Comal (język)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
COMAL
Pojawienie się

1973

Paradygmat

programowanie strukturalne

Typowanie

silne

Twórca

Benedict Løfstedt Børge R. Christensen

Comal (COMmon Algorithmic Language) jest językiem programowania wysokiego poziomu, stworzonym dla potrzeb edukacji.

Historia języka[edytuj | edytuj kod]

Język ten zaprojektowany został przez duńskiego wykładowcę, Borge Christensena. Jest on wzorowany w zasadzie na dwóch innych językach: Basicu i Pascalu. Z założenia jako język do nauki podstaw programowania, zachowano w nim prostotę Basica i wprowadzono elementy niezbędne do programowania strukturalnego, wzorowane na strukturach zawartych w języku Pascal. W literaturze często spotyka się określenie Comalu jako "strukturalny Basic".

Pierwsza implementacja tego języka została stworzona w 1981 r. dla komputerów Commodore PET, następnie m.in. dla Commodore 64.

Język ten zdobył uznanie w niektórych krajach i został wprowadzony do programu nauczania w szkołach, np. w Danii i Irlandii.

Obecnie Comal to już tylko ciekawostka z historii informatyki.

Charakterystyka języka[edytuj | edytuj kod]

Główną właściwością przejętą z Basica-a jest tworzenie własnego, pełnego środowiska systemowego, udostępniającego polecania systemowe, dzięki czemu podczas pracy nie ma konieczności wychodzenia poza powłokę Comal.

Program w Comal stanowi ciąg instrukcji umieszczonych w wierszach kodu źródłowego. Kolejne wiersze są numerowane podobnie jak we wczesnych wersjach Basica (powstały implementacje, w których nie numeruje się wierszy). Można jednak umieszczać kilka instrukcji w jednym wierszu rozdzielonych średnikiem. W instrukcji przypisania stosuje się zapożyczony z Pascala symbol dwuznakowy ":=". W języku dostępna jest większość instrukcji znanych z Basica, w tym polecenia systemowe i edycyjne (np. LIST, RUN, LOAD, SAVE) oraz dodatkowe (np. CAT, ENTER), instrukcje danych (np. DATA, READ), instrukcje we-wy (np. PRINT, INPUT) i inne, oraz instrukcje strukturalne, wzorowane na rozwiązaniach zawartych w języku Pascal:

 IF warunek THEN
  instrukcje
 ENDIF
 CASE wyr OF
  WHEN wyroznik-1
   instrukcje-1
  WHEN wyroznik-2
   instrukcje-2
 …
  WHEN wyroznik-n
   instrukcje-n
  OTHERWISE
   instrukcje-oth
 ENDCASE
 FOR i=w_p TO w_e
     instrukcje
 NEXT i
 WHILE warunek DO
     instrukcje
 ENDWHILE
 REPEAT
     instrukcje
 UNTIL warunek
 PROC nazwa(parametry)
     instrukcje
 ENDPROC nazwa
 EXEC nazwa(argumenty)

Przykład[edytuj | edytuj kod]

 10 PRINT "Przykład programu w jezyku Comal"
 20 REPEAT
 25  EXEC PiszOpcje
 30  INPUT "Wybierz opcje": Opcja
 40  INPUT "X=": X
 50  INPUT "Y=": Y
 60  EXEC Wybor(Opcja, X, Y)
 70 UNTIL Opcja=5
 80 PROC PiszOpcje
 90  PRINT "1. suma"
 100  PRINT "2. roznica"
 110  PRINT "3. iloczyn"
 120  PRINT "4. iloraz"
 130  PRINT "5. wyjscie"
 140 ENDPROC PiszOpcje
 150 PROC Wybor(A,B,C)
 160  CASE A OF
 170   WHEN 1
 175    PRINT "SUMA=", B+C
 180   WHEN 2
 185    PRINT "ROZNICA=", B-C
 190   WHEN 3
 195    PRINT "ILOCZYN=", B*C
 200   WHEN 4
 205    PRINT "ILORAZ=", B/C
 210   WHEN 5
 215    PRINT "Koniec"
 220   OTHERWISE
 225    PRINT "Bledna opcja"
 230  ENDCASE
 240 ENDPROC Wybor

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]