Przejdź do zawartości

Arkadiusz Radwan

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Arkadiusz Radwan
Ilustracja
Arkadiusz Radwan (2022)
Państwo działania

 Polska

Data urodzenia

2 kwietnia 1976

Zawód, zajęcie

adwokat

doktor habilitowany nauk prawnych
Specjalność: prawo gospodarcze prywatne
Alma Mater

Uniwersytet Jagielloński

Doktorat

2003 – prawo
UJ

Habilitacja

2016 – prawo
UJ

nauczyciel akademicki
Uczelnia

m.in. Uniwersytet Jagielloński

Strona internetowa

Arkadiusz Benedykt Radwan (ur. 2 kwietnia 1976[1]) – polski prawnik, adwokat, publicysta, nauczyciel akademicki i działacz społeczny, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie[2], prezes Instytutu Allerhanda[3], współdyrektor Center for Company Law & Corporate Governance na Uniwersytecie Babeșa i Bolyaia[4] i profesor wizytujący na tym uniwersytecie. Specjalista w dziedzinie prawa spółek, ładu korporacyjnego, komparatystyki prawniczej, ekonomicznej analizy prawa, prawa europejskiego, prawa konstytucyjnego oraz szkolnictwa wyższego. Ekspert prawny m.in. Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego[5] i kilku polskich ministerstw. W latach 2019–2021 dyrektor Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu[6].

Życiorys

[edytuj | edytuj kod]

Ukończył III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie. Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 2001 uzyskał tytuł zawodowy magistra prawa. Jest również absolwentem Uniwersytetu Friedricha Schillera w Jenie, gdzie pod opieką profesora Waltera Bayera uzyskał stopień Magister Legum (LLM). Ukończył także roczne Studium Zarządzania i Biznesu w Zakładzie Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkołę Prawa Niemieckiego prowadzoną wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet w Heidelbergu i Uniwersytet w Moguncji. W 2003 r. na podstawie rozprawy pt. Prawo poboru w spółce akcyjnej w prawie polskim na tle porównawczym uzyskał stopień doktora nauk prawnych nadany przez Wydział Prawa i Administracji UJ. Promotorem był prof. Wojciech Pyzioł. Również na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskał w 2016 r. stopień doktora habilitowanego nauk prawnych, na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy Ius dissidentium. Granice konsensusu korporacyjnego i władzy większości w spółkach kapitałowych[7]. Ukończył także kursy menedżerskie w Hertie School of Governance w Berlinie oraz w Copenhagen Business School. Uczestniczył też w Akademii Prawa Europejskiego w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji[8][9].

W latach 2004–2005 pracował jako Hauser Research Scholar na Wydziale Prawa Uniwersytetu Nowojorskiego (NYU School of Law), gdzie jego opiekunem był profesor Joseph Weiler[9]. W latach 2006–2007 był zatrudniony jako post-doc w Kolegium Doktoranckim (Graduiertenkolleg) przy Instytucie Ekonomicznej Analizy Prawa Uniwersytetu w Hamburgu, którym kierował wówczas prof. Hans-Bernd Schäfer. Uprzednio był uczestnikiem kolegium doktoranckiego na Uniwersytecie w Bonn. Odbył także staż podoktorski w Financial Law Institute Uniwersytetu w Gandawie pod opieką profesora Christopha Van der Elsta. Odbywał kwerendy badawcze w Instytucie Maxa Plancka w Monachium, w Centrum Prawnym Współpracy Europejskiej i Międzynarodowej (RIZ) Uniwersytetu Kolońskiego oraz w Instytucie Prawa Wschodnioeuropejskiego (EastLaw) Uniwersytetu w Kilonii[10][11].

Został profesorem wizytującym, a następnie profesorem Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie[12]. Jest także profesorem wizytującym na Uniwersytecie Babeşa-Bolyai’ego[13], gdzie został powołany na stanowisko współdyrektora Centrum Prawa Spółek i Ładu Korporacyjnego[14]. Wykłada także w ramach programów letnich i studiów LLM prowadzonych na Uniwersytecie LUISS Guido Carli w Rzymie. Prowadził wykłady gościnne na wielu innych uniwersytetach zagranicznych m.in. Uniwersytecie w Maceracie, Uniwersytecie Iwana Franki we Lwowie, Tarnopolskiej Akademii Gospodarki Narodowej w Tarnopolu, Southwest University of Political Science and Law w Chongqing, Uniwersytecie Torcuato Di Tella w Buenos Aires, Uniwersytecie Karola III w Madrycie oraz Fachhochschule w St. Pölten[11].

