Instytut Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Instytut Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego (IM UR) – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego działająca w latach 1981-2013. Powstała z przekształcenia dotychczasowej Katedry Matematyki, której początki sięgają lat 60. XX wieku. Instytut został zlikwidowany w związku z usamodzielnieniem się wchodzących w jego skład katedr[1]. W jego skład wchodziły 3 katedry[2]. Prowadził działalność dydaktyczną i badawczą związaną z równaniami funkcyjnymi, równaniami i nierównościami różniczkowymi, uogólnieniami funkcji wypukłych, analizą funkcjonalną, strukturami zbieżnościowymi, teorią funkcji uogólnionych, geometryczną teorią funkcji jednolistnych, analizą eksperymentów statystycznych, relacjami rozmytymi, algebrą zbiorów rozmytych oraz dydaktyką i historią matematyki[3]. Instytut kształcił studentów na kierunku matematyka[4]. W roku akademickim 2012/2013 na instytucie kształciło się 547 studentów w trybie dziennym (429) oraz trybie zaocznym (118), a także 50 słuchaczy studiów podyplomowych[5].

Historia[edytuj | edytuj kod]

Początki studiów matematycznych[edytuj | edytuj kod]

Początki Instytutu Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego związane są z powołaniem do życia 16 lipca 1962 roku Punktu Konsultacyjnego w Rzeszowie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie z dwoma kierunkami: filologią polską oraz matematyką. Studia zaoczne na kierunku matematyka rozpoczęło wówczas ponad 40 nauczycieli pracujących głównie w województwie rzeszowskim. Organizacją studiów zajmował się mgr Tadeusz Rumak, który był również opiekunem roku. 5 listopada 1963 roku zainaugurowano działalność Studium Terenowego krakowskiej WSP, gdzie podjęto studia dzienne[1].

Przekształcenie Studium Terenowego WSP w Krakowie w samodzielną Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie miało miejsce 1 października 1965 roku. Wśród jej jednostek organizacyjnych znalazł się Zakład Matematyki, który zorganizował dr Stanisław Złonkiewicz. Zakład ten został w 1966 roku przekształcony w Katedrę Matematyki. W tym czasie pozyskano także nauczycieli akademickich z innych uczelni w kraju w tym z Politechniki Łódzkiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach[1].

W roku akademickim 2013/2014 w Instytucie Matematyki zatrudnionych było 46 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 6 z tytułem profesora i na stanowisku profesora zwyczajnego, 7 na stanowisku profesora nadzwyczajnego ze stopniem doktora habilitowanego, 26 adiunktów ze stopniem doktora oraz 7 asystentów z tytułem magistra. Pracownicy naukowi instytutu zajmowali też często najważniejsze stanowiska w hierarchii uniwersyteckiej – rektorów oraz prorektorów, wielokrotnie obejmowali też funkcję dziekanów na swoim wydziale[6].

Rozwój Katedry a następnie Instytutu Matematyki[edytuj | edytuj kod]

W Katedrze Matematyki zostały utworzone trzy zakłady[1]:

 • Zakład Algebry i Geometrii (kierownik: dr Stanisław Złonkiewicz)
 • Zakład Analizy Matematycznej (kierownik : dr Kazimierz Zima)
 • Zakład Metodyki Nauczania Matematyki (kierownik: dr Tadeusz Rumak)

W 1976 roku Zakład Metodyki Nauczania Matematyki został przekształcony w Zakład Dydaktyki Matematyki, co wiązało się ze znacznym rozszerzeniem problematyki badawczej[1].

1 października 1981 roku Katedra Matematyki została przekształcona w Instytut Matematyki. Pięć lat później utworzony został kolejny zakład - Zakład Informatyki, którego kierownikiem został dr Zbigniew Suraj. W związku z utworzeniem na mocy ustawy Sejmu z dnia 7 czerwca 2001 roku Uniwersytetu Rzeszowskiego od 1 września 2001 roku instytut rozpoczął funkcjonowanie w ramach nowo powstałego uniwersytetu[1].

Od 2009 roku rozpoczęto współpracę z Katedrą Matematyki Politechniki Rzeszowskiej, której efektem są odbywające się naprzemiennie co miesiąc wspólne wykłady naukowe pracowników obu placówek. W roku akademickim 2009/2010 powstał Zakład Analizy Wypukłej, którego kierownikiem został prof. dr hab. Józef Tabor, zaś kierownictwo Zakładu Równań Funkcyjnych powierzono dr hab. Jackowi Chudziakowi, zaś 1 lutego 2011 roku została powołana Pracownia Klas Akademickich, której kierownictwo objął dr Stanisław Domoradzki[1].

W roku akademickim 2012/2013 zniesiono dotychczasowe zakłady, tworząc w ich miejsce 3 katedry: Katedrę Analizy Funkcjonalnej, Katedrę Metod Algebraicznych i Przybliżonych oraz Katedrę Równań Rózniczkowych i Statystyki[1]. Zgodnie z zarządzeniem rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego 1 listopada 2013 roku uległy likwidacji wszystkie instytuty i zakłady wchodzące w skład Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Tym samym usamodzielniono katedry wchodzące dotychczas w skład Instytutu Matematyki[7].

Władze[edytuj | edytuj kod]

Zakład Matematyki

Katedra Matematyki

 • dr Stanisław Złonkiewicz (1966-1981) - dyrektor; matematyk (metody matematyczne)

Instytut Matematyki

 • prof. dr hab. Stanisław Midura (1981-1999) - dyrektor; matematyk (równania funkcyjne)
 • prof. dr hab. Józef Tabor (1999-2006) - dyrektor; matematyk (równania funkcyjne)
 • dr hab. Józef Drewniak, prof. UR (2006-2013) - dyrektor; matematyk (analiza matematyczna)

Kierunki kształcenia[edytuj | edytuj kod]

W Instytucie Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadzone są studia na kierunku matematyka. Oferowane są studia dzienne i zaoczne. Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata o następujących specjalnościach: nauczycielska - nauczanie matematyki i informatyki oraz zastosowania matematyki w finansach i bankowości [4]:

Po ukończeniu studiów licencjackich ich absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających), które trwają 2 lata i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra o specjalnościach: nauczycielska - nauczanie matematyki, zastosowania matematyki w finansach i bankowości oraz matematyka ubezpieczeniowa.[4]:

Prowadzone były także studia podyplomowe dla nauczycieli chcących uczyć matematyki[4].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e f g h Historia IM UR [on-line] [dostęp: 287.11.2013]
 2. Struktura organizacyjna IM UR [on-line] [dostęp: 27.11.2013]
 3. Instytut Matematyki w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2013-11-27].
 4. a b c d Kierunki studiów prowadzone na IM UR [on-line] [dostęp: 27.11.2013]
 5. Liczba studentów UR według poszczególnych kierunków i wydziałów w roku akademickim 2012/2013 [on-line] [dostęp: 27.11.2013]
 6. Wykaz pracowników uzyskany w Dziekanacie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR, stan na rok akademicki 2013/2014
 7. § 1 Zarządzenia nr 138/2013 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 września 2013 roku dotyczące likwidacji wszystkich Instytutów i Zakładów wchodzące w skład Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]