Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu człowieka
KK z 1997
Ciężar gatunkowy

zbrodnia[1]

Przepis

art. 156 § 1 k.k.

Kara

pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3

Strona podmiotowa

umyślna w zamiarze bezpośrednim i ewentualnym

Odpowiedzialność od 15. roku życia

tak

Typ kwalifikowany

skutek śmiertelny (art. 156 § 3 k.k.)[2]

Typ uprzywilejowany

nieumyślność (art. 156 § 2 k.k.)

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiutyp zbrodni określony przez polski kodeks karny.

Typ podstawowy[edytuj | edytuj kod]

Polega na pozbawieniu człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, spowodowaniu innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej, innego trwałego kalectwa albo trwałej lub znacznej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała.

Typy kwalifikowany i uprzywilejowany[edytuj | edytuj kod]

Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym jest definiowane jako nieumyślne spowodowanie śmierci w wyniku dopuszczenia się przestępstwa podstawowego. Grozi za nie pozbawienie wolności na czas nie krótszy od lat 5, kara 25 lat pozbawienia wolności lub kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Typ uprzywilejowany charakteryzuje się nieumyślnym działaniem sprawcy. Grozi za to kara do 3 lat pozbawienia wolności

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Sejm 23 marca 2017 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 773), która zmienia ciężar gatunkowy typu podstawowego czynu na zbrodnię.
  2. Sejm 23 marca 2017 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego, która zmienia ciężar gatunkowy typu kwalifikowanego czynu na zbrodnię, zagrożoną karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5, karą 25 lat pozbawienia wolności alko karą dożywotniego pozbawienia wolności.