Cmentarz Łyczakowski – grób prof. Władysława Abrahama i symboliczny jego syna [[Roman Abraham|Romana]]]]
'''Władysław Henryk Franciszek Abraham''' (ur. [[10 października]] [[1860]] w [[Sambor (miasto)|Samborze]], zm. [[15 października]] [[1941]] we [[Lwów|Lwowie]]) – polski prawnik i uczony.

== Życiorys ==
Był synem Cyryla i Antonii z Pawulskich<ref name="CW">{{cytuj książkę | tytuł = Czy wiesz kto to jest?| wydawca = Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Drukarnia Wydawnicza, Warszawa. Przedruk techniką fotooffsetową wykonany w Zakładach Graficznych [[RSW Prasa-Książka-Ruch]] w Ciechanowie z przygotowanej do druku odbitki korektowej nie wydanej książki (1939) z egzemplarza udostępnionego przez [[Biblioteka Narodowa (Warszawa)|Bibliotekę Narodową]] w Warszawie| miejsce = Warszawa| rok = 1984| strony = 1}}</ref>. Studiował na wydziałach prawa i filozofii [[Uniwersytet Jagielloński|Uniwersytetu Jagiellońskiego]]. Zajmował się historią [[prawo kanoniczne|prawa kanonicznego]] i polskiego oraz historią Kościoła, specjalizował się w kanonistyce na uniwersytecie w [[Berlin]]ie, habilitował na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1886 r. został [[docent]]em i objął katedrę prawa kościelnego na [[Uniwersytet Lwowski|Uniwersytecie Lwowskim]], którego był [[rektor]]em od 1900 r. W 1888 r. został profesorem [[Prawo kościelne|prawa koscielnego]]. Był także członkiem [[Polska Akademia Umiejętności|Polskiej Akademii Umiejętności]] (od 1893 r.), [[Towarzystwo Naukowe Warszawskie|Towarzystwa Naukowego Warszawskiego]] oraz [[Towarzystwo Naukowe we Lwowie|Towarzystwa Naukowego we Lwowie]], [[Poznań|Poznaniu]] i [[Wilno|Wilnie]]. Zorganizował badania w archiwum watykańskim nad źródłami związanymi z Polską. Brał udział w komisji ministerialnej przygotowującej projekt [[konkordat]]u między [[II Rzeczpospolita|Rzecząpospolitą Polską]] i [[Stolica Apostolska|Stolicą Apostolską]], współtworzył polskie [[prawo małżeńskie]].

16 stycznia 1931 r. [[Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu|Uniwersytet Poznański]] przyznał mu tytuł doktora ''[[Doctor honoris causa|honoris causa]]''.

W czerwcu 1889 r. ożenił się ze Stanisławą Reiss. Ich synem był generał [[Roman Abraham]], dowódca Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w [[kampania wrześniowa|kampanii wrześniowej]].

== Twórczość ==
* ''Początki prawa patronatu w Polsce'', 1889;
* ''Organizacja Kościoła w Polsce do poł. w. XII'', 1890;
* ''Stanowisko kuryi papieskiej wobec koronacyi Łokietka'', 1900;
* ''Powstanie organizacyi kościoła łacińskiego na Rusi. Tom 1'', 1904;
* ''Jakub arbp halicki'', 1908;
* ''Założenie biskupstwa łacińskiego w Kamieńcu Podolskim'', 1912;
* ''Forma zawarcia zaręczyn i małżeństwa w najnowszym ustawodawstwie kościelnym'', 1913;
* ''Dziewosłęb. Studyum z dziejów pierwotnego prawa małżeńskiego w Polsce'', 1922;
* ''Zawarcie małżeństwa w pierwotnym prawie polskim'', 1925.

== Odznaczenia ==
* Krzyż Oficerski [[Order Odrodzenia Polski|Orderu Odrodzenia Polski]];
* Krzyż Komandorski [[Order Odrodzenia Polski|Orderu Odrodzenia Polski]];
* Krzyż Komandorski [[Order Świętego Grzegorza Wielkiego|Orderu Świętego Grzegorza Wielkiego]] ([[Watykan]])<ref name="CW" />.

== Przypisy ==
{{Przypisy}}

{{SORTUJ:Abraham, Władysław}}
[[Kategoria:Absolwenci Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego]]
[[Kategoria:Członkowie Towarzystwa Naukowego Warszawskiego]]
[[Kategoria:Członkowie Towarzystwa Naukowego we Lwowie]]
[[Kategoria:Doktorzy honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza]]
[[Kategoria:Ludzie związani z Samborem]]
[[Kategoria:Odznaczeni Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (II Rzeczpospolita)]]
[[Kategoria:Odznaczeni Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (II Rzeczpospolita)]]
[[Kategoria:Odznaczeni Orderem Świętego Grzegorza Wielkiego]]
[[Kategoria:Pochowani na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie]]
[[Kategoria:Polscy mediewiści]]
[[Kategoria:Polscy kanoniści]]
[[Kategoria:Polscy historycy prawa]]
[[Kategoria:Posłowie Sejmu Krajowego Galicji VII kadencji]]
[[Kategoria:Rektorzy Uniwersytetu Lwowskiego]]
[[Kategoria:Wykładowcy Uniwersytetu Lwowskiego]]
[[Kategoria:Urodzeni w 1860]]
[[Kategoria:Zmarli w 1941]]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]