Witold Doroszewski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Witold Doroszewski
Ilustracja
Witold Doroszewski (1962)
Państwo działania

 Polska

Data i miejsce urodzenia

1 maja 1899
Moskwa

Data i miejsce śmierci

26 stycznia 1976
Warszawa

Profesor
Specjalność:
językoznawstwo, leksykografia
Alma Mater

Uniwersytet Warszawski

Doktorat

1923
UW

Profesura

1930

Polska Akademia Nauk / Umiejętności
Status PAN

członek-korespondent (1952)
członek rzeczywisty (1957)

Status PAU

członek-korespondent (1947)

Funkcja Jednostka PAN

Przewodniczący
Komitetu Językoznawstwa PAN (1954–1966, 1969–1974)

Doktor honoris causa
Uniwersytet Łódzki – 1960
Uniwersytet w Berlinie – 1960
Uniwersytet Karola – 1968
Wykładowca, naukowiec
Jednostka

Wydział Polonistyki UW

Okres zatrudn.

1924–1969

Odznaczenia
Order Sztandaru Pracy I klasy Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Walecznych (1943–1989) Medal Komisji Edukacji Narodowej Kawaler Orderu Narodowego Legii Honorowej (Francja)

Witold Jan Doroszewski (ur. 1 maja 1899 w Moskwie, zm. 26 stycznia 1976 w Warszawie) – polski językoznawca, teoretyk języka, od 1930 profesor Uniwersytetu Warszawskiego, od 1930 członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, od 1947 członek Polskiej Akademii Umiejętności, następnie Polskiej Akademii Nauk; redaktor naczelny Słownika języka polskiego (1958–1969) i Słownika poprawnej polszczyzny (1973); popularyzator nauki o języku polskim, w latach 1932–1976 redaktor naczelny miesięcznika „Poradnik Językowy”; stworzył teorię języka, w której za przedmiot językoznawstwa uważał „człowieka mówiącego” (łac. homo loquens), a nie relacje zachodzące wewnątrz języka[1].

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Był synem Antoniego (fizykochemika, dyrektora Centralnego Laboratorium Chemicznego Ministerstwa Skarbu Rosji, przewodniczącego Naukowego Koła Polskiego w Moskwie) i Marii z Tynowskich. Kształcił się w gimnazjum w Moskwie (do 1917), podjął następnie studia językoznawcze na uniwersytecie moskiewskim; w 1918 przeniósł się na Uniwersytet Warszawski, ale w tymże roku został powołany do wojska i służył do 1920. W latach 1920–1923 kontynuował studia na UW (m.in. pod kierunkiem Jana Baudouina de Courtenay) i obronił w 1923 doktorat na podstawie pracy O znaczeniu dokonanym osnów czasownikowych (słownych) w języku polskim. Podjął pracę na uniwersytecie jako starszy asystent w Katedrze Języka Polskiego (1924–1927); w latach 1927–1929 uzupełniał studia w Ecole Nationale des Langues Orientales Vivantes w Paryżu i był tam lektorem języka polskiego. W 1928 został docentem w Katedrze Języka Polskiego UW, a w 1930 kierownikiem tej Katedry i profesorem nadzwyczajnym; od 1938 profesor zwyczajny. W latach 1935–1939 był dyrektorem Instytutu Fonetycznego UW; w 1968 odszedł ze stanowiska kierownika Katedry Języka Polskiego, a rok później przeszedł na emeryturę. Kierował również Pracownią Dialektologiczną PAN (w latach 1954–1969, od 1957 pod nazwą Zakład Językoznawstwa) w Warszawie. Na UW prowadził wykłady z języka polskiego, słowotwórstwa i językoznawstwa ogólnego; gościnnie wykładał na uniwersytecie w Brukseli (1934), uniwersytecie Wisconsin w Madison (w latach 1936–1937, gdzie zorganizował Katedrę Języka Polskiego), uniwersytetach w Nancy, Bordeaux i College de France w Paryżu (1939), w Oksfordzie, Leeds i Londynie (1958). W 1939 brał udział jako żołnierz w kampanii wrześniowej, a w latach 1940–1944 wykładał na tajnym Uniwersytecie Warszawskim.

