Księga Ezechiela

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Księga Ezechiela (Ez, hebr. יחזקאל Jichezkel) – trzecia z ksiąg proroków większych Starego Testamentu autorstwa Ezechiela, napisana w latach 593-571 p.n.e., ostatecznie zredagowana przed powrotem z niewoli babilońskiej.

Kompozycja Księgi[edytuj | edytuj kod]

 • Wprowadzenie – powołanie Ezechiela na proroka (1–3)
 • Wyrocznie o Judzie i Jerozolimie oraz o zburzeniu Jerozolimy (obrazy grzechów Jerozolimy i zapowiedź bezlitosnej kary) (4–24)
 • Wyrocznie o narodach obcych: Ammonitach, Moabitach, Edomitach, Filistynach, Tyrze, Sydonie i Egipcie (25–32)
 • Obietnice eschatologiczne zapowiadające i opisujące odrodzenie Izraela (33–48)
  • Wyrocznie o przyszłym zbawieniu (33–39)
  • Nowe Prawo (wizja idealnej świętości i idealnego Izraela) (40)

Gatunki literackie Księgi[edytuj | edytuj kod]

Dominują wyrocznie (groźby i obietnice). Dużo miejsca zajmują opowiadania o wizjach i różnorodnych czynnościach symbolicznych Ezechiela. Odrębną grupę stanowią pouczenia, które wyjaśniają lub rozwiązują różne zagadnienia religijne. Zachowało się też kilka alegorii: o orle i roślinach (17, 2–10), o lwicy i lwiątkach (19, 1–9), o mięsie gotującym się w kotle (24, 3–14), o krokodylu jako faraonie (29, 3–16), o dwóch nierządnicach (Oholi i Oholibie) (23, 1–49), o winorośli (15), o cedrze (31)[1].

Cztery wielkie wizje[edytuj | edytuj kod]

 • Wizja Rydwanu Jahwe (1,1–30) – Bóg opuszcza świątynię i przenosi się ze swym ludem do Babilonii na przedziwnym pojeździe o nadzwyczajnej zwrotności, poruszanym przez dziwne istoty o czterech obliczach (człowieka, lwa, wołu i orła), ponad którym unosi się postać podobna do ludzkiej, otoczona wielkim światłem (Bóg, chwała Jahwe)[2]. Zwolennicy paleoastronautyki dopatrują się w opisanym obiekcie wytworu cywilizacji pozaziemskiej[3][4].
 • Wizja Grzechów Jerozolimy (8–11) – Izrael porzucił swoją religię, w świątyni postawiono wizerunek kananejskiej bogini Asztarty, przywódcy uprawiają kult zwierząt, ludzie kłaniają się słońcu.
 • Wizja Wysuszonych Kości (37,1–10; 37,11–14) – Stojącego ze wzniesionymi ramionami proroka pośród doliny otaczają wysuszone kości zbliżające się do siebie, oblekające się ciałem i skórą oraz takie, w które wstąpił już duch – ożyły i stanęły na nogi (zapowiedź wskrzeszenia umarłych w dniu Sądu Ostatecznego).
 • Wizja Nowej Jerozolimy (40) – Wizja Boga powracającego w chwale do nowej świątyni.
Rafael Santi, Wizja Ezechiela – rydwan Jahwe (1518)
Tobias Fendt, Wizja Ezechiela – dolina wysuszonych (1565)
Gustave Doré, Wizja doliny suchych kości (1866)

Wybrane komentarze[edytuj | edytuj kod]

 • Otto Richard Kraetzschmar (Göttingen 1900)
 • James Smith (London 1931)
 • G. A. Cooke (Edinburgh 1936, 1960)
 • Georg Fohrer (Tübingen 1955)
 • Walther Eichrodt (Göttingen 1966)
 • Walther Zimmerli (Neukirchen, (1969))

Wybrane tłumaczenia na język polski[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. J. S. Synowiec, Prorocy Izraela, ich pisma i nauka, Kraków 1999, s. 335.
 2. W. Tyloch, Dzieje ksiąg Starego Testamentu, Warszawa 1981, s. 193.
 3. Josef Blumrich: The Spaceships of Ezekiel. 1974. ISBN 0-553-08378-3.
 4. Arthur W. Orton: The Four-Faced Visitors of Ezekiel. Analog Science Fact & Fiction, 1961, s. 99.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Janusz Frankowski, Prorok bezlitosnej kary (Księga Ezechiela), [w:] Wielki świat starotestamentalnych proroków, Warszawa: Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2001, s. 217–244.
 • Wilfrid J Harrington, Klucz do Biblii, Józef Marzęcki (tłum.), Roland de Vaux, Warszawa: Pax, 1995, ISBN 83-211-0277-8, OCLC 297832160.
 • Andrzej S. Jasiński OFM, Księga Proroka Ezechiela: Nowy Komentarz, 11 tomów, Opole: Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2016-2022.
 • Przewodnik po Biblii, Tadeusz Mieszkowski (tłum.), Waldemar Chrostowski (oprac.), E. M Blaiklock, Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, 1996, ISBN 83-7146-010-4, OCLC 751120211.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]