W Polsce był profesorem wizytującym w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pracował także w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi[15], Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego[10] oraz w Katedrze Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie[16]. Od stycznia do lipca 2022 był zastępcą dyrektora Akademii Dyplomatycznej MSZ w Warszawie[17].

W 2020 został powołany do składu rady Instytutu Regionu Dunaju i Europy Środkowej(inne języki) w Wiedniu, w której zasiadał do 2023.

W 2015 wszedł do rady doradczej (Advisory Board) Center for European Company Law (CECL) – międzynarodowej sieci akademickiej zrzeszającej uniwersytety w Lejdzie, Utrechcie, Maastricht, Uppsali i Rzymie[18].

W latach 2010–2014 i ponownie od 2016 był ekspertem Parlamentu Europejskiego do spraw prawa spółek dla Komisji Prawnej PE (JURI)[4].

W 2014 został powołany przez Komisję Europejską do Informal Company Law Expert Group[5] – ciała doradczego KE działającego na przestrzeni lat 2014–2017, które m.in. przygotowało pakiet legislacyjny (pakiet dyrektyw) dotyczący mobilności korporacyjnej, a także digitalizacji w prawie spółek[19]. Wcześniej, w 2013 brał udział w pracach nad projektem dyrektywy o europejskiej spółce jednoosobowej (societas unius personae) prowadzonych dla Komisji Europejskiej przez grupę ekspertów powstałą z rozszerzenia dawnej tzw. Grupy Refleksji (Reflection Group)[20].

W latach 2006–2007 był zaangażowany w przygotowanie na zlecenie Komisji Europejskiej studium na temat proporcjonalności między własnością a kontrolą w spółkach publicznych (One Share, One Vote)[4]. W kolejnych latach pracował nad raportami dot. m.in. ochrony wspólników mniejszościowych w spółkach kapitałowych czy tzw. LetterBox Companies.

W latach 2013–2015 był członkiem Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych powołanego przez Ministra Gospodarki we współpracy z Ministrem Sprawiedliwości[21].

W 2015 został powołany do Zespołu ds. prawa gospodarczego utworzonego przez Ministra Gospodarki[22].

W latach 2016–2017 był członkiem zespołu do spraw przygotowania projektu tzw. prostej spółki akcyjnej[23][24].

W 2016 kierowany przez niego zespół naukowy znalazł się w grupie trzech laureatów ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkursu na przygotowanie założeń projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym[25].

Angażuje się ekspercko w reformę prawa w Ukrainie i Mołdawii. W 2014 był szefem zespołu, który dla Delegacji Unii Europejskiej w Kijowie przygotował studium obejmujące ewaluację stanu obecnego i rekomendacje reformy ukraińskiego prawa spółek pod kątem jego dostosowania do acquis communautaire[26].

W latach 2007–2010 był redaktorem naczelnym Czasopisma Kwartalnego Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego[27]. Od 2015 jest członkiem rady naukowej dwumiesięcznika European Company Law[28]. Od 2018 wchodzi w skład redakcji „Głosu Prawa. Przeglądu Prawniczego Allerhanda” – „The Voice of Law. Allerhand Law Review”[29]. Jest także członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”[30], członkiem rady naukowej „Baltic Journal of Law and Politics”[31] a także członkiem kolegium wydawniczego „Berliner-Wiener Arbeitspapiere zu Geistes- und Sozialwissenschaften”.

Należy do Towarzystwa Alumnów Instytutu Maxa Plancka w Monachium (Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik).

Działalność publiczna

[edytuj | edytuj kod]

Jest pomysłodawcą i współfundatorem Instytutu Allerhanda – Instytutu Zaawansowanych Studiów Prawnych im. Profesora Maurycego Allerhanda. Dla jego powołania zgromadził poparcie szerokiego środowiska prawników i ekonomistów polskich. W gronie fundatorów Instytutu znaleźli się także Leszek Allerhand, Michał Bobrzyński, Grzegorz Domański, Adam Redzik, Wojciech Rogowski i Stanisław Sołtysiński. List otwarty w sprawie erygowania Instytutu Allerhanda został ogłoszony drukiem kilku czasopismach prawniczych, m.in. w Przeglądzie Prawa Handlowego[32], Monitorze Prawniczym[33], Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego[34], Palestrze[35], Rejencie[36], oraz Czasopiśmie Kwartalnym Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego i Rynku Kapitałowego[37].

Opowiadał się przeciwko likwidacji filara kapitałowego (otwarte fundusze emerytalne) w systemie ubezpieczeń społecznych podczas dyskusji nad reformą emerytalną przeprowadzoną w latach 2013–2014[38][39][40][41].

