Instytut Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Instytut Matematyki
Institute of Mathematics
Uniwersytet Rzeszowski
Data założenia

1981

Państwo

 Polska

Województwo

 podkarpackie

Adres

ul. prof. S. Pigonia 1
35-310 Rzeszów

Dyrektor

dr hab. Jacek Chudziak

brak współrzędnych
Strona internetowa

Instytut Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego (IM UR) – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego działająca w latach 1981-2013, oraz ponownie od roku akademickiego 2019/2020. Powstała z przekształcenia dotychczasowej Katedry Matematyki, której początki sięgają lat 60. XX wieku. Instytut został zlikwidowany w związku z usamodzielnieniem się wchodzących w jego skład katedr[1]. W jego skład wchodziły 3 katedry[2]. Prowadził działalność dydaktyczną i badawczą związaną z równaniami funkcyjnymi, równaniami i nierównościami różniczkowymi, uogólnieniami funkcji wypukłych, analizą funkcjonalną, strukturami zbieżnościowymi, teorią funkcji uogólnionych, geometryczną teorią funkcji jednolistnych, analizą eksperymentów statystycznych, relacjami rozmytymi, algebrą zbiorów rozmytych oraz dydaktyką i historią matematyki[3]. Instytut kształci studentów na kierunku matematyka[4]. W roku akademickim 2012/2013 na instytucie kształciło się 547 studentów w trybie dziennym (429) oraz trybie zaocznym (118), a także 50 słuchaczy studiów podyplomowych[5].

Historia[edytuj | edytuj kod]

Początki studiów matematycznych[edytuj | edytuj kod]

Początki Instytutu Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego związane są z powołaniem do życia 16 lipca 1962 roku Punktu Konsultacyjnego w Rzeszowie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie z dwoma kierunkami: filologią polską oraz matematyką. Studia zaoczne na kierunku matematyka rozpoczęło wówczas ponad 40 nauczycieli pracujących głównie w województwie rzeszowskim. Organizacją studiów zajmował się mgr Tadeusz Rumak, który był również opiekunem roku. 5 listopada 1963 roku zainaugurowano działalność Studium Terenowego krakowskiej WSP, gdzie podjęto studia dzienne[1].

Przekształcenie Studium Terenowego WSP w Krakowie w samodzielną Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie miało miejsce 1 października 1965 roku. Wśród jej jednostek organizacyjnych znalazł się Zakład Matematyki, który zorganizował dr Stanisław Złonkiewicz. Zakład ten został w 1966 roku przekształcony w Katedrę Matematyki. W tym czasie pozyskano także nauczycieli akademickich z innych uczelni w kraju w tym z Politechniki Łódzkiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach[1].

W roku akademickim 2013/2014 w Instytucie Matematyki zatrudnionych było 46 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 6 z tytułem profesora i na stanowisku profesora zwyczajnego, 7 na stanowisku profesora nadzwyczajnego ze stopniem doktora habilitowanego, 26 adiunktów ze stopniem doktora oraz 7 asystentów z tytułem magistra. Pracownicy naukowi instytutu zajmowali też często najważniejsze stanowiska w hierarchii uniwersyteckiej – rektorów oraz prorektorów, wielokrotnie obejmowali też funkcję dziekanów na swoim wydziale[6].

Rozwój Katedry a następnie Instytutu Matematyki[edytuj | edytuj kod]

W Katedrze Matematyki zostały utworzone trzy zakłady[1]:

 • Zakład Algebry i Geometrii (kierownik: dr Stanisław Złonkiewicz)
 • Zakład Analizy Matematycznej (kierownik : dr Kazimierz Zima)
 • Zakład Metodyki Nauczania Matematyki (kierownik: dr [adeusz Rumak)

W 1976 roku Zakład Metodyki Nauczania Matematyki został przekształcony w Zakład Dydaktyki Matematyki, co wiązało się ze znacznym rozszerzeniem problematyki badawczej[1].

1 października 1981 roku Katedra Matematyki została przekształcona w Instytut Matematyki. Pięć lat później utworzony został kolejny zakład - Zakład Informatyki, którego kierownikiem został dr Zbigniew Suraj. W związku z utworzeniem na mocy ustawy Sejmu z dnia 7 czerwca 2001 roku Uniwersytetu Rzeszowskiego od 1 września 2001 roku instytut rozpoczął funkcjonowanie w ramach nowo powstałego uniwersytetu[1].

