Wstrząs

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Wstrząs
commotus
ilustracja

Wstrząs (łac. commotus, ang. shock) – nagły kliniczny stan zagrożenia życia, w którym na skutek dysproporcji między zapotrzebowaniem a dostarczeniem odpowiedniej ilości tlenu i substancji odżywczych do komórek organizmu dochodzi do upośledzenia funkcji i niewydolności wielu narządów. Może mieć różne przyczyny, jednak przebieg w większości przypadków jest podobny i ma podobne skutki – może prowadzić do utraty przytomności, niewydolności wielonarządowej, a nawet zgonu.

Rodzaje wstrząsu[edytuj | edytuj kod]

Kliniczny podział wstrząsu[edytuj | edytuj kod]

Z klinicznego punktu widzenia opisuje się następujące rodzaje wstrząsu[1]:

Patofizjologiczny podział wstrząsu[edytuj | edytuj kod]

 • Kardiogenny – niski wyrzut w chorobach serca. Pozawałowy, w niewydolności serca, w arytmiach.
 • Hipowolemiczny – spadek objętości krwi. Krwotoczny, urazowy, pooperacyjny, oparzeniowy, z utraty płynów.
 • Dystrybucyjny – naczyniowy lub niskooporowy. Neurogenny, anafilaktyczny, septyczny.
 • Obturacyjny – utrudnienie przepływu krwi. W odmie prężnej, w zatorach płucnych, guzach i tamponadzie serca.

Etapy[edytuj | edytuj kod]

Początkiem każdego wstrząsu, niezależnie od pochodzenia, jest spadek ciśnienia krwi, a więc także ukrwienia narządów. Reakcję organizmu na utrzymujące się niedotlenienie tkanek można podzielić zależnie od stopnia zaawansowania wstrząsu na 4 etapy.

 1. Wyrównanie – utrata 25% objętości krwi. Organizm uruchamia mechanizmy kompensujące hipotensję. Gdy baroreceptory w ścianach tętnic rejestrują spadek ciśnienia, następuje wyrzut adrenaliny i noradrenaliny z następczym skurczem naczyń krwionośnych i przyspieszeniem rytmu serca. Występuje euforia i podwyższenie progu bólowego.
 2. Centralizacja – krążenie przesuwa się w stronę narządów chronionych (serce, płuca, mózg) kosztem ukrwienia skóry, przewodu pokarmowego i mięśni. Występuje bladość powłok, oziębienie i poty.
 3. Zmiany metaboliczne – faza zagrażająca życiu. W wyniku ciągłego niedoboru tlenu mitochondria nie syntetyzują ATP. Pojawią się też dysfunkcje łańcucha oddechowego, w wyniku czego rośnie liczba uwalnianych wolnych rodników, które uszkadzają błonę komórkową i inne organella. Niedotlenione komórki przechodzą na oddychanie beztlenowe, którego produktem jest kwas mlekowy powodujący kwasicę metaboliczną. Wskutek zastoju krążenia nasila się zlepianie płytek krwi.
 4. Faza nieodwracalna – występuje krytyczne obniżenie ciśnienia tętniczego, bradykardia, agregacja erytrocytów, agregacja płytek krwi i wykrzepianie wewnątrznaczyniowe (DIC). Dochodzi do obrzęku płuc i skąpomoczu.

Należy zwrócić uwagę, że wstrząs jest złożonym i ciągłym procesem, nie ma wyraźnych granic między poszczególnymi etapami.

Objawy ogólne[edytuj | edytuj kod]

Mimo że każdy rodzaj wstrząsu charakteryzuje się odrębnym zespołem objawów, można wyszczególnić objawy wspólne[3]:

Postępowanie ogólne[edytuj | edytuj kod]

Każdy rodzaj wstrząsu wymaga odrębnego postępowanie leczniczego. Leczenie wstrząsu zawsze jednak opiera się o te same podstawowe elementy[3]:

 • zapewnienie prawidłowej wentylacji,
 • podawanie tlenu,
 • ochrona przed utratą ciepła,
 • podawanie płynów,
 • regulacja układu krążenia w razie nieskutecznej płynoterapii,

Różnicowanie rodzajów wstrząsu[edytuj | edytuj kod]

Zespół objawów i postępowanie lecznicze zależne od rodzaju wstrząsu[1]:

