Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego (1919)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Odznaka NDWP

Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego (NDWP) – instytucja Wojska Polskiego w latach 1919–1921.

Za początek Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego uznaje się 13 lutego 1919, kiedy to oddziały SGWP rozkazem L.70 szefa Sztabu Generalnego zaczęły używać w korespondencji nagłówka Naczelne Dowództwo. W czasie swojego istnienia NDWP było wielokrotnie reformowane (w marcu i maju 1919, styczniu 1920 i po zawarciu rozejmu z bolszewikami), a podlegał mu obszar wojenny ziem pod kontrolą wojsk polskich. Rozwiązane zostało 3 kwietnia 1921 roku, po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej. Przez cały okres funkcjonowania kierował nim Marszałek Polski Józef Piłsudski.

Struktura organizacyjna i obsada personalna w marcu 1919[edytuj | edytuj kod]

Naczelny Wódz Marszałek Polski Józef Piłsudski

Oddział I Operacyjny

Oddział II Służby Łączności

 • szef oddziału – kpt. Stefan Rotarski
  • Sekcja I Telefonii i Telegrafii Polowej
  • Sekcja II Radiotelegrafii
  • Sekcja III Telegrafii Etapowej
  • Adiutantura

Oddział III Kolejowy

 • szef Oddziału – ppłk Jan Brzozowski-Haluch
 • zastępca szefa – ppor. Marian Przybylski
 • Sekcja I Wojskowo-Kolejowa
 • Sekcja II Transportowa
 • Sekcja III Kolej Wojskowa
 • Adiutantura Techniczna
 • Adiutantura Personalna

Oddział IV Kwatermistrzowski

 • szef oddziału – mjr Stanisław Starzewski
 • Sekcja I Ogólna – kpt. Stanisław Kwaśniewski
 • Sekcja II Broni i Amunicji – kpt. Ludwik Gerstman
 • Sekcja III Techniczna – mjr Jan Jeleń
 • Sekcja IV Samochodowa – por. Leon Silberman-Skarżyński
 • Sekcja V Intendentura – mjr Włodzimierz Pietruszewicz
 • Sekcja VI Lekarska i Duchowna – ppłk dr Wojciech Rogalski
 • Sekcja VII Sądowo-Prawna - mjr Julian Kurowski

Oddział V Prezydialny

 • szef oddziału – ppłk Kazimierz Ładoś
 • Sekcja I (ewidencja dowódców wojsk)
 • Sekcja II (ewidencja oficerów NDWP)
 • Sekcja III Kancelaria i Adiutantura

Oddział VI Informacyjny

 • szef oddziału – mjr Karol Bołdeskuł
 • Sekcja I Wojskowo-Dyplomatyczna
 • Sekcja II Spraw Zachodu
 • Sekcja III Spraw Wschodu
 • Sekcja IV Polityczna
 • Sekcja V Policyjno-Wojskowa
 • Sekcja VI Biura Wywiadowczego
 • Sekcja VII Biura Prasowego i Redakcja Żołnierza Polskiego
 • Sekcja VIII Adiutantury

Struktura organizacyjna i obsada personalna w maju 1919[edytuj | edytuj kod]

Oddział I Organizacyjny

Oddział II Informacyjny

 • szef oddziału – mjr Karol Bołdeskuł
 • Sekcja I Wojskowo-Dyplomatyczna
 • Sekcja II Szyfrów
 • Sekcja III Zachód
 • Sekcja IV Wschód
 • Sekcja V Polityczna
 • Sekcja VI Biura Wywiadowczego
 • Sekcja VII Biura Prasowego
 • Sekcja VIII Adiutantury

Oddział III Operacyjny

Oddział IIIA Łączności

Oddział IIIB Lotnictwa

Oddział IV Główne Kwatermistrzostwo

 • szef oddziału – mjr Stanisław Starzewski
 • Sekcja I Ogólna – kpt. Stanisław Kwaśniewski
 • Sekcja II Intendentury – mjr Włodzimierz Pietruszewicz
 • Sekcja III Broni i Amunicji – kpt. Ludwik Gerstman
 • Sekcja IV Techniczna – mjr Mieczysław Dobrucki
 • Sekcja V Samochodowa – por. Leon Silberman–Skarżyński
 • Sekcja VI Taborów i Koni – ppor. Antoni Chocieszyński
 • Sekcję VII Lekarska – ppłk Wojciech Rogalski
 • Sekcja VIII Weterynaryjna – mjr lek. wet. Maksymilian Kowalewski
 • Sekcja IX Duchowna – ks. dziekan Piotr Niezgoda
 • Sekcja X Sądowo-Prawna – mjr Julian Kurowski
 • Sekcja XI Polityczna – mjr Stanisław Laudański
 • Sekcja XII Personalna – ppor. Adam Mniszek
 • Sekcja XIII Zdobyczy Wojennej – wakat
 • Sekcja XIV Statystyczna – wakat
 • Adiutantura
 • Komisja Kasowa

Oddział IV A Kolejowy

Oddział V Prezydialny

 • szef oddziału – ppłk Kazimierz Ładoś
 • Sekcja I – mjr Kamil Jakesch
 • Sekcja II – kpt. Dudziński
 • Sekcja III Kancelarii – mjr Eksner

Struktura organizacyjna i obsada personalna w styczniu 1920[edytuj | edytuj kod]

Oddział I Organizacyjny

Oddział II Informacyjny

 • szef oddziału – mjr Karol Bołdeskuł
 • Sekcja I Wojskowo-Dyplomatyczna
 • Sekcja II Szyfrów
 • Sekcja III Zachód
 • Sekcja IV Wschód
 • Sekcja V Polityczna
 • Sekcja VI Biura Wywiadowczego
 • Sekcja VII Biura Prasowego
 • Sekcja VIII Adiutantury

