Prolog (język programowania)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ten artykuł dotyczy języka programowania logicznego. Zobacz też: Prolog (literatura).
Prolog
Pojawienie się 1972
Paradygmat Programowanie logiczne
Typowanie beztypowy
Implementacje SWI-Prolog, GNU Prolog
Pochodne ISO Prolog, Edinburgh Prolog
Twórca Alain Colmerauer
Platforma sprzętowa wieloplatformowy
Platforma systemowa wieloplatformowy

Prolog (od francuskiego Programmation en Logique) - jeden z najpopularniejszych języków programowania logicznego. Prolog powstał jako język programowania służący do automatycznej analizy języków naturalnych, jest jednak językiem ogólnego zastosowania, szczególnie dobrze sprawdzającym się w programach związanych ze sztuczną inteligencją. Prolog w przeciwieństwie do większości popularnych języków jest językiem deklaratywnym.

Program w Prologu składa się z faktów oraz reguł wnioskowania. Aby go uruchomić, należy wprowadzić odpowiednie zapytanie.

Prolog został stworzony w 1971 roku przez Alaina Colmeraurera i Phillipe'a Roussela.

Prolog opiera się o rachunek predykatowy pierwszego rzędu, jednak ogranicza się tylko do klauzul Horna. Istnieją jednak wbudowane predykaty wyższego rzędu.

Fakty[edytuj | edytuj kod]

W Prologu podaje się bazę faktów i reguł. Potem można wykonywać zapytania na tej bazie. Podstawową jednostką w Prologu jest predykat. Predykat składa się z nagłówka i argumentów, na przykład: ojciec(tomasz, agata), gdzie ojciec to nagłówek a tomasz i agata to argumenty. Predykat może zostać użyty do wyrażenia pewnych faktów o świecie, które są znane programowi. W tym przypadku programista musi nadać im znaczenie. Jedną z interpretacji zdania ojciec(tomasz, agata) jest "tomasz to ojciec agaty". Jednak równie dobrze mogłoby to znaczyć "ojcem tomasza jest agata". Prolog nie ma pojęcia, co oznaczają te stwierdzenia. Wszystko co robi to manipulacja symbolami w oparciu o reguły. Dlatego można wybrać dowolny sposób zapisu tego, że "tomasz to ojciec agaty", pod warunkiem konsekwentnego przestrzegania kolejności argumentów w całym programie.

Pewne predykaty mogą oprócz wyrażania faktów mieć skutki uboczne, jak na przykład wbudowany predykat

write('Cześć').

który wypisuje na ekranie 'Cześć'.

Reguły[edytuj | edytuj kod]

Baza danych Prologu może też zawierać reguły. Przykład reguły to:

jest(światło) :- włączony(przycisk).

Zapis :- oznacza "wtedy, gdy" lub "jeśli". Ta reguła oznacza, że zdanie jest(światło) jest prawdziwe wtedy, gdy prawdziwe jest zdanie włączony(przycisk). Reguły mogą używać zmiennych. Zmienne zapisuje się zaczynając od wielkiej litery, dla odróżnienia od stałych, zaczynających się małą. Na przykład:

ojciec(X, Y) :- rodzic(X, Y), jest_rodzaju_męskiego(X).

To oznacza: "dla każdych X i Y, jeśli rodzic(X,Y) i jest_rodzaju_męskiego(X) to ojciec(X, Y). Przesłanka i wniosek są zapisane w odwrotnej kolejności niż zwykle w logice. Co więcej, reguły muszą mieć predykat jako wniosek. Można umieścić wiele predykatów we wniosku, połączonych koniunkcją, na przykład:

a,b,c :- d.

ale oznacza to tyle samo, co trzy oddzielne reguły:

a :- d.
b :- d.
c :- d.

Nie można napisać reguły a;b :- c, czyli "jeśli c to (a lub b)". Wynika to z ograniczenia zapisu do klauzul Horna.

Przykłady[edytuj | edytuj kod]

Operacje na listach[edytuj | edytuj kod]

% list_member(X,Y) = X należy do listy Y
% reimplementacja standardowego member(X,Y)
list_member(X, [X|_]).
list_member(X, [_|Y]) :-
    list_member(X, Y).

% list_append(X,Y,Z) = Z powstaje ze sklejenia X i Y
% reimplementacja standardowego append(X,Y,Z)
list_append([], X, X).
list_append([H|T], X, [H|Y]) :-
    list_append(T, X, Y).

% suma_elementow_listy(Lista, N) = N jest sumą elementów należących do Listy
suma_elementow_listy([], 0).
suma_elementow_listy([H|T], Wynik) :-
    suma_elementow_listy(T, Tmp),
    Wynik is H+Tmp.

% jak wyżej, lecz z użyciem rekurencji prawostronnej
suma_elementow_listy_tail(Lista, Wynik) :-
    suma_elementow_listy_tail(Lista, 0, Wynik).
suma_elementow_listy_tail([], Wynik, Wynik).
suma_elementow_listy_tail([H|T], Akumulator, Wynik) :-
    Akumulator2 is H+Akumulator, suma_elementow_listy_tail(T, Akumulator2, Wynik).

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]