Polskie przekłady Psalmów

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Polskie przekłady Psalmów należały do najczęstszych tłumaczeń ksiąg Biblii w Polsce.

Tabela przedstawia listę wszystkich wydanych przekładów Księgi Psalmów na język polski. Opisy poszczególnych pól:

 • Autor – autor przekładu
 • Samodzielne wydanie – Tak: przekład był wydany osobno i samodzielnie; Nie: przekład był częścią większego wydania
 • Nazwa – nazwa przekładu lub wydania, w którego skład wchodził
 • Rok pierwszego wydania
 • Tekst źródłowy, który posłużył do tłumaczenia: Wulgata, Septuaginta, tekst masorecki lub Psalterium Pianum (łaciński przekład tekstu masoreckiego z 1945).
Autor Samodzielne wyd. Nazwa Rok Tekst źródłowy
nieznany
link= T
Psałterz floriański 1395-1405 Wulgata
nieznany
link= T
Psałterz puławski XV w. Wulgata
nieznany
link= T
Psałterz krakowski 1470 Wulgata
Walenty Wróbel z Poznania
link= T[1]
Żołtarz Dawida Proroka 1528[2] Wulgata
nieznany[3]
link= N
Biblia Leopolity 1561 Wulgata
Mikołaj Rej
link= T
Psałterz Dawidów 1546 Wulgata
Zespół autorów
link= N
Biblia brzeska 1563 tekst masorecki
Jan Kochanowski
link= T
Psałterz Dawidów 1579 Wulgata
Szymon Budny
link= N
Biblia nieświeska 1582 tekst masorecki
Jakub Wujek
link= T
Psałterz Dawidów 1594 Wulgata
Jakub Wujek
link= N
Biblia Jakuba Wujka 1599 Wulgata
Daniel Mikołajewski
link= N
Biblia gdańska 1632 tekst masorecki
Franciszek Karpiński
link= T
  1806 Wulgata + Kochanowski
Bolesław Goetze
link= N
Nowy Testament i Psalmy w przekładzie Bolesława Goetze ok. 1860 tekst masorecki
Kazimierz Bujnicki
link= T
Psałterz Dawidowy przełożony wierszem polskim 1878[4] Wulgata
Izaak Cylkow
link= T[5]
Psalmy 1884 tekst masorecki
Kazimierz Buczkowski
link= T
Psalmy Dawida na język polski wierszem przełożone[6] 1884 Wulgata
Albin Symon
link= T
Psałterzyk do użytku modlących się[7] 1906 tekst masorecki[8]
Fryderyk T. Aszkenazy
link= T
Chwała Boża (Psałterz Dawidowy), ks. 1-5[9] 1927[10] tekst masorecki
Józef Archutowski
link= T
Egzegeza psalmów wraz z przekładem 1928 brak informacji
Józef Kruszyński
link= T[11]
Księga Psalmów, przekład z oryginału hebrajskiego 1936 tekst masorecki
Mikołaj Biernacki
link= T
Księgi Psalmów i Pieśni nad pieśniami 1937 Wulgata i tekst masorecki[12]
Jan Szeruda
link= T
Księga Psalmów. Z języka hebrajskiego na nowo przełożył i z tłumaczeniem polskim z 1632 porównał. 1937 tekst masorecki
Leopold Staff
link= T
Księga Psalmów 1937 Wulgata
Aleksy Klawek
link= T
Psalmy z Wulgaty w formie modlitewnika 1938 Wulgata
Franciszek Mirek
link= T
Psałterz Rzymski : stopięćdziesiąt[13] Psalmów według wydania watykańskiego z r. 1945 do użytku wiernych[14] 1946 Psalterium Pianum
Stanisław Wójcik
link= T
Księga Psalmów oraz pieśni biblijne brewiarza rzymskiego 1947 Psalterium Pianum[15]
Adolf Tymczak
link= T
Księga Psalmów i pieśni brewiarzowe 1947 Psalterium Pianum
Benedyktyni Tynieccy
link= N
Biblia Tysiąclecia, wydanie I 1965 Psalterium Pianum
Roman Brandstaetter
link= T[5]
Przekłady biblijne z języka hebrajskiego: Psałterz 1968 tekst masorecki
Augustyn Jankowski i Lech Stachowiak
link= N
Biblia Tysiąclecia, wydanie II zm. 1971 tekst masorecki
Konrad Marklowski, Michał Stolarczyk
link= N
Biblia poznańska 1973 tekst masorecki
Zespół biblistów
link= N
Biblia warszawska 1975 tekst masorecki
Marek Skwarnicki
link= T
Psalmy-Kantyki. Układ według liturgii godzin[16]. 1976 Biblia Tysiąclecia – adaptacja
Wojciech Bąk
link= T
Psalmy Dawidowe oraz Pieśni Brewiarza Rzymskiego 1979[17] Wulgata
Czesław Miłosz
link= T[5]
Księga Psalmów 1979 tekst masorecki
Władysław Borowski
link= T
Psalmy. Komentarz biblijno-ascetyczny 1983 tekst masorecki
Jadwiga Stabińska
link= T
Psałterz poetycki 1986 Przekład Marka Skwarnickiego – adaptacja poetycka
Anna Kamieńska
link= T
Do źródeł Psalmy i inne przekłady poetyckie[18] 1988 brak informacji
Stanisław Łach
link= T
Księga Psalmów: Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy 1990 tekst masorecki
Harry Duda
link= T
Psalmy Dawida wierszem przez Harry'ego Dudę; zbiory I-VI[19] 1992  ?
Antoni Tronina
link= T
Psałterz Biblii Greckiej 1996 Septuaginta
Kazimierz Romaniuk
link= N
Biblia warszawsko-praska 1997 tekst masorecki
Zespół tłumaczy
link= N
Przekład Nowego Świata 1997 PNS w jęz. angielskim
Zespół tłumaczy
link= N
Nowa Biblia gdańska lata 90. XX w. Biblia gdańska, Przekład Cylkowa, Septuaginta
Alfred Tschirschnitz
link= N
Biblia Ekumeniczna 2001[20] tekst masorecki
Bohdan Drozdowski
link= T
Psalmy Króla Dawida[21] 2003 brak informacji
Zespół tłumaczy
link= N
Biblia Paulistów 2005 tekst masorecki z uwzględnieniem Septuaginty
Piotr Zaremba
link= N
Nowe Przymierze i Psalmy 2012 tekst masorecki z uwzględnieniem Septuaginty
Anna Horodecka i Jurij Gołowanow z zespołem[22]
link= T
Księga Psalmów. Nowy Przekład Dynamiczny 2012 tekst masorecki

