REXX

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

REXX (ang. REstructured eXtended eXecutor) jest proceduralnym interpretowanym językiem programowania zaprojektowanym przez Mike'a Cowlishawa. Jego składnia jest zbliżona do języka angielskiego. Po raz pierwszy pojawił się na platformie VM/SP Relase 3 w 1983 roku. Dużą zaletą tego języka jest możliwość zastosowania go jako języka programowania wsadowego w różnych systemach operacyjnych oraz języka skryptowego dla różnych środowisk i aplikacji. Rexx charakteryzuje się dużym zestawem wbudowanych funkcji o naturalnych nazwach i argumentach, posiada tablice dynamiczne, nie trzeba deklarować zmiennych i określać ich typów. Na podstawie REXXa powstały dwa języki obiektowe NetRexx i ObjectRexx dla tych trzech języków (REXX, NetRexx, ObjectRexx) obowiązuje zasada "write once, run anywhere". Przy pomocy wizualnych środowisk zdarzeniowego programowania w REXXie (np.VisPro/Rexx, GpfRexx, VX Rexx) można w bardzo prosty sposób tworzyć aplikacje z interfejsem graficznym GUI. ARexx, implementacja języka Rexx dla AmigaOS i MorphOS, jest integralnym elementem tych systemów. Bardzo duża część oprogramowania dla AmigaOS/MorphOS jest wyposażona w porty ARexxa. Ta cecha znacznie rozszerza możliwość programów i umożliwia komunikowanie się ich między sobą.

Zaimplementowany jest na wszystkich znaczących platformach firmy IBM:

Można go używać także na platformach niezwiązanych z IBM jak:

Składnia[edytuj | edytuj kod]

Instrukcja warunkowa IF

IF [warunek] THEN
   [instrukcja]
  ELSE
   [instrukcja]

Przykład wykorzystania instrukcji warunkowej:

/* If varM jest większe od 10,
  then say "It's true". W przeciwnym przypadku, say "It's not true". */
varM = 5 + 2
IF varM > 10 THEN 
  SAY "It's true."
 ELSE 
  SAY "It's not true."

Operatory porównania

= równe
< mniejsze
> większe
<= mniejsze lub równe
>= większe lub równe
<> większe lub mniejsze (nierówne)
\= lub ^= nierówne
\< niemniejsze
\> niewiększe

SELECT jest używany w przypadku kiedy ma się wykonać jedna z kilku możliwych instrukcji warunkowych (pozostałe zostają pominięte).

/* Sprawdź varM dla różnych wyrażeń ale wykonaj tylko jedną instrukcję dla wyrażenia */
SAY "Enter a number"
PULL varM
SELECT
  WHEN varM = 10 THEN SAY "It's equal to 10."
  WHEN varM < 10 THEN SAY "It's less than 10."
  WHEN varM < 20 THEN SAY "It's less than 20."
END

Pętla Aby zaimplementować pętle w języku Rexx należy użyć wyrazów DO oraz END. DO wskazuje na początek pętli i jest umieszczane przed pierwszą instrukcją w pętli, natomiast END kończy pętlę i jest umieszczane po ostatniej instrukcji w pętli. Standardowa pętla

 DO UNTIL [warunek]
   [instrukcje]
  END

  DO WHILE [warunek]
   [instrukcje]
  END

Inne przykłady wykorzystania pętli:

/* Powtórzy "Hello" 10 razy */
DO 10
  SAY "Hello"
END

Wykorzystanie słowa FOREVER spowoduje wykonanie się pętli nieskończenie wiele razy. Taką pętle można przerwać przy pomocy instrukcji opuszczenia LEAVE

/* Słowo "Hello" będzie powtarzane nieskończenie */
DO FOREVER
  SAY "Hello"
END
----
DO FOREVER
  [instrukcja]
  IF [warunek] THEN LEAVE 
 END

Przykładowy program[edytuj | edytuj kod]

Należy pamiętać, że każdy program w REXX'ie rozpoczyna się od komentarza. Jako rozszerzenie pliku przyjmuje się ".rexx" lub ".rex".

/* REXX Calculator */
/* program główny */                      
say "Please enter two numbers"                 
parse pull a b . /* wczytanie zmiennych a i b z klawiatury */
if b <>"" then                         
 if \(datatype(a,number) & datatype(b,number)) then      
  say "a or b isn't a number"               
 else                             
 call Sub1 a b /* wywołanie procedury Sub1 */
else                              
 say "b is empty"                       
Exit                              
/* procedura */                        
Sub1:                             
 say "At" TIME() "on" DATE() "user" USERID() "entered" a "and" b
 say a "+" b "=" a + b
 say a "-" b "=" a - b
 say a "*" b "=" a * b
 say a "/" b "=" a / b
 say "divided by" b "is" a%b "with remainder of" a//b
return

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]