Przejdź do zawartości

Wikiprojekt:Ochrona przyrody

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Projekt Ochrona przyrody
Projekt nadrzędny

Wikiprojekt:Nauki przyrodnicze

Powiązane projekty

Geografia, Biologia

{{user projekt ochrona przyrody}}

daje efekt:

Ten wikipedysta jest uczestnikiem Projektu Ochrona przyrody.

Zakres[edytuj | edytuj kod]

Wikiprojekt ten ma za zadanie stworzyć nowe oraz rozbudować istniejące hasła, dotyczące wszelkich form ochrony przyrody w Polsce i na świecie:

Uwaga! Każdy kraj ma własne, krajowe formy ochrony przyrody. Niektóre formy, choć różnie funkcjonujące nawiązują do wspólnego dziedzictwa i tak parki narodowe, rezerwaty przyrody i pomniki przyrody występują w wielu krajach. W całej UE występują też obszary Natura 2000. Jednak pozostałe, polskie formy ochrony przyrody i rozmaite występujące w innych krajach nie mają z sobą nic wspólnego, poza ew. podobnie brzmiącą nazwą. Proszę nie opisywać form ochrony przyrody z innych krajów linkując do polskich definicji obszarów chronionego krajobrazu, parków krajobrazowych, użytków ekologicznych itp.

Zadania projektu[edytuj | edytuj kod]

Ogólne[edytuj | edytuj kod]

 • Znalezienie chętnej osoby do prowadzenia portalu Ochrona środowiska
 • Ustalenie jednolitych zaleceń edycyjnych, (formatu artykułu) dla niektórych form ochrony przyrody
 • Uzupełnienie bazy danych o rezerwatach przyrody w parkach i poza parkami
 • Uzupełnianie informacji o nowopowstałych formach ochrony przyrody
 • Dyskusja nad pozostawieniem kategorii Kategoria:Ochrona przyrody w Polsce według województwa (powielenie innych kategorii)
 • Wykonanie dokumentacji fotograficznej przykładowa forma działań
 • Segregowanie zdjęć na platformie Wikimedia Commons wg kategorii
 • Patrolowanie/przeglądanie wersji nieprzejrzanych artykułów zbiorczych i popularnych związanych z ochroną przyrody

Rezerwaty biosfery[edytuj | edytuj kod]

Zadania

Układ artykułu

Źródła

Parki Narodowe[edytuj | edytuj kod]

Zadania

Układ artykułu

Źródła

 • Commons - zasoby graficzne Polskie parki
 • Commons - zasoby graficzne parki narodowe na świecie

Park krajobrazowy[edytuj | edytuj kod]

Zadania

Układ artykułu

Źródła

Rezerwaty przyrody[edytuj | edytuj kod]

Zadania

Układ artykułu

 • umieszczenie i wypełnienie infoboxu Szablon:Obszar chroniony infobox.
 • wstęp - nazwa rezerwatu, typ, powierzchnia, lokalizacja, (województwo, powiat, gminę).
 • lokalizacja/Położenie - mezoregion w którym się znajduje, nadleśnictwo, inne formy ochrony przyrody, miejscowości, trasy komunikacyjne, rzeki.
 • charakterystyka - cel ochrony, informacja o obszarze ochrony ścisłej i częściowej. Opis chronionej flory i fauny z możliwością rozbicia na dwie podsekcje (jeśli mamy dużo informacji).
 • działania ochronne i zagrożenia - jeśli rezerwat posiada plan ochrony lub plan zadań ochronnych wypisujemy je.
 • inne - np. szlaki turystyczne
 • szablon - wstawiamy szablon rezerwatów przyrody dla poszczególnego województwa (jeśli istnieje)
 • kategoria - Umieszczamy kategorie Rezerwaty przyrody województa x oraz gminy na terenie której się znajduje.

Uwaga Rezerwaty obejmujące duże obszary (zwłaszcza rzeki) proponuję umieszczać kategorie powiatów, w których występują.

Przykłady: Rezerwat przyrody Ostnicowe Parowy Gruczna, Mała Kępa Ostromecka.

