Wikipedia:Usuwanie wersji

Skrót: WP:UW, WP:UWS
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Usuwanie wersji – narzędzie pozwalające usuwać pojedyncze wersje z historii edycji i operacji. Dostępne jest dla administratorów jako deleterevision.

Uprawnienie do usuwania wersji nie powinno być mylone z uprawnieniem oversight (pod linkiem można znaleźć szczegółowe informacje na temat tego uprawnienia). Najogólniej mówiąc pierwsze służy do usuwania treści, które są obraźliwe, wulgarne lub mogą być niezgodne z prawem. Natomiast oversight ukrywa treści, do których dostęp powinna mieć jak najmniejsza liczba osób, w tym adres miejsca zamieszkania, numer telefonu, PESEL, dane osobowe kogoś występującego anonimowo ujawnione wbrew jego woli, a także informacje mogące być zniesławieniem.

W celu usunięcia całej strony należy postępować zgodnie z zasadami ekspresowego kasowania.

Wnioski o usunięcie wersji należy składać na stronie Wikipedia:Prośby do administratorów.

Zasady usuwania

Narzędzia tego można użyć wobec:

  1. edycji w całości naruszającej prawa autorskie. Nie dotyczy późniejszych edycji, które zostały dokonane w dobrej wierze i jedynie zawierały wcześniejszą, naruszającą prawo autorskie wersję.
  2. treści stron, nazw użytkowników oraz opisów zmian mogących naruszać prawo, wyjątkowo wulgarnych albo mogących obrażać lub upokarzać instytucję, osobę lub grupę ludzi. Wymienionych przypadków nie należy utożsamiać z racjonalną krytyką, która jest jak najbardziej dopuszczalna. Poza przestrzenią główną interwencje należy ograniczyć do szczególnie rażących przypadków, zaś w przypadku stron użytkowników czy ich dyskusji decyzję pozostawić danemu użytkownikowi, jeśli jest aktywny.
  3. linków do stron internetowych mogących naruszać prawo (np. pornografia, nawoływanie do nienawiści).
  4. skryptów i innych działań technicznych zakłócających możliwość czytania strony.

Ponadto w rejestrze operacji nie należy wykonywać żadnych usunięć. Każdy użytkownik powinien mieć swobodny dostęp do działań przeprowadzanych przez innych użytkowników. Przypadki szczególne należy zgłaszać rewizorom, którzy ukryją przed ogółem operację budzącą zastrzeżenia (np. usuną stronę o tytule zawierającym czyjś adres miejsca zamieszkania).

Szczegóły techniczne

Przy każdej wersji znajduje się następujący przycisk:

(pokaż/usuń)

Prowadzi on do strony specjalnej pozwalającej usunąć wskazany element:

  • tekst danej edycji lub operacji
  • nazwę użytkownika, który wykonał edycję lub operację
  • opis zmian edycji lub operacji.

Usunąć można tylko element spełniający zasady usuwania. Należy pamiętać, że nie ma możliwości usunięcia najnowszej wersji strony.

Każda operacja usuwania wersji musi zawierać powód jej dokonania (wybiera się go z listy „Powód:” albo wpisuje w polu „Inny lub dodatkowy powód:”).

Rejestr usuwania znajduje się na stronie Specjalna:Rejestr/delete. Możliwość podglądu i odtworzenia usuniętych wersji odbywa się za pomocą strony Specjalna:Odtwórz.

Zobacz też