Oxygene (język programowania)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Oxygene (znany również jako Chrome) to język programowania pod platformę .NET stworzony przez firmę RemObjects. Oxygene bazuje na języku programowania Object Pascal. Składnia Oxygene jest bardzo podobna do składni Delphi.NET. Kompilator Oxygene w pełni integruje się z Visual Studio 2003/2005/2008. Na chwilę obecną nie istnieją niezależne kompilatory Oxygene wraz z IDE.

Właściwości[edytuj | edytuj kod]

Przykładowe programy[edytuj | edytuj kod]

Hello World[edytuj | edytuj kod]

namespace HelloWorld;

interface

type
 HelloClass = class
 public
  class method Main;
 end;

implementation

class method HelloClass.Main;
begin
 System.Console.WriteLine('Hello World!');
end;

end.

Kontenery generyczne[edytuj | edytuj kod]

namespace GenericContainer;

interface

type
 TestApp = class
 public
  class method Main;
 end;

 Person = class
 public
  property FirstName: String;
  property LastName: String;
 end;

implementation

uses
 System.Collections.Generic;

class method TestApp.Main;
begin
 var myList := new List<Person>; //lista obiektów typu Person
 myList.Add(new Person(FirstName := 'Boryslaw', LastName := 'Bob'));
 myList.Add(new Person(FirstName := 'Borys', LastName := 'Bob'));
 myList.Add(new Person(FirstName := 'BWB', LastName := 'Bob'));
 Console.WriteLine(myList[1].FirstName);
 Console.ReadLine;
end;

end.

Metody generyczne[edytuj | edytuj kod]

namespace GenericMethodTest;

interface

type
GenericMethodTest = static class
public
 class method Main;
private
 class method Swap<T>(var left, right : T);
 class method DoSwap<T>(left, right : T);
end;

implementation

class method GenericMethodTest.DoSwap<T>(left, right : T);
begin
 var a := left;
 var b := right;
 Console.WriteLine('Type: {0}', typeof(T));
 Console.WriteLine('-> a = {0}, b = {1}', a , b);
 Swap<T>(var a, var b);
 Console.WriteLine('-> a = {0}, b = {1}', a , b);
end;

class method GenericMethodTest.Main;
begin
 var a := 23; //brak deklaracji typu!
 var b := 15;
 DoSwap<Integer>(a, b); //bez rzutowania uszczegóławiającego (ang. downcasting)
             //czyli bez rzutowania zmiennej do pewnego typu pochodnego

 var aa := 'abc'; //brak deklaracji typu!
 var bb := 'def';
 DoSwap<String>(aa, bb); //bez rzutowania uszczegóławiającego w tej metodzie

 DoSwap(1.1, 1.2); //brak deklaracji typu dla parametrów
 Console.ReadLine();
end;

class method GenericMethodTest.Swap<T>(var left, right : T);
begin
 var temp := left;
 left:= right;
 right := temp;
end;

end.

Wyniki:

 Typ: System.Int32
 -> a = 23, b = 15
 -> a = 15, b = 23
 Typ: System.String
 -> a = abc, b = def
 -> a = def, b = abc
 Typ: System.Double
 -> a = 1,1, b = 1,2
 -> a = 1,2, b = 1,1

Obsługa typu string w instrukcji case (odpowiednika switch w języku C)[edytuj | edytuj kod]

case aClassID.ToUpper of
  'XYZ': result := TMyXYZClass;
  'ABC': result := TMyOtherClass;
else raise new Exception('Invalid Class ID');
end;

Rozróżnianie typów klasy w instrukcji case[edytuj | edytuj kod]

case aClass type of
  TMyXYZClass: TMyXYZClass(aClass).DoSomething;
  TMyOtherClass: TMyOtherClass(aClass).DoSomethingElse;
else raise new Exception('Invalid Class Reference');
end;

Quine (program generujący swój własny kod źródłowy)[edytuj | edytuj kod]

unit; interface implementation const a='unit; interface implementation const a=';
method Main;const c='const ';const l=#13#10;const p='''';
const b='{0}{1}{0}{1};{3}method Main;{2}c={1}{2}{1};{2}l=#13#10;{2}p={1}{1}{1}{1};{3}';
const d='{2}b={1}{4}{1};{3}{2}d={1}{5}{1};{3}{2}e={1}{6}{1};{3}';
const e='begin System.Console.WriteLine(b+d+e,a,p,c,l,b,d,e);end;end.';
begin System.Console.WriteLine(b+d+e,a,p,c,l,b,d,e);end;end.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

(inne języki platformy .NET)

(platforma .NET)

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]