Tabela nie zawiera modernizacji tekstów Biblii Wujka, której do początków XX wieku dokonywali liczni autorzy. M.in. J. Kruszyński (1909), E. Górski (1915), W. Michalski (1926), Stanisław Styś (1935).

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

 1. Psałterz został wydany drukiem w 1539 roku przez Andrzeja Glabera z Kobylina w Krakowie w oficynie Heleny Unglerowej.
 2. Z 1528 roku pochodzi rękopiśmienny kodeks, zawierający Żołtarz Dawida Proroka, przechowywany obecnie w Bibliotece Kórnickiej, sygn. 7. Transliteracja Psalmu 50 zob. w: W. Wydra, W. R. Rzepka, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, Wrocław (...) 1984, s. 79–82.
 3. Nazwiska tłumacza Biblia Leopolity nie podaje, redaktorem drugiego wydania był Jan Nicz.
 4. przekład powstał w pierwszej połowie XIX wieku, ale zgodę na jego publikację autor wyraził dopiero przed śmiercią; por.Maria Kossowska: Biblia w języku polskim. T. II. Poznań: Księgarnia św.Wojciecha, 1969, s. 277-279.
 5. 5,0 5,1 5,2 Autor publikował też przekłady innych ksiąg, jednak Psalmy wydano niezależnie.
 6. Kazimierz Buczkowski: Psalmy Dawida na język polski wierszem przełożone przez Ks. Kazimierza Buczkowskiego, Proboszcza w Górze Ropczyckiej. Kraków: 1884. [dostęp 2009-03-29].
 7. Wybór psalmów.
 8. W miejscach niezgodnych z Septuagintą i Wulgatą, autor odchodzi od TM; por. Antoni Szlagowski: Wstęp ogólny do Pisma świętego. T. II.: Przekłady Ksiąg św. Starego i Nowego Testamentu. Warszawa: Nakład księgarni Gebethnera i Wolffa, 1908, s. 250.
 9. Fryderyk Aszkenazy: Chwała Boża (Psałterz Dawidowy). Lwów: Nakładem autora, 1927.
 10. Ks. 1 - 1927; ks. 2-5 - 1930
 11. Kruszyński wydał księgę Psalmów jako niezależny IV tom swojego przekładu Starego Testamentu.
 12. podtytuł wydania Łódź, 1937: Nowy przekład według Wulgaty i tekstu hebrajskiego.
 13. Taka pisownia w tytule.
 14. Jeden z niewielu przekładów prozą.
 15. Pierwsze wydanie przekładu Wójcika powstało na podstawie Wulgaty z uwzględnieniem tekstu masoreckiego, na końcu zaś zostało dostosowane do Psalterium Pianum. Kolejne wydania 1959–1983 były już oparte na przekładzie piusowym.
 16. Wydanie Psalmy-kantyki z 1976 zawierało też pieśni brewiarzowe w przekładzie Placyda Galińskiego. W 1990 ukazało się samodzielne wydanie Psałterza.
 17. przekład wydany pośmiertnie; powstał około 1947.
 18. Opublikowany został wyłącznie przekład Psalmów 1-47.
 19. Harry Duda (ur. 1944 r.). Dział Informacji i Promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. [dostęp 2013-12-14].
 20. Wyd. wraz z Nowym Testamentem. W 2008 ukazało się tom Księgi dydaktyczne, w którym tłumaczenie Psalmów zostało zmienione, por. Słowo wstępne redakcji naukowej ksiąg dydaktycznych Starego Testamentu, s. 10.
 21. Marek Piela. Uwagi o przekładzie "Psałterza" przez Bohdana Drozdowskiego. „Oriental Languages in Translation”. 2, 2005. 
 22. Dokładnie: "Przekład przygotowany redakcyjnie na podstawie tłumaczenia z języka hebrajskiego dokonanego przez: Annę Horodecką i Jurija Gołowanowa" za: Księga Psalmów. Nowy Przekład Dynamiczny. Vocatio.pl. [dostęp 2013-05-04].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Polskie przekłady Pisma Św. W: Podręczna Encyklopedia Biblijna. Eugeniusz Dąbrowski (red.). T. II. Poznań – Warszawa – Lublin: Księgarnia św. Wojciecha, 1959, s. 299-330.
 • Tadeusz Brzegowy: Psałterz i Księga Lamentacji. Tarnów: Wydawnictwo Biblos, 2003, s. 24-28. ISBN 83-7332-136-2.
 • Stanisław Łach: Księga Psalmów: Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy. Poznań: Pallotinum, 1990, s. 53-55.