Plurale tantum

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Plurale tantum (l.mn. pluralia tantum) – rzeczownik występujący pod względem formalnym jedynie w liczbie mnogiej, mimo znaczenia liczby pojedynczej. W języku polskim pluralia tantum zwykle mają rodzaj niemęskoosobowy.

Często są to:

Cechy charakterystyczne[edytuj]

Zwykle łączą się z liczebnikami zbiorowymi (dwoje skrzypiec, troje drzwi). Nieraz liczebnik zbiorowy bywa też zastępowany tzw. "wykładnikiem miary", np. jedne okularyjedna para okularów. W językach germańskich natomiast dominuje użycia wykładnika miary, np. po angielsku możliwe jest tylko one pair of eyeglasses, ale nie *one eyeglass, tym bardziej nie *one eyeglasses.

Niektóre pojęcia są wyrażane jako pluralia tantum w wielu językach, np. pol. spodnie i ang. trousers, pol. nożyczki i ang. scissors, pol. okulary i ros. oczki. Inne natomiast nie wykazują takich podobieństw, np. pol. drzwi i ang. door, ros. czasy 'zegarek' i pol. zegarek. Dotyczy to również nazw geograficznych – w większości języków Helsinki mają liczbę pojedynczą, np.

  • Helsinki ist die Haupstadt Finlands (niem.), Helsinki on Suomen pääkaupunki (fin.) – Helsinki stolicą Finlandii.

Rzeczowniki tego typu łatwo mylone są niektórymi rzeczownikami zbiorowymi, np. młodzież, szlachta. Rzeczowniki te różnią się jednak od pluralia tantum – grupa pierwsza ma i formę, i znaczenie liczby mnogiej, a grupa druga ma formę liczby pojedynczej, a znaczenie kolektywne, tj. bliskie liczby mnogiej.[potrzebny przypis]

Pluralia tantum dla celów stylistycznych miewają nieraz sztucznie utworzoną postać liczby pojedynczej, np. wnętrzność zamiast wnętrzności.

Pojęcia kontrowersyjne[edytuj]

Na granicy pomiędzy kategorią pluralia tantum a zwykłą liczbą mnogą stoi polski rzeczownik rodzice, który jest etymologicznie w zasadzie zwykłą formą mnogą od rodzic. Ponieważ jednak wyraz rodzic używany jest bardzo rzadko, forma rodzice usamodzielniła się i postrzegana jest jako osobny wyraz, tym bardziej, że zmieniło się też znaczenie: rodzice = 'ojciec i matka tworzący parę opiekunów danego dziecka', podczas gdy liczba mnoga od rodzic powinna by wyrażać 'nagromadzenie ojców i matek bądź samych ojców lub samych matek różnych dzieci'.

Innym wyrazem z pogranicza jest wyraz bliźnięta – w znaczeniu rodzeństwa bliźniaczego jest to zwykła forma liczby mnogiej od bliźnię, natomiast w znaczeniu nazwy znaku zodiaku jest to plurale tantum (formalnie liczba mnoga, znaczeniowo – liczba pojedyncza). Ponieważ jednak wyraz bliźnię w praktyce wyszedł z użycia (zastąpiony przez bliźniakbliźniaki), wyraz bliźnięta prawie całkowicie utracił swoją podstawę w liczbie pojedynczej, czyli zbliżył się do plurale tantum, które właśnie nie mają formy liczby pojedynczej.

Regionalizmy[edytuj]

Niektóre pluralia tantum są regionalizmami, np. wyraz taczka bywa używany w niektórych regionach Polski wyłącznie w liczbie mnogiej jako taczki.

Pojęcie antonimiczne[edytuj]

Rzeczowniki, które posiadają wyłącznie liczbę pojedynczą to singularia tantum. Są to najczęściej słowa typu:

  • pojęcia abstrakcyjne, np. zdrowie, dobroć;
  • pojęcia kolektywne, np. odzież, chuliganeria.

Zobacz też[edytuj]