Różnicowanie rodzajów wstrząsu.
Rodzaj wstrząsu Objawy Leczenie[4]
Wstrząs hipowolemiczny
 1. szybkie podanie 250–1000 ml roztworu koloidowego (np. dekstran) aż do wzrostu OCŻ do wartości 15 mm Hg
 2. kontynuowanie płynoterapii z uwzględnieniem krystaloidów
 3. przetoczenie masy KKCz, jeżeli Hb < 7 g/dl i wystąpią objawy niedotleniania i kwasicy
Wstrząs kardiogenny
 • pobudzenie
 • spadek ciśnienia skurczowego < 90/min
 • PCWP > 20 mmHg[5]
 • wysokie OCŻ
 • niski wskaźnik sercowy < 1,8 l/min/m²
 • skóra blada, chłodna, spocona
 • skąpomocz
Celem leczenia powinno być osiągnięcie PCWP ≥ 15 mm Hg ze wskaźnikiem sercowym > 2 l/min/m²[5]:
 1. tlen
 2. mechaniczne wspomaganie wentylacji
 3. wczesna rewaskularyzacjaPCI lub CABG
 4. leki inotropowe
  1. dopaminę w dawce < 3 µg/kg/min można podawać w celu poprawy czynności nerek
  2. dopaminę w większych dawkach lub dobutaminę w dawce 5–20 µg/kg/min – podawać by poprawić lub ustabilizować stan hemodynamiczny
Wstrząs septyczny
 • temperatura > 38 °C lub < 36 °C
 • tachykardia
 • spadek ciśnienia tętniczego
 • tachypnoe > 20/min lub hipokapnia pCO2 < 32 mmHg
 • leukocytoza > 12 000 /mm³ lub leukopenia 4000 /mm³
 • skóra gorąca, zaczerwieniona
 • skąpomocz
 1. leczenie przyczynowe i leczenie posocznicy
 2. tlen do osiągnięcia OCŻ 8–12 mm Hg
 3. KKCz przy saturacji krwi żylnej SvO2 <70%
 4. dobutamina maks. 20 μg/kg/min
Wstrząs anafilaktyczny
 1. udrożnić drogi oddechowe, przerwać narażenie na czynnik wywołujący
 2. adrenalina i.m. 0,5 mg
 3. tlen
 4. płyny
 5. leki przeciwhistaminowe (np. klemastyna)
 6. GKS
 7. β2-mimetyki (np. salbutamol)
 8. dopamina, dobutamina
 9. glukagon
Wstrząs neurogenny
 1. prawidłowe ułożenie i stabilizacja kręgosłupa
 2. wentylacja
 3. krystaloidy i koloidy
 4. dopamina
 5. atropina
 6. stymulacja zewnętrzna i wewnętrzna

Podkreślenie – objaw różnicujący

Klasyfikacja ICD10[edytuj | edytuj kod]

kod ICD10 nazwa choroby
ICD-10: R57.0 Wstrząs kardiogenny
ICD-10: R57.1 Wstrząs hipowolemiczny
ICD-10: R57.2 Wstrząs septyczny
ICD-10: T79.4 Wstrząs urazowy
ICD-10: T78.0 Wstrząs anafilaktyczny wskutek reakcji na pożywienie
ICD-10: T80.5 Wstrząs anafilaktyczny wywołany surowicą
ICD-10: T88.6 Wstrząs anafilaktyczny wskutek niekorzystnego efektu leczniczego leku prawidłowo podanego
ICD-10: T78.2 Wstrząs anafilaktyczny, nieokreślony
ICD-10: T81.1 Wstrząs w trakcie lub będący wynikiem zabiegu, niesklasyfikowany gdzie indziej
ICD-10: T88.2 Wstrząs wskutek znieczulenia
ICD-10: O08.3 Wstrząs w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego
ICD-10: O75.1 Wstrząs w czasie lub w następstwie czynności porodowej i porodu
ICD-10: T75.4 Wstrząs wskutek działania prądu elektrycznego
ICD-10: T75.0 Wstrząs wskutek rażenia piorunem
ICD-10: R57.9 Wstrząs, nieokreślony

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Andrzej Szczeklik (red): Choroby wewnętrzne : stan wiedzy na rok 2010. Kraków: Medycyna Praktyczna, 2010, s. 140–143. ISBN 978-83-7430-255-5.
 • Kubler Andrzej (red.), Weinert Mark: Anestezjologia. Kraków: Elsevier Urban & Partner, 2008, s. 127–129. ISBN 978-83-60290-44-6.
 • Jerzy Stachura, Wenancjusz Domagała: Patologia znaczy słowo o chorobie. T. 1, Patologia ogólna. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2003. ISBN 83-88857-65-7.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Kubler Andrzej (red.), Weinert Mark: Anestezjologia. Kraków: Elsevier Urban & Partner, 2008, s. 127-129. ISBN 978-83-60290-44-6.
 2. Andrzej Szczeklik (red.): Choroby wewnętrzne. Przyczyny, rozpoznanie i leczenie, tom II. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2005, s. 1817. ISBN 83-7430-031-0.
 3. a b Andrzej Szczeklik (red): Choroby wewnętrzne : stan wiedzy na rok 2010. Kraków: Medycyna Praktyczna, 2010, s. 140-143. ISBN 978-83-7430-255-5.
 4. Wojciech Noszczyk (red.): Chirurgia, tom I. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009, s. 72-75. ISBN 978-83-200-3983-2.
 5. a b dr med. Grzegorz Goncerz. Postępowanie w świeżym zawale serca z uniesieniem odcinków ST. Wytyczne European Society of Cardiology 2008. „Medycyna Praktyczna”. 2, 2009.