W czasie starań władz miasta Krakowa o organizację Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Krakowie w 2022 reprezentował aktywistów miejskich w sporze prawnym z Prezydentem Miasta Krakowa. Był pełnomocnikiem pro bono Tomasza Leśniaka z organizacji Kraków przeciwko Igrzyskom, który domagał się zaprzestania wprowadzającej w błąd kampanii referendalnej prowadzonej przez władze miasta wiosną 2014[42][43][44]. Sąd Okręgowy w Krakowie, a następnie Sąd Apelacyjny w Krakowie, odmówiły wnioskodawcy legitymacji do wystąpienia w trybie referendalnym[45]. Posiedzenia sądowe były jednak szeroko relacjonowane przez lokalne i ogólnopolskie media i przyczyniły się do udostępnienia opinii publicznej wielu informacji dotyczących kosztów igrzysk oraz sposobu funkcjonowania komitetu organizacyjnego Zimowych Igrzysk Olimpijskich[42]. Ostatecznie, w referendum w 2014 mieszkańcy Krakowa wypowiedzieli się przeciwko organizacji przez Kraków Igrzysk Olimpijskich.

W 2016 wspólnie z Jackiem Sokołowskim opracował formułę kompromisową mającą umożliwić zakończenie sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego i zapobiec eskalacji kryzysu konstytucyjnego[46][47]. Koncepcja została zaprezentowana publicznie przez Instytut Allerhanda i zyskała aprobatę kilkunastu organizacji pozarządowych[48] oraz niektórych komentatorów politycznych, m.in. Jana Rokity[49]. Wraz z przedstawicielami organizacji spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, któremu przedstawił koncepcję[50]. Inicjatywa nie miała jednak ostatecznie wpływu na dalszy przebieg zmian w Trybunale Konstytucyjnym.

W 2018 w trakcie kryzysu wokół Sądu Najwyższego w Polsce bez powodzenia ubiegał się o stanowisko sędziego Izby Cywilnej Sądu Najwyższego[51][52].

Jest alumnem programu wymiany prowadzonego przez Forum Dialogu Między Narodami oraz programu studyjnego Project Interchange sponsorowanego przez American Jewish Committee (AJC). Naukowo zajmuje się prawną ochroną prawdy historycznej, w tym prawnymi instrumentami ochrony przed dyfamacją i rewizjonizmem Holokaustu. W dyskusji dotyczącej niemieckiego serialu Nasze Matki, nasi ojcowie, który wzbudził w Polsce kontrowersje ze względu na sposób przedstawienia żołnierzy Armii Krajowej, zaprezentował pogląd o możliwości pociągnięcia twórców serialu do odpowiedzialności cywilnej przed polskim sądem na podstawie przepisów o ochronie dóbr osobistych[53].

Został członkiem założycielem, wiceprezesem, a następnie członkiem rady i współprzewodniczącym rady Inkubatora Umowy Społecznej – stowarzyszenia, którego celem jest zaprojektowanie prorozwojowego rozwiązania ustrojowego dla Polski. Jest współautorem wydanej z inicjatywy Inkubatora książki pt. "Umówmy się na Polskę"[54]. Publikacja ukazała się w 2023 r. nakładem wydawnictwa ZNAK i była przez kilka miesięcy bestsellerem.  Książka spotkała się dużym zainteresowaniem ze strony think-tanków, środowisk samorządowych i akademickich[55][56][57][58].

Dwukrotnie uznany przez Dziennik Gazeta Prawna za jednego z 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce (2013[59]), (2015[60]).

Wybrane publikacje

[edytuj | edytuj kod]
 • Ius dissidentium. Granice konsensusu korporacyjnego i władzy większości w spółkach kapitałowych, Warszawa 2016, (Wydawnictwo C.H. Beck, seria: Instytucje Prawa Prywatnego).
 • Prawo poboru w spółce akcyjnej, Warszawa 2004 (Wydawnictwo C.H. Beck, seria: Prawo Gospodarcze i Handlowe).
 • Prawda historyczna a odpowiedzialność prawna za jej negowanie lub zniekształcenie, Warszawa 2018, (Wydawnictwo C.H. Beck), (współredaktor: M. Berent).
 • Plus ratio quam vis consuetudinis. Reforma nauki i akademii w Ustawie 2.0, Wyd. 2., Kraków 2017, (Oficyna Allerhanda), ISBN 978-83-63515-24-9, (ebook): ISBN 978-83-63515-25-6, (redaktor).

