PKP Polskie Linie Kolejowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
PKP Polskie Linie Kolejowe
Forma prawna spółka akcyjna
Data założenia 2001
Lokalizacja Polska Polska
Siedziba ul. Targowa 74
03-734 Warszawa-Praga
Numer KRS 0000037568
Prezes Andrzej Filip Wojciechowski
Branża transport
Produkty zarządzanie siecią kolejową
Zatrudnienie 38 137 (2014), w tym 1 192 w centrali spółki
Kapitał zakładowy 16 664 674 000,00 [1]
Strona internetowa
Siedziba spółki PKP Polskie Linie Kolejowe - ul. Targowa w Warszawie
Siedziba spółki PKP Polskie Linie Kolejowe przy ul. Targowej
Magistrala kolejowa w Polsce zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe
Stacja kolejowa Oława
Infrastruktura zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe - Stacja Wadowice
Przejazd kolejowy z zaporami- zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe

PKP Polskie Linie Kolejowe, w skrócie PLK – spółka z grupy Polskie Koleje Państwowe, odpowiadająca za zarządzanie państwową siecią linii kolejowych w Polsce, która obecnie liczy ponad 19 tys. kilometrów. Ponadto odpowiada za zarządzanie i synchronizację ruchu ok. 6,5 tys. pociągów pasażerskich i towarowych należących do 74 licencjonowanych przewoźników. Spółka odpowiada również za opracowanie i aktualizowanie rozkładu jazdy pociągów w skali całego kraju.

Głównym źródłem dochodów spółki są stawki dostępu, pobierane od przewoźników według cennika zatwierdzanego przez Urząd Transportu Kolejowego. Działalność eksploatacyjną wykonują jednostki terenowe, czyli zakłady linii kolejowych, których zadaniem jest prowadzenie ruchu kolejowego oraz nadzór nad utrzymaniem w stałej sprawności linii kolejowych.

Spółka prowadzi, przy współudziale środków Unii Europejskiej, działalność inwestycyjną będącą szeroko pojętym programem modernizacji linii kolejowych, którego głównych celem jest dążenie do zintegrowania polskiego transportu kolejowego z systemem Unii Europejskiej, zarówno w aspekcie standardów technicznych jak i interoperacyjności linii kolejowych. Prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe modernizacje bezpośrednio przyczyniają się do zwiększenia komfortu jazdy dla pasażerów, polepszenia bezpieczeństwa ruchu pociągów oraz skrócenia czasu podróży.

PKP Polskie Linie Kolejowe są członkiem wielu organizacji krajowych i międzynarodowych, m.in.: Związku Pracodawców Kolejowych, Stowarzyszenia Europejskich Zarządców Infrastruktury Kolejowej, stowarzyszenia RailNetEurope.

Stawki dostępu do torów[edytuj | edytuj kod]

PKP Polskie Linie Kolejowe mają monopol na posiadanie torów dalekobieżnych (brak konkurencji prywatnej). Tym samym ustala stawki dla praktycznie całego transportu kolejowego zgodnie z Ustawą o transporcie kolejowym. W 2013 Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że stosowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe sposób nie jest ustalony w oparciu o koszty, które wynikają bezpośrednio z udostępnienia infrastruktury, a obliczenia opłat uwzględniają koszty, które nie mogą być uznane za bezpośrednio ponoszone jako rezultat wykonywania przewozów pociągami. W rezultacie na 4 lata zapowiedziano nowe stawki, zmniejszone o ok. 20 proc. w stosunku do dawnych.

Fundusze i Programy Unijne wykorzystywane przez PKP Polskie Linie Kolejowe[edytuj | edytuj kod]

 • ISPA/FS,
 • TEN-T,
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
 • Sektorowy Program Operacyjny - Transport (Perspektywa finansowa 2004-2006),
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (Perspektywa finansowa 2007-2013).

Historia[edytuj | edytuj kod]

Spółka powstała w 2001 na bazie Dyrekcji Infrastruktury Kolejowej PKP.

