Pływy morskie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Zatoka Fundy podczas odpływu
... i podczas przypływu

Pływy morskie (przypływy i odpływy) – regularnie powtarzające się podnoszenie i opadanie poziomu wody w oceanie. Wywołuje je zjawisko pływowe, którego przyczyną są siły grawitacyjne Księżyca i Słońca[1][2].

Zmiana wysokości wody w danym miejscu jest spowodowana zmienną pozycją Słońca i Księżyca w stosunku do Ziemi, co jest połączone z rotacją Ziemi oraz batymetrią oceanów, mórz i estuariów. Efekt pływów może wystąpić także poza oceanami, wszędzie tam gdzie występuje pole grawitacyjne zmienne w czasie i przestrzeni. Najsilniejsze pływy (syzygijne) występują, gdy wpływy Słońca i Księżyca dodają się do siebie (tj. gdy Księżyc, Ziemia i Słońce znajdują się w linii prostej – w trakcie pełni oraz nowiu Księżyca). Natomiast gdy wpływ Słońca i Księżyca nie sumuje się (Księżyc, Ziemia i Słońce tworzą kąt prosty), pływy są najsłabsze (pływ kwadraturowy). Na podstawie długoletnich obserwacji oraz obliczeń astronomicznych wyznaczono czas i wielkość pływów dla wielu punktów na Ziemi (głównie niektórych portów). Wielkości te są podane w odpowiednich publikacjach, tzw. tablicach pływów, (ang.) Tide Tables. Z danych takich korzystają też specjalne programy komputerowe używane w żegludze.

Skutkiem pływów są oscylacyjne prądy nazywane prądami pływowymi, które są ważne przy nawigacji przybrzeżnej.

Zjawisko pływów zostało po raz pierwszy matematycznie opisane w 1687 roku przez Isaaca Newtona. Ponad pół wieku wcześniej – nie korzystając z wyrażeń matematycznych – pływy opisał Galileusz. Przeciętny czas między kolejnymi przypływami wynosi 12 godzin i 27 minut i zależy od ukształtowania akwenu, a także pory roku oraz pory dnia, dlatego też nie da się wyznaczyć stałych godzin przypływu i odpływu w danym miejscu.

Pływy na Bałtyku[edytuj | edytuj kod]

Pływy w obszarze mórz śródlądowych np. Bałtyku są prawie niewidoczne. Jest to spowodowane brakiem szerokiego połączenia z oceanem światowym i mniejszą masą wody w znacznie płytszych od oceanów basenach. W obszarze południowego Bałtyku, gdzie głębokość nie przekracza 100 metrów, poziom wody podczas przypływu podnosi się zaledwie o centymetr. Wielkość amplitudy pływów jest natomiast znacznie większa w obszarze cieśnin duńskich, gdzie może sięgać 14 cm. Nieznaczne zwiększenie amplitudy pływów, do ponad 6 cm, stwierdzono także w części Zatoki Fińskiej[3], na szerokości której morze jest co najmniej dwukrotnie głębsze, ale i znacznie węższe. W wydawnictwach, które ukazały się dawniej można natomiast znaleźć informację, że wielkość tej amplitudy miałaby sięgać tam nawet pół metra.

Charakterystyka[edytuj | edytuj kod]

Pływy morskie są powtarzającą się cyklicznie zmianą poziomu morza w następujących fazach:

 • Przez kilka godzin poziom wody wzrasta i zalewa plażę;
 • Woda osiąga swój najwyższy poziom;
 • Poziom wody się obniża w ciągu kilku godzin podczas odpływu;
 • Poziom wody przestaje się obniżać, gdy osiąga swój najniższy poziom.

W momencie, w którym poziom wody przestaje się obniżać, woda jest najspokojniejsza. Wówczas pływ zmienia kierunek i "zawraca". Zazwyczaj moment, w którym woda jest spokojna, występuje w okresie najwyższego bądź najniższego poziomu, ale istnieją także miejsca, w których zjawisko to występuje w innych momentach[4].

Różnica pomiędzy maksymalną wysokością wody podczas przypływu, a minimalną wysokością wody podczas odpływu to skok pływu (aktualny). Można określić także skok maksymalny – czyli różnice pomiędzy maksymalną wysokością wody wysokiej (pływ syzygijny), a minimalną wysokością wody niskiej.

