Średnia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Średnia – w najogólniejszej wersji dowolna funkcja spełniająca, dla dowolnych warunek

i jednocześnie niemalejąca ze względu na każdą zmienną

Średnie są statystykami stosowanymi jako tzw. miary tendencji centralnej, tzn. wskaźniki pokazujące w jakiś sposób „środek” rozkładu. „Środek” można zdefiniować na wiele sposobów, istnieje też wiele średnich.

Średnimi są w szczególności:

Zależność pomiędzy średnią arytmetyczną, geometryczną i harmoniczną wyznaczają nierówności Cauchy’ego między średnimi.