Europejska Agencja Kolejowa w raporcie z 2011 wskazała Polskę jako kraj o wysokiej liczbie incydentów i wypadków kolejowych[2]. W 2012 NIK negatywnie oceniła stan infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PLK[3]. Po doniesieniach mediów[4][5][6] o przypadkach niegospodarności oraz korupcji wszczęte zostały kontrole w departamencie informatyki PLK[7][8].

Obecnie Polskie Linie Kolejowe prowadzą największy w historii program inwestycyjny, który dzięki wymianie, remontom i budowie nowych torów bezpośrednio wpływa na wzrost poziomu bezpieczeństwa. W 2013 na inwestycje przeznaczono 5,3 mld zł, w 2014 wydano 7,2 mld zł. Rok 2014 został ogłoszony najbezpieczniejszym w historii kolei.  

PKP Polskie Linie Kolejowe przeszkoliły w 2014 15 tysięcy dyżurnych ruchu oraz nastawniczych, a na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem zatrudniono w PLK 1000 nowych osób. Jesienią 2015 uruchomiony zostanie symulator do szkoleń dyżurnych i nastawniczych. PLK zapewnia też  profesjonalne wsparcie psychologiczne pracownikom, którzy uczestniczyli bądź usuwali skutki zdarzeń. 

Spółka radykalnie, o ponad połowę, zmniejszyła ilość miejsc, w których stosowana jest jazda na tzw. sygnał zastępczy. Na koniec 2013 na sieci PLK występowało około 80 takich lokalizacji. Na koniec 2014 takich miejsc jest 48. 

Planowane działania w zakresie bezpieczeństwa na 2015 to m.in.: wykorzystanie symulatora do szkoleń dyżurnych, wyposażanie dróżników na wybranych przejazdach w urządzenia radio–STOP i system informujący o ruchu pociągów. Planowanie inwestycji i remontów na liniach kolejowych z priorytetem bezpieczeństwa (wzory działań, nadzór, kontrola), modernizacja posterunków ruchu i urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Struktura spółki[edytuj | edytuj kod]

Właścicielem pakietu większościowego spółki (64,02%) jest bezpośrednio Skarb Państwa, natomiast pozostałe 35,98% jest własnością spółki PKP[9][10]

Centrala Spółki składa się z wyspecjalizowanych komórek, stanowiących merytoryczne wsparcie dla Zarządu Spółki. To tu tworzą się wszystkie plany i strategie dotyczące wszystkich aspektów działalności Spółki.

Centrum Realizacji Inwestycji Zadaniem Centrum Realizacji Inwestycji jest zarządzanie realizacją przydzielonych przez Zarząd Spółki przedsięwzięć inwestycyjnych - sprawowanie funkcji inwestora oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego. Ponad to jednostka m.in. opracowuje plany rzeczowo-finansowe i harmonogramy projektów, prowadzi procedury przetargowe, oraz zagadnienia związane z ochroną środowiska.

Zakłady Linii Kolejowych Zadaniem zakładów jest zapewnienie utrzymania i obsługi infrastruktury kolejowej w stanie gwarantującym jej sprawność techniczno-eksploatacyjną oraz oczekiwaną niezawodność, a także:

 • prowadzenie ruchu pociągów zapewniając regularność, punktualność i bezpieczeństwo ruchu kolejowego,
 • usuwanie skutków wypadków i wydarzeń na liniach kolejowych,
 • administrowanie oraz eksploatacja infrastruktury kolejowej w celu udostępniania jej przewoźnikom kolejowym.

Centrum Rozkładów Jazdy opracowuje i koordynuje proces tworzenia rozkładów jazdy oraz oferowanych przez Spółkę tras katalogowych, a także prowadzi ocenę realizacji rozkładu jazdy przez jednostki organizacyjne Spółki.

Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym Zadaniem Centrum jest konstruowanie rozkładów jazdy, nadzorowanie ruchu pociągów oraz kierowanie nimi, dokumentowanie pracy eksploatacyjnej realizowanej na liniach kolejowych, a także organizowanie nadzorowanie i koordynowanie działań w sytuacjach kryzysowych, w tym pełnienie funkcji Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Zakład Maszyn Torowych realizuje zadania związane z produkcją, naprawą oraz obsługą techniczną maszyn i urządzeń przeznaczonych do robót torowych, a także zajmuje się ich administracją i eksploatacją.