Bardziej szczegółowy poradnik

Źródła

 • GDOŚ kontakty - wykaz rezerwatów w województwie, zarządzenia plany ochrony, plany zadań ochronnych, różne informacje (np. nadleśnictwo, typ rezerwatu)
 • GEOSERWIS - obszar rezerwatu w podziale administracyjnycm
 • Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody - obszar rezerwatu w podziale administracyjnycm
 • publikacje przyrodnicze, dokumenty strategiczne poszczególnych gmin - opis charakterystyki flory i fauny

Obszary Natura 2000[edytuj | edytuj kod]

Zadania

 • lista artykułów do napisania Obszary Natura 2000 w Polsce.
 • auktualizowanie listy obszarów w kraju,
 • tworzenie redir'ów, wiecej tutaj
 • zamieszczanie zdjęć z obszaru
 • utworzenie systemu kategorii,
 • utworzenie szablonów wg województw.

Układ artykułu

 • infobox
 • Wstęp - opisujemy nazwę obszaru, kod, powierzchnię i województwo,
 • Lokalizacja/położenie - rozciągłóść obszaru pod względem fizyczno-geograficznym (mezoregiony), administracyjnym (powiaty, gminy, miasta),
 • Opis obszaru - informacja czy posiada plan zadań ochronnych, opis geograficzny,
 • Siedliska - wymiana i podanie procentowe występujących siedlisk,
 • Fauna i flora - podanie nazw chronionych gatunków fauny i flory,
 • Formy ochrony przyrody - wymienienie innych form ochrony przyrody znajdujących się w granicach obszaru,
 • Kategoria - roboczo dodajemy Kategoria:Obszary Natura 2000 w Polsce

Przykłady:Ostoja Augustowska, Dolina Dolnej Wisły.

Bardziej szczegółowy poradnik

Źródła

 • GEOSERWIS - przedstawienie granic obszaru na tle podziału administracyjnego Polski, SDF-y
 • natura2000.gdos.gov.pl - wyszukiwarka i SDF-y
 • GDOŚ kontakty - wykaz obszarów w województwie, zarządzenia ws. planów ochrony, planów zadań ochronnych, kody,
 • Commons - zasoby graficzne

Obszary chronionego krajobrazu[edytuj | edytuj kod]

Zadania

Układ artykułu

 • Opis położenia administarcyjnego (województwo, powiat, gmina), dalej akt powołujący, powierzchnia, cel ochrony. Informacje o obiektach przyrodniczych i innych formach ochrony przyrody na jego obszarze (bardziej szczegółowy do ustalenia).

Źródła

Pomniki przyrody[edytuj | edytuj kod]

Zadania

 • utworzenie szablonów dla województw,
 • utworzenie/poprawa artykułów o PP Polski,
 • utworzenie artykułów o PP w powiatach,
 • umieszczanie informacji o PP w artykułach o gminach, wsiach

Bardziej szczegółowy poradnik

Układ artykułu

Przykłady: Dąb Bażyńskiego, Głaz Grońskiego, Pomniki przyrody w gminie Dubeninki, Pomniki przyrody w gminie Gietrzwałd, Jaskinia Bajka

Źródła

Stanowiska dokumentacyjne, zespoły przyrodnioczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne[edytuj | edytuj kod]

Zadania

Układ artykułu

Źródła

Obszary Ramsar i inne[edytuj | edytuj kod]

Obszary chronione na mocy Konwencji ramsarskiej. W Polsce obszary Ramsar nie podlegają odrębnej ochronie i są powoływane w ramach już istniejących form ochrony obszarowej – obszarami takimi ogłaszane są rezerwaty lub parki. Wyjątkowo obszar Subalpejskie torfowiska w Karkonoskim Parku Narodowym nie jest odrębnym obiektem, lecz są to rozproszone fragmenty chronione jako części PN. Planowane jest dodanie obszarów Natura 2000. W związku z tym może nie być konieczności tworzenia osobnych artykułów, ale w artykułach o innych obiektach może być miejsce na dopisanie informacji o dodatkowym statusie obszaru Ramsar. Analogicznie obszary chronione mogą być również wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Źródła

Struktura projektu[edytuj | edytuj kod]

Na poniższej podstronie przedstawiamy propozycje kategoryzowania artykułów z zakresu parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów.

