Comal (język)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
COMAL
Pojawienie się

1973

Paradygmat

programowanie strukturalne

Typowanie

silne

Twórca

Benedict Løfstedt
Børge R. Christensen

Comal (COMmon Algorithmic Language) – język programowania wysokiego poziomu, stworzony dla potrzeb edukacji.

Historia języka[edytuj | edytuj kod]

Język ten zaprojektowany został przez duńskiego wykładowcę, Borge Christensena. Jest on wzorowany w zasadzie na dwóch innych językach: Basicu i Pascalu. Z założenia jako język do nauki podstaw programowania, zachowano w nim prostotę Basica i wprowadzono elementy niezbędne do programowania strukturalnego, wzorowane na strukturach zawartych w języku Pascal. W literaturze często spotyka się określenie Comalu jako „strukturalny Basic”.

Pierwsza implementacja tego języka została stworzona w 1981 r. dla komputerów Commodore PET, następnie m.in. dla Commodore 64.

Język ten zdobył uznanie w niektórych krajach i został wprowadzony do programu nauczania w szkołach, np. w Danii i Irlandii.

Obecnie Comal to już tylko ciekawostka z historii informatyki.

Charakterystyka języka[edytuj | edytuj kod]

Główną właściwością przejętą z Basica-a jest tworzenie własnego, pełnego środowiska systemowego, udostępniającego polecania systemowe, dzięki czemu podczas pracy nie ma konieczności wychodzenia poza powłokę Comal.

Program w Comal stanowi ciąg instrukcji umieszczonych w wierszach kodu źródłowego. Kolejne wiersze są numerowane podobnie jak we wczesnych wersjach Basica (powstały implementacje, w których nie numeruje się wierszy). Można jednak umieszczać kilka instrukcji w jednym wierszu rozdzielonych średnikiem. W instrukcji przypisania stosuje się zapożyczony z Pascala symbol dwuznakowy ":=". W języku dostępna jest większość instrukcji znanych z Basica, w tym polecenia systemowe i edycyjne (np. LIST, RUN, LOAD, SAVE) oraz dodatkowe (np. CAT, ENTER), instrukcje danych (np. DATA, READ), instrukcje we-wy (np. PRINT, INPUT) i inne, oraz instrukcje strukturalne, wzorowane na rozwiązaniach zawartych w języku Pascal:

 IF warunek THEN
  instrukcje
 ENDIF
 CASE wyr OF
  WHEN wyroznik-1
   instrukcje-1
  WHEN wyroznik-2
   instrukcje-2
 …
  WHEN wyroznik-n
   instrukcje-n
  OTHERWISE
   instrukcje-oth
 ENDCASE
 FOR i=w_p TO w_e
     instrukcje
 NEXT i
 WHILE warunek DO
     instrukcje
 ENDWHILE
 REPEAT
     instrukcje
 UNTIL warunek
 PROC nazwa(parametry)
     instrukcje
 ENDPROC nazwa
 EXEC nazwa(argumenty)

Przykład[edytuj | edytuj kod]

 10 PRINT "Przykład programu w języku Comal"
 20 REPEAT
 25  EXEC PiszOpcje
 30  INPUT "Wybierz opcje": Opcja
 40  INPUT "X=": X
 50  INPUT "Y=": Y
 60  EXEC Wybor(Opcja, X, Y)
 70 UNTIL Opcja=5
 80 PROC PiszOpcje
 90  PRINT "1. suma"
 100  PRINT "2. roznica"
 110  PRINT "3. iloczyn"
 120  PRINT "4. iloraz"
 130  PRINT "5. wyjscie"
 140 ENDPROC PiszOpcje
 150 PROC Wybor(A,B,C)
 160  CASE A OF
 170   WHEN 1
 175    PRINT "SUMA=", B+C
 180   WHEN 2
 185    PRINT "ROZNICA=", B-C
 190   WHEN 3
 195    PRINT "ILOCZYN=", B*C
 200   WHEN 4
 205    PRINT "ILORAZ=", B/C
 210   WHEN 5
 215    PRINT "Koniec"
 220   OTHERWISE
 225    PRINT "Bledna opcja"
 230  ENDCASE
 240 ENDPROC Wybor

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]