Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu człowieka
KK z 1997
Ciężar gatunkowy

zbrodnia[1]

Przepis

art. 156 § 1 k.k.

Kara

pozbawienia wolności od lat 3 do 20

Strona podmiotowa

umyślna

Odpowiedzialność od 15. roku życia

tak

Typ kwalifikowany

skutek śmiertelny (art. 156 § 3 k.k.)[2]

Typ uprzywilejowany

nieumyślność (art. 156 § 2 k.k.)

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiutyp zbrodni określony przez polski kodeks karny.

Typ podstawowy[edytuj | edytuj kod]

Polega na pozbawieniu człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, spowodowaniu innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej, innego trwałego kalectwa albo trwałej lub znacznej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała.

Typy kwalifikowany i uprzywilejowany[edytuj | edytuj kod]

Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym jest definiowane jako nieumyślne spowodowanie śmierci w wyniku dopuszczenia się przestępstwa podstawowego. Grozi za nie pozbawienie wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Typ uprzywilejowany charakteryzuje się nieumyślnym działaniem sprawcy. Według polskiego kodeksu karnego za taki czyn grozi kara od miesiąca do 3 lat pozbawienia wolności.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Sejm 23 marca 2017 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 773), która zmienia ciężar gatunkowy typu podstawowego czynu na zbrodnię.
  2. Sejm 23 marca 2017 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego, która zmienia ciężar gatunkowy typu kwalifikowanego czynu na zbrodnię, zagrożoną przed 1 października 2023 r. karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5, karą 25 lat pozbawienia wolności alko karą dożywotniego pozbawienia wolności.