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
 1. Radwan, Arkadiusz Benedykt,kraków,wiek 43 lat,ur. 1976,Raport o osobie,Krajowy Rejestr Sądowy,KRS on-line,Info Veriti [online], www.infoveriti.pl [dostęp 2019-11-29].
 2. Dėstytojai [online], VDU Teisės fakultetas [dostęp 2019-04-04] (ang.).
 3. Instytut Allerhanda - Zarząd [online], www.allerhand.pl [dostęp 2019-04-04].
 4. a b c Forum Praw i Wolności [online] [dostęp 2019-11-29] (pol.).
 5. a b Rejestr grup ekspertów Komisji i podobnych zespołów [online], ec.europa.eu [dostęp 2019-03-29].
 6. Zespół Polskiej Akademii Nauk - Stacji Naukowej [online], www.viennapan.org [dostęp 2019-11-29] (pol.).
 7. Arkadiusz Radwan - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Jagielloński [online], wpia.uj.edu.pl [dostęp 2019-03-29] [zarchiwizowane z adresu 2019-03-29].
 8. dr hab. prof. VMU Arkadiusz Radwan, LL.M. [online], www.kkg.pl [dostęp 2019-04-04].
 9. a b Past Hauser Research Scholars | NYU School of Law [online], www.law.nyu.edu [dostęp 2019-03-29].
 10. a b SEG | dr Arkadiusz Radwan [online], seg.org.pl [dostęp 2019-12-04] (pol.).
 11. a b Biogram | Arkadiusz Radwan [online] [dostęp 2019-11-29] (pol.).
 12. Dėstytojai [online], VDU Teisės fakultetas [dostęp 2019-03-29] (ang.).
 13. Profesori invitati [online], law.ubbcluj.ro [dostęp 2019-03-29].
 14. Societatea de Stiinte Juridice, JURIDICE.ro » Facultatea de Drept din cadrul Universității Babeș Bolyai. Continuarea colaborării cu universități și instituții de cercetare de prestigiu european [online] [dostęp 2019-03-29].
 15. dr hab. Arkadiusz Radwan [online], FINREG 2019, 11 sierpnia 2016 [dostęp 2019-12-04] (pol.).
 16. Dr hab. Arkadiusz Radwan, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2017-05-06].
 17. Spotkanie z delegacją wietnamskiej Akademii Dyplomatycznej - Akademia Dyplomatyczna MSZ - Portal Gov.pl [online], Akademia Dyplomatyczna MSZ [dostęp 2023-11-06] (pol.).
 18. Centre for European Company Law, Advisory Board [online], cecl.eu [dostęp 2019-03-29] (ang.).
 19. Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, Dr Radwan powołany przez KE do prac nad prawem spółek [online], Prawo.pl, 28 maja 2014 [dostęp 2019-05-29] (pol.).
 20. Instytut Allerhanda - European Company Law [online], www.allerhand.pl [dostęp 2019-11-29].
 21. ZARZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 23 września 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej - Tekst pierwotny - Baza aktów prawnych - INFOR.pl - portal księgowych [online], www.infor.pl [dostęp 2019-03-29] (ang.).
 22. ZARZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Prawa Gospodarczego - Tekst pierwotny - Baza aktów prawnych - INFOR.pl - portal księgowych [online], www.infor.pl [dostęp 2019-05-29] (ang.).
 23. Zespół ds. rekomendacji przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną [online], miir.bip.gov.pl [dostęp 2019-03-29].
 24. Viktoria Zdiruk, Alla Nadzon, Arkadiusz Radwan, Assessment of Approximation of the Present Company, Corporate Governance, Accounting and Auditing Legislation and Existing Practices in Ukraine to EU Standards and Practices, Rochester, NY, 1 grudnia 2014 [dostęp 2019-03-29] (ang.).
 25. Eksperci przedstawili propozycje założeń do ustawy o szkolnictwie wyższym [online], Nauka w Polsce, 1 marca 2017 [dostęp 2019-05-29] (pol.).
 26. Instytut Allerhanda - Workshop in Kiev [online], allerhand.pl [dostęp 2019-03-29].
 27. Czytelnia - Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego [online], www.czytelniaonline.pl [dostęp 2019-03-29].
 28. European Company Law - Kluwer Law Online [online], www.kluwerlawonline.com [dostęp 2019-03-29].
 29. Redakcja – Głos Prawa [online] [dostęp 2019-11-29] [zarchiwizowane z adresu 2020-01-28] (pol.).