 Osobna strona: Wikipedia:Kategoryzacja.

Drzewa kategorii:

Zmiany do przejrzenia[edytuj | edytuj kod]

Martwe linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Na Wikipedii jest mnóstwo artykułów zawierających przestarzałe, nie działające odnośniki zewnętrzne. Bardzo często stanowią one źródła dla artykułów i wymagają pilnej naprawy! W tabelce powyżej znajdują się listy haseł zawierających martwe linki, z kategorii Parki narodowe, Parki krajobrazowe, Rezerwaty przyrody oraz ich podkategorii.

Ważne! Przed rozpoczęciem weryfikacji martwych linków, uważnie przeczytaj instrukcje, jak to robić!

Uczestnicy[edytuj | edytuj kod]

Jeśli chciałbyś włączyć się w nasze prace – dopisz się do poniższej listy:

Wikipedysta Kontakt W czym mogę pomóc? Aktywność
Drumeros Dyskusja opiekun wikiprojektu Aktywna w projekcie
Marcin n Dyskusja Nieaktywny na wiki
Chinique Dyskusja Park Krajobrazowy Dolnej Pilicy, rezerwaty województwa mazowieckiego Aktywna w projekcie
Trader301 Dyskusja Parki Narodowe i CHKO Czech i Słowacji, poprawa linków i infoboxów Aktywna w projekcie
Przewodnik Wrocławski Dyskusja Parki Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Nieaktywny na wiki
Dorota_1988 Dyskusja Nieaktywny na wiki
Krzychu-1995 Dyskusja Od lat nieaktywny
Roweromaniak Dyskusja (Wielkopolska, Ziemia Lubuska) Aktywny na wiki
Medardus Dyskusja Od lat nieaktywny
Ams Dyskusja (Wielkopolska) Nieaktywny na wiki
Malrob Dyskusja Bory Tucholskie, województwo kuj.-pom. (rezerwaty a później Tucholski Park Krajobrazowy) Od lat nieaktywny
Karol1111 Dyskusja mam trochę broszurek dotyczących rezerwatów czy parków krajobrazowych w woj. pomorskim, w wolnym czasie postaram się z nich skorzystać ;-) Aktywny na wiki
Drzewianin Dyskusja Tworzenie nowych artykułów na temat rezerwatów przyrody i parków miejskich głównie zagranicą Aktywny na wiki
Tadekptaku Dyskusja Aktywny na wiki
Soldier of Wasteland Dyskusja Important Bird Areas, nieraz tożsame z parkiem narodowym, rezerwatem czy obszarem RAMSAR Aktywny na wiki
Ventic Dyskusja Przygotowania do podróży, bądź wiedza zdobyta w ich trakcie Aktywny w projekcie
Rosewood Dyskusja gminne pomniki przyrody Aktywna na wiki
Torrosbak Dyskusja rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, użytki ekologiczne Aktywna na wiki
buforowy23 Dyskusja rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, wszelkie dane o największych drzewach w Polsce, przyroda łódzkiego regionu, aktualizacja pomiarów, także pomniki przyrody w Europie Aktywny na wiki
Legenda aktywności
kod {{Tłotab|Khaki}} | Aktywny w projekcie {{Tłotab|LemonChiffon}} | Aktywny na wiki {{Tłotab|LightGrey}} | Nieaktywny na wiki {{Tłotab|DimGrey}} | Od lat nieaktywny
Co oznacza W ostatnich miesiącach rozbudowuje/poprawia hasła o ochronie przyrody Działa na wiki w ostatnich miesiącach, ale w innych obszarach Sporadycznie się pojawia, kilkanaście edycji w ciągu ostatniego roku Grubo od ponad roku go/jej nie widać
 • Osoby działające w projekcie mogą wkleić na swojej stronie wikipedysty poniższy box:
{{user projekt ochrona przyrody}}
Ten wikipedysta jest uczestnikiem Projektu Ochrona przyrody.