Oddział III Operacyjny

Oddział IV Etapowy

 • szef oddziału – płk Stanisław Starzewski
 • zastępca szefa oddziału – ppłk Stanisław Kwaśniewski
 • Sekcja Ogólna – mjr Kazimierz Bogumił Janicki
 • Sekcja Uzbrojenia – wakat
 • Sekcja Taborów i Koni – mjr Artur Tannenhorst–Rössner
 • Sekcja Samochodowa – mjr Leon Siberman-Sarżyński
 • Sekcja Zdobyczy Wojennej – ppłk Franciszek Kopetachny–Kopeczny
 • Sekcja Jeńców – mjr Józef Sas-Hoszowski
 • Sekcja Statystyczna – por. Henryk Rostański
 • Sekcja Zaopatrzenia Inżynierów i Saperów – por. inż. Bronisław Kisielewski
 • Adiutantura – kpt. Rudolf Klotzek
 • Centralny Urząd Rozdzielczy – mjr Stanisław Hendrychowski

Oddział V

 • szef oddziału – płk Kazimierz Ładoś
 • Sekcja G – ppłk Kamil Jakesch
 • Sekcja H – kpt. Wincenty Lekki
 • Sekcja W – kpt. Dudziński
 • Sekcja E – mjr Adam Mniszek
 • Sekcja Z – kpt. Stefan Chrznowski
 • Adiutantura – ppor. Majewski

Centralny Zarząd Poczt Polowych

Duszpasterstwo

 • ks. dziekan Piotr Niezgoda
 • Sekcja I Personalna – ks. dziekan Piotr Niezgoda
 • Sekcja II Organizacyjna – ks. mjr Ignacy Geppert
 • Sekcja III Metrykalna i do Spraw Obrządku Grecko-Katolickiego – ks. Mikołaj Nagórzański

Szefostwo Intendentury Polowej

 • szef intendentury – mjr Włodzimierz Pietruszewicz
 • Sekcja I Żywnościowa – por. Ludwik Szczerbiński
 • Sekcja II Ekwipunkowa – por. Jan Latocha
 • Sekcja III Finansowa – por. Emil Krotochwil
 • Sekcja IV Personalno-Organizacyjna – por. Kazimierz Pilarz
 • Adiutantura – por. Ignacy Bazarnik

Szefostwo Kolejnictwa Polowego

 • szef – płk Jan Brzozowski-Haluch
 • zastępca szefa – mjr Marian Przybylski
 • Sekcja I Ogólna – mjr Aleksander Szychowski
 • Sekcja II Wojsk Kolejowych – mjr Stanisław Hajduk
 • Sekcja III Służby Kolejowej – inż. Aleksander Bobkowski
 • Adiutantura – por. Gutkowski

Szefostwo Lotnictwa

 • szef – mjr pil. Sergiusz Abżółtowski
 • Sekcja I Taktyczna – por. Włodzimierz Baczyński
 • Sekcja II Techniczna – kpt. Pietraszkiewicz
 • Sekcja III Aeronautyczna – kpt. Wolszlegier
 • Adiutantura – por. Prażmowski
 • Centralna Aerofotograficzna – por. Radgowski

Szefostwo Sanitarne

 • szef – gen. lek. Wojciech Rogalski
 • Sekcja I Personalna – kpt. dr Witold Zawadowski
 • Sekcja II Spraw Ogólnych i Szpitalnictwa – ppłk Andrzej Kończacki
 • Sekcja III Higieny Frontów i Etapów – kpt. Stanisław Saski
 • Sekcja IV Aprowizacji Sanitarnej i Aptekarstwa – por. Szymonowicz
 • Adiutantura – por. Hermanowski

Szefostwo Sądownictwa Polowego

 • szef – płk Julian Kurowski
 • Sekcja Oraganizacyjno-Personalna – kpt. Rybicki
 • Sekcja Konsultacyjna – kpt. Kazimierz Greger
 • Sekcja Spraw Sądowych – kpt. Kazimierz Ćwiczyński
 • Adiutantura – por. Majewski

Szefostwo Służb Łączności

Szefostwo Weterynaryjne

 • szef – mjr lek. wet. Maksymilian Kowalewski
 • Sekcja I Organizacyjno-Personalna – rtm. Bronisław Wójcicki
 • Sekcja II Inspekcyjna – mjr Stanisław Wagner
 • Sekcja III Statystyczna i Zaopatrzenia Sanitarnego – por. Julian Puzyna
 • Adiutantura – ppor. Łukaszewicz

Szefostwo Żandarmerii Polowej

Struktura organizacyjna w grudniu 1920[edytuj | edytuj kod]

Oddział II Informacyjny

 • Sekcja I Ewidencyjna
 • Sekcja II Biuro Wywiadowcze
 • Sekcja III Biuro Prasowe
 • Sekcja IV Szyfrowa
 • Sekcja V Propagandy
 • Sekcja VI Defensywy

Oddział III Operacyjny

 • Sekcja Wschód
 • Sekcja Planów
 • Sekcja Historyczno-Operacyjna

Oddział V Prezydialny

 • Sekcja G
 • Sekcja W
 • Sekcja E
 • Sekcja O
 • Sekcja Z

Szefostwo Inżynierii i Saperów

 • Sekcja Organizacyjna
 • Sekcja Materiałowa

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Regina Czarnecka. Organizacja Sztabu Generalnego WP (Naczelnego Dowództwa WP) w latach 1918 – 1921. „Biuletyn Centralnego Archiwum Wojskowego 26/2003”.