Był członkiem czołowych polskich akademii i towarzystw naukowych: Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1930 członek korespondent, 1936 członek rzeczywisty), PAU (1947 członek korespondent) i PAN (1952 członek korespondent, 1957 członek rzeczywisty). Był m.in. zastępcą przewodniczącego Komitetu Językoznawstwa PAN (w latach 1954–1966 i 1969–1974, w latach 1960–1961 pod nazwą Komitet Językoznawstwa i Słowianoznawstwa). W 1925 był w gronie członków założycieli Polskiego Towarzystwa Językoznawczego; pełnił funkcje sekretarza (1931–1934), wiceprezesa (1962–1964) i prezesa (w latach 1956–1958 i 1971–1974). W latach 1938–1939 i od 1966 był prezesem Towarzystwa Kultury Języka. Należał ponadto do: Bułgarskiej Akademii Nauk (1963), Międzynarodowego Komitetu Slawistów (w latach 1968–1975 przewodniczący, od 1975 członek honorowy), Polskiego Komitetu Slawistów (w latach 1969–1974), Serbskiej Akademii Nauk i Sztuk (1972), Austriackiej Akademii Nauk (1974 członek korespondent), Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego (w 1974 członek założyciel), Societe de Linguistique w Paryżu, Linguistic Society of America, Institut d'Etudes Slaves w Paryżu, Instytutu Słowiańskiego w Pradze, Comitee International Permament des Linguistes. Organizował Koło Warszawskie Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Był członkiem, a w latach 1948–1959 przewodniczącym zarządu Stowarzyszenia Mieszkaniowego Spółdzielczego Profesorów Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajmował się gramatyką opisową języka polskiego, dialektologią, słowotwórstwem, fonetyką, semantyką, leksykologią i dydaktyką języka polskiego. Jest uważany za twórcę warszawskiej szkoły dialektologicznej. Dokonał krytycznej analizy doktryny Ferdinanda de Saussure'a i zwrócił uwagę na związki tej doktryny z koncepcjami Emile Durkheima. Na podstawie analizy języka Teodora Tomasza Jeża (Język Teodora Tomasza Jeża, 1949) przedstawił obraz polskiego języka literackiego XIX wieku oraz określił ogólne prawa ewolucji języka (zasada leksykalizacji i krystalizowania się dominanty). Badał związki historii językoznawstwa z historią innych nauk humanistycznych; interesowało go również pokrewieństwo historyczne języków słowiańskich. Określił podstawowe metody badawcze w dialektologii. Sformułował zasady wydawania słowników. Był redaktorem naczelnym Słownika języka polskiego (11 tomów, Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1958-69; reprint, PWN 1996-97) zawierającego ok. 130 000 haseł napisanych na podstawie 5 milionów cytatów z 3 tysięcy utworów literackich, prac naukowych, artykułów prasowych i innych źródeł.

Współpracował z wieloma czasopismami, m.in. „Journal de Psychologie Normale et Pathologique”, „Biuletynem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, „Pracami Językoznawczymi”, „Studiami Warmińsko-Mazurskimi”, „Pracami Filologicznymi”, „Poradnikiem Językowym”; prowadził pogadanki radiowe w ramach Radiowego Poradnika Językowego. Uczestniczył w krajowych i międzynarodowych kongresach językoznawczych i slawistycznych. Na 30-lecie pracy naukowej dedykowano mu tom XVIII „Prac Filologicznych” (1961). W gronie jego studentów byli m.in. Halina Auderska, Jadwiga Puzynina, Zofia Kurzowa, Jan Tokarski.

Był laureatem nagrody państwowej II stopnia (1955) i Nagrody Ministra Kultury i Sztuki I stopnia (1969)[2], odebrał doktoraty honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego (1960)[3], uniwersytetu w Berlinie (1960) i uniwersytetu w Pradze (1968); odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Legii Honorowej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Walecznych, Orderem Sztandaru Pracy I klasy, Krzyżem Oficerskim (1954)[4] i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (kwatera R-6-6/7)[5].

W jego dorobku jest około 800 publikacji naukowych.