Pływy morskie w przeszłości Ziemi[edytuj | edytuj kod]

Około 3-4 mld lat temu, tj. w czasie "młodości" Księżyca, znajdował się on dużo bliżej Ziemi, w odległości ok. 150 000 km (obecnie ok. 400 000 km). W związku z tym jego wpływ na naszą planetę był silniejszy niż obecnie. Powodowało to powstawanie znacznie wyższych niż obecnie pływów na powierzchni rodzących się na Ziemi pierwotnych oceanów. Wdzierająca się w ląd woda wydzierała luźny materiał mineralny, jak wielu uważa, tworząc środowisko umożliwiające powstanie tzw. "bulionu pierwotnego". Dlatego, według założeń biologii ewolucyjnej, pływy przyczyniły się do powstania i rozwoju życia na Ziemi. Ponadto fala pływowa systematycznie spowalnia obrót Ziemi, wydłużając dobę. Szacuje się, że pierwotnie okres obrotu Ziemi mógł wynosić zaledwie 6 godzin. Zmiana wartości momentu pędu ruchu wirowego Ziemi idzie w parze ze stopniowym oddalaniem się Księżyca (wydłużaniem półosi jego orbity) tak, by całkowity moment pędu układu Ziemia-Księżyc pozostawał w pierwszym przybliżeniu stały. Należy pamiętać, że dokładna analiza tego procesu obejmuje także oddziaływanie pływowe na oceany Ziemi oraz układ Ziemia-Księżyc ze strony Słońca oraz innych planet.

Miejsca występowania pływów o najwyższych skokach[edytuj | edytuj kod]

Miejsce Akwen Państwo Wysokość pływu (m)
średnio pływ syzygijny
(średnio)
największa
zarejestrowana
Zatoka Fundy Ocean Atlantycki Kanada
11,4
15,4
19,6
Rio Gallegos Ocean Atlantycki Argentyna
10,4
14,0
18,0
Zatoka Frobisher Cieśnina Davisa Kanada
10,1
13,6
17,4
Rzeka Severn Kanał Bristolski Anglia
9,7
13,1
16,8
Port Granville Kanał La Manche Francja
9,3
12,6
16,1
Rzeka Koksoak Zatoka Ungava Kanada
8,7
11,7
15,0
Zatoka Penżyńska Morze Ochockie Rosja
8,5
11,5
14,7
Zatoka Collier Ocean Indyjski Australia
8,1
11,0
14,0
Port Bhaunagar Morze Arabskie Indie
7,2
9,7
12,4
Rzeka Kolorado Zatoka Kalifornijska Meksyk
7,1
9,6
12,3
Wyspa Maracá Ocean Atlantycki Brazylia
6,7
9,1
11,7

Geodezyjne efekty zjawisk pływowych[edytuj | edytuj kod]

 • pływowa zmiana wysokości elipsoidalnej (spowodowana jest ona elastycznymi odkształceniami radialnymi skorupy ziemskiej),
 • pływowa zmiana przyspieszenia siły ciężkości,
 • pływowa zmiana wysokości ortometrycznej,
 • pływowa zmiana wysokości normalnej,
 • pływowa zmiana długości (są one rzędu s × 10-8, a więc nie ma potrzeby ich uwzględniania w codziennych pomiarach geodezyjnych),
 • pływowa zmiana kątów poziomych (poprawki pływowe kątów poziomych osiągają wartości o kilka rzędów mniejsze od błędów pomiarowych),
 • pływowa zmiana odchyleń pionu,
 • pływowa zmiana różnic wysokości.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

 1. M. Affholder: Descriptive Physical Oceanography. Taylor Francis, s. 249. ISBN 90-5410-706-5.
 2. Richard Hubbard: Boater's Bowditch: the small-craft American practical navigator. Camden, Me.: International Marine, 2000. ISBN 0-07-136136-7. Boater's Bowditch: The Small Craft ... – Google Books. [dostęp 2009-09-21].
 3. Czesław Druet Fizyka morza w:Encyklopedia fizyki współczesnej, PWN, 1983, rysunek 14, strona 864
 4. G. J. Mellor, George Mellor: Introduction to physical oceanography. Woodbury, N.Y.: American Institute of Physics, 1996, s. 169. ISBN 1-56396-210-1.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Lesław Furmaga, Józef Wójcicki: Mały słownik morski. Gdynia: Mitel International Ltd, 1993. ISBN 83-85413-73-1.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]