Średnia kwadratowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Średnia kwadratowa (niekiedy RMS[a], od ang. root mean square) – przykład miary statystycznej pozwalającej oszacować rząd wielkości serii danych liczbowych lub funkcji ciągłej, użyteczny zwłaszcza w przypadku, gdy wielkości różnią się znakiem.

Średnia kwadratowa jest szczególnym przypadkiem innej miary, jest to mianowicie średnia potęgowa rzędu 2, jednak ze względu na jej znaczenie praktyczne ma odrębną nazwę.

Dla rozkładu dyskretnego[edytuj | edytuj kod]

Średnia kwadratowa liczb jest to pierwiastek ze średniej arytmetycznej kwadratów tych liczb[1]:

Na przykład średnia kwadratowa liczb 2, 2, 5 i 7 jest równa:

Ważona średnia kwadratowa jest to średnia kwadratowa z uwzględnieniem wag poszczególnych składników:

Dla rozkładu ciągłego[edytuj | edytuj kod]

Średnią kwadratową funkcji ciągłej określonej w przedziale określamy według wzoru:

Przykłady zastosowań[edytuj | edytuj kod]

W matematyce[edytuj | edytuj kod]

Średnia kwadratowa różnic wartości zmiennej i wartości oczekiwanej jest odchyleniem standardowym tej zmiennej (dla populacji skończonej):

gdzie:

– liczebność populacji
– wartość oczekiwana zmiennej.

W rachunku błędów[edytuj | edytuj kod]

Odchylenie standardowe jest miarą niepewności pomiarowej przy wielokrotnym pomiarze tej samej wielkości. Estymatorem wartości oczekiwanej jest wówczas wartość średnia. Aby średnia kwadratowa odchyleń od średniej mogła być średnim błędem kwadratowym, liczba pomiarów powinna być większa od 30.

W teorii kinetycznej gazów[edytuj | edytuj kod]

Średnia prędkość kwadratowa cząsteczek gazu doskonałego w teorii kinetycznej gazów:

jest ściśle związana z temperaturą tego gazu. Dla gazu jednoatomowego zależność ta wyraża się wzorem:

gdzie:

stała Boltzmanna
– temperatura w kelwinach
masa pojedynczej cząsteczki.

Wzór ten można wyprowadzić z rozkładu prędkości cząsteczek (rozkład Maxwella).

W teorii sygnałów[edytuj | edytuj kod]

Wartość skuteczna natężenia prądu przemiennego jest taką wartością natężenia prądu stałego, która w ciągu czasu równego okresowi prądu przemiennego, spowoduje ten sam efekt cieplny, co dany sygnał prądu przemiennego. Wartość ta jest średnią kwadratową tego sygnału:

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

  1. Nazwa stosowana głównie w żargonie elektronicznym w znaczeniu: wartość skuteczna.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. średnia kwadratowa, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2021-10-01].