 • Zaproszenie wstawiane w dyskusji wikipedysty:
{{Wikiprojekt:Ochrona przyrody/Zaproszenie}}
Zapraszam Cię do uczestnictwa w Wikiprojekcie Ochrona przyrody.

Pragniemy wspólnymi siłami rozwijać i tworzyć nowe artykuły związane tematyką z Ochroną przyrody.
Zachęcamy do współpracy i udziału w dyskusjach Wikiprojektu!


Szablony[edytuj | edytuj kod]

W tym miejscu wypisujemy szablony wykorzystywane w projekcie

Strony, które trzeba zilustrować[edytuj | edytuj kod]

Do opracowania

Strony, które trzeba rozbudować[edytuj | edytuj kod]

Niżej wymieniony jest spis artykułów, które należy rozbudować, wstawić lub poprawić infobox, itp...

Obecnie zajmijmy się parkami:

 1. Nadwiślański Park Krajobrazowy
 2. Park Krajobrazowy Nadgoplański Park Tysiąclecia
 3. Tucholski Park Krajobrazowy
 4. Dłubniański Park Krajobrazowy
 5. Drawski Park Krajobrazowy
 6. Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana

Uwaga: Po naniesieniu zmian (szczególnie większej ilości) proszę o sprawdzenie, czy nie wpłynęły one negatywnie na layout portalu.

Lepsze artykuły[edytuj | edytuj kod]

Tutaj dodajemy artykuły, które już są rozbudowane, ale chcielibyśmy doprowadzić do medalu i potrzebujemy opinii przed zgłoszeniem.

Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą[edytuj | edytuj kod]

 • zdecydowanie lepszy niż poniższy, moim zdaniem nadaje się do medalu. Szczegółowe dane, dobra ilustracja. (choć może by się jeszcze przydały zdjęcia przy florze i faunie, albo inne rozmieszczenie nazw, np. w poziomie, a nie jako lista, bo tak jest strasznie pusto wizualnie w tamtych sekcjach) Arwenaa 20:37, 2 sty 2007 (CET)[odpowiedz]

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich[edytuj | edytuj kod]

 • Uwagi

Ślężański Park Krajobrazowy[edytuj | edytuj kod]

 • Uwagi

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Przydatne linki[edytuj | edytuj kod]

Dyskusja[edytuj | edytuj kod]

Ogólna dyskusja dotycząca tego projektu prowadzona jest na stronie Dyskusja wikiprojektu:Ochrona przyrody.


na stronie dyskusji Wikiprojektu

Czywiesz[edytuj | edytuj kod]


Zgłaszając do czywiesza artykuł związany tematyką z naszym Projektem, poinformuj nas o tym. Wstaw na stronę dyskusji Wikiprojektu szablon {{Czy wiesz - wikiprojekt|nazwa artykułu}} – dzięki temu będziemy mogli poprawić artykuł, a co za tym idzie zostanie on szybciej oznaczony jako sprawdzony – będzie więc szybciej gotowy do wstawienia na stronę główną. Dziękujemy.

Jeśli napisałeś bądź zauważyłeś nowy artykuł dotyczący tematyki naszego Wikiprojektu, rozważ wstawienie go do czywiesza. Wszelkie informacje, jak tego dokonać znajdziesz tutaj. Pamiętaj też, że do czywiesza zgłaszać można nie tylko nowe artykuły, ale także te które niedawno zostały znacznie przebudowane. Do czywiesza nie zgłaszamy stubów.

Zgłoszone błędy[edytuj | edytuj kod]


Hasła objęte tematyką projektu, co do których zasygnalizowano problemy na stronie Zgłoś błąd w artykule umieszczamy w Dyskusja wikiprojektu/Zgłoszone błędy

Zgłaszając do dyskusji nad usunięciem artykuł dotyczący ochrony przyrody, poinformuj o tym nasz Projekt.
Wstaw na stronie Wikiprojektu szablon {{DNUinfo|nazwa artykułu}} – być może dzięki temu uda nam się go tak poprawić, by nie został usunięty.
Dziękujemy.


Propozycje wyróżnień[edytuj | edytuj kod]