Nadleśnictwo Bogdaniec

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Nadleśnictwo Bogdaniec
Ilustracja
Siedziba nadleśnictwa w Bogdańcu
Siedziba

ul. Leśna 17, 66-450 Bogdaniec

Reg. Dyr. Lasów Państwowych

Szczecin

Rok utworzenia

1945

Obszar

1153,88 ha

Liczba obrębów

1

Liczba leśnictw

13

Strona www nadleśnictwa

Nadleśnictwo Bogdaniecnadleśnictwo należące do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, położone jest w jej południowo-zachodniej części, w całości w województwie lubuskim. Swoim zasięgiem obejmuje miasto Gorzów Wielkopolski oraz gminy powiatu gorzowskiego: Bogdaniec, Witnica, Lubiszyn, Kłodawa. Graniczy od północy z Nadleśnictwem Różańsko, od wschodu z Nadleśnictwem Kłodawa, od południa z Nadleśnictwem Lubniewice i Parkiem Narodowym „Ujście Warty”, a od zachodu z Nadleśnictwem Dębno.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Nadleśnictwo Bogdaniec powstało w roku 1945, po zakończeniu II wojny światowej i utworzone zostało z przejętych lasów przedwojennego państwowego Nadleśnictwa Mosina, lasów własności ziemskich oraz lasów drobnej własności prywatnej, głównie poniemieckiej. W 1945 roku na obszarze obecnego Nadleśnictwa Bogdaniec utworzono trzy małe nadleśnictwa państwowe: Bogdaniec, Wysoka i Mosina, które w 1972 roku w ramach reorganizacji połączono w jedno 3-obrębowe Nadleśnictwo Bogdaniec. Od 2014 nadleśnictwo funkcjonuje w ramach jednego obrębu.

Leśnictwa[edytuj | edytuj kod]

W skład nadleśnictwa wchodzi trzynaście leśnictw:

oraz szkółka leśna w Sosnach.

Fizjografia i klimat[edytuj | edytuj kod]

Położenie[edytuj | edytuj kod]

Lasy Nadleśnictwa Bogdaniec zgodnie z regionalizacją przyrodniczo-leśną[1] położone są w:

Według regionalizacji fizyczno-geograficznej[2] obszar nadleśnictwa położony jest w:

Przeważająca część nadleśnictwa leży w I Krainie Bałtyckiej. Natomiast peryferyjna południowo-zachodnia część leży w III Krainie Wielkopolsko-Pomorskiej.

Rzeźba terenu[edytuj | edytuj kod]

Rzeźba terenu obszaru Nadleśnictwa Bogdaniec ukształtowała się pod wpływem działalności lądolodów trzech zlodowaceń:

Na obszarze nadleśnictwa występują trzy rodzaje rzeźby terenu:

  • nizinny równy – obejmujący 66,3% powierzchni,
  • nizinny falisty – 20,5%,
  • nizinny pagórkowaty – 13,2%.

Klimat[edytuj | edytuj kod]

Obszar Nadleśnictwa Bogdaniec (według Romera) leży w typie klimatu Krainy Wielkich Dolin z wyraźnym wpływem klimatu morskiego. Charakteryzuje się łagodnymi zimami, chłodnym latem i okresem wegetacyjnym, opadami w roku i okresie wegetacyjnym poniżej przeciętnej dla kraju, opóźnioną wiosną oraz długą i ciepłą jesienią.

Geologia[edytuj | edytuj kod]

Dominującym typem gleb są:

  • gleby rdzawe właściwe (RDw) – 43,48%
  • gleby rdzawe brunatne (RDbr) – 20,58%
  • gleby rdzawe bielicowe (RDb) – 17,66%

Stosunki wodne[edytuj | edytuj kod]

Teren nadleśnictwa leży w dorzeczu Odry. Na terenie tym środowisko odznacza się dość dużym zapasem wody. Północna część nadleśnictwa leży w zlewni rzeki Myśli poprzez rzeczkę Ścieniawicę oraz kanały: Myślański i Lubiszyński. Wschodnia i południowa część leży w zlewni Warty, poprzez rzeczki Marwicę, Bogdankę, Witniczankę i Witną oraz Kanał Maszówek. Koryto potoku Bogdanki biegnie po dnie erozyjnego wąwozu i na znacznym odcinku ma charakter potoku górskiego, gdyż różnica poziomów na odcinku 3 km wynosi około 100 m. Wzdłuż cieków oraz jezior: Wielkie, Ustronie, Długie i Marwicko wytworzyło się większość siedlisk wilgotnych.

Bardzo ważną rolę odgrywają też rowy oraz bagna (torfowiska) o powierzchni 311 ha.

Zasoby leśne[edytuj | edytuj kod]

Udział siedliskowych typów lasu w Nadleśnictwie Bogdaniec

Typ siedliskowy
lasu
Powierzchnia
ha
Procent
udziału
Bór świeży 2072,98 10,3
Bór wilgotny 9,45 0,0
Bór bagienny 17,49 0,1
Bór mieszany świeży 7289,00 36,1
Bór mieszany wilgotny 73,91 0,4
Bór mieszany bagienny 44,71 0,2
Las mieszany świeży 6977,52 34,6
Las mieszany wilgotny 555,95 2,8
Las mieszany bagienny 11,74 0,1
Las świeży 2607,16 12,9
Las wilgotny 42,21 0,2
Ols 417,15 2,1
Ols jesionowy 37,40 0,2
Razem 20156,67 100

Drzewostan[edytuj | edytuj kod]

Drzewostany Nadleśnictwa Bogdaniec tworzy 16 gatunków:

Edukacja i turystyka[edytuj | edytuj kod]

Na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec przygotowano kilka tras rowerowych, kilka tras nordic walking: w leśnictwie Witnica „Witnicki Anioł", w leśnictwach Nowiny i Motylewo dwie trasy „Szlak Młyński" i „Dziesiątka Bogdaniecka” oraz liczne ścieżki edukacyjne. Na całym obszarze znajduje się sieć infrastruktury turystycznej w postaci miejsc odpoczynku, miejsc postoju pojazdów i punktów widokowych.

Ochrona przyrody[edytuj | edytuj kod]

Na gruntach Nadleśnictwa Bogdaniec znajdują się 24 pomniki przyrody[3] oraz jeden użytek ekologiczny „Torfowisko Mosina” o powierzchni 15,81 ha.

Proponowane jest utworzenie dwóch nowych rezerwatów przyrody: „Przygiełkowe Bagno” – 19,40 ha i „Czermieniowe Trzęsawisko" – 7,08 ha[4].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Tadeusz Trampler: Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. Warszawa: Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, 1990.
  2. Jerzy Kondracki, Andrzej Rychling: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1994.
  3. Wykaz istniejących pomników przyrody na gruntach Nadleśnictwa Bogdaniec. [dostęp 2020-01-06].
  4. Rezerwaty przyrody istniejące i proponowane. [dostęp 2016-02-04].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]