Twierdzenie Talesa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ten artykuł dotyczy twierdzenia o przecięciu ramion kąta prostymi równoległymi. Zobacz też: Twierdzenie Talesa o trójkącie prostokątnym wpisanym w okrąg.

Twierdzenie Talesa – jedno z ważniejszych twierdzeń geometrii euklidesowej. Tradycja przypisuje jego sformułowanie Talesowi z Miletu[1][2][3].

Treść[edytuj | edytuj kod]

Jeżeli ramiona kąta przetniemy dwiema prostymi równoległymi, to odpowiednie odcinki wyznaczone przez te proste na jednym ramieniu kąta są proporcjonalne do odpowiednich odcinków wyznaczonych przez te proste na drugim ramieniu kąta[1][2][3].

Prezentacja twierdzeniaPrezentacja twierdzenia

Dla powyższych rysunków zachodzi: [1][2][3]

lub po przekształceniu: oraz a także [1][2][3].

Dowód[edytuj | edytuj kod]

Dowód twierdzenia

Najstarszy zachowany dowód twierdzenia Talesa zamieszczony jest w VI. księdze Elementów Euklidesa.

Dowód oparty jest na dwóch lematach:

  1. Jeśli dwa trójkąty mają równe wysokości, to stosunek ich pól jest równy stosunkowi długości ich podstaw.
  2. Jeśli dwa trójkąty mają wspólną podstawę i równe wysokości, to ich pola są równe.
Dowód

Niech oznacza pole powierzchni trójkąta

Trójkąty i mają wspólną wysokość więc na mocy lematu 1.:

Dodatkowo trójkąty i mają wspólną podstawę i równe wysokości dlatego na mocy lematu 2:

stąd

Trójkąty i mają wspólną wysokość, więc zgodnie z lematem 1:

Przyrównując do siebie te równości otrzymuje się

co należało dowieść.

Komentarz[edytuj | edytuj kod]

W powyższym rozumowaniu korzysta się z faktu, iż pole trójkąta liczone dla jednego boku jako podstawy i opuszczonej na niego wysokości jest równe polu liczonemu dla innego boku jako podstawy i opuszczonej na ten bok wysokości. Jest to dość silna własność funkcji pola (wyżej korzysta się z niej w drugim zdaniu dowodu), jednak nie jest ona niezbędna do dowiedzenia twierdzenia Talesa i w szkolnej matematyce cicho się ją zakłada. Notabene własność tę można udowodnić właśnie z twierdzenia Talesa.

Aby ustrzec się błędnego koła twierdzenie Talesa można dowieść korzystając z przejścia granicznego i dobrze określonej miary (np. Lebesgue’a na płaszczyźnie): stosunkowo łatwy jest dowód, gdy podobnie gdy podzieli się odcinki w stosunku wymiernym, przypadek niewymierny dowodzi się przez przybliżenia za pomocą przejścia granicznego.

Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa[edytuj | edytuj kod]

Niech ramiona kąta o wierzchołku A przecięte są dwiema prostymi BC i DE, przy czym punkty B, D należą do jednego ramienia kąta, punkty C, E do drugiego[2][3].
Jeśli zachodzi:

to proste BC i DE są równoległe[2][3].

Uwaga.

Gdyby warunek w założeniu zastąpić np. następującym:

to założenia należałoby uzupełnić o informacje o uporządkowaniu punktów. Np.:

punkt D leży między punktami A, B; punkt E leży między punktami A, C.

Zastosowania[edytuj | edytuj kod]

Podział odcinka w danym stosunku[edytuj | edytuj kod]

Poniższa konstrukcja była podstawą greckiej arytmetyki – pozwalała mnożyć i dzielić odcinki, utożsamiane przez Greków z liczbami.

Zadanie
Dane są dwa odcinki o długościach a i b. Dany odcinek AB podziel w stosunku a:b.

Podział odcinka w danym stosunku

Rozwiązanie
Z punktu A należy poprowadzić dwie niewspółliniowe półproste. Na jednej z nich odkładamy kolejno długości a i b, a na drugiej odcinek AB. Prowadzimy prostą przez punkt leżący w odległości a + b na pierwszej półprostej oraz punkt B leżący na drugiej, a następnie prostą do niej równoległą przechodzącą przez punkt leżący na drugiej półprostej w odległości a od punktu A, która wyznacza na prostej AB punkt P. Punkt ten dzieli odcinek AB w stosunku a:b, gdyż z twierdzenia Talesa wynika, że

Konsekwencje i wnioski z twierdzenia[3][edytuj | edytuj kod]

Z twierdzenia Talesa wynikają następujące konsekwencje, dwa nowe twierdzenia dotyczące trójkąta (nazwijmy go ).

  • Prosta równoległa do jednego z boków tego trójkąta i przecinająca pozostałe boki tego trójkąta odcina z niego kolejny trójkąt o bokach proporcjonalnych do boków początkowego. Zachodzi więc równość:
  • W trójkącie dwusieczna kąta wewnętrznego dzieli bok przeciwległy na odcinki proporcjonalne do boków przyległych, tak, że gdzie to dwusieczna (dowolnego) kąta.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b c d Twierdzenie Talesa, Naukowiec.org [dostęp 2017-06-25] (pol.).
  2. a b c d e f Twierdzenie Talesa, www.math.edu.pl [dostęp 2017-06-25].
  3. a b c d e f g Media Nauka, Media Nauka – portal naukowy [dostęp 2017-06-25] (pol.).