Gaullizm

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Gaullizm – to myśl polityczna i ruch polityczny, którego podstawy stworzył Charles de Gaulle (1890-1970), generał, polityk, prezydent V Republiki Francuskiej w latach 1959-1969. Doktryna gaullizmu łączyła liczne elementy nadające jej prawicowość w powojennej historii Francji.

Główne składniki doktryny[edytuj | edytuj kod]

  1. myśl chrześcijańska - opieranie zasad polityki na zasadach chrześcijaństwa.
  2. konserwatyzm.
  3. liberalizm (zob. liberalizm klasyczny).
  4. pragmatyzm polityczny.
  5. liczne elementy bonapartyzmu, oraz nawiązywanie do chwalebnej historii Francji.

Założenia[edytuj | edytuj kod]

  1. Odwołując się do doświadczeń historycznych, wskazywano na potrzebę tworzenia silnego, scentralizowanego państwa, zdolnego do integrowania narodu.
  2. Koncepcja władzy akcentowała rolę przywódcy politycznego i jego walory (autorytet, zasługi, kompetencje)

Koncepcja centralizmu i wzmacniania władzy nie kolidowała z postulowanym demokratycznym charakterem Państwa. Silne państwo winno aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu i regulowaniu stosunków społecznych i gospodarczych. Zakładano interwencjonizm państwowy jako instrument korygowania skutków mechanizmów rynkowych, w szczególności odniesieniu do cen, dochodów, zatrudnienia oraz bezrobocia. Państwo za sprawą swojego autorytetu winno pełnić rolę mediatora w przypadku konfliktu między pracodawcą a pracownikiem. W kwestiach społecznych i obyczajowym przyjmowano stanowisko zbliżone do konserwatyzmu podkreślając rolę rodziny jako fundamentu społeczeństwa i walory etyki chrześcijańskiej w życiu społeczeństwa.

Gaullizm a mocarstwowość Francji[edytuj | edytuj kod]

Eksponowano ideę mocarstwowości Francji, której realizacja miała polegać na stworzeniu w pełni samodzielnego i silnego państwa, zdolnego do prowadzenia niezależnej i własnej polityki zagranicznej, dysponującego potęgą militarną i niekwestionowaną pozycją w międzynarodowych stosunkach gospodarczych.

 Osobny artykuł: Unia Francuska.

"Europa ojczyzn" i "Europa od Atlantyku po Ural"[edytuj | edytuj kod]

Dalekowzroczna wizja przyszłych kontaktów międzynarodowych w Europie określana była mianem "Europy ojczyzn" i "Europy od Atlantyku po Ural". Odnosiło się to do przezwyciężenia zimnowojennego podziału kontynentu przegrodzonego "żelazną kurtyną" i preferowanego przez de Gaulle'a modelu współpracy i integracji europejskiej z zachowaniem wyraźnej tożsamości uczestniczących w niej podmiotów.
Obecnie, po ponad trzech dekadach, koncepcje te są przeciwstawiane modelowi integracji prowadzącej do stworzenia "Stanów Zjednoczonych Europy", czy też "Europy Regionów".

Partie gaullistowskie w historii Francji[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  1. M. Bankowicz, Demokraci i dyktatorzy, przywódcy polityczni współczesnego świata, Kraków, 1993
  2. W. Skrzydło, Ustrój polityczny Francji, Warszawa, 1992
  3. I. Stefanowicz, Polityka Europejska V Republiki, Warszawa,1994