Geografia Luksemburga

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Mapa fizyczna Luksemburga

Luksemburg jest jednym z najmniejszych państw świata i Europy. To niewielkie księstwo leży w Europie Zachodniej i nie ma dostępu do morza. Kraj znajduje się pomiędzy Belgią, Francją i Niemcami. Księstwo cechuje się wyżynnym krajobrazem, gdzie panuje umiarkowany klimat. Luksemburg należy do najbogatszych państw świata o wysokim produkcie narodowym brutto.

Powierzchnia i granice[edytuj | edytuj kod]

Powierzchnia: 2586,4 km²

Skrajne punkty:

Rozciągłość południkowa wynosi 80 km, a równoleżnikowa 53 km.

Najwyższe wzniesienie: 559,8 m n.p.m. Kneiff 50°09′26″N 6°02′13″E/50,157222 6,036944 Najniższy punkt: 129,9 m n.p.m. Wasserbillig 49°42′47″N 6°30′23″E/49,713056 6,506389

Granice (długość):

Zdjęcie satelitarne Luksemburga (2003 r.)

Budowa geologiczna i rzeźba[edytuj | edytuj kod]

Terytorium luksemburskiego księstwa znajduje się w obrębie dwóch krain geograficznych. Pierwszą są Ardeny leżące w północnej części kraju. Obszar tych gór jest zbudowany ze starych skał metamorficznych, pochodzących z paleozoiku (sylur i dewon). Drugą krainą jest leżąca w południowej części Wyżyna Lotaryńska. Obszar ten budują piaskowce pochodzące z kredy. Region ten jest przedłużeniem Basenu Paryskiego. Na terenie Luksemburga znajduje się region zwany Szwajcarią Luksemburską. Jest to obszar leżący w obrębie dopływów rzeki Alzette. Tereny dolin rzecznych cechują się występowaniem tam niezwykłych form skalnych, będących efektem wypłukiwania przez rzeki warstw wietrzejących piaskowców i wapieni.

Obszar kraju jest w większości wyżynny, gdzie przeciętna wysokość wynosi 350 m n.p.m. Obszary wyżyn rozcięte są dolinami rzek, licznie występują tereny pagórkowate, które są rozczłonkowane przez doliny rzeczne. Północny region, obejmujący obszar Ardenów, jest terenem gór niskich o przeciętnej wysokości 500 m n.p.m. Najwyższym szczytem tego regionu jest Kneiff wznoszący się na 560 m n.p.m. Wyżyna Lotaryńska, która jest regionem o mniejszych wysokościach bezwzględnych, zwana jest w Luksemburgu Bon Pays czyli "dobrym krajem". Jest to obszar, gdzie tereny przekraczają niewiele ponad 300 m n.p.m. Jedynie przy granicy z Francją teren się podnosi. Najwyższym szczytem tego regionu jest Ginzebierg, którego wysokość wynosi 425 m n.p.m. Powszechnymi glebami są gleby brunatne, zaś w górach występują rędziny węglanowe.

Klimat[edytuj | edytuj kod]

Luksemburg leży w strefie klimatu umiarkowanego, ciepłego, pod wpływem morskich mas powietrza. Oznacza to, że temperatury cechują się łagodnym przebiegiem rocznym, a opady deszczu są wysokie.

Przebieg roczny temperatur jest typowy dla obszarów o morskim klimacie, mimo iż Luksemburg znajduje się 280 km od brzegów Oceanu Atlantyckiego. Masy powietrza kontynentalnego pochodzące z głębi Europy co prawda zaznaczają swój wpływ w kraju, to jednak występują one w niewielkim stopniu. W księstwie dominują wilgotne masy powietrza polarnomorskiego. To oznacza, że pomimo wyżynnego krajobrazu zimy są łagodne, nawet w regionie Ardenów. Na północy, w obrębie Ardenów jest chłodniej, ale średnie wartości i tak w ciągu zimy wynoszą -2° do 0 °C. Na południu jest jeszcze cieplej, gdzie średnie wartości termiczne wynoszą od 0° do +2 °C. Lata są chłodne, bez występowania ekstremów termicznych. Średnie wartości wahają się od +17 °C w Ardenach do +19 °C na południu kraju.

Opady są stosunkowo wysokie i wynoszą średnio około 900 mm rocznie. Najniższe wartości reprezentuje regiony nisko położone, gdzie średnio w ciągu roku spada około 700 mm opadów. W północnej części kraju wartości opadowe dochodzą nawet do 1200 mm rocznie. Opady śniegu występują dość rzadko, zwłaszcza na południu, co wiąże się nie tylko z bliskością oceanu, ale i niezbyt dużą wysokością bezwzględną kraju.

Las liściasty

Wody[edytuj | edytuj kod]

Luksemburg należy do zlewiska Oceanu Atlantyckiego. Sieć rzeczna jest gęsta. Główne rzeki to: Mozela, Alzette i Sûre. Alzette i Sûre są dopływami Mozeli, która tworząc częściowo granicę z Niemcami, uchodzi do Renu. Rzeki Luksemburga płyną w głębokich dolinach, cechują się dużą zasobnością wód.

Flora i fauna[edytuj | edytuj kod]

Luksemburg leży w strefie europejskich lasów mieszanych, gdzie przeważają formacje liściaste. Powszechnie występującym drzewem jest buk, który dominuje na stokach Ardenów. Licznie występują także lasy dębowe i dębowe grabowe. Lasy iglaste występują w Luksemburgu w niewielkiej ilości i są sztucznymi monokulturami. W tym ekosystemie rosną sosny i świerki. Lasy obejmują 34% powierzchni kraju. Poza lasami dominującą formą krajobrazu są tereny rolnicze. Nielicznie na terenie kraju występują wrzosowiska.

Świat zwierząt jest ubogi, co wiąże się m.in. z dużą gęstością zaludnienia. Duże ssaki można spotkać jedynie na terenach chronionych, a dokładnie w Niemiecko-Luksemburskim Parku Natury leżącym we wschodniej części kraju. Do świata zwierząt należą gatunki typowe dla lasów Europy. Występują: jelenie, sarny i dziki, zaś do mniejszych ssaków należą: łasice, lisy i borsuki.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Encyklopedia Geograficzna Świata: Europa. Wydawnictwo OPREs Kraków 1998 ​ISBN 83-85909-36-2

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]