Życie prywatne[edytuj | edytuj kod]

Był żonaty z Janiną z Rogowskich, profesorką pedagogiki specjalnej Uniwersytetu Warszawskiego; syn Jan (1931–2019) został profesorem biofizyki w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, syn Marek – profesorem protozoologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN.

Najważniejsze publikacje naukowe[edytuj | edytuj kod]

Grób Witolda Doroszewskiego na Starych Powązkach, 2015)
 • O Komisji Edukacyjnej (1916)
 • Monografie słowotwórcze (1928–1931, 4 części)
 • Jan Baudouin de Courtenay (1929)
 • Zarys ogólnej klasyfikacji znaczeniowej sufiksów w językach słowiańskich (1929)
 • Kilka uwag o metodach badań gwaroznawczych (1931)
 • Mowa mieszkańców wsi Staroźreby. Opis i tezy teoretyczne (1934)
 • Z zagadnień fonetyki ogólnej (1936)
 • Język polski w Stanach Zjednoczonych A.P. (1938)
 • Studium języka a studium literatury (1939)
 • Język Warszawy (1945)
 • Kategorie słowotwórcze (1946)
 • Treść społeczna nauk humanistycznych a uniwersyteckie studia językowe (1947)
 • Zasady poprawnej wymowy polskiej (1947, z Bronisławem Wieczorkiewiczem)
 • Fizjologiczny mechanizm błędów językowych (1950)
 • Podstawy gramatyki polskiej (1952)
 • O normatywny charakter nauczania gramatyki (1953)
 • Słowotwórstwo a geografia lingwistyczna (1954)
 • Uwagi o metodach geografii lingwistycznej (1954)
 • Z zagadnień leksykografii polskiej (1954)
 • Jan Baudouin de Courtenay na tle swej epoki i jako prekursor nowych prądów w językoznawstwie (1955)
 • Słownik języka polskiego (1958–1969)
 • Studia i szkice językoznawcze (1962)
 • Elementy leksykologii i semiotyki (1970)
 • O funkcji poznawczo-społecznej języka (1973)

Książki popularne i poradniki językowe[edytuj | edytuj kod]

 • Myśli i uwagi o języku polskim (1937)
 • Rozmowy o języku (1948–1954, 4 serie)
 • Kryteria poprawności językowej (1950)
 • Wśród słów, wrażeń i myśli. Refleksje o języku polskim (1966)
 • O kulturę słowa (1962–1979, 3 tomy; zbiór artykułów o języku polskim)

Upamiętnienie[edytuj | edytuj kod]

Od 25 października 1976 r. naukowiec jest patronem ulicy na terenie obecnej dzielnicy Bemowo w Warszawie[6]. Od 1976 jest także patronem ulicy w Łodzi w dzielnicy Górna[7]. Jest również patronem ulicy w dzielnicy Godula w Rudzie Śląskiej[8].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Kazimierz Polański (red.), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, wyd. 2, Wrocław: Ossolineum, 1999, s. 126–127, ISBN 83-04-04445-5, OCLC 835934897.
 2. Dziennik Polski, r. XXV, nr 169 (7905), s. 3.
 3. Doktorzy honoris causa UŁ. [dostęp 2011-02-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (23 grudnia 2010)].
 4. 16 lipca 1954 „za wybitne zasługi w dziedzinie nauki” M.P. z 1954 r. nr 112, poz. 1566
 5. Cmentarz Stare Powązki: LUDWIKA MACIEJOWSKA, [w:] Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne [dostęp 2019-11-02].
 6. Uchwała nr 28 Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 października 1976 r. w sprawie nadania nazw ulicom, "Dziennik Urzędowy Rady Narodowej m.st. Warszawy, Warszawa, dnia 31 grudnia 1976 r., nr 23, poz. 127, s. 2.
 7. Danuta Bieńkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń: Witolda Doroszewskiego. [w:] Słownik nazewnictwa miejskiego Łodzi [on-line]. log.lodz.pl. [dostęp 2019-04-02].
 8. Ruda Śląska – Godula Ulica Doroszewskiego Witolda. fotopolska.eu. [dostęp 2019-08-18].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]