Fałsz intelektualny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Fałsz intelektualny
KK z 1997
Ciężar gatunkowy

występek

Przepis

art. 271 § 1 k.k.

Kara

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5

Strona podmiotowa

umyślna w zamiarze bezpośrednim i ewentualnym

Odpowiedzialność od 15. roku życia

nie

Typ kwalifikowany

tak

Typ uprzywilejowany

tak

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Fałsz intelektualnyprzestępstwo polegające na poświadczeniu nieprawdy w autentycznym dokumencie przez funkcjonariusza publicznego lub inną osobę uprawnioną do jego wystawienia. W przeciwieństwie do przestępstwa fałszu materialnego nie chodzi tu o każdy dokument, ale tylko o taki, którego sporządzenie możliwe jest wyłącznie przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach, przez co jest to przestępstwo indywidualne właściwe.

Poświadczenie nieprawdy może polegać na zatajeniu bądź przeinaczeniu faktów albo na potwierdzeniu nieistniejących okoliczności.

Owym szczególnym dokumentem może być np. faktura wystawiona przez podatnika VAT i stwierdzająca zaniżoną kwotę podatku, ale już nie pisemna umowa cywilnoprawna, w której dokonano fikcyjnego zaniżenia ceny.

Sprawca odpowiada w ramach typu kwalifikowanego, jeśli dopuszcza się przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej.

Osobne przestępstwa to:

  • wyłudzenie poświadczenia nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu (art. 272 KK),
  • użycie poświadczenia nieprawdy – posługiwanie się dokumentem poświadczającym nieprawdę (art. 273 KK).

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Artykuł uwzględnia ograniczony pod względem terytorialnym stan prawny na 10 października 2010. Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.