 30. Zespół redakcyjny - O czasopiśmie - Praca i Zabezpieczenie Społeczne - Czasopisma - Pwe [online], www.pwe.com.pl [dostęp 2023-11-06].
 31. Baltic Journal of Law & Politics [online], sciendo.com [dostęp 2023-11-06] (ang.).
 32. List Otwarty i Wykaz Sygnatariuszy Listu Otwartego w sprawie powołania Instytutu Allerhanda, „Przegląd Prawa Handlowego”, 10, 2009.
 33. List otwarty w sprawie erygowania Instytutu Allerhanda, „Monitor Prawniczy”, 20, 2009.
 34. List otwarty w sprawie erygowania Instytutu Allerhanda, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, 11/2009, 2009.
 35. List otwarty w sprawie erygowania Instytutu Allerhanda, „Palestra”, 9-10/2009, 2009.
 36. List otwarty w sprawie erygowania Instytutu Allerhanda, „Rejent”, 10 (222), październik 2009.
 37. List otwarty w sprawie erygowania Instytutu Allerhanda, „Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego”, 2, 2009.
 38. Przeniesienie środków OFE do ZUS czy nacjonalizacja [online], www.rp.pl [dostęp 2019-03-29] (pol.).
 39. OFE a orzeczenia SN: Czy zmiana systemu funduszu narusza konstytucję? [online], www.rp.pl [dostęp 2019-03-29] (pol.).
 40. Kto jest szeryfem, a kto gangsterem w sporze o OFE? [online], forsal.pl [dostęp 2019-03-29].
 41. Wątpliwości prawne odnośnie do demontażu OFE są uzasadnione - Archiwum Rzeczpospolitej [online], archiwum.rp.pl [dostęp 2019-03-29].
 42. a b Spór o igrzyska: Kraków protestuje przeciw upublicznianiu rozpraw [online], prawo.gazetaprawna.pl [dostęp 2019-03-29].
 43. Pozew za hasło promujące igrzyska. Czy mogą być metodą na smog? [online], www.tvp.info [dostęp 2019-03-29] (pol.).
 44. Gmina namawia do igrzysk w Krakowie hasłem 'Bo igrzyska to metoda na smog'. A wg sądu... to tylko kwestia oceny, nie faktów [online], gazetapl [dostęp 2019-03-29] (pol.).
 45. Dominika Wantuch, „Kraków przeciw Igrzyskom” przegrał z gminą [online], krakow.wyborcza.pl, 20 maja 2014 [dostęp 2019-03-29].
 46. Kompromis jest możliwy [online], klubjagiellonski.pl [dostęp 2019-03-29] (pol.).
 47. Kryzys konstytucyjny – formuła kompromisowa [online], www.rp.pl [dostęp 2019-03-29] (pol.).
 48. Instytut Allerhanda - Komunikat prasowy dot. wspólnego wystąpienia think tanków i organizacji pozarządowych w sprawie zażegnania kryzysu konstytucyjnego związanego ze sporem o Trybunał Konstytucyjny [online], allerhand.pl [dostęp 2019-03-29].
 49. Jan Rokita, Godzina próby [online], wyborcza.pl, 9 marca 2016 [dostęp 2019-03-29].
 50. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Wydarzenia / Spotkanie prezydenta z przedstawicielami fundacji i organizacji pozarządowych [online], www.prezydent.pl [dostęp 2019-03-29].
 51. Lista kandydatów do Sądu Najwyższego, których zgłoszenia wpłynęły do Krajowej Rady Sądownictwa do 1 sierpnia 2018 r.. www.krs.pl. [dostęp 2018-08-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-08-02)]. (pol.).
 52. Prof. Arkadiusz Radwan: Czy dwie Polski mogą mieć jeden Sąd Najwyższy? - Rozmowy - Radio Kraków [online], radiokrakow.pl [dostęp 2019-03-29] (pol.).
 53. Za niemiecki serial można pozwać przed polski sąd [online], prawo.gazetaprawna.pl [dostęp 2019-03-29].
 54. Umówmy się na Polskę [online] [dostęp 2023-11-06] (pol.).
 55. WARZECHA: Umówmy się na Polskę [online], Magazyn Kontra, 17 maja 2023 [dostęp 2023-11-06] (pol.).
 56. Umówmy się na inny konflikt. O książce „Umówmy się na Polskę” - Więź [online], wiez.pl, 17 lipca 2023 [dostęp 2023-11-06] (pol.).
 57. Wyborcza.pl [online], wyborcza.pl [dostęp 2023-11-06].
 58. "Umówmy się na Polskę" [online], TOK FM [dostęp 2023-11-06] (pol.).
 59. 50 najbardziej wpływowych prawników. II edycja rankingu [online], prawo.gazetaprawna.pl, 2013 [dostęp 2019-03-29].
 60. Ranking 50 najbardziej wpływowych prawników według DGP [online], prawo.gazetaprawna.pl, 2015 [dostęp 2019-03-29].