Twierdzenie Talesa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ten artykuł dotyczy twierdzenia o przecięciu ramion kąta prostymi równoległymi. Zobacz też: Twierdzenie Talesa o okręgu i trójkącie prostokątnym.

Twierdzenie Talesa – jedno z ważniejszych twierdzeń geometrii euklidesowej. Tradycja przypisuje jego sformułowanie Talesowi z Miletu.

Treść[edytuj]

Jeżeli ramiona kąta przecięte są prostymi równoległymi, to odpowiednie odcinki wyznaczone przez te proste na jednym ramieniu kąta są proporcjonalne do odpowiednich odcinków wyznaczonych przez te proste na drugim ramieniu kąta.

Prezentacja twierdzeniaPrezentacja twierdzenia

Dla powyższych rysunków zachodzi:

lub po przekształceniu: oraz a także .

Często spotykaną nieścisłością jest takie formułowanie twierdzenia Talesa: , ta równość jest prawdziwa, ale wynika z podobieństwa trójkątów ADE i ABC a nie z samego twierdzenia Talesa.

Dowód[edytuj]

Dowód twierdzenia

Najstarszy zachowany dowód twierdzenia Talesa zamieszczony jest w VI. księdze Elementów Euklidesa.

Dowód oparty jest na dwóch lematach:

  1. Jeśli dwa trójkąty mają równe wysokości, to stosunek ich pól jest równy stosunkowi długości ich podstaw.
  2. Jeśli dwa trójkąty mają wspólną podstawę i równe wysokości, to ich pola są równe.
Dowód

Niech oznacza pole powierzchni trójkąta .

Trójkąty i mają wspólną wysokość , więc na mocy lematu 1.:

.

Dodatkowo trójkąty i mają wspólną podstawę i równe wysokości , dlatego na mocy lematu 2:

, stąd .

Trójkąty i mają wspólną wysokość, więc zgodnie z lematem 1:

.

Przyrównując do siebie te równości otrzymuje się

,

czego należało dowieść.

Komentarz[edytuj]

W powyższym rozumowaniu korzysta się z faktu, iż pole trójkąta liczone dla jednego boku jako podstawy i opuszczonej na niego wysokości jest równe polu liczonemu dla innego boku jako podstawy i opuszczonej na ten bok wysokości. Jest to dość silna własność funkcji pola (wyżej korzysta się z niej w drugim zdaniu dowodu), jednak nie jest ona niezbędna do dowiedzenia twierdzenia Talesa i w szkolnej matematyce cicho się ją zakłada. Notabene własność tę można udowodnić właśnie z twierdzenia Talesa.

Aby ustrzec się błędnego koła twierdzenie Talesa można dowieść korzystając z przejścia granicznego i dobrze określonej miary (np. Lebesgue'a na płaszczyźnie): stosunkowo łatwy jest dowód, gdy , podobnie gdy podzieli się odcinki w stosunku wymiernym, przypadek niewymierny dowodzi się przez przybliżenia za pomocą przejścia granicznego.

Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa[edytuj]

Niech ramiona kąta o wierzchołku A przecięte są dwiema prostymi BC i DE, przy czym punkty B, D należą do jednego ramienia kąta, punkty C, E do drugiego.
Jeśli zachodzi:

,

to proste BC i DE są równoległe.

Uwaga.

Gdyby warunek w założeniu zastąpić np. następującym:

,

to założenia należałoby uzupełnić o informacje o uporządkowaniu punktów. Np.:

punkt D leży między punktami A,B; punkt E leży między punktami A,C.

Zastosowania[edytuj]

Podział odcinka w danym stosunku[edytuj]

Poniższa konstrukcja była podstawą greckiej arytmetyki – pozwalała mnożyć i dzielić odcinki, utożsamiane przez Greków z liczbami.

Zadanie
Dane są dwa odcinki o długościach a i b. Dany odcinek AB podziel w stosunku a:b.

Podział odcinka w danym stosunku

Rozwiązanie
Z punktu A należy poprowadzić dwie niewspółliniowe półproste. Na jednej z nich odkładamy kolejno długości a i b, a na drugiej odcinek AB. Prowadzimy prostą przez punkt leżący w odległości a + b na pierwszej półprostej oraz punkt B leżący na drugiej, a następnie prostą do niej równoległą przechodzącą przez punkt leżący na drugiej półprostej w odległości a od punktu A, która wyznacza na prostej AB punkt P. Punkt ten dzieli odcinek AB w stosunku a:b, gdyż z twierdzenia Talesa wynika, że .

Zobacz też[edytuj]