Od 2009 roku rozpoczęto współpracę z Katedrą Matematyki Politechniki Rzeszowskiej, której efektem są odbywające się naprzemiennie co miesiąc wspólne wykłady naukowe pracowników obu placówek. W roku akademickim 2009/2010 powstał Zakład Analizy Wypukłej, którego kierownikiem został prof. dr hab. Józef Tabor, zaś kierownictwo Zakładu Równań Funkcyjnych powierzono dr hab. Jackowi Chudziakowi, zaś 1 lutego 2011 roku została powołana Pracownia Klas Akademickich, której kierownictwo objął dr Stanisław Domoradzki[1].

W roku akademickim 2012/2013 zniesiono dotychczasowe zakłady, tworząc w ich miejsce 3 katedry: Katedrę Analizy Funkcjonalnej, Katedrę Metod Algebraicznych i Przybliżonych oraz Katedrę Równań Różniczkowych i Statystyki[1]. Zgodnie z zarządzeniem rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego 1 listopada 2013 roku uległy likwidacji wszystkie instytuty i zakłady wchodzące w skład Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Tym samym usamodzielniono katedry wchodzące dotychczas w skład Instytutu Matematyki[7].

Od roku akademickiego 2019/2020, wskutek zarządzenia Rektora UR, Instytut został przywrócony jako jednostka organizacyjna Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Poczet kierowników i dyrektorów[edytuj | edytuj kod]

Zakład Matematyki

 1. dr Stanisław Złonkiewicz (1965–1966)

Katedra Matematyki

 1. dr Stanisław Złonkiewicz (1966–1981)

Instytut Matematyki

 1. prof. dr hab. Stanisław Midura (1981–1999)
 2. prof. dr hab. Józef Tabor (1999–2006)
 3. dr hab. Józef Drewniak (2006–2013)
 4. prof. dr hab. Wiesław Śliwa (2019–2020)
 5. dr hab. Jacek Chudziak (od 2020)

Władze Instytutu[edytuj | edytuj kod]

W kadencji 2020–2024[8]:

Stanowisko Imię i nazwisko
Dyrektor dr hab. Jacek Chudziak
Zastępca Dyrektora dr Edyta Trybucka

Struktura organizacyjna[edytuj | edytuj kod]

Zakład Analizy Funkcjonalnej[edytuj | edytuj kod]

Samodzielni pracownicy naukowi:[9]

Zakład Analizy Zespolonej[edytuj | edytuj kod]

Samodzielni pracownicy naukowi:[10]

Zakład Matematyki Stosowanej[edytuj | edytuj kod]

Samodzielni pracownicy naukowi:[11]

Zakład Równań Funkcyjnych[edytuj | edytuj kod]

Samodzielni pracownicy naukowi:[12]

Kierunki kształcenia[edytuj | edytuj kod]

W Instytucie Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadzone są studia na kierunku matematyka. Oferowane są studia dzienne i zaoczne. Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata o następujących specjalnościach: nauczycielska - nauczanie matematyki i informatyki oraz zastosowania matematyki w finansach i bankowości[4]:

Po ukończeniu studiów licencjackich ich absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających), które trwają 2 lata i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra o specjalnościach: nauczycielska - nauczanie matematyki, zastosowania matematyki w finansach i bankowości oraz matematyka ubezpieczeniowa.[4]

Prowadzone są także studia podyplomowe dla nauczycieli chcących uczyć matematyki[4].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e f g h Historia IM UR. delta.univ.rzeszow.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-12-03)]. [on-line] [dostęp: 287.11.2013]
 2. Struktura organizacyjna IM UR. delta.univ.rzeszow.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-12-03)]. [on-line] [dostęp: 27.11.2013]
 3. Instytut Matematyki w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2013-11-27].
 4. a b c d Kierunki studiów prowadzone na IM UR. delta.univ.rzeszow.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-12-03)]. [on-line] [dostęp: 27.11.2013]
 5. Liczba studentów UR według poszczególnych kierunków i wydziałów w roku akademickim 2012/2013. uka.amu.edu.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-06-17)]. [on-line] [dostęp: 27.11.2013]
 6. Wykaz pracowników uzyskany w Dziekanacie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR, stan na rok akademicki 2013/2014
 7. § 1 Zarządzenia nr 138/2013 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 września 2013 roku dotyczące likwidacji wszystkich Instytutów i Zakładów wchodzące w skład Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego
 8. IM UR – Władze. [dostęp 2023-06-14].
 9. Zakład Analizy Funkcjonalnej UR. [dostęp 2023-06-14].
 10. Zakład Analizy Zespolonej UR. [dostęp 2023-06-14].
 11. Zakład Matematyki Stosowanej UR. [dostęp 2023-06-14].
 12. Zakład Równań Funkcyjnych UR. [dostęp 2023-06-14].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]