Centrum Diagnostyki spełnia bardzo ważną rolę jaką jest czuwanie nad bezpieczeństwem transportu kolejowego. Centrum prowadzi badania diagnostyczne, gromadzi i przetwarza wyniki diagnostyki elementów infrastruktury kolejowej oraz nadzoruje procesy spawalnictwa nawierzchni kolejowej i dokonuje odbiorów technicznych materiałów nawierzchniowych. Działania diagnostyczne obejmują całą sieć linii kolejowych.

Straż Ochrony Kolei Zadaniem Straży jest kontrola przestrzegania przepisów porządkowych związanych z ochroną życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych. www.kgsok.pl

Jednostki wydzielone[edytuj | edytuj kod]

 • Centrum Diagnostyki, Warszawa
 • Centrum Realizacji Inwestycji, Warszawa wraz z 6 regionami: w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu
 • Centrum Rozkładów Jazdy, Warszawa
 • Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym, Warszawa
 • Komenda Główna Straży Ochrony Kolei, Warszawa – Straż Ochrony Kolei (SOK)
 • Zakład Maszyn Torowych,

Zakłady Linii Kolejowych[edytuj | edytuj kod]

 • Zakład Linii Kolejowych w Warszawie
 • Zakład Linii Kolejowych w Łodzi
 • Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku
 • Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach
 • Zakład Linii Kolejowych w Lublinie
 • Zakład Linii Kolejowych w Kielcach
 • Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku Kamiennej
 • Zakład Linii Kolejowych w Krakowie
 • Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie
 • Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu
 • Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu
 • Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie
 • Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach
 • Zakład Linii Kolejowych w Gdyni
 • Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie
 • Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy
 • Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu
 • Zakład Linii Kolejowych w Opolu
 • Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu
 • Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu
 • Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim
 • Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze
 • Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie

Prezesi[edytuj | edytuj kod]

 • Kazimierz Jachimek – 2001-2002
 • Tadeusz Augustowski – 2002-2005
 • Krzysztof Celiński – 2005-2009
 • Zbigniew Szafrański – 2009-2012
 • Remigiusz Paszkiewicz - 2012-2015[11]
 • Andrzej Filip Wojciechowski - od 2015

Zarząd PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. kadencji na lata 2015 - 2017 jest sześcioosobowy. Poniżej pełny skład:[12]

  1. Andrzej Filip Wojciechowski, Prezes Zarządu – dyrektor  ds. restrukturyzacji;
  2. Andrzej Pawłowski, Wiceprezes Zarządu – dyrektor ds. eksploatacji;
  3. Piotr Wyborski, Członek Zarządu – dyrektor ds. utrzymania infrastruktury;
  4. Tomasz Kruk, Członek Zarządu – dyrektor ds. jakości i ryzyka operacyjnego;
  5. Karol Depczyński, Członek Zarządu – dyrektor ds. finansowych i ekonomicznych;
  6. Marcin Mochocki, Członek Zarządu – dyrektor ds. realizacji inwestycji.

Kadencja Zarządu Spółki na lata 2015 - 2017 rozpocznie się z dniem zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014[13].

Siedziba[edytuj | edytuj kod]

Siedzibą kierownictwa spółki jest kompleks budynków dawnej, przed wojną – Dyrekcji [Okręgowej] Kolei Państwowych, zaś po wojnie – Centralnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych zlokalizowany przy ul. Targowej 74, róg al. „Solidarności” i ul. Wileńskiej, położony naprzeciwko dworca PKP Warszawa Wileńska.

Grupa kapitałowa PKP Polskie Linie Kolejowe[edytuj | edytuj kod]

 • Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM, Poznań
 • Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe, Gdańsk
 • Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM, Wrocław
 • Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej, Kraków
 • Kolejowa Oficyna Wydawnicza

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Przypisy