Zarządcy infrastruktury kolejowej w Polsce

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zarządcy infrastruktury kolejowej w Polsce – podmioty wykonujące działalność polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową, na zasadach określonych w ustawie o transporcie kolejowym[1].

Zarządcą infrastruktury może być zarówno właściciel, dzierżawca bądź najemca elementów infrastruktury kolejowej[2].

Zarządca jest obowiązany posiadać osobowość prawną odrębną od przewoźników kolejowych, a w przypadku przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo także od innych podmiotów wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa[1].

Zadania zarządców infrastruktury[edytuj | edytuj kod]

Zarządzanie infrastrukturą kolejową polega na:

  • budowie i utrzymaniu infrastruktury kolejowej;
  • prowadzeniu ruchu pociągów na liniach kolejowych;
  • utrzymywaniu infrastruktury kolejowej w stanie zapewniającym bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego;
  • udostępnianiu tras pociągów dla przejazdu pociągów na liniach kolejowych i świadczeniu usług z tym związanych;
  • zarządzaniu nieruchomościami wchodzącymi w skład infrastruktury kolejowej[1].

Rejestr infrastruktury[edytuj | edytuj kod]

Zgodnie z art. 25g ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym zarządca prowadzi rejestr infrastruktury obejmujący zarządzaną przez niego infrastrukturę kolejową wchodzącą w skład systemu kolei, zawierający informacje dotyczące każdego podsystemu lub jego części, zgodnie z przyjętymi TSI[1].

Obowiązek niedyskryminacyjnego udostępniania[edytuj | edytuj kod]

Zgodnie z art. 29 ust. 1a ustawy o transporcie kolejowym przewoźnicy kolejowi są uprawnieni do minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej oraz dostępu na sieci kolejowej do urządzeń związanych z obsługą pociągów, a także do zapewnienia tej obsługi[1]. Możliwe jest wyłączenie spod obowiązku rozdziału przy jednoczesnym zwolnieniu z obowiązku udostępniania[3].

Obowiązek publikacji regulaminu sieci, rozkładu jazdy oraz przedstawiania cennika do zatwierdzenia Prezesowi UTK[edytuj | edytuj kod]

Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym zarządca opracowuje regulamin dostępu do sieci[1]. Ponadto § 19 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz.U. z 2009 r. nr 35, poz. 274), wskazywał, że zarządca, po przeprowadzeniu konsultacji z przewoźnikami, opracowuje regulamin, uwzględniając wskazane w paragrafie wymogi[3].

Ponadto zarządca zobowiązany jest do przedstawienia prezesowi UTK cennika do zatwierdzenia[3].

Zarządcy udostępniający infrastrukturę przewoźnikom kolejowym[edytuj | edytuj kod]

Inni zarządcy infrastruktury kolejowej[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]