Przejdź do zawartości

Droga wojewódzka nr 329

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
DW329
Początek drogi

Głogów[1]

Koniec drogi

S3 (węzeł Głogów Południe)[1]

Długość

11 km

Województwa

dolnośląskie

Droga wojewódzka nr 329 (DW329) – droga wojewódzka w województwie dolnośląskim klasy GP. Droga łączy Głogów z Potoczkiem i drogą ekspresową S3. Jej długość wynosi ok. 11 km.

Miejscowości leżące przy trasie DW329[edytuj | edytuj kod]

Historia numeracji[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i kategorie:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
Do 1945 roku trasa znajdowała się poza terytorium Polski.
? droga drugorzędna / droga lokalna („droga inna”) GłogówJaczówJerzmanowaPotoczek 1952 – 14 II 1986 • nieznana numeracja
• kategoria drogi na podstawie materiałów źródłowych
329 droga krajowa (14 II 1986 – 31 XII 1998)
droga wojewódzka (od 1 I 1999)
od 14 II 1986 • w rozporządzeniach zawierających wykazy dróg zamiast Potoczka podawany jest przysiółek Nowe Osiedle
ograniczenia dla ruchu ciężkiego

Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[2], z wyjątkiem miejsc oznaczonych znakiem zakazu B-19[3].

Do 13 marca 2021 r.[edytuj | edytuj kod]

Wcześniej na całej długości drogi dozwolony był ruch pojazdów o nacisku na pojedynczą oś do maksymalnie 8 ton[4].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Wykaz dróg wojewódzkich. Załącznik do zarządzenia Nr 49 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 grudnia 2020 r. [PDF] [online], Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [dostęp 2021-01-08] (pol.).
 2. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 3. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędo-
  wej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem określonym w art. 41b ust. 1.

  2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t:

  1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku,
  2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki
  – zwanego dalej „zakazem”.
  (...)

  4. Wprowadzenie albo ustanowienie zakazu jest dopuszczalne na drogach publicznych lub ich odcinkach, których parametry techniczne lub stan techniczny konstrukcji nawierzchni jezdni nie są dostosowane do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t (...)
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 4. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej
  do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:

  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
  – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.

  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią
  sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]